Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(Bangkok Post မွ 30 Dec 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar activists plan rally" ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(30 December 2013  ရက္စြဲပါ Yahoo News မွ ANI ၏ Myanmar Payment Union to start accepting JCB cards in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)


ဆႏၵျပခြင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ ခ်ီတက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ျမန္မာ လႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွားသူမ်ား စီစဥ္

(Bangkok Post မွ 30 Dec 2013 ရက္စြဲပါ "Myanmar activists plan rally" ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ထားရန္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု လႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွားသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

၎ ဥပေဒအရ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီ အာဏာပုိင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္ လုိ အပ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္း ခံၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြး က်ယ္ျပန္႔လြန္းၿပီး အခ်ိန္မွီ ခြင့့္ျပဳခ်က္ရရန္ အခက္အခဲ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး အပါအဝင္ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၆၀ ခန္႔က စုေပါင္းစီစဥ္ေနၾကသည္။

အစိုးရ ခန္႔အပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကုိကုိႀကီးက ယခုႏွစ္ အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိခံရေသာ အမႈေပါင္း ၂၅၆ မႈ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

အစုိးရ အေနျဖင့္ ယင္းအမႈမ်ားကုိ ပလပ္ကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးမည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ကတိကဝတ္ကုိ လုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထင္ရွားဆုံး ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ အုပ္စုျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးျဖစ္သူ ကုိကုိႀကီးက "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လမ္းေတြေပၚကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထြက္မလာ ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မေတာင္းတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူဖုိ႔ အစုိးရက ဒီဥပေဒကုိ အသုံးျပဳေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ရတာပါ" ဟု ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ အာဏာရွင္ အသုိင္းအဝုိင္းက ဒီမုိကေရစီ အသြင္အျပင္ကုိ ယူ၍ အာဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ႀကဳိးစားေနျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးကာ ႏုိင္ငံေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကသည္။


 

Myanmar Payment Union က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  JCB ကဒ္မ်ား စတင္လက္ခံ

(30 December 2013  ရက္စြဲပါ Yahoo News မွ ANI ၏ Myanmar Payment Union to start accepting JCB cards in Myanmar ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

JCB လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာဌာနခြဲျဖစ္သည့္ JCB International Co.Ltd  (JCBI) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အမ်ိဳးသားေငြေပးကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ  Myanmar  Payment Union (MPU) တို႔က ေၾကညာရာတြင္ MPU ႏွင့္  ၄င္း၏ အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  JCB ႏွင့္အတူ တြဲလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း MPU ကုန္သည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္  JCB ကဒ္မ်ားကို စတင္လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္မတိုင္မီ  ၁၉၉၅ ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ အနညး္ငယ္တြင္ JCB ကဒ္မ်ား စတင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။

MPU ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ JCB  ကုန္သည္ အေရအတြက္  သိသာစြာ  တုိးလာမည္ျဖစ္ၿပီး  JCB ကဒ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္  ကဒ္လက္ခံမႈမ်ား ကို တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူဦးေရ ၆၃ သန္းရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေနရာသစ္အျဖစ္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း ၊ တုိးရစ္အျဖစ္လညး္ေကာင္း သြားေရာက္သူမ်ားက ေငြေပးကဒ္မ်ား လက္ခံရန္ ပိုမိုေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေရးထုိးခဲ့ေသာ  MoU အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို  JCB ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပး ရန္ ပါဝင္ရာ မေဝးေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္  JCBI ႏွင့္ MPU တုိ႕သည္  JCB ကဒ္ကုိ MPU အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

JCBI ဥကၠ႒ႏွင့္ COO ျဖစ္သူ Mr. Koremitsu Sannomiya ကေျပာၾကားရာတြင္   “ယခုသေဘာတူညီ ခ်က္အသစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားတဲ့ JCB အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ကုန္သည္ေတြ  ပါဝင္တဲ့ ဘဏ္ေတြကို  ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ရွိၿပီး  အဆင္ေျပေစမယ္ဆိုတာ  ေသခ်ာပါတယ္ ” ဟုဆိုပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေ၇းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္  ကဒ္ေစ်းကြက္ဟာ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြား လာမယ္ဆုိတာ ႀကိဳၿပီးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ MPU နဲ႕အတူ ကဒ္ထုတ္ေပးေရး ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွာေဖြသြားမွာပါ။ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ၿပီး Win- Win ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္သြားမွာပါ ” ဟု ၄င္းက ေျပာပါသည္။

MPU မွ ဥကၠ႒  ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားရာတြင္  “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ JCB ကဒ္ လက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာတဲ့ JCB  ကဒ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္စြာ ပိုမိုတံခါးဖြင့္လာႏုိင္ၿပီး MPU ကုန္သည္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ဆီမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး  ATM စက္ ၅၀၀ ေလာက္မွာ ေငြထုတ္ႏုိင္မွာပါ ” ဟုဆိုပါသည္။

“ေငြေပးစနစ္မွာ MPU ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေနတဲ့ ေနရာမွာ သူရဲ႕မူလလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ေငြေပးျခင္း၊ စာရင္းေျပာင္းျခင္း စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို  အေျခခံၿပီး  လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ေငြသားကိုင္စရာမလိုတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈဟာ  ေငြေၾကးစနစ္အတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ MPU ဟာ သူ႕ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္ေတြနဲ႕  ၂၀၁၂ ကတည္းက ကဒ္နဲ႕ ေပးေခ်ျခင္း၊ စာရငး္လြဲေျပာင္းျခင္း ကြန္ရက္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကဒ္ေရာ၊ ႏုိင္ငံျခားကဒ္ပါ အသံုးျပဳတဲ့ ပမာဏ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် အနာဂတ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ပံုစံတစ္ခု ထြက္ေပၚလာမယ္္ဆိုတာ  ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)