Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ေသာက္ေရႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ ျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေသာက္ေရရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္မူ ေစတနာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပဲခူးတုိင္း၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္ခြန္ပုိင္၊ ကန္သာယာ၊ ငခ်င္းပုိင္၊ သီတာေအး၊ ရြာသစ္ ၄၊ ကန္ကုန္ ၄ ၊ ဘူတာ ႏွင့္ ေရႊက်ီးပင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လစ္တာ ၂၀ ပါ ေရတုိင္ကီမ်ား ႏွင့္ ဘူးမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ မင္းရြာ၊ ေရႊက်ီးပင္၊ ရစ္ကန္ေလး၊ ကမာနတ္၊ ရစ္ကန္ႀကီး၊ ကုလားေခ်ာင္းႀကီး၊ မင္းရြာ ႏွင့္ ကမာဆည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ေစတနာရွင္မ်ားက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၂ စီးျဖင့္ ေသာက္ေရမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ ရဲစခန္း၊ ဒုိက္ဦးရဲစခန္း၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၊ သနပ္ပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ရွမ္းႀကီး၊ မင္ဂလြန္း၊ က်ိဳက္ပိ၊ အကာရစ္၊ အဖ်ားဘုတ္၊ အဖ်ားထမင္းဆုိင္၊ အင္းတုိင္စု၊ ကပင္၊ လက္ပံခါး၊ ေဈးေညာင္ပင္ႏွင့္ စည္တီး ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေသာက္သုံးေရ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေစတနာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ကလည္း ရွမ္းယူႀကီး၊ ေပေခ်ာင္း၊ စစ္တီးေက်းရြာမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ားေခ်ာင္း၊ တေနာ္ကြ်န္းႏွင့္ က်ိဳးနပ္ေက်းရြာမ်ား ကုိလည္းေကာင္း ဂါလန္ ၁၆၀၀ ဆံ့ ေရကားမ်ားျဖင့္ ေသာက္ေရေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သနပ္ပင္မွ ေစတနာရွင္မ်ားကလည္း လီတာ ၂၀ဆံ့ ေရဘူးမ်ား၊ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကုိ စက္ရံုပုိင္၊ ဘုရားႀကီးပုိင္း၊ အပ္စုႏွင့္ ထေႏွာင္းပင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Relief International ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခုအခါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပယ္ပ်က္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ပင္မ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ (NLD) ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ပါတီမပ်က္ျပယ္ေရး အတြက္ အယူခံဝင္မႈအေပၚ ပယ္ခ်လုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေပးရန္ ဗဟုိတရားရုံးေတာ္သုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD ပါတီသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေပးရန္ ဗဟုိတရားရုံးေတာ္သို႔ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားရုံးေတာ္က အဆိုပါအမႈကုိ ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ တရားစြဲဆုိရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အကယ္၍ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆုိပါက အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အမႈကုိ ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ ဗဟုိတရားရုံးေတာ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။ ဥပေဒအရ တရားရုံးေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အမႈကုို ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ အသိေပးေျပာဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အမႈကုိ ျပင္ဆင္လုိ႔ရမွာပါ" ဟု ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

"ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုမွမေပးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဘာဆက္ လုပ္ရမယ္၊ ဘာေျပာင္းလဲရမယ္ ဆုိတာကုိ မသဲကြဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အခု ေနျပည္ေတာ္က ဗဟိုတရားရုံးေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ထားပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ပ်က္ျပယ္သြားမႈအေပၚ မေက်နပ္၍ တရားစြဲဆုိထားေသာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အမတ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

NLD သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။

DVB သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ား စုေဝးရာေနရာကုိ ထုိင္းစစ္တပ္မွ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဝုိင္းရံၿပီး လူစုခြဲပစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိင္းလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ေျခကားရား လက္ကားရားႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္ေနေသာ ဆႏၵျပလူအုပ္ရွိရာ ေနရာကို ညေနပုိင္း ၆ နာရီတြင္ အၿပီးသတ္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပသမားမ်ားအား ထုိေနရာမွ လြတ္လပ္စြာ ထြက္သြားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းအစုိးရက ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီး စုေဝးရာ ေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနေသာ ေရ၊ မီးႏွင့္ အျခားေသာ အစားအေသာက္ အေထာက္အပံ့မ်ား လမ္းေၾကာင္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခုလုိ လူအုပ္ႀကီး စုေဝးရာေနရာကုိ ပိတ္ဆုိ႔ဝုိင္းရံကာ ရွင္းထုတ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္ နာဝပ္ကုိ လုိလားေသာ အဆိုပါ ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္၏ အခ်က္အျခာ က်ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုက လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ ဝိဇၨာဝီရ အေနျဖင့္ ပါလီမန္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ထားၾကသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္က လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဟု  ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဧၿပီလအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အင္အားသုံး ၿဖိဳခြင္းမႈအတြက္ မည္သူမည္ဝါက တာဝန္ယူမည္ဟူေသာ ကိစၥေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ၾကေပ။

ယခုလုိ စစ္တပ္က ဆႏၵျပအုပ္စုႀကီးကုိ လူစုခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ေရာက္ BBC သတင္းေထာက္ Rachel Harvey က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးစုေဝးရာ ေနရာတစ္ဝုိက္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးဆုိင္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပိတ္ေပးရန္ ထုိင္းစစ္တပ္က ေတာင္းဆုိထားသည္။ "ညေန ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီး စုေဝးတဲ့ေနရာကို စစ္တပ္က ဝုိင္းရံပိတ္ပင္မွာပါ။ လက္နက္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ စစ္သုံးယာဥ္ေတြနဲ႔ ပိတ္ပင္ပစ္မွာပါ။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဝင္ခြင့္မေပးပါဘူး" ဟု ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး Sunsern Kaewkummnerd ကေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ေကာင္းကင္ရထား ဘူတာရုံေလးခုကုိလည္း အဆုိပါ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရွပ္နီဆႏၵျပအုပ္စုမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ားရွိရာ ေနရာမွ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာမ်ားအထိ သိမ္းပုိက္ထားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား တာရာမ်ား၊ ဝါးမ်ားျဖင့္ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဆို္ပါ အဟန္႔ အတားမ်ား ေနာက္တြင္ မီးစက္မ်ား၊ စားေသာက္စရာမ်ား ထားရွိၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာမည္ ဟူေသာ အသံမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သလုိ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ယခုလုိ စစ္တပ္က ၿဖိဳခြင္းမည္ဟု ေၾကညာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ကလည္း ႏုိဝင္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းပါေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ေန႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ဖ်က္သိမ္း လုိက္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့ သူေတြက လူစုမခြဲေပးဘူးလုိ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့လုိ႔ပါပဲ" ဟု မစၥတာ အဘီဇစ္က ေျပာဆုိသည္။ "ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အျမန္ဆုံး နဂုိအေျခအေနအတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလုိက္ပါၿပီ" ဟု ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက အစုိးရႏွင့္ ဆႏၵျပအဖြဲ႕အၾကား အေပးအယူလုပ္သည့္ ကိစၥမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲသည္ သုိ႔ေသာ္ ဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားက ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Suthep Thaugsuban ကို အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

မစၥတာ Suthep Thaugsuban က ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ား ၿဖိဳခြင္းမႈကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာတြင္ အစီအစဥ္မ်ား လြဲမွားေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူ ၁၉ ဦး၊ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သား ၅ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္က လူစုခြဲမည္ဟု ေၾကညာလုိက္ၿပီးေနာက္ ရွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား ဘက္ကလည္း ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မည့္ အေနအထားမ်ား ျပသခဲ့ၾကသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းၿပီး အကူအညီေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္း ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူအင္အားေကာင္းေလ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ကုိ နာက်င္ထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ခက္ေလပါပဲ" ဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္က လူအုပ္ႀကီးကုိ ေျပာဆုိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အင္အားသုံး လူစုခြဲဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတာေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အသင့္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေစာင့္ေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ" ဟု ဆုိသည္။

ရွပ္နီဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရေသာ လက္ဝဲယိမ္းသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ အတြက္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကာင္းအရ မဟုတ္ဘဲ ပါလီမန္ တြင္း အေပးအယူျပဳမႈ ဟူေသာ အေၾကာင္းကိစၥျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ရွပ္နီဆႏၵျပသမားမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

BBC သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News, By Naw Noreen, 13th May 2010

ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္တြင္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က စက္႐ုံမ်ားတြင္ ႐ွာေဖြ၍ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား (၅၀၀၀)ခန္႔သည္ ပုန္းေအာင္းေနၾကရပါသည္။

စတင္ ဖမ္းဆီးခ်ိန္မွစ၍ (၇၅၀)ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံထားရေၾကာင္း မဲေဆာက္ အေျခစိုက္ Joint Action Committee on Burma Affairs (JACBA) မွ ေခါင္းေဆာင္ မိုးႀကိဳးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"ရဲေတြဟာ ေမလ(၈)ရက္ေန႔က အိုမီဂါ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံကို ဝင္စီးၿပီး လူ(၁၆၀)ကို ဖမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႐ွာေဖြမႈေတြလုပ္္ၿပီး အခုထိ လူ (၆၀၀) ေလာက္ ထပ္ဖမ္းထားပါတယ္ '' ဟု ၎က ေျပာပါသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမႈမွာ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္ အရ ဗလေတာင့္ေသာ ရဲလူ(၂၀) ပါေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမွ ေက်ာ္စိန္က ေျပာၾကားရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို တရား႐ုံးသို႔ တင္ပို႔ၿပီး ေထာင္(၆၄)ရက္ခန္႔ ခ်ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

မဲေဆာက္႐ွိ  DVB သတင္းေထာက္ကေျပာၾကားရာတြင္ အဖမ္းခံရသူ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း တခ့္(Tak)ျပည္နယ္႐ွိ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ အခ်ိဳ႕မွ အလုပ္သမားမ်ားက အဖမ္းခံရမည္ကို ေၾကာက္ၾကသျဖင့္ အလုပ္ ပိတ္ထားရ သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားမွာ မဲေဆာက္ အနီး႐ွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ေတာမ်ားထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ျမဝတီဖက္သို႔ ျပန္သြားၾကကာ အေျခအေန ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ ေစာင့္ေနၾကပါသည္။

" ဒီလူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္မရွိလို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လာလုပ္ၾကတာပါ။ အားလံုးဟာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မွတ္ပံုတင္ လုပ္ဖို႔ေတာင္ ေငြမတတ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ အရင္ကလည္း ဖမ္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲ့လိုပဲ ပုန္းေနၾကရတာပါပဲ '' ဟု မိုးႀကိဳးက ေျပာပါသည္။

တခ့္(Tak) ခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေလးသိန္းခန္႔႐ွိသည့္ အနက္၊ သံုးေသာင္းခန္႔သာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ပံုမွန္ အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္ ရ႐ွိေရး အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းအစိုးရ အလုပ္အကိုင္ ႒ာန တာဝန္ခံ Jeerasak Sukhonthachat က ယမန္ေန႔က The Nation သတင္းစာသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ (2012) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား (၁.၂)သန္းခန္႔ ႏိုင္ငံသား ျပန္လည္ စိစစ္္ေရး အစီအစဥ္ အရ မွတ္ပံုတင္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း၊ ယခု အထိ (၈၂၇၀၀) ခန္႔မွတ္ပံုတင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္႐ွိ ႐ုံးမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္ရေၾကာင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ရပိုင္ခြင့္ အဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 12nd May 2010

ထိုင္းအစိုးရက ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားအား "အထုပ္အပိုး သိမ္း၍ ခ်က္ခ်င္း အိမ္မျပန္ပါက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လည္ စခန္းခ်ေနရာမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေနေသာ လမ္းေၾကာင္း စတင္ ျဖတ္ေတာက္ေတာ့မည္" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အကယ္၍ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ရွပ္နီမ်ားက ျငင္းဆန္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာ၍ က်င္းပေပးမည့္ ကတိကို ပယ္ဖ်က္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္က ဆိုသည္။

မစၥတာ အဘီဆစ္သည္ ယခင္ကလည္း ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လူအေသအေပ်ာက္ ရွိခဲ့ေသာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ၿဖိဳခြဲမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေသဆံုးမႈမ်ား အတြက္ အစိုးရက တာဝန္ယူရန္ ရွပ္နီမ်ားက လိုလားေနသည္။ အဆိုပါ ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ ဆႏၵျပသူ ၁၉ ဦး၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သား ၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရျခင္း အတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားက အစိုးရသို႔ အျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ဝဲယိမ္း အုပ္စု၊ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စုႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသူ အုပ္စုတို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ရွပ္နီ ဆႏၵျပသူမ်ားက လက္ရွိ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေပးအယူလုပ္၍ တက္လာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တရားမဝင္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

၎တို႔သည္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ကာလ အတန္ၾကာ ခါးသီးေသာ ပဋိပကၡအတြင္း အေတာ္အတန္ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဗုဒၶဟူးေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္ခြာၾကရန္ အမိန္႔ေပးေသာ အစိုးရ၏ ရာဇသံ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းေထာက္ Rachel Harrey က ေျပာၾကားသည္။