Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၄.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ေတြ႕ဆံုမည္

(Radio Australia News မွ 24 August 2011 ရက္စြဲပါ “UN Human right envoy to meet Suu Kyi in Burma” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်

(UPI သတင္းမွ 22 August 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Rebels Reject Peace Call” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္လွမ္းေမွ်ာ္

(Vietnam News မွ 23 August 2011 ရက္စြဲပါ “Vietnam eyes Myanmar opportunities” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ပန္တြင္ လာမည့္အပတ္အေစာပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္တက္မည္

(23 August 2011 ရက္စြဲပါ AP ၏ “Official: Japan to Have new PM early next week” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာသမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာ ႀကိဳဆုိ

(The Hindu မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေဆြးေႏြး

(CNN သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ကေနဒါ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ခံရေသာ (၁၈) ႏိုင္ငံ

(19 August 2011 ရက္စြဲပါ CBC News မွ 18 Countries under Canadian sanctions ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

********************************************************************************************************************

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ေတြ႕ဆံုမည္

(Radio Australia News မွ 24 August 2011 ရက္စြဲပါ “UN Human right envoy to meet Suu Kyi in Burma” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာဟန္႔တားမႈကို ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ ကုလ သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္သည္ အဂၤါေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာကာ အစိုးရထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံုသူမ်ားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား လည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အိုေဟးကြင္တားနား (Tomas Ojea Quintana) သည္ ဗုဒၶဟူးေန (ယေန႔)တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္၌ မေတြ႕ဆုံမီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၃ ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာကြင္တားနားသည္ ယင္း၏ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေနာက္ဆံုးလာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနခဲ့ကာ ယခုအႀကိမ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရမႈမွာ ျမန္မာ အစိုးရက ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္တိုးတက္ေရးကို သိသိသာသာ စိတ္ဝင္စားလာေသာေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေနစဥ္အတြင္း ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ မၾကာေသးမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

********************************************************************************

 ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်

(UPI သတင္းမွ 22 August 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar Rebels Reject Peace Call” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရက ေသြးခဲြ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာအရ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းလာျခင္းကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းသည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာသတင္းစာတစ္ေစာင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာက “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ သံလြင္ခက္ ကမ္းေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္စုတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” တိုက္တြန္းေရးသားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား စုစည္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ United Nationalities Federal Council (UNFC) ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ UNFC ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္သာ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း ဧရာဝတီသတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

“အစိုးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေတြ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လိုခ်င္တာပါ၊ ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီနဲ႔ သီးျခား ေဆြးေႏြးဖို႔ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းေနပါတယ္” ဟု KNU ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ UNFC တြင္ အဓိကတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP စေသာ အုပ္စုမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

KIO ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ လနန္ကလည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အားလံုး ပါဝင္ရမည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

UNFC အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ဟံသာက “အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို သာ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းရံုပဲ ရွိမွာပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားစုအၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးနီး အပစ္ရပ္သေဘာတူထား မႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသ မ်ား တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္စတစ္စျဖင့္ ပ်က္ျပားလာကာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား အနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရ၏ ယခုေနာက္ဆံုး ကမ္းလွမ္းမႈသည္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစု လက္မခံႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း လက္နက္လက္ဝယ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တည္မွီေနသည္။

“တကယ္လို႔ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းတဲ့အတုိင္းသာ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္နက္ခ်ရမွာေပါ့၊ ဒီကမ္းလွမ္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု လံုးဝအပစ္ရပ္စဲ ထားျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တပ္မေတာ္ SSA-S ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးစိုင္းေလာင္ဆိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ သြပ္သြင္းရန္ အစိုးရ၏ ယခုေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သံလြင္ခက္ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳက္နက္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သူမသည္ ေနျပည္ေတာ္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ကိုလည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ အစုိးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူမၿပံဳးရႊင္စြာ ႏႈတ္ဆက္ ေနပံုမ်ားကို ျမန္မာမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔အၾကား ထိပ္ဆံုးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ သူမႏွင့္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ အရပ္ဖက္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ခံရေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္ လုပ္ရပ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ ႀကံံ့ခိုင္ေရးပါတီ USDP သည္ အရပ္သားလုပ္ရန္ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ားျဖင့္ အဓိကပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ USDP က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစု အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ သိရွိ ထားခဲ့ၾက၍ အံ့ဩျခင္းမရွိၾကပါ။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကိုလည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသူမွာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ၿပီး သူမအက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရေသာေၾကာင့္ သူမ၏ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ သူပုန္တပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္ဟု လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက သတင္းေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဒုကၡေရာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ တရုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ယာယီရြက္ဖ်င္တဲမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ေနရေသာ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရက စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ရိကၡာျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ မၾကာမီ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ သတင္းဌာနမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Kachin Women Association ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အပါအဝင္ တရုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္၌ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝိုင္းေမာ္တစ္ဝိုက္တြင္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားထံ ကူညီျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္း ခံေနရသည္ဟု KWAT အဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္အသိေပး ေျပာဆိုထားသည္။

*********************************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္လွမ္းေမွ်ာ္

(Vietnam News မွ 23 August 2011 ရက္စြဲပါ “Vietnam eyes Myanmar opportunities” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ အထူးသျဖင့္ ရာဘာ၊ ႀကံႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္စရာ ေကာင္းသည့္ အေျခ အေနမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္လိမ့္မည္ဟု ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

မေန႔က ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီး ေကာင္ဒူဖတ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ လယ္ယာက႑ သုေတသနႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တြန္းအားေပးၾကရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္ကလည္း ျမန္မာလူဦးေရ ၇၀%သည္ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ လယ္ယာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ GDP ၄၄% ကို လယ္ယာက႑မွ ရရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တို