Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရစဥ္းစား

(The Telegraph မွ 1.Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Burma Considers Citizenship for Rohingya Muslims”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို သက္ဆင္ေတြ႕ဆံုမည္

(Bangkok Post မွ 3 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “ Thaksin to meet ‘Pal’ Thein Sein” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာသမၼတက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအားအတည္ျပဳ

(2 Nov 2012 ရက္စဲြပါ BBC News မွ Burma: President approves Foreign investment bill ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ ေလဆိပ္ေဆာက္မည္

(IANS NEWS မွ 1 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar to build Airport” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရစဥ္းစား

(The Telegraph မွ 1.Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Burma Considers Citizenship for Rohingya Muslims”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရက ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမဲ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားေၾကာင္းဝန္ခံထားၿပီး ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အၾကားမွ ပဋိပကၡကိုအေျဖ ရွာရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရအတြက္ ေထာင္ဂဏန္းကို ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား လူ ၁၀၀ ခန္႔အသက္ဆံုးရံႈး၍ အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ခန္႔မီးေလာင္ပ်က္စီးကာ လူေပါင္း ၂၈၀၀၀ ခန္႔အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ ရသည့္ အၾကမ္းဖက္အဓိက႐ုဏ္း ထပ္မံျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးေျပလည္မည့္နည္းလမ္းကို အစိုးရကစဥ္းစားရွာေဖြလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၁၃၀ ခန္႔သည္ မေလးရွားသို႔သြားရန္ ထြက္ခြာစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကမ္းေျခ၌ စက္ေလွနစ္ျမႇဳပ္ကာ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ကာ လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ထားသည္။

အဓိက႐ုဏ္း၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ဒုကၡအတိုင္းအတာႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသမွတိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရပ္ဆိုင္းလွ်င္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာအစိုးရကို ၾကားဝင္သတိေပးခဲ့ရသည္။

The Hindu သတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမန္မာျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုအားလံုး အဆင္ေျပေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာ၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ား ႏိုင္ငံမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ေျပာၾကားသြားသည္။

“ယခင္အပတ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတိုင္းအတာကို ေဒသခံရခိုင္မ်ားကလည္း မလိုလားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပဋိပကၡကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ မည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုင္ရာအုပ္စုအားလံုး အဆင္ေျပေစမည့္ အေနအထားကိုဖန္တီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ဦးေအာင္ၾကည္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားပါသည္။

ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာ တတိယမ်ိဳးဆက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားရေတာ့မည္ဟု လက္ရွိအစိုးရက နားလည္သိရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွိႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၈၀ ခန္႔ကပင္ ေရွးခတ္ရခိုင္ျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ပိုမိုတိုးပြားလာကာ ေဒသခံရခိုင္မ်ား၏မေက်နပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား မၾကာခဏပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ဇြန္လတြင္ ရခိုင္မိန္းကေလးတစ္ဦးကို မြတ္ဆလင္သံုးဦးက အဓမၼက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွ အစျပဳကာ အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ႀကီးထြားပ်ံႏွံ႕သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ တတိယမ်ိဳးဆက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ားဟု ေဒသခံရခိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္႐ိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာလုပ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွသံတမန္သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းလက္ခံေပးရမလားဟု စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက သိရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္တို႔၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေႏွးေကြးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

“လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ ႏိုင္ငံသားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ ပိတ္ပင္ခံထားရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အားနည္း သြားေစပါတယ္”ဟု သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

  *****************************************************************

မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို သက္ဆင္ေတြ႕ဆံုမည္

(Bangkok Post မွ 3 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “ Thaksin to meet ‘Pal’ Thein Sein” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္သည္ ၃ ရက္ၾကာ ျမန္မာခရီးစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ဟု ၎၏အနီးကပ္လက္ေထာက္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

စေနေန႔တြင္ၿပီးဆံုးမည့္ သက္ဆင္၏ျမန္မာခရီးစဥ္ကို ၎၏ဥပေဒအႀကံေပး ႏိုပါဒြန္ပတၱမာက မေန႔ကအတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ မယ္ဆိုင္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္းအစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သက္ဆင္ကေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

တာခ်ီလိတ္တြင္ ေရႊတိဂံုပံုစံတူဘုရားကိုဖူးေမွ်ာ္မည့္ သက္ဆင္သည္ ယခုခရီးစဥ္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရန္မရွိဟု ၎လက္ေထာက္က ဆိုသည္။

“သက္ဆင္ရဲ႕ခရီးစဥ္မွာ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို မိတ္ေဟာင္း၊ ေဆြေဟာင္းတစ္ဦး အေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏိုပါဒြန္က ဆိုပါသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္မွမယ္ဆိုင္သည္ တာခ်ီလိတ္ထက္ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပားကာ ေစ်းႏႈန္းလည္းခ်ိဳသာေသာေၾကာင့္ သက္ဆင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၾကမည့္ ရွပ္နီအုပ္စု ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔ညတြင္ မယ္ဆိုင္၌ညအိပ္ကာ မနက္ခင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ဘက္သို႔ ကူးလာၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။

သက္ဆင္၏ခရီးစဥ္သည္ ထားဝယ္စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာသတင္းမ်ားကို ႏိုပါဒြန္က ျငင္းဆိုသည္။ “ထားဝယ္ စီမံကိန္းဟာ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာအစိုးရေတြၾကားထဲက ကိစၥတစ္ခုပါ”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒအၾကံေပး ႏိုပါဒြန္က“လတ္တေလာ အစိုးရအဖဲြ႕ရာထူး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္မႈတြင္ ဝန္ႀကီးေနရာဆံုးရႈံးသြားေသာ ျဖဴထိုင္းလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအား သက္ဆင္ကေခ်ာ့ေမာ့လိမ့္မည္ဟု မိမိမယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား မည္သူကမွ ယင္းကိစၥတင္ျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။

တာခ်ီလိတ္တြင္ သက္ဆင္အား ရွပ္နီအုပ္စုမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမည့္အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက  မီးစိမ္းျပထားသည္ဟုလည္း သိရွိ ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္အနီးဆံုးသို႔ သက္ဆင္ေရာက္လာျခင္းကို ထိုင္းအစိုးရစိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ႏိုင္သလားဟူေသာေမးခြန္းကို ႏိုပါဒြန္က ကန္႔ကြက္ ျငင္းဆိုသည္။ သက္ဆင္အား ဖမ္းဆီးေရးကိစၥသည္ အစိုးရႏွင့္မဆိုင္သလို အင္တာပို၏တာဝန္္လည္းမဟုတ္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။ သက္ဆင္အား ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းေသာ အရႈပ္အေထြး၏အက်ိဳးဆက္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဖမ္းဝရမ္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အလိုအေလ်ာက္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္ဟု သက္ဆင္၏လက္ေထာက္ ႏိုပါဒြန္ပတၱမာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္။

                                                        *******************************************

ျမန္မာသမၼတက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအားအတည္ျပဳ

(2 Nov 2012 ရက္စဲြပါ BBC News မွ Burma: President approves Foreign investment bill ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားကိုဆဲြေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လတ္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒအေသးစိတ္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ႏိုင္ငံျခား ဦးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၅၀% ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

မူလဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးဦးေဆာင္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပးထားသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾက ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠဠ Jose Manuel Barroso သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာရန္ ရွိပါသည္။ ၎သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေသာၾကာေန႔ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာရန္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳေသာအစိုးရသည္ ႏိိုင္ငံေရးအရဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွႏိုင္ငံစံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကပါသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက ဥပေဒထြက္လာဖို႔ကို ေစာင့္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတႀကီးက အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တာပါ”ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏႐ံုးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ဦးေဇာ္ေဌးက AFP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာခဲ့ပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတႀကီးသည္ တနလာၤေန႔၌ လာအိုတြင္က်င္းပမည့္ အာရွႏွင့္ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မတိုင္မီ ဥပေဒကိုအတည္ျပဳလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဥပေဒသစ္သည္ သမၼတႀကီးေတာင္းဆိုေသာ ပို၍လုပ္သာကိုင္သာျဖစ္ေစမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။

ယခု ဥပေဒသတင္းမွာ ကမာၻ႕ဘဏ္က(၂၅) ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေခ်းေငြေပးရန္စီစဥ္ေနပံုႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၈၀(ေပါင္ သန္း ၅၀) ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ သတင္းေၾကညာအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

                ၿပီးခဲ့သည့္လက အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကေငြေခ်းျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္း ေပးခဲ့ပါသည္။

                                                    ********************************************************

ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ ေလဆိပ္ေဆာက္မည္

(IANS NEWS မွ 1 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar to build Airport” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေလဆိပ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၾကာသာပေတးေန႔ သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇံုစီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္လိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Xinhna သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Nippon Koei ကေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကနဦးတိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္ဟု 7 Days News ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သည္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္တြင္တည္ရွိၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ