Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ ျပတ္သားမႈ မရွိဘဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္မွာ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မႈ တစ္ခုဟု ဆုိရေပမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္တြင္း က်င္းပရန္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ကုိးႏုိင္ငံက တိက်ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာ တုိင္းျပည္အာဏာကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ထင္ရာစုိင္းလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အာဆီယံအဖြဲ႕က အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျဖမေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 'အာဆီယံခ်ာတာ' ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေျဖရွင္း လာႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္လည္း ထုိအခ်ိန္မွစကာ ထူးျခားသေယာင္ ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ " ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တည္ၿငိမ္ၿပီး တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာမွာပါ" ဟု အာဆီယံ ဥကၠ႒က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ေၾကညာခ်က္က ဆုိသည္။ "သုိ႔ပါမွ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူေသာ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္မွာပါ၊ ထုိမွ်မကေသးပါ၊တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္" ဟု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ အာဆီယံဥကၠ႒၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ဒြန္းက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံ လုပ္ေပးႏုိင္တာ ဤမွ်ေလာက္ပဲလား။ IPS သတင္းဌာန၏ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပခ်က္အရ အာဆီယံဥကၠ႒သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားကန္ကုိ ေရကူးျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေနအိမ္ အတြင္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ခုိးဝင္ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ႏွင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သူမ၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ (NLD) အေၾကာင္းကုိ စုိးစဥ္းမွ် ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိသလုိ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ NLD သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့သည့္ ကိစၥကုိလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိမႈမျပဳေပ။

ထုိသုိ႔ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဟႏြိဳင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္၏ စကားတစ္ခြန္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ရေလသည္။ မစၥတာ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္၏ စကားမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္၏။ "ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စိတ္ရွည္ရွည္ ထားရုံသာရွိပါတယ္"။  ဟူ၍ျဖစ္၏။

ေကာင္းပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ စိတ္ရွည္ရွည္ ထားရမွာလဲ ဟု ေမးရန္ရွိလာသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိတ္ရွည္သည္းခံ လာခဲ့ၾကသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကုိ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ သူအား မဲေပးေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဘယ္ေသာအခါကမွ်မရရွိခဲ့ေပ။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ရွည္ရမည့္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဟုပင္ ဆုိရပါမည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးမည့္သူ တစ္ဦးတေလမွ် အာဆီယံအဖြဲ႕တြင္ မရွိေတာ့ဘူးလား။ အမွန္တြင္ရွိပါသည္။ IPS ၏အဆိုအရ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကို တြန္းအားေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားပ်က္ရယ္ျပဳစရာ ကိစၥတစ္ခု မျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပး ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အာဆီယံ အရွက္တကြဲ ျဖစ္မည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ၾကသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Alberto Romulo ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဒုတ္ထုိးအုိးေပါက္ ေဝဖန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ပင္၎က
ေျပာဆို ေဝဖန္ခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏုိင္မွသာလြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရွိမည္ဟု ပင္ Alberto Romulo က ေဒၚစုၾကည္ကုိ အေရးႀကီးေသာ ဖက္တာ (Factor) တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာဆုိ ခဲ့ေသးသည္။

ဤသုိ႔ အာဆီယံအတြင္း ဖိအားေပးမႈ၊ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ ဆုိေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာမူ ပန္းပန္လ်က္ ရွိဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ားထင္ထားသလုိ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္အစိုးရမွာ ကံဇာတာ ျမင့္တက္ခဲ့လုိက္ေသးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖုိးကပ္စ္ လုပ္ၾကမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည့္တုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရး ယမ္းပုံမီးက်ျဖစ္မႈက အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အာရုံကုိ လႊမ္းမုိးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေရာင္းရင္းညီအကုိမ်ား အားလုံးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဟူေသာအရာ (သုိ႔မဟုတ္) အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္မည့္ အခ်ိန္ဟူသည္မွာ အေႏွး ႏွင့္အျမန္ ဆုိသလုိပင္ ဆုိက္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပင္ ေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ေမ်ာႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) စြန္႔စားခန္းႀကီးကုိ စြန္႔စြန္႔စားစား ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ ၾသစေၾတးလ်ဂ်ာနယ္လစ္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ဖူးသလုိပင္ "က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေရာက္လာေတာ့မွာပါ" ဟု၍ပင္ဆုိရမည္။

Mirror သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးပုိင္းကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.