Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၇-၃-၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁

ရုရွားႏုိင္ငံမွ MiG-29 ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ား မတ္လတြင္း ျမန္မာသုိ႔ေရာက္မည္

(Flight Global မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ယခု မတ္လ အတြင္း ရုရွား ႏုိင္ငံမွ RSK MiG-29 အမ်ိဳး အစား ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္ အစင္း ၂၀ လက္ခံ ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Flight Global သတင္း ဌာန ေရးသားခ်က္ အရ သိရသည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၅၃ သန္း တန္ဖုိးျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ ျဖစ္ထားေသာ အဆုိပါ ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္ အစင္း ၂၀ ေရာက္ရွိ လာပါက ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ MiG အမ်ိဳး အစား ေလယာဥ္ စင္းေရ ႏွစ္ဆ ပုိျဖစ္ လာမည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ ဘာလတြင္ ေအာ္ဒါ မွာယူ ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ သုံးသုတ္ ခြဲကာ တင္ပုိ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမ အသုတ္တြင္ MiG-29B အမ်ိဳးအစား ၁၀ စင္း၊ ဒုတိယ အသုတ္တြင္ ပုိင္းေလာ့ တစ္ဦးသာ ေမာင္းႏွင္ ႏုိင္သည့္ MiG-29SE အမ်ိဳး အစား ေျခာက္စင္း၊ တတိယ အသုတ္တြင္ MiG-29UB အမ်ိဳး အစား ေလးစင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Flight Global ကဆုိသည္။ ယခု အေရာင္း အဝယ္ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ MiG-29 ထုတ္လုပ္ ေသာRSK Lukhovitsy စက္ရုံ၌ MiG-29B/SE အမ်ိဳး အစားမ်ား လက္က်န္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူေသာ အဆိုပါ ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ သာမန္ ျပည္ပ တင္ပုိ႔မႈ အစီ အစဥ္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ၿပီး Analogue Instruments ႏွင့္ Phazotron N-019 အမ်ိဳး အစား ေရဒါမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္က ဘီလာရုစ္ ႏုိင္ငံမွ အသုံးျပဳ ၿပီးသား MiG-29 ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း ကာလ မ်ားတြင္ ယင္းေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ မူလ ကုမၸဏီႏွင့္ ရုရွား စစ္လက္နက္ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Rosoboronexport ကုိ ဆက္သြယ္ ခဲ့သည္။

ေမာ္စကုိ အစုိးရကလည္း လက္နက္မ်ားႏွင့္ အပုိ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ား ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ အကူ အညီ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ေလတပ္ အေျခစုိက္ စခန္း တစ္ခုတြင္လည္း Stimulator တစ္ခု တပ္ဆင္ ေပးခဲ့သည္။

ယခုလုိ RSK MiG မွ ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ား ထပ္မံ ဝယ္ယူ လုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ေလတပ္ အင္အားကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ သြားေစၿပီး စစ္မက္ ျဖစ္ပြားရန္ ျပင္ဆင္ ေပးလုိက္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရင္းျမစ္ မ်ားက ဆုိသည္။ လက္ရွိ အေန အထားတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ (ေလ) ၌ MiG-29 အမ်ိဳးအစား ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း ပုိင္ဆုိင္ ထားေၾကာင္း Flight Global ၏ MiliCAS သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား အရ သိရသည္။

ဤအေတာ အတြင္းမွာပင္ RSK MiG က အိႏၵိယ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေထာက္ပံ့ ပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္ တစ္ခုကုိ ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စနစ္သစ္က အိႏၵိယရွိ MiG-29 ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏွင့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံ ေလတပ္မ်ားမွ ဂ်က္တုိက္ ေလယာဥ္မ်ား အတြက္ Customer Support မ်ား ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိက္သည္။

 
----------------------------------------------------------------
ေလာင္စာဆီ ေဈးႏႈန္း တစ္ေပပါလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္

(AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ ေရနံစိမ္းႏွင့္ ဓာတ္ဆီ ေထာက္ပံ့ တင္ပုိ႔မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ဆင္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အာရွ ေဒသ၌ ေလာင္စာဆီ ေဈးႏႈန္းမွာ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ေပပါလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ အထက္သုိ႔ ျမင့္တက္ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ဝယ္လုိအား မ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း AP သတင္းက ဆုိသည္။

နယူးေယာက္ အေျခစုိက္ Mercantile Exchange ရွိ အီလက္ ထရြန္နစ္ ကုန္သြယ္ေရး ေဈးကြက္တြင္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ (ေန႔ခင္းပုိင္း စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္) ၌ ေရနံစိမ္း တင္ပုိ႔ မႈမွာ ၅၁ ဆင့္ တက္သြားၿပီး တစ္ေပပါ လွ်င္ ၁၀၀ ဒႆမ ၁၄ ေဒၚလာသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသည္။ လန္ဒန္ အေျခစုိက္ ICE Futures Exchange တြင္မူ  ေေရနံစိမ္း တင္ပုိ႔မႈမွာ ၂၃ ဆင့္ ျမင့္တက္ သြားၿပီး တစ္ေပပါလွ်င္ ၁၁၅ ဒႆမ ၆၅ ေဒၚလာသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားသည္။

American Petroleum Institute က မတ္လ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ်က္ အရ ေရနံစိမ္း ေပပါ လက္က်န္ ၁ ဒႆမ ၁ သန္းသာ ရွိေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ McGraw-Hill Cos စြမ္းအင္ သတင္း အခ်က္ အလက္ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္း အရ ေရနံစိမ္း ကုန္ၾကမ္းလက္က်န္ ေပပါ ၁ ဒႆမ ၆ သန္းထိ ျမင့္တက္ လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း သည္။ သုိေလွာင္ ထားေသာ ဓာတ္ဆီ ေပပါ လက္က်န္မွာ ၄ ဒႆမ ၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆီ အျဖစ္ ခ်က္လုပ္ ႏုိင္မည့္ ေလာင္စာၾကမ္း စုစု ေပါင္းမွာ ေပပါ ၁ ဒႆမ ၄ သန္းသာ ရွိေၾကာင္း API က ဆုိသည္။

လက္ရွိ အေန အထားတြင္ စြမ္းအင္ ကုန္သည္ႀကီး မ်ားသည္ မြမ္မာ ကဒါဖီ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵ ျပမႈ မ်ားႏွင့္ လူထု အုံၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလ်က္ ရွိသည္။ အုိပက္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံမွ ကဒါဖီ ဆန္႔က်င္ေရး သမားမ်ားက ေရနံ ထုတ္လုပ္ မႈကုိ ျဖတ္ေတာက္ လုိက္ ၾကသည္။ စြမ္းအင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေရး သမား မ်ားက အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ မႈမ်ား၊ လူထု အုံၾကြမႈ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အလႈပ္ အရမ္း မ်ားက အျခားေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ကူးစက္ ျဖစ္ေပၚ သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အီရန္၊ အီရတ္၊ အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ဘာရိန္း၊ ကူဝိတ္၊ ကာတာ၊ အုိမန္ ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် တုိ႔တြင္ ကမာၻ႔ အရန္ ေရနံ စုစု ေပါင္း၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ ထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ စုိးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈ ကေတာ့ မတည္ မၿငိမ္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး အလႈပ္ အရမ္းေတြ တျခား ေဒသေတြကုိ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားမလား ဆုိတာပါ" ဟု ကင္မရြန္း ဟန္အုိဗာက ဆုိသည္။

 
------------------------------------------------------------
 
ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အငတ္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ

(Asia News မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ သူပုန္ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ား အၾကား ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အရပ္သား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားၾက ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းခန္႔မွာ ေနထုိင္ စရာႏွင့္ စားစရာ အေလာက္ အငွ မရရွိမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီးပုိင္း မ်ားႏွင့္ ကေလး ငယ္မ်ားမွာ ပုိမုိ ဒုကၡ ေတြ႕ေန ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားရသူ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုမွာ ကရင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္း အစာ ေရစာ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး ရမည့္ အေျခ အေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ ေနသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ မွစ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တက္ ျပည္နယ္တြင္း ယာယီ တဲမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ ၾကရေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္ သူပုန္ မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္မ်ား စြန္႔ပစ္ကာ နယ္စပ္ ေဒသကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အတုိက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္း စုၾကည္က ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘဝ အဆင့္ အတန္းမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ သြားႏုိင္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ခုိလႈံ ေနထုိင္ ရေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခမွာ တစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိၿပီး ၎တုိ႔သည္ အလုပ္ အကုိင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရရွိ ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြ မရရွိဘဲ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္ပဲရပါတယ္။ တစ္ေန႔ကုိ ဆန္ႏွစ္ခြက္ ရတာပါ" ဟု နယ္စပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ မဲေဆာက္တြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ ဒုကၡသည္ မ်ားကုိ ဆန္လွဴဒါန္း ရန္ပင္ ခက္ခဲလ်က္ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိင္းအစုိးရက ဒုကၡသည္ မ်ားအား လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ တရားဝင္ ခြင့္ မျပဳေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ေပၚမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ အခ်ိဳ႕မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ယာယီတဲမ်ား ထုိးကာ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕က လယ္ယာေျမ မ်ားထဲတြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။

ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာ မ်ားသုိ႔ ျပန္ရန္ ဆႏၵ ရွိေန ၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ ေနေသာ ေၾကာင့္ အခက္ အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက အသက္ ၇ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးမွာ မုိင္းေထာင္ ထားသည့္ ေနရာကုိ စက္ဘီးျဖင့္ နင္းမိ ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။ ပို၍ ဆုိရလွ်င္ ဒုကၡသည္ အမ်ားစု အတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္မွာ ထိခုိက္ နစ္နာမႈ မ်ားျပားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး သံတမန္ ေသာမတ္ အုိဂ်ာ ကန္တားနားက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူ ဦးေရ တုိးျမႇင့္ လာျခင္းကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းေရး အၾကပ္ အတည္း မ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားစြာ ႀကံဳေတြ႕ ေနရၿပီး အဆုိပါ အေရး ကိစၥသည္ ေဒသတြင္း ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္ ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္ အထားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပး သြားၾက ရေသာ ေရာင္းရင္း ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ စည္းလုံးမႈ ရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။

"ျမန္မာ ျပည္သူေတြ ဒုကၡသည္ ဘဝ ေရာက္သြားေအာင္ ဖိအားေပး ခံရတဲ့ အေျခ အေန မ်ိဳးေတြ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံထဲမွာ ရွိေနတာ အင္မတန္ ဝမ္းနည္း မိပါတယ္။ သူတုိ႔ တေတြ လုံၿခံဳ ေခ်ာေမြ႕ စြာနဲ႔ အိမ္ျပန္ ႏုိင္မယ့္ ေန႔တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာက္လာ မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆုိသည္။


---------------------------------------------------------------
 
ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ Facebook ကုိ စတင္ အသုံးျပဳ

(thenextweb.com မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွား ေဆာ္ၾသ သူမ်ား ပါဝင္သည့္ အုပ္စု တစ္စုက နာမည္ေက်ာ္ အင္တာနက္ ကြန္ယက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Facebook တြင္ "စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ၾကစုိ႔" Just Do It Against Military Dictatorship-JD ဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ လူထု အုံၾကြမႈမ်ိဳး အတုိင္း အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵ ျပပြဲႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚရန္ ယင္းသုိ႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။

Asia Sentinel မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ အဆိုအရ အြန္လုိင္း လူမႈ ကြန္ယက္မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ စည္းရုံးမႈသည္ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံ၌ သမၼတ မူဘာရက္ ရာထူးမွ ဆင္းေပး လုိက္ရ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Facebook မွ အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာတြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ထားၿပီး စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ၎၏ မိသားစု မ်ားအား ျမန္မာ ျပည္မွ ထြက္သြားရန္၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းရန္ ေဆာ္ၾသ ေရးသား ထားသည္။

JD ဟု လူသိ မ်ားေသာ အဆုိပါ Facebook စာမ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ခံ အားေပးသူ ပရိသတ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒမ်ား ျဖန္႔ခ်ိရာ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ လူထု အုံၾကြမႈကုိ အေျခခံၿပီး JD ကုိ ေထာက္ခံ သူမ်ား ယုံၾကည္ ၾကသည္မွာ မည္သည့္ အာဏာရွင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ေပၚျပဴလာ လႈပ္ရွားမႈကုိ မတြန္းလွန္ႏုိင္ ဟူေသာ အခ်က္္ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း အင္တာနက္ ရရွိမႈမွာ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား ရွိေန ေပရာ Facebook မွတစ္ဆင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး စည္းရုံး ေဆာ္ၾသမႈ မည္မွ် အတုိင္း အတာ အထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ ဟူသည္မွာ မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေနသည္။ Facebook သည္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ေလးသိန္းခန္႔ ရွိေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဒုတိယ ေရပန္း အစားဆုံး ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ အတုိက္ အခံ အင္အားစု အနည္းငယ္က အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ကိုင္ ေနစဥ္ မွာပင္ စစ္အစုိးရ ကလည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အား လုံၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ ထားသည္။

JD စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ရန္ တစ္စုံ တရာ မရွိေသာ္လည္း Facebook အသုံးျပဳသူ မ်ား၏ လုံၿခံဳေရး အတြက္ အထူးပင္ စုိးရိမ္ရသည္ဟု ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာ သုံးသပ္သူ တခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေသာ ေတာ္လွန္ ေရးမ်ိဳး ေပၚထြန္း လာရန္ လိုအပ္သည္ ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။


---------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ၊ ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔အား မူးယစ္ တုိက္ဖ်က္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဝါရွင္တန္ ေဖာ္ျပ

(AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာသစ္ တစ္ရပ္အရ ျမန္မာ၊ ဘုိလီးဗီးယား ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ တုိ႔အား မူးယစ္ ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ သမၼတ အုိဘားမားက ဆုံးျဖတ္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစီရင္ ခံစာထဲတြင္ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ ကုိလံဘီယာ၊ မကၠဆီကုိ အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ကုိ "တရားမဝင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းမူးယစ္ ေဆး တစ္ဆင့္ခံ ေရာင္းခ်သည့္ ႏုိင္ငံ" မ်ား အျဖစ္ စာရင္း သြင္းထား သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သမၼတ အုိဘားမားက စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ေသာ စာတစ္ေစာင္ ကုိလည္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။ "ဘုိလီးဗီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္မ်ား အတုိင္း မူးယစ္ေဆး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္ဟု ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ထားရွိ ခဲ့ေသာ္ ျငားလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ လ အတြင္း လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕သည္။ သုိ႔ပါ၍ မူးယစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္" ဟု အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားက ၎၏ စာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အေမရိကန္ အစုိးရ အရာရွိ ႀကီးမ်ား အတုိင္းပင္ ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မဟာ ဗ်ဴဟာ အစီရင္ ခံစာ (INCSR) ကလည္း အစီရင္ ခံစာ တစ္ရပ္ ကလည္း ျမန္မာ *