Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ခေရာ္နီကယ္ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ..


ယခုတပတ္ အတြက္ ခေရာ္နီကယ္ သတင္းလႊာ အမွတ္ ၁၁ ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္သားစရာသတင္းမ်ားနဲ႔ ေတြးစရာ စီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ပါဝင္တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ား ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေလးစားလွ်က္..
ခေရာ္နီကယ္ အဖြဲ႔

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

 

၂၇.၅.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေဒၚလာေစ်းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းေျပာင္းလဲ

လတ္တေလာကာလအတြင္း ျမန္မာ့ေရႊေစ်းတရွိန္ထိုးတတ္လာမႈသည္ ေဒၚလာေစ်းလဲလွယ္မႈႏႈန္း က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ကုန္သည္တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၈၀၀ စြန္းစြန္းသာ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ FEC ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ယင္းလဲလွယ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ကြာျခားမႈမရွိေခ်။ ေဒၚလာေစ်းမ်ားမွာ အခ်ိ္န္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာလည္း လိုက္လံ ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊေစ်းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းျမင့္တတ္မႈ၊ က်ဆင္းမႈမ်ားအေပၚလိုက္၍ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း၊ ေဒၚလာေစ်းမၿငိမ္သည့္အတြက္ ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ လည္း တည္ၿငိမ္ႏိုင္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ျမန္မာ့ေရႊေစ်းမွာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ကမၻာ့ေရႊေစ်း တက္သကဲ့ သို႔ တက္သြားသည္ကိုမေတြ႔ရေတာ့ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၈၃၅ က်ပ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိကာ အက္ဖ္အီးစီေစ်း ႏႈန္းမွာ ၈၂၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမလ တတိယပတ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းမ်ားမွာ ၈၅၅ က်ပ္ႏွင့္ ၈၀၀က်ပ္ ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၆၇၆၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၆၈၅၀၀၀ က်ပ္ၾကားတြင္ အတက္အက်ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စက္႐ံုမ်ား၌ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လုပ္သားမ်ားခန္႔အပ္

ျပည္တြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုအခ်ိဳ႕၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ အသက္မျပည့္ ေသးသူ လုပ္သားမ်ား ခန္႔အပ္မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ စက္ရံုအခ်ိဳ႕၌ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ လူမ်ားထဲမွသူမ်ားကိုသာ ေခၚယူ၍ အလြယ္တကူခန္႔အပ္မႈမ်ား ရွိ ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကစက္ရံုအမ်ားစုတြင္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ပညာနိမ့္ပါးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး  အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စက္ရံု၌ အလုပ္ ခန္႔အပ္ရန္ အင္တာဗ်ဴးေခၚဆိုရာ၌လည္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးၾကည့္ရွဳသည့္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုသည္ မိမိေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ နီးစပ္ရာမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားကိုဌားရမ္း၍ မမွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသက္မျပည့္ေသးေသာ္လည္း အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း စက္႐ံုဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ျပည့္ျခင္းမရွိဘဲ နားလည္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား၌ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကစက္႐ံုအေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္ရွင္မ်ားကိုသာေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေျခသိမ္းဝန္ထမ္းမ်ားထိ စိစစ္ရန္မလြယ္ကူသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ စက္႐ံုမ်ား၌ မိန္းကေလးအမ်ားစုကိုသာ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အသက္မျပည့္မီွဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသူအမ်ားစုမွာ အကူဝန္ထမ္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အသက္ျပည့္မွီျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ဝင္ေရာက္ေနမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွစစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူအား အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စက္ရံုလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပိုင္းမ်ားတြင္ပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ အသက္ျပည့္ မွီမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေလးထား စဥ္းစားသင့္ ေၾကာင္း ယင္းမွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Hot News၊ အတြဲ-၁၊ အမွတ္-၄၁ ပါ “စက္ရံုအခ်ိဳ႕ အသက္မျပည့္လုပ္သား ခန္႔အပ္မႈမ်ားရွိေန” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ပသို႔ ဆန္စတင္ တင္ပို႔ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားအဆင္မေျပႏိုင္ေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ခြင့္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စပါးေစ်းမွာ အက်ဘက္တြင္သာ ရွိေနသည့္အတြက္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ စရိတ္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စပါးေလွာင္ထားသည့္ ေတာင္သူမ်ားရသည့္ေစ်းျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ယာ ေျမလုပ္သားရွားပါးမႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါးမ်ား အရည္အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္းမရရွိဘဲ အလုပ္သမားစရိတ္ျမင့္မားမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ျမင့္မားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားေငြလိုအပ္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စပါးမ်ားထုတ္ေရာင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                ေတာင္သူမ်ားမွာ ပဲေစ်း က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ စပါးမ်ားထုတ္ေရာင္းၾကရေၾကာင္း၊ စက္ပိုင္မ်ားမွာ မိုးစပါးလက္က်န္ရွိမႈႏွင့္ စပါးအရည္ အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေႏြစပါးတစ္တင္းလွ်င္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သာ ေပးေတာ့ ေၾကာင္း၊ အဝယ္က်ဆင္းမႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး မိုးစပါး တစ္တင္းလွ်င္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရရွိေတာ့ေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္းမွ ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္၍ မိုးရြာသြန္းျခင္းမ်ားျပားသည့္အတြက္ စပါးခင္းရိတ္သိမ္းခ တစ္ဧကလွ်င္ လုပ္သားစရိတ္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔တတ္သြားေၾကာင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပား၍ လမ္းမ်ားပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ သယ္ယူစရိတ္မ်ားမွာ ပိုမိုကုန္က်ရေၾကာင္း ယင္းမွဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိတ္စပို႔စ္လုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္မည္ပာုၾကားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ စပါးေစ်းမေကာင္းေသးေၾကာင္း၊ စပါးအေရာင္းအဝယ္မွာလဲ ေအးစက္လွ်က္ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဆန္ကြဲေစ်းႏွင့္ ဖြဲႏုေစ်းမွာလည္း က်ဆင္းသြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စရိတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အျမတ္မထြက္ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ထုတ္ေရာင္းေနရေၾကာင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုခ်ိန္မွစတင္၍ ျပည္ပသို႔ဆန္စပါးတင္ပို႔ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ေတာင္သူမ်ားမွာ စပါးေစ်းေကာင္းလာႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

(ေမာ္ဒန္၊ အမွတ္-၂၅၉ ပါ “ဆန္အိတ္စိပို႔စ္ စေပမဲ့ စပါးေစ်းေကာင္းမရေသး” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမလုပ္ရန္  ေျပာၾကား

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ဆိုပါက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာ၌  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရြးခ်ယ္မည္ ပာူေသာျပင္ပမွ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လုပ္မည့္သူမ်ားအား ပါတီမွထြက္ရမည္ပာုဆိုထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လံုးဝတားျမစ္လိမ့္မည္မပာုတ္ေၾကာင္း၊ ပာိုးယခင္ ကတည္းကပင္ သိမႈရွိထားေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလုပ္မည္ဆိုပါက ပါတီႏွင့္ ေရာေထြးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မထြက္ေယာင္ျပ၍ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္သြားမႈမ်ား ကိုလည္း ျပင္ပမွမသိရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀ဂ) တြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၉ တြင္လည္း ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥပေဒေရးဆြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကိုပါ သူ႔လူကိုယ့္လူ တင္မည္ပာူ၍ ေရြးခ်ယ္သြားပါက ေကာင္းမြန္မႈမ်ား မရရွိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ယင္းကိစၥရပ္အား ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 (Popular News၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၂၀၊ ေမလ ၂၆ ထုတ္ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူလွ်င္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေျပာၿပီးျဖစ္”  သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္ )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥရပ္အား ဦးစားေပးေျဖရွင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သည္ လက္ရွိအခ်ိ္န္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တတ္မလာေစရန္ကိစၥရပ္ကိုသာ အဓိကဦးစားေပး ေျဖရွင္း လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႔ဲဝင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ ေရ၊ မီးရရွိရန္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမတတ္ပဲ ဆက္လက္တည္ၿငိမ္မႈရွိေနေစရန္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း၊ ရာႏႈန္းျပည့္ ေျပလည္ႏိုင္ မည္ပာု မယူဆေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ထြန္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ ေရ၊ မီး စသည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းတြင္ ပို၍ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈမရွိေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္း၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ ထြန္း ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းဆိုသည္မွာ သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႕ဇာတ္သေဘာသဘာဝအရ ထိန္းသိမ္း၍မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းသည္ သတင္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုးမည္ပာု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ လစာမတိုးေသးေသာ္လည္း ယင္း သတင္းအရ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တက္သြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသြားေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရမ္းႀကီးတက္ မသြားေစ ရန္သာ ထိန္းသိမ္းလို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရာသီအလုိက္မွီခို၍ အေရာင္းအဝယ္သြက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္သြားေလ့ရွိေၾကာင္း လက္ရွိ အခ်ိန္ ၌လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္လ်က္ပင္ရွိေသာ္လည္း ကုန္တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ရရွိသည့္အပိုင္းတြင္ ေျပေလ်ာ့မႈမ်ားရွိလာပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ ေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ျမန္မာပို႔စ္(ဂလိုဘယ္)၊ အမွတ္-၁၀ ပါ “ကုန္ေစ်းႏႈန္းမတတ္ေစရန္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ေျပာၾကား” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

"စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ကုမၸဏီေတြက ဝင္ေရာက္လာၾကတာ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ အားတက္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုမၸဏီေတြဘက္ကို အားကိုးလို႔ မရဘူးဆိုတာသိလာတယ္။ သူတို႔ဘက္က တကယ့္ေစတနာ အမွန္နဲ႔ လုပ္ေပးတာ၊ ျမဳပ္ႏွံမႈျပဳတာကို မေတြ႕ရဘူး"

ေမ ၂၅ ထုတ္ Weekly ELEVEN NEWS အတြဲ(၁၆) အမွတ္(၃၄) တြင္ပါသည့္ "လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အရင္းအႏွီးတတ္ႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ဝင္ေရာက္မႈပိုမိုလာၾကေသာ္လည္း ယင္းက႑တုိးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ ပိုင္း တြင္ အားနည္းေန" သတင္းေဆာင္းပါးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အၿငိမ္း စား စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"တကၠသိုလ္နားမွာ  တည္းခုိခန္းေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ၊ အရက္ဆုိင္ေတြ ရွိတာဟာ လံုးဝကိုမေကာင္းဘူး၊ ေက်ာင္းသားေတြ ပညာေရးအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။ ဒီလိုေနရာေတြကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ အလြယ္တကူ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက အသိပညာမစံုသလုိ အေကာင္းအဆိုးကိုလည္း သိပ္မခြဲျခားႏုိင္ေသးဘူး။ အေပါင္း အသင္းမွားၿပီး ဒီလိုမေကာင္းတဲ့ေနရာေတြ အခ်ိန္မေရြးေရာက္သြားႏုိင္တယ္"

ေမ ၂၃ ထုတ္ The Messenger အတြဲ(၁) အမွတ္(၂) တြင္ပါသည့္ "တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္ တည္းခိုခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ အက်င့္စရိတၱမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္" သတင္းေဆာင္းပါးမွ ကထိကဆရာမတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ကၽြန္မတို႔သမီးက သူငယ္တန္းတက္မွာ။ အစိုးရကေျပာေတာ့ သူငယ္တန္းကေနေလးတန္းအထိ အခမဲ့ပညာေရး ေျပာခဲ့တယ္။ အခုလုပ္ေနတာေတြက တျခားစီပဲ။ ကၽြန္မတို႔လုိ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ သားသမီေတြဟာ ပညာေတာင္တက္ပါေတာ့ မလားပူမိတယ္။ သူငယ္တန္းကိုတစ္ေသာင္းေလာက္က်မယ့္ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးကို ေက်ာင္းမေနခင္ မူႀကိဳ ႀကိဳအပ္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ လခေပးရမယ္။ နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေတြ ကို အစိုးရက သိႏုိင္ ပါ့မလား"

ေမ ၂၄ ထုတ္ Flower New အတြဲ(၇) အမွတ္(၁၉) တြင္ပါသည့္ "ေက်ာင္းဝင္ေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္းအပ္ခကို အစိုးရ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္ လြန္" သတင္းမွ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္မွ ေဒၚနန္းျမင့္ျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ဒီစနစ္က တ႐ုတ္ျပည္မွာသံုးတဲ့ပံုစံျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ MD ကိုယ္တိုင္က ရွင္းျပ၊ ပံုစံျဖည့္ရတယ္။ MIC က သေဘာတူရင္ ကတ္ဘိနတ္ကို တိုက္႐ုိက္ တင္မယ္ဆိုရင္ Trade Facilitation လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕သြားေတာ့ ႀကိဳဆိုရမယ္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလာေစခ်င္ရင္ ျမန္႐ုံနဲ႔မၿပီးပါဘူး။ အခု အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္၊ အခြန္သက္သာခြင့္ ေတြေပးတာေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလာဖို႔ တ႐ုတ္၊ ဗီယမ္နမ္၊ ထုိင္းတို႔မွာလုပ္သလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အလိုက္ စက္႐ုံေျမကို ဂရန္နဲ႔ ဝယ္ယူခြင့္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္သင့္ပါတယ္"

ေမ ၂၆ ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၉) တြင္ပါသည့္ "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳမိန္႔အျမန္ဆံုးခ်ထားေပးသြားမည္" သတင္းမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ေဆာင္းပါးက႑

သတိသမၸဇဥ္ ဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ အမွားေတြကလွ်င္ မွန္ေအာင္ျပင္ အျပစ္ေတြ႕လွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္

ကိုကိုလႈိင္

(ေမ ၂၆ ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ အတြဲ(၇) အမွတ္(၁၉)တြင္ပါသည့္ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။)

သတၱဝါတို႔၏ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းလာမႈဘဝအစဥ္၌ အၿမဲပင္ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရသည္မွာ အမွားျမင္၊ အမွန္ပြား၊ စမ္း-မွား သင္ယူမႈ (Trail and Error) ျဖစ္စဥ္လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ လƞ