Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး အက်ပ္တည္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအုိင္းက ပါင္ ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္ ရွိလာေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ၾသဇာႀကီးမားေသာ Think Tank ႀကီး တစ္ခုက သုံးသပ္လုိက္သည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား နယ္စပ္ေဒသေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ စစ္အစိုးရက ဖိအား ေပးလာျခင္းေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မတည္မၿငိမ္သည့္ ျဖစ္ရပ္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း Chatham House မွ Associated Fellow တစ္ဦးျဖစ္သူ Marie Lall က အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္္ထုတ္ျပန္ပါသည္။

အေမရိကန္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအုိင္းတြင္ အထီးက်န္ျဖစ္ေစရန္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္နည္းျဖင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း သြားမည္ဟု မၾကာေသးခင္က မူါဒသစ္ကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ အေမရိကန္ အစုိးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကမူ စစ္အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡကုိ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္သလုိ ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ လည္း ရမည္မဟုတ္ဟု မစၥ Marie Lall ကေျပာသည္။

"ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတၾကားမွာရွိတဲ့ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ထင္ရွားမႈေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အတက္အက် အေျခအေနေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပါပဲ" ဟု Marie Lall ကဆုိသည္။

မစၥ Marie Lall ၏ အစီရင္ခံခ်က္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ေစ့စပ္ညိႏႈိင္းမည္ ဟူေသာ မူါဒသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီးခါစ အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၃၅စု ၏ အက်ပ္အတည္း ဒုကၡမ်ားကုိ လုိသေလာက္ အရုံစုိက္ အေလးေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဖန္သုံးသပ္ၾကသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္ အထင္ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအုိင္းဟာ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း သိရွိနားလည္ထားပုံ မရဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံ ျပႆနာဟာ တုိင္းရင္းသား အေရးကိစၥ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ သိပုံမရၾကဘူး။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့အေရးကိစၥဟာ ဒီမုိကေရစီ အေရး မဟုတ္သလုိ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လည္းမဟုတ္ပါဘူး" ဟု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ေကာင္စီမွ စီနီယာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးဟန္ေညာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

"တကယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားက တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ ျပႆနာကုိ မေျဖရွင္း ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ တျခားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျပႆနာေတြ ကုိလည္း ေျဖရွင္းလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး"

မည္သုိ႔ဆုိေစ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏  အခန္းက႑က မည္မွ် အတုိင္းအတာအထိ အေရးႀကီးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္သည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား စတင္ ျပသေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

"အေမရိကန္ကုိ ၾကည့္ရတာ တုိင္းရင္းသား အေရးကိစၥကုိ ကုိယ္ဘာသာကုိယ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေျပာေနသလုိပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ ..  ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ"

ကရင္ အမ်ိဳးသားသမဂၢ (KNU) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အၾကား ပဋိပကၡသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုတာမွ် ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အရွည္ဆုံး ျပည္တြင္းေရး ပဋိပကၡတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကုိးကန္႔တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္အၾကား အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းကုိ ၾကည့္ပါက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ အၾကား ရရွိထားေသာ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မ်ားသည္ ခုိင္မာမႈ မရွိေၾကာင္း ျပသေနသလုိ ျဖစ္သည္ဟု Marie Lall က ဥပမာေပး ေျပာဆုိသည္။

 

DVB သတင္းဌာန၏ Ethnic conflict in Burma demands renewed focus ကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

guardian.co.uk, 25 Nov 20009(By Andrew Heyn)
ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားအတြက္ အထူး
စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ျပည္တြင္းမွာေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ
ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေသာ ေရႊ႕လ်ားမႈမ်ား
စတင္ေတာ့မည္ေလာဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပါက္ဖြားလာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထက္ပါ
အေကာင္းျမင္ မႈမ်ားကုိ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားက ေနရာယူသြားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အမ်ား ေရွ႕တြင္ အျပေကာင္း႐ုံ လုပ္ျပၿပီး၊
ေနာက္ကြယ္တြင္ ထံုးစံအတုိင္း ၎တုိ႔ လုပ္ေနက် ကိစၥမ်ားကုိ လုပ္သြားမွာကုိ
စုိးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အေကာင္းျမင္ ဝါဒသမားမ်ားကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္
စကားေျပာခဲ့မႈမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ျမန္မာအစုိးရၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ညႊန္ျပၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ စာေရး၍
ျမန္မာျပည္သူမ်ား အက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပူးတဲြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးႏွင့္
ေတြ႕လုိေၾကာင္း အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။
ယခုကိစၥတြင္ ထပ္မံ၍ ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခု ျဖစ္မလာခဲ့ဘူးဆုိပါလွ်င္
ျပည္သူမ်ားသည္ ေအာင္ပဲြခံရန္ အဆင္သင့္ရွိၾကၿပီး၊ ပါဝင္သင့္သူမ်ား
ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပံုစံသစ္အတြက္ ရင္ခုန္ေနၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိသာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာေၾကာင့္
မည္သူမွ် စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မျဖစ္ၾကေတာ့ပါ။
ထုိသုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မွန္မ်ားကလည္း
ရွိေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ သည့္ လအနည္းငယ္ခန္႔က ကၽြႏု္ပ္သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထပ္မံ တုိးျမႇင့္ေသာ
တရားခြင္တြင္ ထုိင္ေနခဲ့ဖူးပါသည္။ လူ ၂၁၀၀ ထက္ ပုိေသာ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား သည္ ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ
ဥပေဒသစ္ကုိ အေျချပဳ၍ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္
ပါလီမန္သစ္တြင္ ၂၅ % ေသာ ေနရာသည္ မဲတစ္ခ်ပ္မွ မေပးမီကပင္ စစ္တပ္အတြက္
ေနရာေပးၿပီ ျဖစ္ေနေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံခ်ိန္တင္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရးတုိ႔မွာ
ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးမွာလည္း
တုိးတက္မႈ ရပ္တန္႔လ်က္ ရွိေနပါသည္။
ယခု လတ္တေလာ တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမွာ
"ေစာင့္ၾကည့္ၾက႐ုံသာ ရွိသည္" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္
ဥေရာပသမဂၢတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ အသစ္မ်ား(ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံကလည္း
ပါဝင္လာပါသည္) သည္ မည္မွ် ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္ကုိ ေျပာရန္ ေစာေသးေၾကာင္း
ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳမႈအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္လား ဆုိသည္ကုိမူ မည္သူမွ်
မသိႏုိင္ေပ။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ခုိင္မာေသာ တုိးတက္မႈမ်ား
မရွိမခ်င္း၊ အစုိးရႏွင့္ သူ၏ အေပါင္းအပါမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိရာ
ကိစၥမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထားရွိမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္၏
ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္လည္း ဤနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္
သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားကုိမူ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ
အကူအညီ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပုိမုိ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဝးလံေသာ
ေဒသမ်ားမွ မိသားစုမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အကူအညီမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။
အေကာင္းျမင္ ဝါဒရွိသူမ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ပါေစဟု
လူတုိင္းက ဆုေတာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ
ျဖစ္ေပၚလာမွသာလွ်င္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ ဘဝမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနသည္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္သာမက
ေန႔စဥ္ ေနထုိင္မႈဘဝတြင္ သံသယမ်ား၊ အေၾကာက္တရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။
ျပည္သူအမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားမွာ အစုိးရ၏ ေနာက္မွ လုိက္လံ ၾကည့္႐ႈျခင္းကုိ
ခံေနရျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ေျဗာင္က်က် စီးနင္း ရွာေဖြခံရျခင္းစေသာ
ကိစၥမ်ားကုိ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ခံစားေနရျခင္းမ်ဳိးကုိ မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း
သံတမန္မ်ားက ဆုိပါသည္။ ေနရာတကာတြင္ လူေတြကုိ သံသယျဖင့္ လုိက္ၾကည့္သည့္
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခု
ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ မုိင္ ၂၀ ခန္႔အကြာတြင္ ရွိေသာ
ဘုရားတစ္ဆူသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကားပါကင္တြင္
ကားရပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မည္သည့္ အရပ္မွ ေပၚလာမွန္းမသိေသာ SB
အရာရွိတစ္ဦးဆုိသူသည္ မိမိတုိ႔ ကားေမာင္းသူ ျမန္မာလူမ်ဳိးအား
အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဆုိလွ်င္ ထုိကိစၥမ်ဳိးမည္မွ် ရွိမည္နည္းဟု
ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရႏွင့္
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကသာလွ်င္ အဆုိပါ အျဖစ္ဆုိးမ်ဳိးမ်ားကုိ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္
အကူအညီ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေၾကာက္ရြံ႕ရျခင္းမ်ား၊ သံသယ ရွိေနရျခင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးသည္
အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
အေကာင္းျမင္ဝါဒရွိသူ လူဦးေရထက္ အစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ
မယံုၾကည္သူဦးေရက သိသိသာသာ ပုိမုိမ်ားျပားပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္
အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိမရွိမွာ၊ အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ၊
အစုိးရ ဘာေတြ လုပ္သည္ဆုိသည္ကုိ ၾကည့္၍ အကဲျဖတ္တတ္ၾကပါသည္။
(ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး Andrew Heyn ေရးသည္)

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Agence France – Presse, 25 - Nov - 2009

        ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါလီမန္သည္ ဗီယက္နမ္၏ ပထမဆံုး ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ ၎စက္႐ံုမွာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္၍ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ပါတနာ (Partners) မ်ားက အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အထူး ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

          ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ (၇၇ %) က ႏ်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု စီမံကိန္းကို သေဘာမတူသူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ငုရင္မင္သူယက္ က ေျပာၾကားပါသည္။

          ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို () ခုကို ႏွစ္ေနရာ ခြဲ၍ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ထက္ အခ်ဳိ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရည္ညြန္းသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တစ္ခုတည္း တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ပိုမို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ၎က အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ပါသည္။

          အစိုးရ၏ စီမံကိန္းအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖို () လံုး လည္ပတ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္၍ ဓာတ္ေပါင္းဖို () လံုး၏ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စြမ္းအားမွာ (၄၀၀၀) မဂၢါဝပ္ ျဖစ္သည္။

          အနာဂါတ္တြင္ စြမ္းအင္ မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာ ေပၚေပါက္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ ယခု စီမံကိန္းအား ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ငုရင္မင္သူယက္က ယူဆပါသည္။

          စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၅%) ခန္႔ ပ်မ္းမွ် ျမင့္တက္ေနပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားသည္ စြမ္းအင္ ပမာဏ ႀကီးမားစြာ သံုးစြဲသူမ်ား ျဖစ္သည္။

          အစပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၏ ( %) ခန္႔ကို ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္က႑မွ ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံစြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္၏ (၃၀%) ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အစိုးရက စီမံကိန္း