Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မည္သည့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားကမွ် လက္မခံလိုေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေျပာ

(5 June 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ Thailand says no third country willing to accept Rohingya ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. စေတာ့ေစ်းကြက္ စတင္ရန္ ျမန္မာကို Korea Exchange ကူညီမည္

( Korea Joongang Daily  မွ  5 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “ Korea Exchange will help Myanmar start a stock  market” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာတံခါးပြင့္ သြားျခင္းသည္ ဘာလင္တံတုိုင္း ၿပိဳလဲျခင္းႏွင့္တူေၾကာင္း ကိုကာကိုလာက စီအီးအုိ ေျပာၾကား

(Bloomberg မွ 5 June 2013 ရက္စြဲပါ “Coca Cola says Myanmar’s opening is like fall of Berlin Wall” ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္။)


႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မည္သည့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားကမွ် လက္မခံလိုေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေျပာ

(5 June 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ Thailand says no third country willing to accept Rohingya ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

Photo Credit by AFP

လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္က ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ 2000 ခန္႔ကို လိုလိုလားလားလက္ခံမည့္ႏိုင္ငံရွာရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံက အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“သူတို႔ကိုေခၚယူမယ့္ တတိယႏိုင္ငံမရွိပါဘူး။ သူတို႔စိုးရိမ္တာက ဒီအုပ္စုတစ္စုကို လက္ခံလိုက္ ရင္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ဒီအတိုင္းလုပ္လာမွာကို စိုးရိမ္တာပါ” ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Manasvi Srisodapol က  AFP  သို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎တို႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနေသာ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနတြင္ ဖမ္းဆီးထားရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔ကိုလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသည္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ လူမ်ားျပည့္ေနျခင္းကိုသိရွိေၾကာင္း Manasvi ကေျပာပါသည္။

“အစိုးရေအဂ်င္စီေတြဟာ စခန္းမွာ အေျခအေန ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာဖို႔ အေျဖရွာေရး နည္းလမ္း မ်ား ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ေလွျဖင္ ့ထြက္ေျပးၾကပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားကို ထိုင္းေရတပ္မွကူညီၿပီး ၎တို႔သြားလိုရာ မေလးရွားသို႔ သြားေစခဲ့ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၾကပါသည္။

အစပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရက UNHCR ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ၎တုိ႔အား လက္ခံမည့္သူ ရွာေဖြေန စဥ္ ေျခာက္လခန္႔ ေနထိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

Manasvi က အေျခအေနမွန္ကို သံုးသပ္၍ ၎တုိ႔ ၾကာၾကာေနရလိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

UNHCR ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Vivian Tan က ေျပာၾကားရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနကိုေျပာရလွ်င္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အိမ္ျပန္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎ကဲ့သို႔ျဖစ္ရန္ ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ၎တုိ႔ကေလးမ်ား၊ ဇနီးမ်ားႏွင့္ ခြဲ၍ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး႐ံုသြားရန္မွ လြဲ၍ ျပင္ပသို႔ ေပးမထြက္ျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။


စေတာ့ေစ်းကြက္ စတင္ရန္ ျမန္မာကို Korea Exchange ကူညီမည္

( Korea Joong Ang Daily  မွ  5 Jun 2013  ရက္စြဲပါ “ Korea Exchange will help Myanmar start a stock  market” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အမာခံစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ေအာ္ပေရတာ Korea Exchange ( KRX) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ကူညီထူေထာင္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခင္က Burma ဟု လူသိမ်ားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ စေတာ့ေစ်းကြက္ကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစေတာ့ေစ်းကြက္၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကိုရီးယားစေတာ့ အိပ္ခ်ိန္းေအာ္ပေရတာ KRX က ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အတိုင္ပင္ခံ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ယူေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ မရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ကိုရီးယား စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ေအာ္ပေရတာ KRX ၏ စီအီးအို ကင္ဘြန္ဆူးက “ ကိုရီးယားစေတာ့ေစ်းကြက္ ကိုၿပီးခဲ့ တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အေျခခံၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဗဟုသုတေတြကို မွ်ေဝေပးျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာစေတာ့ ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္မႈ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။


ျမန္မာတံခါးပြင့္သြားျခင္းသည္ ဘာလင္တံတုိုင္း ၿပိဳလဲျခင္း ႏွင့္တူေၾကာင္း ကိုကာကိုလာက စီအီးအုိ ေျပာၾကား

(Bloomberg မွ 5 June 2013 ရက္စြဲပါ “Coca Cola says Myanmar’s opening is like fall of Berlin Wall” ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ကိုကာကိုကာကုမၸဏီ စီအီးအုိ မတ္တာကင့္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုလင္းသြပ္စက္ရုံ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စီပြားေရး က႑ သစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ ကတိျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အခ်ဳိရည္ကုမၸဏီ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ကမၺည္းထိုးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုကာကိုလာသည္ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ေဒၚသန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယေျမာက္ ပုလင္းစက္ရုံကို လပို္င္းအတြင္း ဖြင့္လစ္မည္ဟု ကင့္ က Bloomberg ရုပ္သံအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ သမုိင္းမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ အခုိက္အတန္႔ပါ။ ဘာလင္တံတုိင္း ၿပိဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အေရွ႕နဲ႔အလယ္ ဥေရာပမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးတံခါးပြင့္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔အခ်ဳိရည္ေဈးကြက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွိထားၿပီးသား ဦးေဆာင္မႈကို ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕ထိန္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု မတ္တာကင့္က ဆုိပါသည္။

မႏွစ္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးလုိ္က္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားေသာက္ကုန္ ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ pepsi ကုမၸဏီႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို Coca Cola က စက္ရုံအသစ္ဖြင့္ကာ စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြာေရး ပိုလြတ္လပ္ခြင့္ရလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ Ford Motor Co Master Card Inc Unilever Nv စေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုလည္း အလားတူ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၄င္း၏ ျပည္သူ ၆၄ သန္းကို အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အလြန္တြင္ အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တုိးျမွင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ယခင္ စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ sanctions မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရုပ္သိမ္းေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

ကိုကာကိုလာအေနျဖင့္ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရးကို အာရုံစုိက္ဖုိ႔လုိပါသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ ပက္ဆီကိုလာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြန္ယက္ကို တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ စက္ရုံတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

“ေဈးႏႈန္းကိုပဲ အေရးတႀကီးကေတာ့ အလြယ္ရရိွႏုိ္င္မႈပါပဲ။ ဒီအခ်က္က ကုန္ပစၥည္းကို အေျခအေနေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးေနတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ၂၁ ရာစု ေခတ္အမီဆုံးစားသုံးသူ ျဖန္႔ခ်ီေရး ရွိတယ္ဆုိတာကို ေသခ်ာေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု Coca Cola စီအီးအုိ ကင့္ က ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကိုကာကုိလာ ဆုတ္ခြါသြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ ပက္ဆီကိုလာ ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သိပ္မၾကာေသးေသာ အေတြအႀကံဳမ်ား ရွိထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ စစ္အစုိးရႏွင့္ မဆက္ဆံရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက  ဥပေဒျပဌာန္း ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပက္ဆီကိုလာ ထြက္ခြာ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လန္ဒန္ႏွင့္ ေရာ့တာဒမ္ အေျခစုိက္ Unilever Nv ၏ အေရွေတာင္အာရွ စီအီးအုိ ဗီတာတာကုဗ္ ကလည္း လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ေနာက္္ထပ္ ဗီယက္နမ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သစ္၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အာရုံစိုက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ Unilever ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္လီလက္ကား ဆုိင္ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာတဆင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီးသြားျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္လက အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပီတာကုဗ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


              

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္တက္တယ္။ လူထုနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြမရွိဘူး။ ဒါေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမင္ဖို႔လိုမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ဆို (၆၈) ႏွစ္ ေရာက္ေနၿပီ။ လုပ္ရတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီတြင္းမွာလဲ လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႔ေလာက္ပဲ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အမတ္ရွိတာပဲ။ ဒါမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။”

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လူထုအတြက္ တာဝန္မယူဟု ဦးသိန္းညြန္႔ဆို” သတင္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အတြင္းေရးမွဴးဆီကပို႔တဲ့ အေယာက္ ၂၀၀ စာရင္းကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ အဲဒီလို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ သံုးမ်ိဳးေတာ့ ခြဲထား တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတဲ့သူေတြကို တစ္ဆင့္ထားတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အမႈတြဲေတြ၊ လူေတြတြဲၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းရမယ့္ လူေတြလည္းရွိပါတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မနဲ႔က်တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားပုဒ္မေတြနဲ႔ ေရာေထြးေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူလည္းမျမင္ဘူး။ အမႈအေၾကာင္းလည္း ေသခ်ာမသိတဲ့ အခါမွာ လူေတြ႔ဖို႔ အမႈတဲြကို စစ္ေဆးဖို႔ ထပ္မံေျပာဆို သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေယာက္ ၂၀၀ ထဲမွာ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး မႈနဲ႔ မသက္ဆိုင္သူေတြရွိပါတယ္။”

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ဦးအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဟုတ္၊မဟုတ္ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ စိစစ္ေန” သတင္းမွ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ အာဏာပိုင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈက ေတာ္ေတာ့္ကို ေလ်ာ့သြားတယ္။ ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ တရားေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လူထုရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရတာပါ။ ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းထားက်ဆင္းသြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။”

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂၂) တြင္ပါရွိေသာ “တရားစီရင္ေရးတြင္ တစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ က်ဆင္းလာဟုဆို” သတင္းမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းက မ်ားရာလူႏိုင္တဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ PR စနစ္လည္းရွိသလို၊ မ်ားရာႏိုင္တဲ့ စနစ္လည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံမွာလည္း တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ အရင္စမ္းသပ္လုပ္ၿပီးရင္ အဲ့ဒီက အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြယူၿပီးမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ သံုးေစခ်င္တယ္။”

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “PR စနစ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ စတင္က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္” သတင္းမွ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးကို ကမာၻ႕အဆင့္မီ ပညာေရး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အားလံုးအက်ံဳးဝင္ေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးရဖို႔နဲ႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ အသံနားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။”

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Days Journal တြင္ပါရွိေသာ “အားလံုးအက်ဳံးဝင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ရန္ ျပည္သူ႕အသံနားေထာင္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား” သတင္းမွ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မေလးရွားသံအမတ္ကုိ ျမန္မာမ်ား အသတ္ခံရမႈကိစၥအတြက္ သတိေပး

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မေလးရွားႏုိင္ငံ သံအမတ္ကုိ ဇြန္လ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ သတိေထာက္လႊာေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပုိင္းက ဆက္တုိက္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရသျဖင့္ အသက္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈတုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းစုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးေစလုိ ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင္ မေလးရွားအစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရန္တုိ႔ပါရွိၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ယေန႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။


ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ အကြီႏို ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္မည္

              ျမန္မာႏုိင္ငံက ပထမဆုံးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူက်င္းပမည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ အေရွ႕အာရွ (WEF) သုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ သမၼတ တန္နစ္ႏုိအကြီႏုိသည္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သိရသည္။ သမၼတ အကြီႏုိႏွင့္အတူ ဖိလစ္ပုိင္ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား လုိက္ပါ လာမည္ျဖစ္ကာ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MCC ခန္းမ၌ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားႏွင့္ သမၼတအကြီႏုိတု႔ိ ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း WEF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ၎၏သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်)