Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၆.၄.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံေရး ေတြးမိသမွ်

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံအေရး ေတြးမိသမွ်......

ေက်ာ္ဇာနည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ ထင္ထားသည္ ထက္ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈရၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ျပည္သူ၏ ေအာင္ပြဲပာု ဆိုၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေခတ္သစ္တစ္ခု(New era) ၏ အစပာု ဆိုခဲ့သည္။ ေျပာခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစပာု ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ႏိုင္ငံေရးပာူသည္ ျမစ္တို႔၏ မာယာ၊ မွန္းဆ၍ မလြယ္ကူ၊ ပရိယာယ္ ေကာက္ေကြ႕မႈမ်ားသည္ မျမင္ႏိုင္သည့္ အခ်ိဳးအေကြ႕ေတြ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLDသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္ေသးပာု ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ ထင္ ျမင္ယူဆခ်က္အရ မွန္းဆမိသည္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ သူမႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ထဲမေရာက္မီကပင္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူမႏွင့္ NLDသည္ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာထက္လြန္၍ မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္အံ့မထင္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အသံနည္းနည္း ပိုက်ယ္လာႏိုင္သည္ေတာ့ ရွိမည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ စိုးရိမ္မိေသာ အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ တစ္မတ္ သားကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းလာလွ်င္ေတာ့ ပဋိပကၡအသြင္ နည္းနည္းေဆာင္လာႏိုင္သည္။

ပထမအခ်က္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆေျပာရလွ်င္ ယခုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ၿပီးသား ျပည္ သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးပင္ မရေသးသည္ျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္မ်ားရရွိေရး အရင္လုပ္ေစလိုသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကိစၥမွာ အမ်ားသူဌါေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ အမ်ားစုက လက္ငင္းမကိုင္တြယ္ေစလိုသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးကလည္း တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ထိုကိစၥသည္ သမိုင္းေပးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းပာု အသိေပးခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ ထိုကိစၥ ေရွ႕တန္းတင္လြန္းပါက ေနာက္ျပန္လွည့္ေရးကို သူမ တြန္းပို႔ေနသည္ပာု သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ တြင္ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္ပတ္ သက္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ပာုဆိုလွ်င္ အနာဂါတ္တြင္လည္း သူမ၏က႑ကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ ဖယ္ထုတ္၍ မရႏိုင္သည္မွာလည္း လက္မခံခ်င္လည္း လက္ခံရမည့္ ပကတိ အရွိတရားသာျဖစ္သည္။

ဤသည္တို႔မွာ မွန္းဆ၍ရသမွ် အနီးဆံုးအနာဂါတ္ကို မွန္းဆေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ႏိုင္ပာု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ေရးအရမူ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာေတာ့မည္ပာု မွန္းဆခ်က္ႏွင့္အတူ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာရသည္။

မွန္းဆ၍ မရႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ၏ နိမိတ္ပံုပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅တြင္ ယခုအတိုင္းသာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေနျဖင့္ လံုးဝျပန္မလာႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေခတ္ဘန္း စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ အခုမွ စေတြ႕တာပာု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကရက္တစ္သို႔ ေျပာင္းသြားေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ စီမံထားေသာ အေျပာင္းအလဲပာု ဆိုၾကသည္ျဖစ္ရာ စီမံၾကသူ မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလံုးဝမပါေတာ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို ခြင့္ျပဳပါမည္ပာု ေတြးပူစရာရွိသည္။ NLDသာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္လာဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။ NLD တစ္ခုတည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ နည္းနည္းရွိလာေသာသူမ်ားပင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤသည္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္က အျမင္ျဖစ္သည္။ လံုးဝမွန္ေသာ အယူအဆပာု ေတာ့ မဆိုလိုပါ။

တဖန္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါဝါ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားဖက္မွလည္း ၎တို႔၏ ေဒါက္တိုင္ျပဳတ္သြားမည္ကို လိုလားလိမ့္မည္ မပာုတ္ေပ။ ၂၀၁၅တြင္ NLD ကို တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ဖဲ့ေပးေရးကို စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အားလံုးေပးလိုက္ရမည္ကိုမူ စဥ္းစားထားလိမ့္မည္မပာုတ္ေပ။ ယခုမူ အားလံုးေပးလိုက္ရမည့္ သေဘာကိုေဆာင္ေနပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္မည္နည္း။

Scenario တစ္ခုကို စဥ္းစားၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္စဥ္းစားထားေသာ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ scenario သာျဖစ္သည္။

တိတိပပဆိုရေသာ္ နဝတအစိုးရမွ ယခုအရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ အစီအမံကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက စီမံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထိုအစီအမံမွာ ၎၏ plan A၊ Plan B၊ Plan C ဆိုၿပီး ရွိသည့္အနက္ တစ္ခုသာျဖစ္လိမ့္မည္။ ယခုအခါ ၂၀၁၅အတြက္ အနည္းငယ္ပံုေပၚလာၿပီ ျဖစ္ရာ ထိုကာလအတြက္ ၎စီမံသည့္အတိုင္းျဖစ္ရန္ ထပ္မံစီမံရဦးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈တုန္းက ဦးေနဝင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပ ေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးျဖင့္ ၎တို႔လိုခ်င္သည့္ပံုစံကို သြင္းယူၿပီး အာဏာသိမ္းယူသြားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ၎၏ အိပ္ဖန္ေစာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္ကို အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕(NIB) အႀကီးအကဲ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားက NLD ၏ေအာင္ႏိုင္မႈျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေနၾကခ်ိန္တြင္ ေနာက္ကြယ္၌ ၂၀၁၅အတြက္ လိုခ်င္သည့္ပံုစံ ဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း စီမံထား ေလမည္လားပာု အေတြးဝင္မိသည္။ ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္ေတြးထင္မႈ ျဖစ္၍ လက္ေတြ႕လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ပာု ထထစ္ခ်မေျပာလိုပါ။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါဝါကိုင္ထားသူမ်ားအဖို႔ ၂၀၁၅ အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမ႐ိုးက်မပာုတ္လွ်င္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဘာျဖစ္မည္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ ကြ်န္ေတာ့္ဦးေႏွာက္ျဖင့္ မွန္းဆရန္မစြမ္းသာေပ။ လူအမ်ား လမ္း ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ပာု ဆိုလိုျခင္းမပာုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အသိဉာဏ္ႀကီးမားစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း က်ဆင္းမသြားေရးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေရး ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရသည္။

                *****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၆. ၄.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ဖ်က္သိမ္းခံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား လိုင္စင္ရရွိေရး MTGA ကူညီမည္
  2. လယ္သမားမ်ား အက်ိဳးမရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေစလႊတ္မည္
  2. ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔၌ KNU ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုမည္
  3. ဒီမိုဆယ္ပါတီ ႏွင့္ KNUတို႔ေတြ႕ဆံု

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဖ်က္သိမ္းခံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား လိုင္စင္ရရွိေရး MTGA ကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္မေဆာင္ျခင္း၊ လိုင္စင္သက္တမ္းေက်ာ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရသည္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို လိုင္စင္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း(MTGA)က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“အခု ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြလိုင္စင္ျပန္ရဖို႕အတြက္ ပာိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပထားပါတယ္။ အခု အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ေတာ္ေတာ္ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ လက္ရွိ ဧည့္လမ္းညႊန္အေရအတြက္နဲ႔ မေလာက္ငလို႔ ခုလို ဖ်က္သိမ္း ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြကုိ လိုင္စင္အသစ္ေတြ ျပန္ရေအာင္ ကူညီေပးတာပါ”ပာု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္း(MTGA)က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဧည့္လမ္းညႊန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေမလ (သို႔) ဇြန္လမ်ားတြင္ Short Course သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းေ