Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၇.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သမိုင္းေခတ္၊ လူငယ္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီတြင္ စိတ္ဓာတ္

**************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သမိုင္းေခတ္၊ လူငယ္ႏွင့္ စြန္႔ဦးတီတြင္ စိတ္ဓာတ္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ အနာဂတ္ကိုခန္႔မွန္လိုလွ်င္ ထိုေခတ္ကို တည္ေဆာက္ျဖတ္သန္းသြားမည့္ လူငယ္အင္အားစု၏ အရည္အခ်င္းကို ေလ့လာ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ သိန္းေဖျမင့္က “လူငယ္ဆိုတာအားနဲ႔မာန္နဲ႔”  ဟူ၍ ေျပာဆိုသြားခဲ့ဖူးသည္။ တကယ္အားမာန္ရွိသည့္ လူငယ္သည္ “လူဆိုတာေခတ္ရဲ႕ သားေကာင္” ဟူေသာစကားကိုလက္မခံ။ သူေရြးခ်ယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း မိဘေၾကာင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သူ၏ ကိုယ္ကိုကိုယ့္ ယံုၾကည္စိတ္၊ တာဝန္ ယူလိုစိတ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ လူငယ္တို႔မွာ ဘဝလမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသးပါ။ (သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ စာလွ်င္ ပိုမို၍ေရြးခ်ယ္စရာ ရွိလာသည္) လူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာ၌ လူငယ္တို႔အေပၚ ယခုထိတိုင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္အရာမွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေအာင္လွ်င္ပင္ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ အစရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားမွာ ဘဝအာမခံခ်က္ ေသခ်ာသည္ ဟုယူဆ၍သာဝါသနာပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေလ့လာသင္ၾကားၾကသည္။ အမွတ္မေကာင္းသည့္ လူငယ္မ်ားကေတာ့ ႐ုိး႐ုိးတကၠသိုလ္တက္ၿပီး ဘဝအာမခံခ်က္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ရွာေဖြၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဝင္ေငြပို၍ ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ လူလတ္တန္းစား၊ အထက္လႊာမိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ လူငယ္မ်ားမွာ ပညာဆက္သင္ လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္၍ ပညာဆည္းပူးၾကျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ထိုသို႔ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားထားေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူငယ္တို႔၏ ဘဝျဖတ္သန္းပံု အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အရာမွာကား စြန္႔ဦးတီတြင္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။

စြန္႔ဦးတီတြင္စိတ္ဓာတ္သည္ လူငယ္မ်ားတြင္သာ အဓိကအမ်ားဆံုးေတြ႕ႏုိင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳးျပဳ အရည္အခ်င္းတစ္ပါး ျဖစ္သည္။  ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိလူငယ္မ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီတြင္စိတ္ဓာတ္ ဆိတ္သုန္းေနသနည္း။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ခ်က္ မ်ားအရ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္မ်ား၏ ဆရာဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရး ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လူေတာ္ ေၾကာက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တန္ရာ၏ဟု သံုးသပ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎လူမႈတည္ေဆာက္ခ်က္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈကို မတုန္႔ျပန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ ကမာၻ႔အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ေရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပါ အံဝင္ခြင္ၾက မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။

ဤေနရာတြင္ စြန္႔ဦးတီတြင္ဟူေသာ စကားလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္စြန္႔စားတြက္ခ်က္၍ လုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီတြင္ (Business entrepreneurs) မ်ားကိုသာဆိုလိုရင္း မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး နယ္ပယ္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည့္ ေထာင့္တိုင္ႀကီးသံုးခုအနက္မွ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ က်န္ေထာင့္တိုင္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္လည္း စြန္႔ဦးတီတြင္ စိတ္ ဓာတ္ရွိသည့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အထူးအေရးပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရး အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးစနစ္မွာစြန္႔ဦးတီတြင္ စီးပြားေရးစနစ္ (entrepreneur capitalism) အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ရွိ အင္တာနက္ ေဒါ့ကြန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ apple, facebookတို႔၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမွာ အျခားလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အျမင့္ဆံုးအေနအထား ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ စြန္႔ဦးတီတြင္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္ရာ၌ စီးပြားေရးပညာရွင္ ၁၀ ဦးထက္ စြန္႔ဦးတီတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အေယာက္ ၁၀၀ ပိုမို လိုအပ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးကို စြန္႔ဦးတီတြင္လုပ္ေဆာင္မည့္ လူငယ္အင္အားစုႀကီးတစ္ခုလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စြန္႔ဦးတီတြင္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆိုရာ၌ တိုက္ပြဲသ႑န္ တည္ဆဲစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စနစ္အေျပာင္းအလဲကို တီတြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ ဦးေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး အၿပီး ႏိုင္ငံေရး စိတ္ အခံျဖင့္သာ ႏိုင္ငံေရးဝင္လုပ္ခဲ့ေသာ ပထမမ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပညာအေျခခံျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္သည့္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ကို သာ၍ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းတည္ေဆာက္မႈ(Capacity Building) မွာအျခားအရာအားလံုးထက္ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆိုရလွ်င္မူသမုိင္းေခတ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရမည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီတြင္ စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ထြန္းေရးမွာ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္တို႔တြင္ ယင္းစိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါသည္။

သို႔မွသာ ယခုလက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကမာၻႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္သူမ်ားအျဖစ္ သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း………..။

***************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၇.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား အဆိုးျမင္ဟု ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊ ပုတ္ခတ္
  2. ၾကက္သြန္နီ ျပည္ပမွတင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ ပခုကၠဴေရေဘးဒဏ္သင့္ ေတာင္သူမ်ား ေဒါသထြက္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာအာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရး အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား သေဘာတူ
  2. မဲေခါင္ေဒသ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ဥေရာပသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

***********************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား အဆိုးျမင္ဟု ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊ ပုတ္ခတ္

ေခတ္ပ်က္သူေဌးဟု ျပည္ပမီဒီယာမ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊသည္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္သေဘာ မေရးသားသျဖင့္ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔တြင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ယုဇနဂါးဒင္း ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၈ ၾကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအသင္း၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးခင္ေရႊက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ အတြင္းဝန္ရုံး (ဝန္ႀကီးမ်ားရုံး) လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆုံးခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားရုံးကို ဟိုတယ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၎၏ေျပာဆိုခ်က္ကို မေရးရန္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ မီဒီယာမ်ားကေရးသားခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဦးခင္ေရႊက ေဒါသသႀကီး ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးခင္ေရႊသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မီဒိယာသမားမ်ားကို ေလွ်ာ့တြက္ေနပုံရၿပီး စကားေျပာခြက္ကိုင္ကာ တဖက္သတ္ ေျပာခ်င္တာ ေရွ႕ေနာက္မၾကည့္ပဲ အေမွ်ာ္နဲနဲႏွင့္ ေျပာတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည္ဟာသတင္းျဖစ္သည္ကို ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မီဒီယာသမား ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး သူတို႔အလုပ္ သူတို႔ လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ကာ Public Relationship ပညာ မကၽြမ္းသည့္ ဦးခင္ေရႊ၏ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

လူငယ္သတင္းသမားမ်ားသည္ သတင္းရွိလွ်င္ ေက်နပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဦးခင္ေရႊဆက္ဆံေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္အႀကိဳက္ လိုက္ေရးသည္ အဝါေရာင္စာနယ္ဇင္းသမား ဦးျမတ္ခိုင္လိုသာ မွတ္ယူေနပုံရေၾကာင္း လူငယ္သတင္းသမားမ်ား ကိုယ္စရိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး သတင္း လိုက္ၾကသည္ကို သိပုံမရေၾကာင္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

 “သူမိုလိုလို႔ မရွက္မေၾကာက္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ပါတဲ့ သူ႔ကို ဖားေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာ္ပီကို လူၾကားထဲလိုက္ေဝတယ္။ အထူအပါး နားမလည္တာ ေသခ်ာတယ္ ေခတ္ကိုမ်က္ေခ်ျပတ္ေနတာအမွန္ပဲ” ဟု အဆိုပါပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ လူငယ္သတင္းသမားတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္       ျပဳေျပာဆိုသည္။

ယခင္က စစ္ဗိုလ္လုပ္ခဲ့သည့္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ဝန္ႀကီးမ်ားပင္ မီဒီယာမ်ားကို အားကိုးေၾကာင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးလို႔ရေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးစိုးသိန္း(စက္မႈဝန္ႀကီး)၊ ဦးေအာင္မင္း (မီးရထားဝန္ႀကီး)၊ ဦးခင္ရီ(လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး)၊ ဦးေအာင္ သိန္းလင္းတို႔ပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးခင္ေရႊ၏ လုပ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီ္ လမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖီရာေရာက္ေနသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

မိျဖဴ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကက္သြန္နီ ျပည္ပမွတင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ ပခုကၠဴေရေဘးဒဏ္သင့္ ေတာင္သူမ်ား ေဒါသထြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာဖိုေခ်ာင္သီးႏွံအသင္း၏ ၾကက္သြန္နီေစ်းမတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ၾကက္သြန္နီမ်ား တင္သြင္း လာျခင္းကို ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရၿပီး စီပြားပ်က္သြားသည့္ ၾကက္သြန္ေတာင္သူမ်ား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနေၾကာင္း ပခုကၠဴမွ ၾကက္သြန္နီ ပြဲရုံပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

“ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေကာင္းဘူး မလုပ္သင့္ဘူး နာမည္ထည့္ေရးခ်င္လည္းေရးကြာ အစိုးရေတာ္ေတာ္ အသင္းကကဲေနတာ”ဟု ၾကက္သြန္နီ ေရာင္းဝယ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ ႏွစ္ေလးဆယ္ရွိ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

စီပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္တန္ခ်ိန္ ေလးေထာင္ခန္႔သာ ပ်က္စီးၿပီး ၾကက္သြန္တန္ခ်ိန္ ေလးေသာင္းခန္႔ လက္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္းႏႈန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားလ်က္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ဆုံးရႈံးမွာ စိုးရိမ္ၿပီး တရုတ္ ႏုိင္ငံမွ ၾကက္သြန္နီတစ္ပိသာက်ပ္ ၅၀၀၊ ၆၀၀တန္ရွိ ၾကက္သြန္အိပ္ ၅၀၀ တင္သြင္းလာၿပီး ၾကက္သြန္ေစ်းက်ေအာင္ စီမံျခင္းသည္ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ေအာင္သေျပလမ္းမွ စာဖိုေခ်ာင္သီးႏွံ ပြဲရုံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾကက္သြန္ေစ်းက်ဆင္းခ်ိန္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေအာက္ ေရာက္သြားၿပီး ေတာင္သူမ်ား အေၾကြးျပန္မဆပ္ႏုိင္ခ်ိန္က အသင္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ အကူအညီမွ မေပးေၾကာင္း ၾကက္သြန္စိုက္ပ်ိဳးသည္ဆိုသည္မွာ သဲေခ်ာင္းျပင္မွာ ေငြခင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရေၾကာင္း ၾကက္သြန္သည္ အညာေဒသ၏ ဘုရားက ေပးသည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီး အညာသူ အညာသားမ်ား စီးပြားေရးဘဝသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကက္သြန္ေစ်း အသင့္အတင့္ေကာင္းမွ အညာသူ အညာသာမ်ား အူစိုေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ေပါက္ ၿမိဳ႕နယ္မ ၾကက္သြန္ေတာင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ၾကက္သြန္ဆိုတာ ဆန္လိုမ်ိဳးလို မစားရင္မျဖစ္မွ မဟုတ္တာ ၾကက္သြန္ေစ်းတက္လို႔ အိမ္ရွင္မေတြမဝယ္ရင္ မေရာင္းရေတာ့ ေစ်းျပန္ခ် ေရာင္းရတာပဲ ၾကက္သြန္ေစ်းတက္တာ ျပႆနာမွမဟုတ္တာ “ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကလည္း ျပည္တြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္မွပန္းသီးအရြယ္အစားရွိၿပီး အစို ဓါတ္မ်ားသည့္ ၾကက္သြန္မ်ား တင္သြင္ဘူးေၾကာင္း အလုံးႀကီး ျမန္မာၾကက္သြန္ကဲသို႔ အေၾကာ္မခံသျဖင့္ အိမ္ရွင္မမ်ား မႀကိဳက္ေၾကာင္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅လမ္းမွ ကုန္စုံပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“တရုတ္ၾကက္သြန္က အလုံးႀကီးေတာ့ ဟင္းခ်က္ဖို႔ တစ္လုံးလုံးသုံးဖို႔ မရသလို တစ္ျခမ္းတစိတ္လည္း သုံးမရဘူး “ဟု        ၎က ဆိုသည္။

မိျဖဴ

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမန္မာအာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရး အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား သေဘာတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဆီယံဥကၠ႒တာဝန္ယူေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူလက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒တာဝန္ယူပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ အဖြဲ႕တြင္း၌ တာဝန္ရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ပါ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ေနရာအား တာဝန္ယူပါက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၌ ဆက္ဆံေရး က်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ ေရွ႕ကိုဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္ေရးမွာ ပံုမွန္ဆိုပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မွ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လာအိုႏိုင္ငံျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူကာ လာအိုႏိုင္ငံမွ အလွည့္ေက်ာ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕၌ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၎အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ လက္ရွိအာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမာတီနာတာလီဂါဝါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး၌ အဓိကထား ေဆြးေႏြး သြားဖြယ္ ရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာအာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္ေရး ကိစၥမ်ားအျပင္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္တြင္း အျငင္းပြားမႈ၊ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                              Ref: ျမန္မာတိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မဲေခါင္ေဒသ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ဥေရာပသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္

မပာာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အား စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္အေထာက္အပံ့ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ EC-FAO စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးမွ ယူ႐ိုေငြႏွစ္သန္း ပေရာဂ်က္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

EC-FAO စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးမွ ကူညီမည့္ ေပေရာဂ်က္ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ စိစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳမႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကိုလည္း သတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ က်န္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ထပ္မံပါဝင္လာႏိုင္ရန္ က႑ေပါင္းစံု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FAO Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီး၌ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရမႈ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစား ေနရသည့္အတြက္ Climate Change မ်ားကို ေရွ႕တိုး၍ သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံကိန္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာအေပၚ ရာသီဥတု၏ အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ရာသီဥတုအလိုက္သာမက ကာလရွည္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သတ)