Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အာဏာရ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး သုံးရက္ အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတုိကန္က အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

ဂ်ပန္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွာ ဂ်ပန္ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရယူလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေလ့လာ အကဲခတ္သူမ်ားက ဆုိသည္။ ယုိရွီဟီကုိႏုိဒါမွာ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ ေနရာတြင္ ဆက္လက္ က်န္ရစ္ၿပီး စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ဘန္ရီကုိင္ဒါကုိ ခန္႔အပ္လုိက္သည္။ မစၥတာ ဘန္ရီကုိင္ဒါသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတိုကန္၏ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ အီခ်ိယုိအုိဇာဝါကုိ ေထာက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္ ေနရာလုပြဲတြင္ ဂ်ပန္ဥပေဒျပဳ အမတ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္က မစၥတာ အုိဇာဝါကို ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကရာ ယခုကဲ့သို႔ မစၥတာ ဘန္ရီကိုင္ဒါအား စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းသည္ ပါတီတြင္း ညီညြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးသစ္မွာ ဆုိင္ဂ်ီမီဟာရာ ျဖစ္သည္။ မစၥတာ ဆုိင္ဂ်ီမီဟာရာသည္ နယ္ေျမ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနရေသာ ကၽြန္းမ်ားအနီး ဂ်ပန္ ကင္းလွည့္ သေဘၤာႏွင့္ တရုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတုိ႔ တုိက္မိၿပီးေနာက္ တရုတ္ သေဘၤာသား တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့မႈကို ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ယခင္က သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း မစၥတာ ကတ္ဆူရာ အုိကာဒါ ေနရာ၌ အစားထုိး ခန္႔အပ္ခံလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး တုိရွီမိကစ္တာဇာဝါမွာ ၎၏ ရာထူးတြင္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယုိရွီတုိဆန္ဂုိကူက ေျပာၾကားသည္။

ယန္းေငြကိစၥ

ယခု ရက္သတၱပတ္ အေစာပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ယုိရွီဟီတုိႏုိဒါက ဂ်ပန္ယန္းေငြ အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈကို ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္သည္ ေျခာက္ႏွစ္ ကာလ အတြင္း ဂ်ပန္ေငြေၾကး ေဈးကြက္ကုိ အစုိးရ၏ ပထမဆုံး ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ လုပ္ကုိင္မႈ ျဖစ္သည္။

ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔မႈကို အဓိက မွီခုိေနရေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ အစုိးရက ယင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တုိက်ိဳ အစုိးရ အေနျဖင့္ အကယ္၍ လုိအပ္ပါက ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မစၥတာ ယိုရွီဟီတုိႏုိဒါက ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတုိကန္က ၎အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ေၾကြးၿမီ မ်ားစြာကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေငြေၾကး သုံးစြဲမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ပါလီမန္တြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အထက္ လႊတ္ေတာ္၌ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီက အမတ္ေနရာ အနည္းငယ္သာ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

BBC သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ ယြမ္ေငြေၾကး တန္ဖုိး ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ကုိင္လာေရးအတြက္ တရုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner က ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ေဘဂ်င္း အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လာေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးက ကြန္ဂရက္ကုိ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျပာဆုိရာ၌ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Tim Geithner က အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳသမားမ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည့္ အတုိင္း တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳရုံမွ တစ္ပါး အျခား နည္းလမ္း မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယြမ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေအာင္ တရုတ္အစုိးရက ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ထိခုိက္ နစ္နာရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ဂရက္တြင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္၏ မေက်မနပ္ ျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ မစၥတာ Tim Geithner က ယင္းသုိ႔ သုံးသပ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ အစုိးရကလည္း အေမရိကန္၏ ေဝဖန္ခ်က္အေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံ ေဝဖန္သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တရုတ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြျပတဲ့ ကိစၥနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါပဲ" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ Jiang Yu က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ေဈးကြက္အတြင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ တန္ဖုိး အဆမတန္ ျမင့္တက္လာမႈကုိ ဂ်ပန္အစုိးရက စတင္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ တရုတ္ေငြေၾကး ေဈးကြက္တြင္ ေဘဂ်င္းအစုိးရက ၾကားဝင္ စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစုိးရက ေငြေၾကး ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ယန္းေငြကိစၥကုိ ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတုိကန္က စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိသည္။ "ဂ်ပန္ ယန္းေငြ တန္ဖုိး ေဇာက္ထုိးမုိးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရက လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယြမ္ေငြတန္ဖုိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္အစုိးရက လတ္တေလာ အေလွ်ာ့ေပးမႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္လာျခင္းသည္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner က အသိအမွတ္ျပဳ လက္သင့္ခံသည္။ တရုတ္ အစုိးရက ယြမ္ေငြတန္ဖုိးကုိ ေဒၚလာထက္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ စတင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ယြမ္ေငြ တန္ဖုိးမွာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္မွ်သာ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ လာေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ဒီကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြ ခုိင္မာေနၾကတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ျပည္သူေတြ သိဖုိ႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု မစၥတာ Tim Geithner က ဆုိသည္။ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႏွစ္ဦးက
ယြမ္ေငြေၾကးအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈအား တရားမဝင္ေသာ ပုိ႔ကုန္ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္ေပးမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေၾကညာရန္ အဆုိျပဳ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ မစၥတာ Geithner ကအဆုိပါ မူၾကမ္းကုိ မိမိအေနျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရႈပ္ေထြး နက္နဲသည့္ ပုစၦာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Sander Levin က အဆုိပါ မူၾကမ္းျဖင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးေရး၊ မေပးေရး ကိစၥကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကး ျပႆနာအား ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ (WTO) သုိ႔ တင္သြင္းရန္လည္း အႀကံျပဳသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မစၥတာ Tim Geithner က တရုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ ဖိအားေပးႏုိင္သည့္ တတိယေျမာက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ေငြေၾကး ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာမွာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ ေအာက္တုိဘာ လလယ္တြင္ ရုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝရန္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည့္ Charles Schumer က "ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲခန္းထဲမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ေနတဲ့သူက တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါ ခင္ဗ်ားပဲ" ဟု ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner ကုိ ျပစ္တင္ ေဝဖန္လုိက္သည္။

Financial Times မွ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၅၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ အိႏၵိယ အစုိးရက အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

မုိးေရးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ မဏိပူရျပည္နယ္၊ အေနာက္ပုိင္း ဂ်ာရာဘန္းသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာက္လုပ္မည့္ အဆုိပါ မီးရထားလမ္းသည္ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးရထား ဝန္ႀကီး Rajan Velu က ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေလ့လာ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံပုိင္ Rail India Technical and Economic Services ကုမၸဏီ (RITES) က အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ RITES ၏ အဆုိအရ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေဒၚလာ ၆၄၉ သန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အဆုိပါ ရထားလမ္းသည္ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဂဂၤါျမစ္ ေဒသႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသအၾကား စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကုိင္မႈ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစုိးရက ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ရထားလမ္းပုိင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ေပးမည္ဟု အေစာပုိင္း ကာလက သေဘာ တူညီခဲ့ၿပီး တမူႏွင့္ ဆက္ႀကီးၾကားမွ ရွိၿပီးသား ရထားလမ္းပုိင္းကုိ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Irrawaddy သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy, By William Boot, 18th Sept 2010

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အသင္းႀကီး ျဖစ္ေသာ အာဆီယံသည္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေနေၾကာင္း ေဒသတြင္း ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ေလ့လာသူ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

အဓိကမွာ အာဆီယံတို႔ သေဘာက်ေသာ ဥေရာပ သမဂၢ ေမာ္ဒယ္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္ ဟု စကၤာပူ႐ွိ Institute of Defence and Strategic မွ ဒုတိယ ဒါ႐ုိက္တာ Ron Matthews က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္လည္း အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ႐ု႐ွားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူ တက္ေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ ေမာ္ဒယ္ေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေျခခံေသာ ထုတ္လုပ္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အဆင့္တစ္ခု အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္အား ဗီယက္နမ္တြင္ ခ်ျပ သေဘာ တူညီမႈ ရလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း Matthews က ေျပာခဲ့သည္ဟု ေနာက္ဆံုးထုတ္ Jane's Defence Industry တြင္ ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘန္ေကာက္႐ွိ ဥေရာပ သမဂၢ သံ႐ုံးမွ  ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဇာတ္ခံုတြင္ အေရာင္းအဝယ္ အဆင့္တြင္ ဆရာႀကီး အဆင့္တြင္ ေရာက္႐ွိေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အလွမ္းေဝး ေနဦးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

"ထိုင္းနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားတို႔လို အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်င္းခ်င္း စစ္ေရး အရ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတာကို အသာထား၊ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပင္ပက ေဆြးေႏြးဖက္ေတြ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥမ်ိဳးေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံလို စစ္အာဏာ႐ွင္ ႏိုင္ငံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အေတာ္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္'' ဟု အမည္ မေဖာ္လိုသူ စစ္သံမွဴး တစ္ဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စု