Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Oklahoma Daily, 24th February 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႐ုန္းကန္ ရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Heroes Serving Humanity မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ Thomas Van Dyke က အိုကလာဟိုမား ယူနီဗာစီတီ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ပိုင္း႐ွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ရန္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ႐ြာမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္းျခင္း၊ မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း စေသာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု Amnesty Council ၏ အဆိုကို ကိုးကား၍  Vam Dyke  က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ မုဒိန္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရျခင္း၊ လိင္ကုန္ ကူးခံရျခင္း၊ နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား ေက်း႐ြာမ်ား မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ႐ြာသားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ၾကားသိရသူတိုင္း အတြက္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ႐ြာသားမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က အမိန္႔ေပးေသာ စခန္းမ်ား ပတ္လည္ကို ျခံစည္း႐ုိးမ်ား ကာရံေပးရသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

"႐ြာသားေတြဟာ ကိုယ့္ အက်ဥ္းစခန္းကို ကိုယ္ ျပန္ေဆာက္ဖို႔ အတင္းခိုင္းေစျခင္း ခံေနရပါတယ္။ စစ္တပ္က ပစ္သတ္မွာကို ေၾကာက္ေတာ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္ၾက၊ သြားၾကရတယ္" ဟု Van Dyke က ႐ွင္းျပသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္၏ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဓါတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ားကို ဆလိုက္ျဖင့္ ျပသရင္း Van Dyke က ေျပာၾကားရာတြင္ သနားစရာ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ၎၏ အဖြဲ႕အစည္းက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရက ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ပင္ေနသည့္ အတြက္ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီေပမဲ့ နယ္စပ္ကို တရားမဝင္ ျဖတ္ၿပီး ကူညီေဆာင္႐ြက္္ေနတယ္" ဟု  Van Dyke  က ဆိုသည္။

Van Dyke သည္ University of North Carolina တြင္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ပါေမာကၡ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားနည္းသူမ်ားကို ကူညီရန္ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္လိုသူမ်ား ကမာၻေပၚတြင္ ႐ွိေနသည္ကို သိ႐ွိသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၎၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိ ေသးသည္ ကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ သိ႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္  Heroes Serving Humanity ကို Vam Dyke  က စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါ႐ွင္တန္ ဒီစီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို တက္ေရာက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Van Dyke ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိ႐ွိခဲ့ရၿပီး Vam Dyke ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အနီးစပ္ဆံုး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ ေလ့လာေရး အငယ္တန္း ပညာ႐ွင္ Melody Hollifield က ေျပာၾကားသည္။

"တကယ္လို႔မ်ား အိုကလာဟိုးမားကို လာဖို႔ ဆႏၵ႐ွိတယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း လာေရာက္ ေဟာေျပာေပးဖို႔ ကၽြန္မတို႔က ကမ္းလွမ္းခဲ့တာကို လိုလိုလားလား လက္ခံခဲ့ပါတယ္" ဟု Hollifield က ဆိုသည္။

"Van Dyke ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့ အံ့ခ်ီး ဘနန္းပါပဲ" ဟု ႏိုင္ငံတကာ နယ္ေျမေဒသ ေလ့လာေရးႏွင့္ သတၱေဗဒ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ Jessica Disteelhorst က ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Saw Yan Naing, 24th February 2010

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္း Asean အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားက လက္ခံႏိုင္ၿပီး၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ Asean အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Surin Pitsuwan  က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

''ဘယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ၿပီးျပည့္စံုတယ္ ဆိုတာ မ႐ွိပါဘူး။ စလုပ္ဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရက အခုစလုပ္ဖို႔ ျပင္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ကုန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ဖို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္လာေအာင္၊ ေသခ်ာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာေပါ့။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ အားလံုး လက္ခံၿပီး၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္သာ ထင္သာ ႐ွိမွာပါ'' ဟု Surin က BBC ၏ Hard falk အစီအစဥ္၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ Asean ၏ အခန္းက႑ကို ေမးျမန္းရာ Surin က အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ႀကီးက အားလံုး အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏိုင္မည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကို အားေပးလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ား ကမူ ျမန္မာအစိုးရကို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း Surin က ေျပာသြားသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္းတိုင္းကို သတ္မွတ္ေပးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အေသးစိတ္လည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လူအမ်ား ျမင္ခ်င္သလို ႏိုင္ငံတကာ စံႏွင့္ အညီ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ားႏွင့္မတူ ျခားနားတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ေနာက္ခံ သမိုင္းေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳထားတာဟာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ပါတယ္'' ဟု Surin က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Asean သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ၾကားဝင္ ညိႇႏႈိင္းေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ပတ္သက္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း Surin က ေျဖၾကားသြားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္္တြင္ Asean အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္္။

ေထာင္ထဲတြင္ ႐ွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕မ်ား၏  အခန္းက႑အား ေမးျမန္းရာ Surin က အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး မဝင္ေရး မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္။

ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒကို ေမးျမန္းရာ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း  Surin  က ထိုင္းႏို္င္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျပႆနာကို အခ်ိန္ယူ ကိုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္  ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ျပႆနာေတြ ႐ွိပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ေျဖ႐ွင္းေနရတာပါပဲ။ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ေက်နပ္မႈ  ႐ွိ  ေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္'' ဟု Surin က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎ထံသို႔ ၂၀၀၄ ဇြန္လက ကရင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ တို႔၏ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေျပးလာရေသာ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔အား ျပန္ပို႔မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခံေနရသည္။

ထိုင္း- ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားက ၎တို႔သည္ ေနရပ္သို႔ မျပန္လိုေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အႏၱရာယ္ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ အတင္း အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခို္င္းမႈကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မျပန္လိုဟု ဆိုၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ ၎တို႔၏ ကံၾကမၼာမွာ မေသခ်ာေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, By Quentin Sommerville, 24th February 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ သူ၏ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ၾကားတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ အေနျဖင့္ အခ်က္ ၅၂ ခ်က္ပါ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အေျခပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းကစား ေရာင္းဝယ္မႈ မျပဳလုပ္ရန္၊ ေငြရေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျပဳရန္ႏွင့္ အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၃) ႏွစ္က ေနာက္ဆံုး အထက္ပါ စည္းကမ္းမ်ိဳး ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားလာေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ အာဏာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေငြ႐ွာျခင္းသည္ သာမန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ၾကားတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ကိစၥမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည္။

ယခု ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ က်င့္ဝတ္အသစ္မ်ားအရ ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံျခင္း၊ ၎တို႔၏ ၾသဇာျဖင့္ မိသားစု၏ အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရမည္ဟု ဆိုသည္။

ခမ္းခမ္းနားနား မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ အသုဘကို ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။

ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အျမတ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ဝါရင့္ပါတီ တာဝန္ခံမ်ားသည္ အေျခပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ကာ ေစ်းကစားသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေနၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္က ခ်မ္းသာလာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ ပါဝင္ ပတ္သက္သည့္ ဦးေရ တိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေငြ အေျမာက္အျမား သံုး၍ ေဆာက္ျခင္း၊ ႏွင့္ ကား အေကာင္းစားမ်ား စီးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါဟုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

အခ်ိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါတီႏွင့္ အစိုးရ ႒ာနခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္ထက္ပင္ ေကာင္းမြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ဇိမ္ခံကားမ်ားျဖင့္ အရာ႐ွိမ်ားကို ႀကိဳပို႔ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ တစ္ပါတီစနစ္သည္ တိုင္းျပည္လူထုက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ကာလ႐ွည္ စြဲကပ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္႐ုန္း ကန္လ်က္ ႐ွိေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB news, 24th February 2010

ျမန္မာစစ္တပ္က ကေလးသူငယ္ စစ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ILO မွ ယခင္က မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိ ၃ ဦးကို အက်ဥ္းခ်ထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

၁၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ကို စစ္တပ္ထဲ ဝင္ရန္ အတင္းအၾကပ္ သိမ္းသြင္းခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈျဖင့္ ၎တို႔ ၃ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ အတူ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ၃ လ ႏွင့္ ၁ လ အသီးသီး က်ခံရန္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူ တျခား အဆင့္ စစ္သား ၂ ဦးကို ရာထူး ေလွ်ာ့ ျပစ္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္သူတို႔ အေပၚ မတရား ဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ အလြန္ပင္ သိသာထင္႐ွား၍ မ်ားျပား လာေၾကာင္း ႏွင့္ ယခု ကိစၥသည္ ILO အဖြဲ႕၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အတိုင္း ကေလးသူငယ္ စစ္သား စုေဆာင္းသူမ်ားကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ရန္ကုန္မွ ILO ဆက္ဆံေရး အရာ႐ွိ Steve Marshall   က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ILO သည္ ယခု ျပႆနာကို ကို္င္တြယ္ရန္ အတြက္ အခြင့္ အာဏာ ႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ILO ၏ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ေရး အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွစ၍ အသက္ မျပည့္သူ ကေလးမ်ားအား စစ္သား အျဖစ္ စုေဆာင္းမႈကို ကန္႔ကြက္ တိုင္ၾကားစာ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ လက္ခံ ရ႐ွိခဲ့သည္ဟု ILO က ယခင္လတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ မျပည့္ေသးသူမ်ားအား စစ္သား အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းကို ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္လ်က္ ႐ွိၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၅ သိန္း ႐ွိေသာ တပ္မေတာ္၏ ၂၀ % မွာ အသက္ မျပည့္ေသးသူမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ ႐ွိ၍ ကမာၻေပၚတြင္ ကေလး သူငယ္ စစ္သား စုေဆာင္း သိမ္းသြင္းေသာ ဦးေဆာင္ နိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ ပညာ႐ွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ Watch list on Children and Armed Conflict ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ထဲ႐ွိ ကေလးစစ္သား အခ်ိဳ႕မွာ ၉ ႏွစ္ခန္႔ အထိ ငယ္႐ြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Marshall  က ေျပာၾကားရာတြင္  "ILO လႈပ္႐ွားမႈေတြ အားလံုးရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ပတ္သက္သူ အားလံုးကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ပစ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ စစ္တပ္ထဲမွာ ကေလးေတြကုိ အသံုးျပဳေနတဲ့ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ စုေဆာင္း ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားဖို႔ပါ"  ဟု ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကေလးသူငယ္ စစ္သား စုေဆာင္းမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္ဖက္ အစိုးရက ၎၏ စစ္တပ္ကို ေလာဘတႀကီး တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားေသာ တပ္သားသစ္ အေရအတြက္ ျပည့္မီရန္ သက္ဆိုင္ရာ အရာ႐ွိမ်ားကို အထက္က မၾကာခဏ ဖိအား ေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္ စစ္သား စုေဆာင္းမႈႏွင့္ မတရား ခိုင္းေစမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ၾကရန္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးသို႔ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား စတင္ ျဖန္႔ေဝေတာ့မည္ဟု ILO မွ ၿပီးခဲ့ေသာ လက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုကို ပညာေပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္းလည္း သိ႐ွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, by LAWI WENG, 24th February 2010

ျမန္မာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာတပ္ (DKBA) သည္ ယခင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အသြင္ေျပာင္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ဘုရားသံုးဆူ စခန္းမွ လာေသာ သတင္းမ်ားက DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားသို႔ ၎တို႔၏ သေဘာထား ေျပာင္းလဲမႈကို ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဘုရားသံုးဆူ႐ွိ DKBA အရာ႐ွိကလည္း ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို သေဘာမတူၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

DKBA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္႐ွိေသာ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္႒ာနခ်ဳပ္၏ စကားေျပာရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကို DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပယ္ခ် ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ DKBA ကို မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္႐ွိ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ျမန္မာအစိုးရ၏ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာၿပီး မၾကာမီ DKBA က သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလတြင္ DKBA ၏ ၾသဇာ ႐ွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အ႐ွင္ သုဇနသည္ သူ၏ အတိုက္အခံမ်ားအား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ၊ DKBA       ေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႕ ကလည္း နဂို လက္ခံထားမႈမွ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္သြားခဲ့သည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္ကို သေဘာမတူပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုန္းႀကီးက လက္မခံလို႔ပါ '' ဟု DKBA  တာဝန္႐ွိသူက ေျပာခဲ့သည္။

အ႐ွင္ သုဇနသည္ သက္ေတာ္ ၆၈ ႏွစ္ ႐ွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသတြင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ယခု အေစာပိုင္းက ၎၏ ကာလ႐ွည္ ခံစားေနရေသာ အဆုတ္ေရာဂါ အတြက္ ဘန္ေကာက္႐ွိ ေဆး႐ုံတစ္ခုတြင္ ကုသမႈ ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ အစိုးရက ရန္ကုန္႐ွိ စစ္ေဆး႐ုံတြင္ ကုသရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္တြင္ ကုသရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

DKBA ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ၎ အဖြဲ႕အစည္းက ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ယခင္က KNU  နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။  DKBA  တြင္ အင္အား  ၆၀၀၀  ႐ွိၿပီး တပ္ အင္အားကို  ၉၀၀၀ ထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။ DKBA အေနျဖင့္ KNU တပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္း -ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ႐ွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခံေနရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ထုိင္းစစ္သားမ်ား ေျမျမႇဳပ္မုိင္း နင္းမိ၍ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းစစ္တပ္က Tak ျပည္နယ္ ေဒသႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ Moei ျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မုိင္းရွင္းလင္း ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းစစ္တပ္မွ တပ္သား အခ်ိဳ႕သည္ မဲေဆာက္ခရုိင္ Thasailuad ေက်းရြာ အနီးတြင္ ေမွာင္ခုိ ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အရ ကင္းလွည့္စဥ္ အတြင္း မုိင္းနင္းမိ ခဲ့ရာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမျမႇဳပ္မု&