Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသိမ္ေမြ႔စာ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာအပါအဝင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသိမ္ေမြ႔စာ ကိုင္တြယ္ရမည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ

ေအာင္ေမာင္း

လတ္တေလာအေၾကာင္းအရင္း

႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥသည္ လက္႐ွိ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ၿငိမ္သက္သြားသည္ႏွင့္ အလိုေလ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ အဓိက ႐ုဏ္းမ်ား၏ မီးပြားစမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ထိ ဆက္၍ တေငြ႕ေငြ႕က်န္ေနဦးမည္နည္း။ ယခုျဖစ္ပြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားက နဂိုကမွ တေစာင္းႏွင့္ မ်က္ေခ်း မတည့္ၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္တို႔ကို ထာဝရေဝးကြာသြားေစသည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကလည္း လက္မခံ၊ ျမန္မာက လည္း အသိအမွတ္မျပဳေသာ ထုိ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို မည္သို႔ေျဖ႐ွင္းၾကမည္နည္း။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ သိန္းဂဏန္းမွ်႐ွိေနေသာ လူအုပ္ႀကီးကို အမ်ိဳးသား ေရးဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ပစ္၍လည္း မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

အစိုးရ၏ အေနအထား

ထို႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏အစမွာ အဂၤလိပ္ေခတ္က လယ္လုပ္ရန္ေခၚသြင္းလာခဲ့သည့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အနည္းစုသာ ျဖစ္ သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခါ ဘဂၤလားဘက္လည္းမပါ၊ ျမန္မာဘက္သို႔လည္းမပါဘဲ သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္လိုၾကသည့္ လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္။ ဖဆ ပလ အစိုးရေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာလုိက္သည့္အခါတြင္ ခါေတာ္မီဝင္၍ မူဂ်ာဟစ္အမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ပုံစမ္းဖမ္း၍ ဖဆပလအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ မူလကပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျဖစ္ခဲ့ေသာ ႐ွမ္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မည္သို႔မွ် တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မဟုတ္ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အႏွီ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားတို႔က ေျခ႐ႈပ္ခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမွာ တိုင္းရင္းသားညီအကိုတစ္မ်ိဳးပါဟု ထိုစဥ္က ဘုရားဒကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေၾကညာ၍ ဖဆပလမဲရေရးအတြက္ စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ ဗကပတို႔က မူဂ်ာဟစ္ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ဖန္တီးေပးလိုက္သည္မွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ျဖစ္၍  ႐ိုဟင္ဂ်ာ၏အဖမွာ ဗကပဟု ဆိုရမည္လားမသိ။ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေတာ့ ျခစားမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ဝယ္ႏိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာသူေဌးေတြ ေပၚလာသည္။ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားအထိ ေပါက္ ေရာက္သျဖင့္ ေဒသခံရခိုင္တို႔မွာ မေန႔တေန႔က ဝင္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာက အခြင့္အေရးပိုရေနသည္ဟု ခံစားလာရသည္။ အဆိုးဆံုး မွာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲရ႐ွိေနရးအတြက္ ထို႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးမည္ဟု စည္း႐ံုး၍မဲရ႐ွိရန္ ႀကိဳပမ္းရာမွ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမတ္ ႐ွိလာသည္အထိ ျဖစ္လာရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ထိုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အလြန္ပင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပံုရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလီ မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏိွမ္ႏွင္းပါက ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားႏွင့္ပါေပါင္းလာလွ်င္ ျပႆနာက ပို၍ႀကီးထြားဖြယ္ရာ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္႐ွိတြင္ ေသာင္း က်န္းသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေနမႈမ်ား႐ွိၿပီး မီဒီယာမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ေသသည့္ သတင္းမ်ား ကို အေမွာင္ခ်ထားသည့္အတြက္သာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႐ုပ္ျပေကာင္းေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသးသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား စတင္ ဖယ္႐ွား ကာစျဖစ္၍ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားရမည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ထိပ္တိုက္မတိုးလိုသည္က တေၾကာင္း၊ အရပ္ သားအစိုးရသည္ ဆူပူမႈမ်ားကို သတိႀကီးႀကီးထား၍ ကိုင္တြယ္သည္ကိုလည္း ျပသလိုသည္တို႔က တေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အမွန္တ ကယ္ပင္ ယခုကိစၥကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကိုင္တြယ္ေနရ ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသတြင္းမွာလည္း ျပႆနာ

ဆိုခဲ့သလိုပင္ ထို႐ိုဟင္ဂ်ာေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပါဟု အတင္းအဓမၼဆိုလာေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ လက္ခံထားသည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ေပးရန္ဆိုသည့္ကိစၥမွာ မည္သို႔မွ် မလြယ္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္က ကိုးကန္႔တို႔၊ ဝတို႔လို မဟုတ္။ ကိုးကန္႔ေတြ၊ ဝေတြဆိုသည္က State ဆိုသည့္ အျမင္ကၾကည့္လွ်င္ လူမ်ိဳးျခား တ႐ုတ္ေတြပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ေဒသခံ ကိုးကန္႔ေတြ၊ ဝေတြႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ေအာင္ ေနႏိုင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းက ကြာလွသည္မဟုတ္။ ထို႔ျပင္ ပိုက္ဆံအလံုအေလာက္ပါလာ၍ ဝႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသေတြကို သူတို႔အစီအမံျဖင့္ သူတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တာဝန္ယူစရာတစ္ခု ေလ်ာ့ေန သည္။ ထုိ႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ျဖင့္ ျမန္မာနယ္ျခားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနသည္ျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝတို႔က လက္ခံ၍ရႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာလဲမတူ၊ ပိုက္ဆံလဲတျပားမွမပါ၊ လူဦးေရက အဆမတန္တိုးၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းကို လုယူမည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္းသားေပးဖို႔ဆိုသည္မွာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေပ။

အႏြယ္တူ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံကလည္း ထို႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္လာသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုေန သည္။ ဤသည္မွာလည္း မွ်တပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာသည့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား၊ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားကို အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ တို႔က မည္သို႔မွ် ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္သင့္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၏ လူဦးေရေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလီစစ္စစ္ေတြကလည္း အႏြယ္တူ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြႏွင့္ေရာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ လွိမ့္ဝင္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို ဘဂၤလားအစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ထိုကိစၥ အတြက္ ဘဂၤလားအစိုးရတြင္ အမွန္တကယ္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တစ္ေသာင္းႏွင္ၿပီး ျပန္လက္ခံသည့္အခါ တစ္သိန္းေလာက္ လက္ခံ ခိုင္းျခင္းကေတာ့ ဘဂၤလားအစိုးရ၏ လူလည္က်မႈသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မူရင္းေဒသႀကီးျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံကေတာ့ ယင္းတို႔၏ အႏြယ္ေတာ္မ်ားကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲပင္ လက္ခံပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမွန္သမွ် အိႏိၵယ နယ္စပ္အတြင္း ဝင္လာသည္ႏွင့္ အစစ္အေဆးအေမးအျမန္္းမ႐ွိ ပစ္သတ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ စက္ေလွေတြကို ပင္လယ္ထဲ ဆဲြခ် ပစ္ထားခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းမစာနာဟု ေဝဖန္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို အကယ္၍ ထုိႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း အလြန္စာနာေနလွ်င္ ထို႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို လက္ခံထားလိုက္ပါဟု ခနဲ႔လိုက္သည္။

ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ

လူေပါင္းသိန္းခ်ီ၍ ႏိုင္ငံမဲ့အျဖစ္ ႐ွိေနရသည့္ ျပႆနာမွာ ေဒသတြင္းအတြက္ အလြန္အႏ ၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ထုိႏိုင္ငံမဲ့လူ မ်ား၏ ပစၥည္းမဲ့ေဒါသမ်ားက ေဒသတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုးလာႏိုင္ဖြယ္႐ွိပါသည္။ ထိုႏုိင္ငံမဲ့လူသားမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္မေပးႏိုင္သည့္ တိုင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက တနည္းနည္းျဖင့္ လက္ခံထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားအစိုးရအၾကား ထို႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ဆိုခဲ့သလို ထို႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို သတ္ပစ္၍လည္းမရ၊ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ကလည္း လက္ခံခဲ့သျဖင့္ လတ္ တေလာတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္သည့္တိုင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအရ ျမန္မာအစိုးရက ထို႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ဆက္လက္ လက္ခံထား ရဖြယ္ ႐ွိပါသည္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးလည္း လက္ခံထား၍မျဖစ္ေပရာ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မေပးႏိုင္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကေတာ့ ေပးရ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ မည္မွ်ေနထိုင္ခဲ့သနည္း၊ ေနာက္ထပ္ ေဆြမ်ိဳးဆက္ သံုးေလးဆက္ခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံသား ေပးႏိုင္မည္ေလာ စသည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားလည္း အတိအက် ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ လိုအပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားအစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုျပန္လႊတ္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလီမ်ားကို ျပန္လည္ လက္သင့္ခံႏိုင္ရပါမည္။ မၾကာေသးမီက အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၅၂ဦးကို ခိုလႈံခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ လုပ္ရပ္လိုမ်ိဳး ခ်မ္းသာၿပီး အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္႐ွိေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက လက္သင့္ခံႏိုင္လွ်င္လည္း ေကာင္းပါသည္။ အဓိကမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္သြားလွ်င္ ေဒသတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ မဟုတ္လွ်င္ အယ္ေကဒါလို အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေသမထူးေနမထူး ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔ေပါင္းမိသြားလွ်င္ ထိုကိစၥက ေဒသတြင္း အတြက္ အလြန္အႏၱာရာယ္ႀကီးပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံလိုက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက မူရင္း႐ိုဟင္ဂ်ာကိုေဖ်ာက္၍ မ်ိဳးဆက္ေလးငါးဆက္တြင္ ေနထိုင္ ရာႏိုင္ငံႏွင့္ ေရာေထြးသြားေအာင္ ေနထိုင္မည့္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေပ်ာက္ သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံမဲ့လူသားမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖ႐ွင္းႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေပၚလစီမ်ား ျဖည့္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

အနာဂတ္ျမင္ကြင္း

ေနာင္အႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ အ႐ွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ၾကမ္းသမား အလြန္အမင္း႐ွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတမ္းတေလွ်ာက္တြင္ စက္႐ံုႀကီးမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း ႀကီးမ်ား ဟီးထေနေအာင္ ေပၚထြန္းေနၿပီျဖစ္ရာ ႐ွိရင္းစဲြျမန္မာမ်ားမွာ ပညာတတ္ေတြခ်ည္းျဖစ္ေန၍ ကာယလုပ္သား ႐ွားပါးမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တြင္လည္း ထိုသို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ ထမင္းကို င႐ုတ္သီးႏွင့္ဆားၾကမ္းပံု၍ စားၿပီး  အလုပ္ၾကမ္းမွန္သမွ် သိမ္းႀကံဳးလုပ္ႏိုင္သည့္ ပညာမတတ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာကေရာ၊ ဘဂၤလားကပါ သူ႔ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့ႏိုင္ငံသားဟု အတင္းလုယူေနရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ျပည္က ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာဘက္က အကိုးအကားေတြႏွင့္ဆိုသလို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ကလည္း သူတို႔ႏွင့္ အသားအေရာင္ေရာ၊ ဘာသာစကားပါတူ၍ သူတို႔လူမ်ိဳးပါဟု အတင္းအဓမၼ ဆိုေနရသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြမွာ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၏ မူလတိုင္းရင္း သားမ်ားဟု ေၾကညာၿပီး ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားရရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ေက်ာ္က ထိုင္းစစ္တပ္က ေရထဲတြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားဟု အတင္းအဓမၼေတာင္းခံေနသည္။

နိဂံုး

စင္စစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ပင္မအေျခခံမွာ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲလြန္း၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနေသာ လူေတြက ေသမထူး ေနမထူး ဘဝမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမဲ့ေဒါသမ်ားကို လမ္းေပၚပစ္ခ်လိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဒသတြင္းမွာသာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနလွ်င္ Neo Liberal View အရ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ လိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္၌မူ ႏိုင္ငံ႐ွိၿပီးသား လူေတြကိုယ္တိုင္က ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ႏိုင္ငံမဲ့၊ ပစၥည္းမဲ့၊ အနာဂတ္မဲ့ လူတန္းစားအတြက္ လူသာခ်င္း မစာနာႏိုင္ေသးသည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ကဆိုခဲ့သလို လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုး ေအးခ်မ္း၍အတြက္ လူသားတိုင္းတြင္ တာဝန္႐ွိပါသည္။ ဆာေလာင္ေနသူမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေနသူမ်ားအတြက္ ကမာၻသားအားလံုးတြင္ တာဝန္႐ွိသည္။ ထို အေျခအေနမ်ားကို အၾကမ္းနည္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္မည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုမွပင္စကာ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ မည္လားဆိုသည္ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၂၃.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္
  1. ကမၻာ့ေရနံေစ်းအေၾကာင္းျပ၍ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကစား
  2. ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူ ၂၂ဦးအား မသကၤာမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ေကာ္မရွင္ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ နယ္စပ္ေဒသမွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားသည္လည္း ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ကုန္စည္တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က နယ္စပ္ေဒသကေန ဝင္လာတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေတြကလည္း ကုန္စည္ေတြ ဝင္တယ္ဆိုေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေလာက္ေတာ့ မမ်ားပါ ဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ တရားမဝင္ကုန္ေတြမ်ားပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈအနည္းဆံုးကေတာ့ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္က ေမာင္ေတာနဲ႔ စစ္ေတြ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းေတြျဖစ္ပါတယ္”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေစ်းကြက္၌ တ႐ုတ္မွတင္သြင္းေသာ ေၾကြထည္ပစၥည္းမ်ားမွာ အျခားပစၥည္းမ်ားထက္ ေစ်းကြက္ကို ပိုမို လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ခ်ိဳသာသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ေၾကြထည္မ်ားကိုသာ အမ်ားစု ဝယ္ယူသံုးစြဲေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မၾကာေသးမီက နယ္စပ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ ျပန္သံုးဆီမ်ားကို တင္ပို႔ခဲ့ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေစ်းကြက္အတြင္း ယင္း ျပန္သံုးဆီမ်ားကို ျပန္လည္တားျမစ္ပိတ္ပင္၍ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွလည္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ တ႐ုတ္ကလုပ္ေနတာေတြပါ။ သူတို႔က ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ အစမ္းသပ္ခံသတၱဝါေတြလို သေဘာထားတာ။ သူတို႔ဆီကပစၥည္းတစ္ခုထုတ္လို႔ သူတို႔ အရင္မသံုးဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရင္ပို႔တာ။ ေစတနာရွိလို႕ေတာ့မပာုတ္ဘူး။ ဒီမွာသံုးၾကည့္လို႔ ဘာမွမျဖစ္ဘူး အဆင္ေျပတယ္ဆိုမွာ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြသံုးဖို႔အတြက္ ထုတ္တာ”ပာု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီကာလအတြင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္စပါးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္မခံဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ ျငင္းဆိုေနမႈမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ု&