Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

မဏိပူရ ျပည္နယ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀ တင္သြင္းရန္ အိႏၵိယ အစိုးရ၊ စားသုံးသူ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မဏိပူရ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္ (MANIDCO) ကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ ဝယ္ယူခြင့္ လက္မွတ္ 'No Objection Certificate' ထုတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒ ၂၀၀၉-၁၄ အရ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

MANIDCO မွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္အရ မဏိပူရျပည္နယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနက ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဌာနကုိ အဆုိ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ နံပါတ္ -၁၁၈/၂၀၀၉ ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀ တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု တင္သြင္းခြင့္ ျပဳသည့္ ဆန္ပမာဏမွာ အလြန္ပင္ မ်ားျပားၿပီး အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ ကာလေလးအတြင္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MANIDCO မွ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက မဏိပူရ ျပည္နယ္မွ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေသာ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ႏုိင္သည္ဟု ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိၿပီး ဆန္တင္သြင္းလုိေသာ မဏိပူရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ MANIDCO မွတစ္ဆင့္ ဆန္တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး စေပၚေငြ ထားရွိရန္ လုိအပ္သည္။

အဆုိပါေငြမ်ားကုိ ဆန္ဝယ္ယူမည့္ ႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ MANIDCO ရုံး၊ ကုန္သြယ္မႈ ဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Kanglaoline.com မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 23rd August 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ႀကီးထြားေနမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဟု တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုပဲ တြန္းေနလို႔ မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ကိုလည္း တြန္းအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု ဝမ္က်ားေပါင္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ေတာင္ပိုင္း ႐ုန္ဇန္း ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

"တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ အာမခံခ်က္ မရွိဘူးဆိုရင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သလို ေခတ္မီ တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္လည္း ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို အာမခံႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ဝမ္က ဆိုသည္။

"အာဏာကို အလြန္အကၽြံ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျပႆနာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းရမယ္။ အစိုးရကို ေဝဖန္၊ အႀကံေပးႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျပည္သူေတြ အတြက္ ဖန္တီးရမယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေရးယူမယ္" ဟု ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝမ္က အေသးစိတ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ အာဏာ အလြဲသံုးစား ျပဳမႈမ်ားက အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေပၚ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာသည္ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မ်ားစြာ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေၾကာင္း ၎၏ မွတ္ခ်က္မ်ားက ထင္ဟပ္ေနသည္။

စကားေျပာ ညင္သာသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ရာထူး အတြက္ တျဖည္းျဖည္း ေရပန္းစားလာသူ အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္က ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း ရက္ရက္စက္စက္ ႀကိတ္ေခ် ပစ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္း တီယန္မင္ ရင္ျပင္တြင္ ယခင္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာက္က်ီယန္ ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ လူသိမ်ား ထင္ရွားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာက္က်ီယန္ အထုတ္ပယ္ ခံရၿပီးေနာက္ ဝမ္က်ားေပါင္ ပိုမို ထင္ရွားလာကာ ၂၀၀၃ တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 20th August 2010

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ သူပုန္ အုပ္စုမ်ားသို႔ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်သည္ဟု သံသယရွိေသာ ႐ုရွား လူမ်ဳိး တစ္ဦးအား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္ပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တရား႐ံုးက အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၄၃ ႏွစ္ရွိ Viktor Bout သည္ ကိုလံဘီယာ သူပုန္မ်ားကို လက္နက္ ေရာင္းရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ႀကံစည္ေၾကာင္း အေမရိကန္၏ စြဲခ်က္တင္မႈကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း အသနားခံခဲ့သည္။

ေသမင္း ကုန္သည္ (Merchant of Death) ဟု အမည္ေပးျခင္း ခံထားရေသာ Mr Bout သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လက ထုိင္း-အေမရိကန္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

႐ုရွားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ၎လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Sergei Lavrov က အဆိုပါ အမိန္႔အား ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း၊ အလြန္ အားေကာင္းေသာ ျပင္ပ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွား အစိုးရက ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထုိင္း သံအမတ္အား ေခၚယူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ေျပာရမွန္း မသိေအာင္ နားမလည္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု Agence France – Presse သတင္း ေအဂ်င္စီက သတင္း ေပးပို႔သည္။

အေမရိကန္ကမူ အဆိုပါ သတင္းအား လြန္စြာ သေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"Mr Bout ကို အေမရိကန္ကို ျပန္ပို႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရေလာက္တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္" ဟု ေခတၱ အေမရိကန္ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Gary Grindler က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာသည္။

အေမရိကန္က ၎ကို အေမရိကန္သို႔ ျပန္ပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထိုင္းတရား႐ံုးက ယခင္က ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္က ထပ္မံ  အသနားခံခဲ့သည္။

အမိန္႔ခ်အၿပီး Mr. Bout က ႐ုရွား သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ အေမရိကန္ တရားရင္ဆိုင္ၿပီး အႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္ဟု ႐ုရွား၏ RIA Novosti သတင္း ေအဂ်င္စီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Mr. Bout သည္ ဆိုဗီယက္ ေလတပ္မွ အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္က ၎ကို အေမရိကန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ေရာင္းဝယ္ အသံုးျပဳရန္ ႀကံစည္မႈ စြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၎သည္ အေမရိကန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း က်ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ေသာၾကာေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီက အေမရိကန္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အသနားခံမႈ ပယ္ခ်ခံရပါက၊ Mr. Bout အား ေထာင္ထဲတြင္ ဆက္ေနရေစရန္ ေနာက္ထပ္ စြဲခ်က္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေငြမည္း ခဝါခ်မႈႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လိမ္လည္မႈမ်ားျဖင့္ ထပ္မံ စြဲခ်က္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။

တရား႐ံုးသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ သံုးလအခ်ိန္ ေပးထားသည္။ သို႕ေသာ္ အေမရိကန္တို႔ကို ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ စြဲခ်က္မတင္ေစလိုဘဲ၊ ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္ကိုသာ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

"တရား႐ံုးကေတာ့၊ သူ႕ကို အေမရိကန္ ျပန္ပို႔ဖို႔ပဲ ထိန္းသိမ္းထားတာပါ" ဟု တရားသူႀကီး Jitakorn Patanasiri က ေျပာသည္။

Viktor Bout ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎သည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္။ ၎ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္မ်ားမွာ ဇာတ္လမ္း ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

"၎သည္ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ား ပံုေဖာ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎၏ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ၎သည္ အာဖရိက တလႊားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၎၏ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေလာင္စာပင့္ေပးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသမင္းကုန္သည္ (Merchant of Death) အျဖစ္ အမည္တြင္ေသာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသူ လက္နက္ ေမွာင္ခိုတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

Nicholas Cage ၏ Lord of Wars ႐ုပ္ရွင္သည္ ၎၏ လက္နက္ ေမွာင္ခိုရာဇာ၏ ဘဝကို ႐ိုက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ တရား႐ံုးတြင္ ၎ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္လည္း ေခ်ပမည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

Mr Bout ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက အေမရိကန္တြင္ ၎သည္ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ပါသည္။ အေမရိကန္က ၎သည္ စစ္ဘုရင္မ်ား၊ အယ္ကိုင္ဒါႏွင့္ တာလီဘန္ တို႔သို႔ လက္နက္မ်ား ေရာင္းသည္ဟု ေျပာေနသည္။

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အခ်ဳိ႕က Mr Bout သည္ အာဖရိကႏွင့္ အာဖကန္ နစၥတန္ရွိ သူပုန္မ်ားသို႔ လက္နက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲသည္။

"Viktor ဟာ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးပါ။ သူလုပ္ခဲ့တာေတြဟာ အေကာင္းေတြပါ" ဟု ၎၏ ေရွ႕ေန Nittiwattanawichan က ေျပာသည္။

"သူဟာ လက္နက္ေမွာင္ခို ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးမွာ ေျဖရွင္းရပါမယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

Mr Bout အား ဖမ္းေသာ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကိုလံဘီယာမွ Farc သူပုန္အုပ္စု အဖြဲ႕ဝင္ ဟန္ေဆာင္ထားေသာ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္။

"ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး အမႈပါ။ Farc ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ပြဲဝင္ ေနသူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္တဲ့ဂိုဏ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ Farc ကို အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုလို႔ မသတ္မွတ္သင့္ပါဘူး" ဟု ယမန္ႏွစ္က အေမရိကန္၏ တရားခံအား ပို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်စဥ္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 22nd August 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စိန္ေခၚသူ အတိုက္အခံပါတီမ်ားမွာ ေငြေၾကး ျပႆနာႏွင့္ အျခား အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ လက္႐ွိ စစ္ဖက္ အစိုးရက ပံ့ပိုး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသာ အလြယ္တကူ အႏုိင္ရသြားလိမ့္မည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အသစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ေျပာၾကားရာ၌ စိန္ေခၚသူ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက ႐ွာေဖြထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ထက္ဝက္ပင္ မျပည့္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရက ပံ့ပိုးေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွာမူ ေငြေၾကးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သြားေရာက္ခြင့္ ရ႐ွိထားမႈေၾကာင့္ မဲအမ်ားစု အႏုိင္ရလိ္မ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ဆင္းရဲ မြဲျပာက်ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ NLD ပါတီကမူ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ တျခား ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလိုက္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက အသာစီးရသြားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီလိုဆိုေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက သူဟာနဲ႔သူ လြတ္လပ္ မွ်တေနတာေပါ့" ဟု ဦးသုေဝက ေျပာၾကားလိုက္သည္။