Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

-၁၂-၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ဟီလာရီက ပိုမိုေလးနက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း

(1 Dec 2011 ရက္စြဲပါ Christian Science Monitor ပါ Haward Lafranchi ေရးသားေသာ Clinton urges Burma (Myanmar) to deepen reforms, announces modest US move ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ အတူေလွ်ာက္မည္

(2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ VOA မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ Staying The Course on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************************************************************************

ဟီလာရီက ပိုမိုေလးနက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း

(1 Dec 2011 ရက္စြဲပါ Christian Science Monitor ပါ Haward Lafranchi ေရးသားေသာ Clinton urges Burma (Myanmar) to deepen reforms, announces modest US move ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာက္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရွာေဖြေနေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ဆက္ လက္၍ ပိတ္ဆို႔ေတာ့မည္မပာုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး မၾကာမီအတြင္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိေသးေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္သည္ အပယ္ခံႏိုင္ငံအေပၚ သူမ၏ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ကို အသံုးျပဳ၍ ၾကာသပေတးေန႔က စီးပြားေရးအရ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေျဖေလ်ာ့မႈအခ်ိဳ႕ေပးေရး ေၾကညာခဲ့သည္။ သူမသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တိုင္းျပည္၏ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အသစ္ မ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ပါက ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအတြက္ အျမည္းသေဘာမ်ိဳးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF) တို႔မွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ပိတ္ဆို႔ထားေတာ့မည္ မပာုတ္ေတာ့ေပ။ အဆိုပါ ကိစၥကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ေၾကညာ ခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎သည္ ႀကီးမားေသာ ေျဖေလ်ာ့မႈ မပာုတ္ေသးေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့မႈ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ လတ္တေလာ ျဖစ္ႏိုင္ဦးမည္မပာုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဟီလာရီသည္ အရပ္သားသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အျပည့္အဝ ျပန္လည္ရရွိေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အေသ အခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ပာု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပး ေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈတိုးတက္ေရးမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံအမတ္ႀကီး မရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ သံ႐ံုးယာယီတာဝန္ခံအဆင့္သာ ထားရွိ ထားသည္။ “ဒီေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပာာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝေတြ တိုးတက္ဖို႔နဲ႔ အထီးက်န္မႈေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈေျခလွမ္းေတြကို တုန္႔ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္”ပာု ကလင္တန္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                ကလင္တန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ခြင့္ရျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အထင္ကရ ပါတီႀကီးႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ခြင့္ ျပန္ရ႐ံုျဖင့္ မျပည့္စံုပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အမ်ားလက္ခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သူမကျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။ ၾကာသပေတးေန႔ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္၌ ကလင္တန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေရး အထင္ကရပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ပုဂၢလိကညစာမသံုးေဆာင္မီ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ႏွစ္သက္သေဘာက်မႈမ်ားကို ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္က ေျပာၾကားရာတြင္ သူမသည္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က႑သစ္ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ခရီးစဥ္အား စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းျပဳလုပ္ေရးအတြက္ အားေပးသည့္အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္၍ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သူမက ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အားလံုးအနက္ ယခုလိုႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစျပဳမႈမ်ား ကို သေဘာမတူသူမ်ားရွိသည္ဆိုသည္ကို သူမသိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟီလာရီက ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္က ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အေသးစိတ္ေျခလွမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ သို႔မွသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံ ေရး တိုးတက္မည့္ ကိစၥမ်ား စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္္း ေျပာခဲ့သည္ပာု သတင္းေထာက္ မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက အက်ဥ္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ဟီလာရီကလင္တန္က ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္ငါးခုကို ခ်ျပခဲ့ရာ ႏ်ဴကလီးယား နယ္ပယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားျဖင့္ စစ္တပ္ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနယ္ပယ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး နယ္ပယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးစနစ္ႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာမႈ တုိးတက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားခဲ့ေသာ္လည္း ကလင္တန္ ၏ အဓိကဆိုလိုခ်က္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျခလွမ္းမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္ ဆိုသည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္ပာု ဆိုသည္။ ကလင္တန္က ေျပာၾကားရာတြင္ အေျခအေနမ်ားသည္ မိမိတို႔ အေရးယူမႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ ေပးေရး စဥ္းစားရန္ ပြိဳင့္သို႔မေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းတိုင္းသည္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိလိမ့္မည္ပာု သူမက ဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူမႈမ်ားသည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ကြန္ကရက္ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈလိုအပ္သည္ ပာု သူမကေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ ကြန္ကရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို သေဘာမတူၾကေပ။ ၎တို႔က ယခုျပဳလုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေလးမ်ား သည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

*****************************************************************************

ျမန္မာႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ အတူေလွ်ာက္မည္

(2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ VOA မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ Staying The Course on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္၏ လတ္တေလာျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ထိပ္တန္း သံတမန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္ အျဖစ္မွတ္တမ္း ဝင္ခဲ့သည္။ ယခု သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္အား ၿပီးခဲ့သည့္လကမွ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ မူအားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဖိအား ေပးမႈမ်ားပါဝင္ေသာ လမ္းႏွစ္သြယ္မူဝါဒ၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

သူမ၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတါင္ မၾကာေသးမီက တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သိရွိခဲ့ရၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္း မ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ရန္ အားေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ အထင္ကရကိစၥမ်ား ကိုလည္း အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအတိုက္ အခံအေပၚ မေျပာင္းမလဲပဲ ေထာက္ခံေနမည္ဆိုသည္ကို သူမကေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ကာလရွည္ၾကာစြာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ လမ္းဖြင့္ေပးမႈမ်ားကို ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာကန္႔သတ္ ခ်က္ မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္ကို လမ္း ဖြင့္ေပးေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕တို႔ပါဝင္သည္။ တိုးတက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနဆဲျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၁၀၀၀) ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ားႏွင့္ ၎၏ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာမခံခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ တိုးတက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေသာ အစိုးရအတြင္း ကိုေရာ အစိုးရ အျပင္ဖက္ကိုပါ တက္ၾကြစြာ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ သူမ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ညႊန္ျပခဲ့သလို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခု ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္း သြားမည္ ဆိုပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အတူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ ထားလ်က္ ရွိသည္။

************************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

-၁၂-၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကလင္တန္ေတြ႕ဆံု၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြး

(Associated Press မွ 2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “Clinton meets Suu kyi. Lays down reform markers” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို ေဒၚလာ ၁.၂ သန္း ကူညီရန္ ကလင္တန္ ကမ္းလွမ္း

(AFP သတင္းမွ 2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ " Clinton offers $ 1.2 million to Myanmar Civil Society " သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

************************************

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကလင္တန္ေတြ႕ဆံု၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြး

(Associated Press မွ 2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “Clinton meets Suu kyi. Lays down reform markers” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳခံရဆံုး အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမုိကေရစီေဆာင္ ၾကဥ္းေပးရန္အတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ကတိျပဳလိုက္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တကယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ အတူတကြ ေရွ႕ကိုလက္တြဲသြားၾက မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီကိုသြားတဲ့လမ္း Road to Democracy ေပၚကေန ေနာက္ျပန္ဆုတ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ကြ်န္မ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလမ္းေပၚကို ကြ်န္မတို႔ အခုထိမေရာက္ေသးပါဘူး”ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို မ်ားစြာအသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကုန္လံုးကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားတို႔အေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္မႈေပးေနသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပာီလာရီကလင္တန္က ေက်းဇူးစကား ဆိုလိုက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

*****************************************************************

ျမန္မာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဒၚလာ ၁.၂ သန္း ကူညီရန္ ကလင္တန္ ကမ္းလွမ္း

(AFP သတင္းမွ 2 Dec 2011 ရက္စြဲပါ " Clinton offers $ 1.2 million to Myanmar Civil Society " သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလင္တန္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အခ်ိန္ၾကာအပယ္ခံႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ေသာ အထင္ကရခရီးစဥ္တြင္ ထိုႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပးရန္ ႀကိဳးစားသည္႕အေနျဖင္႔ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ရြယ္၍ ေဒၚလာ ၁.၂ သန္း ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။

သူမ၏ ခရီးစဥ္အၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကလင္တန္က "ယခု ရန္ပံုေငြျဖင္႔ အေသးစား ေခ်းေငြ၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ ႏွင္႔ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေျမျမႇပ္မိုင္းဒဏ္ခံရသူမ်ား ေထာက္ပံကူညီမည္" ဟု ေျပာၾကားသည္။ တပ္မေတာ္ကသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ မေရမရာရပ္တည္ေနရေသာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းအုပ္စုမ်ားႏွင္႔ ေသာၾကာေန႔အေစာပိုင္းက ေတြ႕ဆံုခဲ႔ေသာ ဟီလာရီကလင္တန္က "ဒီႏိုင္ငံ က ျပည္သူေတြအေပၚ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕တာဝန္သိမႈကို ျပသဖို႔အတြက္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။ "တကယ္လို႔ ဒီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အရွိန္ရေအာင္ ဆက္ထိန္းထားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ေရွ႕ကို ဆက္သြားၾကဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားပါတယ္" ဟု သူမက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း အထူးသျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္သမွ်ျဖည္႕စည္းေပးေနၾကေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကူညီေထာက္ပံသြားမည္ဟုလည္း ကလင္တန္က ေျပာၾကား သည္။

ကလင္တန္ ႏွင္႔ လုိက္ပါလာေသာ အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက "ယခု အစီအစဥ္အတြက္ ေထာက္ပံမည္႕ ရန္ပံုေငြမွာ ေဒၚလာတစ္သန္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ က်န္ ေဒၚလာ ၂ သိန္းမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိၿပီး အသက္ရွင္က်န္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ခံ သားေကာင္မ်ားကို ကူညီရန္ျဖစ္၍ ထိုရန္ပံုေငြကို ေဒၚလာ ၈ သိန္း အထိ ထပ္တိုးရန္မွန္းထားေၾကာင္း" ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဟာဝိုင္ယီ အေျခစိုက္ East-West Center ၏ အကူအညီျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 'အဓိက က်ေသာ' အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည္ ဟု ကလင္တန္ က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက "ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ႔ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားေၾကာင္း၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို အျခားအေရွ႕ ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ ႀကိဳဆိုေသာ ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံ မွ ရန္ပံုေငြ ပိုက္ဆံမ်ား ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံျခားကူညီေထာက္ပံ႔မႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အၿမဲတမ္းအျငင္းပြားေလ႔ရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥ္ ေပါင္းစံုအတြက္ ေဒၚလာ ၃၈ သန္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ႔လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ တစ္သီးတျခား လြင္တီးေခါင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္