Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ နယ္စပ္ ေဒသေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းေရး အစီအစဥ္ကုိ ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ (DKBA) အမွတ္ ၉၀၇ တပ္မႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ Na Kham Mwe က ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရသည္။ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ ယခုအခါ ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္စပ္ ေဒသေစာင့္တပ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအေပၚ သေဘာထားခ်င္း တုိက္ဆုိင္မႈ မရွိေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႔ကုိ ထုိးစစ္ ဆင္ရန္ ဝေလး(Walay) ေက်းရြာအနီးသုိ႔ အေျမႇာက္တပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေျခကုပ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ကရင္ အမ်ိဳးသား သမဂၢ (KNU) ဒုတိယ ဥကၠ႒ David Thakrabaw က ထုိင္းနယ္စပ္ ေဒသသုိ႔ ဒုကၡသည္ ၆၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း DVB သတင္းဌာနသုိ႔ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ KNU ၏ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (KNLA) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ အဆုိအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀ ခန္႔ ဝေလးေက်းရြာမွ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးက "Thay Baw Bo ေက်းရြာက ရြာသား ၁၅၀ ေလာက္နဲ႔ Mae Kae ေက်းရြာမွ ရြာသား ၃၀၀ ေလာက္ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ထြက္ေျပးလာၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ျမန္မာ အစုိးရက DKBA ဗုိလ္ခ်ဳပ္ Na Kham Mwe ကုိ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနလုိ႔ပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက ယခုအခါ မတူညီေသာ ကရင္ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ စုစည္း ညီညြတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ ကရင္ ရြာသားမ်ားကလည္း ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ကုိ ခုခံရာတြင္ အကူအညီ ေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

DKBA အဖြဲ႕ကသာ ျမန္မာ စစ္တပ္ကုိ ခုခံ တုိက္ခုိက္မည္ ဆုိပါက KNU ကလည္း DKBA ဘက္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း David Thackrabaw က အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေသာ DKBA အား ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည္ ဟူေသာ ကိစၥအား ဖ်က္သိမ္း ပစ္လုိက္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ DKBA တပ္ဖြဲ႕အတြင္း စစ္အစုိးရကုိ လုိလားသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူ အုပ္စု ပမာဏ မည္၍ မည္မွ် ရွိသည္ ဟူသည္ကုိ အတိအက် မသိရေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တုိ႔ကုိ လုိလား ေထာက္ခံသူ DKBA အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တုိက္ခုိက္ ထုိးစစ္ဆင္လာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

KNLA  ကြပ္ကဲေရးမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး Ner Dah က လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ KNLA ၏ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္ ေျပာဆုိရင္ အခ်ိန္ ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ "လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အားလုံးက အရမ္းကုိ ရႈပ္ေထြးေနပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ KNLA ၏ မဟာဗ်ဴဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း ထုတ္ျပန္ရန္ ဝန္ေလးေနသည္ဟု ဆုိသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီက က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္ အေရးေပၚ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

DVB သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေနာက္ကမာၻ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏ်ဴကလီယာ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာ ကိစၥအေပၚ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနႏုိင္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ Bodhgaya ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယ အစုိးရကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ အပါအဝင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနသည့္ ကိစၥကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အာရွေဒသ၏ အနာဂတ္ ပထဝီ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ေျပာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ ပါဝင္ ေနရာယူမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိေသာ အေနအထားကုိ လက္ကုိင္ ရရွိထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ ယခု ကိစၥသည္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ တို႔အတြက္ ေဒသတြင္း ရပ္တည္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ မည္သုိ႔ မည္ပုံ ေလ့လာ သင္ယူၾကသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေပၚလြင္ေစမည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ အေျမာက္အျမား သြားေလ့ မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယခရီးစဥ္မွာ ျခြင္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္မွ လဲြ၍ က်န္ရက္ အနည္းငယ္တြင္ Hyderabad ႏွင့္ Jamshedpur ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘာသာေရး ေလ့လာမႈ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေနထုိင္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ခရီးစဥ္သည္ ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ကာလက ဆုိပါက အိႏၵိယ အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတြက္ ေျပာဆုိမည့္ သေဘာထား ႏွစ္ရပ္အေပၚ မည္သုိ႔ ခ်ိန္ညႇိရမည္ ဟူေသာ ကိစၥအတြက္ ေသာက ေရာက္ခဲ့လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိကုိယ္မိမိ ယုံၾကည္ခ်က္ အသစ္တစ္ခု ရရွိထားေသာ ယေန႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္အတြက္ ထူးျခားကြဲျပားသည့္ သေဘာထား ႏွစ္ရပ္ကုိ ခင္းက်င္း ျပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယက ၿဗိတိန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နားလည္ သေဘာတူမႈ ျပဳလုပ္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ပုိမုိ လုပ္ကုိင္ၿပီး ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္သဂၤဟ ျပဳမႈကုိ အင္အား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ကုိင္လုိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိႏၵိယ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမွာ လုံၿခံဳေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ျဖစ္ေရးႏွင့္ ပါဝါႏုိင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်ေရး အစရွိသည့္ အေျခခံ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။

ယခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ခရီးစဥ္မွာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွစ္စဥ္ အျပန္အလွန္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ ဒုတိယ သမၼတ Hami Ansari ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး အိႏၵိယသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိရာ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံကလည္း အကူအညီ ေပးလုိသည့္ သေဘာတြင္ ရွိသည္။ ကုလားတန္ ဘက္စုံ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းစနစ္ ၿပီးဆုံးသြားပါက မီဇုိရမ္ ျပည္နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ Rhitiddin ႏွင့္ Rhi Falam လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကုိိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ တစ္ခုမွာ ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကညာျခင္းပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

The Times of India သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

UPI, 23rd July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ အေပၚ အေရးယူမႈမ်ား သက္တမ္း တိုးခဲ့မႈမွာ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အံ့ၾသစရာ မျဖစ္ရေၾကာင္း အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Dianne Finstein က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္သည္ Feinstein ၊  D-Calit ႏွင့္ Milch McConnell တို႔ စပြန္ဆာျဖင့္ ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ အေရးယူမႈ သက္တမ္း တိုးရန္ ျဖစ္သည္။

ဆီးနိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပၚမႈကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ားကို သက္တမ္းတိုးရန္ မဲေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါ ကိစၥကို ေလျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရးယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းရန္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ စစ္အစိုးရကို ဗီဇာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

"ယခု ျပဳလုပ္မႈသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား ၎တို႔၏ တရားမဝင္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပင္းျပမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ကယ္လီဖိုးနီးယား ဒီမိုကရက္ အမတ္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

Feinstein သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆီးနိတ္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ပူးတြဲ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အတြက္ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကလည္း သူမအား ထိန္းသိမ္းထားမႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

UPI, 23rd July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရ အေပၚ အေရးယူမႈမ်ား သက္တမ္း တိုးခဲ့မႈမွာ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အံ့ၾသစရာ မျဖစ္ရေၾကာင္း အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Dianne Finstein က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္သည္ Feinstein ၊  D-Calit ႏွင့္ Milch McConnell တို႔ စပြန္ဆာျဖင့္ ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ အေရးယူမႈ သက္တမ္း တိုးရန္ ျဖစ္သည္။

ဆီးနိတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပၚမႈကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ားကို သက္တမ္းတိုးရန္ မဲေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါ ကိစၥကို ေလျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေရးယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းရန္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ စစ္အစိုးရကို ဗီဇာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

"ယခု ျပဳလုပ္မႈသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအား ၎တို႔၏ တရားမဝင္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပင္းျပမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ကယ္လီဖိုးနီးယား ဒီမိုကရက္ အမတ္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

Feinstein သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆီးနိတ္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ပူးတြဲ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား အတြက္ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကလည္း သူမအား ထိန္းသိမ္းထားမႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 27th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံက နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈအား ဆက္လက္ ပိတ္ထားရန္ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသာၾကာေန႔က ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ တို႔သည္ မဲေဆာက္တြင္ နယ္စပ္ ျပန္လည္ ဖြင္လွစ္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ စကားေျပာၾကသည္။

ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဒုဝန္ႀကီး Alongkorn Ponlaboot က ထိုင္း အရပ္ဖက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး သမားမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ႏွင့္ မဲေဆာက္ တစ္ဖက္ကမ္း ျမဝတီတြင္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံက Ban Tha At တြင္ ေသာင္ရင္းျမစ္အား ကမ္းပါးနံရံ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းကို ဇူလိုင္က ၁၈ ရက္ေန႔က စ၍ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တည္ေဆာက္မႈသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ထိခိုက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို ဆန္႔က်င္မႈ ကိုးခုကို သီးျခားစီ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေသာင္ရင္းျမစ္ ကိစၥႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ကိစၥကို သီးျခားခြဲ၍ ျမင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။

ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက နယ္စပ္ကို ဆက္လက္၍ ပိတ္ထားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု Alongkorn က ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ယခုကိစၥကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ နယ္ျခား ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနာခ်မ္းခ (Ngawchanka) ျမစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၀၅၅ မီဂါဝပ္ ထြက္ရွိမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အဆုိပါ သေဘာ တူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ Yunnan Provincial Investment Group Co.,Ltd မွ ဥကၠ႒ မစၥတာ Bao Minghu တုိ႔ တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း New Light of Myanmar သတင္းစာက ေရးသားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ YPIC International Energy Cooperation & Development Co., Ltd ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ International Group of Entrepreneurs Company တုိ႔က ေနာ္ခ်မ္းခ ျမစ္ေပၚတြင္ အဆင့္ ၅ ဆင့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာ္ခ်မ္းခ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ ေရာင္းခ်မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

Monster Sand Critics မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.