Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခင္ ျပင္သစ္ ကုိလုိနီ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ကုိ ေခတ္မီေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု ျပင္သစ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက သေဘာ တူညီလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သမုိင္းဝင္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိခုိက္ ျပင္သစ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ယင္းသုိ႔ သေဘာ တူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ (အာဆီယံ) အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္သည္ ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္ကုိ ေခတ္မီေအာင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိရာ လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ေရဒါစနစ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူထားေၾကာင္း ျပင္သစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Herve Morin က ေျပာဆုိသည္။

"ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ စစ္တပ္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေပးဖုိ႔ အခုိင္အမာ ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ" ဟု မစၥတာ Herve Morin ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး VietnamNet သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

"ဗီယက္နမ္နဲ႔ ေတာင္းဆုိမႈေတြ အားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက ဆႏၵ အျပည့္အဝ ရွိပါတယ္" ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ မစၥတာ Herve Morin ေရာက္ရွိလာမႈသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ Dien Bien Phu တြင္ ဗီယက္နမ္တုိ႔က ျပင္သစ္တပ္မ်ား လက္နက္ခ် ဆုတ္ခြာသြားေအာင္ ခုခံ တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ ျပႏုိင္ခဲ့ခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္း ျပင္သစ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး တစ္ဦး၏ ပထမဆုံး ခရီးစဥ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ယခု ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရတပ္၊ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကုိလည္း ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ဗီယက္နမ္ စစ္ဘက္ အရာရွိမ်ားအား ျပင္သစ္က သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Herve Morin က ဆုိသည္။

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသည္ ယခုလုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ စစ္ေရး အကူအညီမ်ား ေတာင္းဆုိၿပီး စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈ မျပဳလုပ္မီ အခ်ိန္က ယခင္ ကြန္ျမဴနစ္ မဟာမိတ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရုရွားႏုိင္ငံမွ စစ္လက္နက္မ်ား အဓိက ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ရုရွားသည္ ဗီယက္နမ္ စစ္တပ္ လက္နက္ တပ္ဆင္ေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ရုရွားႏုိင္ငံမွ ေရငုပ္သေဘၤာ ေျခာက္စင္း ႏွင့္ Su-30MK2 အမ်ိဳးအစား ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း ဝယ္ယူရန္ ေအာ္ဒါ လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ဗီယက္နမ္သည္ လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ယခင္တစ္ခ်ိန္က ရန္သူေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္လည္း စစ္ေရး အနီးကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္ သေဘၤာမ်ား လာေရာက္ၿပီး စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံႀကိဳဆုိမႈ အစရွိသည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲသည္ ေျမာက္ပုိင္း ကြန္ျမဴနစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္ပုိင္း ေဒသရွိ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးမႈကုိ ရယူထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အား သိမ္းပုိက္ၿပီး တုိင္းျပည္ ညီညြတ္ေရး ရယူလုိက္ခ်ိန္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။  

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္းတြင္းပုိင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ North Petro-Chem Corporation Limited (NPCC) တုိ႔ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အရာရွိႀကီးမ်ားက ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ အမွတ္ PSC-F (ငလႈိင္တြင္း ေဒသ-Ngahlaingdwin Area) တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္" ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္းတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံထြက္ရွိရာ ေနရာ ၁၉ ခုႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေဒသရွိ အဓိက ေနရာႀကီး ၃ ခုတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗလက္မ ၉၀ ထရီလီယံ ႏွင့္ ေရနံစည္ေပါင္းံ ၃ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ က်န္ရွိေနေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားက ဆုိသည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရက စြမ္းအင္ အခန္းက႑ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ထားသည္။

ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ တရုတ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ ရုရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အစရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ရန္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈-၀၉ (ဧၿပီ-မတ္လ) ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၃၈ ဘီလီယံဖုိး တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ အဓိက တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံမွာ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅၃ ဘီလီယံဖုိး တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေလာင္စာ ဆာေလာင္လ်က္ ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တြင္း ႏွစ္ခုမွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းၿပီး ဝယ္ယူ တင္ပုိ႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ယခုအခါ အဆုိပါ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈ ၿပီးဆုံးသြားပါက တရုတ္သည္ ျမန္မာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ Alibaba.com ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ပင္မ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခု သက္တမ္းရွိ ခုိင္မာေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က သႏိၷ႒ာန္ျပဳ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံး လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေရး အစရွိသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကုိ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ကုိ ေျပာဆုိရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က မိမိတုိ႔ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံႏွင့္ အညီ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း သြားၾကမည္ဟုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က တရုတ္နယ္စပ္ ေဒသအနီးရွိ တရားမဝင္ လက္နက္စက္ရုံကုိ ဝင္ေရာက္ စီးနင္း ဖ်က္ဆီးၿပီး ရက္အတန္ၾကာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရုတ္ျပည္ ဘက္သုိ႔ ဒုကၡသည္ သုံးေသာင္းခန္႔ ဝင္ေရာက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းကုိ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္ႏွင္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ေရနံပုိက္လုိင္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၀၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းရန္ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္း တည္ေဆာက္မႈကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ပုိက္လုိင္း ႏွစ္ခုကုိ ယွဥ္လ်က္ သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီ နယ္စပ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

ေရနံ ပုိက္လုိင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ အဆုံးသတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းကုိ ဂြမ္ဇီျပည္နယ္၊ ကြမ္က်ိဳးသုိ႔ ဆက္လက္ သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္ကာ ၂၈၀၆ လီလုိမီတာ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

ေရနံ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတုိ႔မွ တင္ပုိ႔ေသာ ေရနံ တင္သြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ေလ့လာ သုံးသပ္သူတုိ႔က ဆုိသည္။ တရုတ္က ပင္လယ္ဓားျပ ေပါမ်ားေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားမွ တစ္ဆင့္ ေရနံ တင္ပုိ႔မႈကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ယင္းသုိ႔ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

China Institute of Contemporary International Relations မွ သုေတသန ပညာရွင္ Song Qingrun က ယင္းပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ထုတ္ယူ အသုံးမျပဳ ရေသးေသာ ေလာင္စာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ အေျမာက္အျမား ရွိသည္။

စြမ္းအင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သလုိ ေဒသခံမ်ား အတြက္လည္း ေရနံႏွင့္ သေဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရရွိေစႏုိင္သည္ဟု Song Qingrun က ဆုိသည္။

"ျမန္မာ ႏုိင္ငံထဲမွာ လုပ္ေနတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက စီမံကိန္းႀကီးေတြ အားလုံးကုိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခုိက္ေအာင္ ကန္႔သတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးဟာ ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔ ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဘက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-တရုတ္ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၉ ဘီလီယံ တန္ဖုိး ရွိခဲ့သည္။

Asian Energy Blogspot ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation, 28th July 2010

တပ္ခ္ ျပည္နယ္ မဲေဆာက္ရွိ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံဖက္က ပိတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု သီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းက ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးကို ေသာၾကာေန႔တြင္ ထပ္မံ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ယခုလ ေက်ာ္သည့္ တိုင္ေအာင္ နယ္စပ္ကို ဆက္၍ ပိတ္ထားပါက မဲေဆာက္ရွိ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး က႑ ဆံုး႐ႈံးမႈမွာ ဘတ္သန္း ၁၀၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိသြားလိမ့္မည္ဟု မဲေဆာက္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ယခင္ အပတ္မွ စ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ေငြ ၈၈ သန္းႏႈန္းျဖင့္ ထိခုိက္ နစ္နာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

မြိဳင္ျမစ္ (ေသာင္ရင္းျမစ္) တေလွ်ာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ကြန္ကရစ္ ကမ္းပါးတာေဘာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ နယ္စပ္ ပိတ္ထားျခင္းကို ေဆြးေႏြးရန္ ဒုတိယ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး အလြန္ခြန္မြန္လာဘြတ္ က ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းဘက္မွ ကြန္ကရစ္ ကမ္းပါး တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ ကမ္းပါး ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ၎တို႔သည္ ယခင္လမွ စ၍ နယ္စပ္ကို ၉ ႀကိမ္ခန္႔ ယာယီ ပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခု တစ္ႀကိမ္မွာ အၾကာဆံုး ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ကာ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ျပန္ဖြင့္ရန္ လိုသည္ဟု တပ္ခ္ျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဘန္ဖို႔ကိုကီယာဂ်ာဂြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Chosun Ilbo, 28th July 2010

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီယာ ဖ်က္သိမ္းေရး ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ေနခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ၂၀၀၅ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္ တာလီဘန္မ်ားထံ ဒံုးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးက အစီရင္ခံလုိက္သည္။

Wikileats ဝက္ဘ္ဆိုက္က လႊင့္တင္ထားေသာ "စစ္မွတ္တမ္း သတင္းမ်ား" စာမ်က္ႏွာမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ အထက္ပါ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာ ပါဝင္သည္ဟု ဝါရွင္တန္ ပို႔စ္က တနလၤာေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အင္အားႀကီး အာဖဂန္ သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္၏ ဘ႑ာေရး အရာရွိဟု ယူဆရေသာသူ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ ေျမျပင္-ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ဝယ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

"၂၀၀၅ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဟက္စ္အစၥလာမီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂူလ္ဘူဒင္ ဟက္မက္တီရာ ႏွင့္ အိုစမာ ဘင္လာဒင္၏ ဘ႑ာေရး အရာရွိ ေဒါက္တာ အာမင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ အီရန္မွ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့သည္" ဟု ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာပါ တင္ျပခ်က္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ အေဝးထိန္း စနစ္သံုး ဒံုးက်ည္မ်ားကို အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔၏ ေလေၾကာင္းရန္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ဒံုးက်ည္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားကိုမူ ပံုႏွိပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။

သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိၿပီး ၁၈ လ အၾကာ ၂၀၀၇ တြင္ အေမရိကန္ CH-47 ခ်င္းႏြတ္ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း အာဖဂန္ နစၥတန္ ဟယ္လမန္ျမစ္ အနီးတြင္ ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၎လက္နက္သည္ သူပုန္မ်ား အသံုးျပဳေနက် ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္ထက္ အရြယ္အစား ပိုႀကီးသည္ဟု အကဲျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

"အကယ္၍ ၎သတင္း မွန္ကန္ပါက ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရးယူမႈေၾကာင့္ ခၽြတ္ၿခံဳက် စီးပြားေရး အတြက္ ေငြရွာေဖြမႈကို ၫႊန္ျပေနသည္" ဟု ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

"တကယ္လို႔သာ သူတို႔ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈကို ကူညီေပးတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ လက္နက္ ေရာင္းခ်မႈဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္" ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.radioaustralianews.net, 28th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဘ႑ာေရး အကူအညီ ေပးမည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံက ကတိျပဳလုိက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း အပါအဝင္ အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လႊမ္းမိုးလာမႈကို နယူးေဒလီက ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အေနျဖင့္ ယခု ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဆိုငƟ