Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

2-Nov-2009

         ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏ အီရတ္ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရသည္ ၎၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္မမ်ား (မုဒိန္းမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ) ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ထပ္ကာထပ္ကာ ပြက္ေလာညံေစခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္ မတရား အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ILO ကလည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ ထားပါသည္။ သတင္းေထာက္ Sans Frontieres အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ​​" စာနယ္ ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး အက်ဥ္းေထာင္"  ဟုေခၚေဝၚ သမုတ္ လိုက္ပါသည္။  ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသူမ်ား အေပၚ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မုဒိန္းမႈမ်ားကို ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက သက္ေသ အေထာက္အထား ရွာေဖြ၍  ေမလက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ လူထုအတြင္း ျပန္႕ႏွံ႔သြားခဲ့ျပီး  ႏိုင္ငံတကာ အသိုုင္းအဝိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရကို ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ရႈံ႕ခ်ခဲ့ပါသည္။

           ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္တဝုိက္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ျမန္မာအစိုးရကို သေဘာထားကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင္႔ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ေသာအစိုးရ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရေသာ ဘဝကို ေကာင္းစြာ နားလည္  စာနာသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသ်ွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အီရတ္ကို ဝင္စီး၍ ဆက္ဒမ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့စဥ္က အားက်စြာ ေစာင္႕ၾကည့္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

          အေမရိကန္ေတြ အခု အီရတ္မွာ လုပ္ေနတဲ့ ပံုစံအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္က ဝင္စီးခဲ့ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲဗ်ာ ဟုေျပာၾကားသူမွာ ေစာ္ဘြား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာင္ႏိုင္စိုး ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မွ CNN ႏွင့္ BBC လိုင္းမ်ားကို ေရႊ႕ၾကည့္ေနရင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတ္လမ္းကား ဘယ္အခ်ိန္ ဆိုးမည္မသိႏိုင္ပါ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ ေရနံကဲ့သို႔ သဘာဝရင္းျမစ္လည္း မရွိပါ။ ဒီမိုကေရစီီ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈမ်ား၏ ပန္းတိုင္မွာလည္း ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ ေငြပင္လယ္ ဆိုသကဲ့သို႔ ဘယ္မွာမွန္း မသိႏိုင္ပါ။ လူသတ္မႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား၊ အစုအၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ ၾကာရွည္ဦးမည္လား။ မေတြးဆႏိုင္ပါ။

          ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ိဳးစုတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ေဒသတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ KNLA ဝါရင့္ တပ္မွဴးတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာေနဒါျမက "ဗမာအစိုးရက ကရင္ေတြကို ျပတိုက္ထဲမွာပဲ ထားခ်င္ပံုရတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး၏ ျပင္းထန္စြာ႐ႈံ႕ခ်ျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္သူျဖစ္ပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

From The Irrawaddy,28th- Oct - 2009

          ဦးဝင္းတင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ NLD စတင္တည္ ေထာင္စဥ္ကတည္းက ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ထင္ရွားေသာ သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ၁၉ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ယခု သူသည္ ဧရာဝတီသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ စစ္အစုိးရ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ NLD လက္ရွိ အေနအထားတုိ႔ကုိ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ေမး           အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဘယ္လုိ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနပါသလဲ။

ေျဖ။           ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ အဲဒီႏွစ္ခုဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့ရင္ေတာ့ စစ္အစုိးရလည္း ဒီျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပါလာၿပီေပါ့။ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဟာ သူတုိ႔ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈရွိပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ NLD ကုိ အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ အေထာက္အကူ မျဖစ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ စစ္အစုိးရအေပၚမွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္ဆုိးတဲ့ ဘီလူးႀကီးကုိ ႀကိဳးေတြနဲ႔ တုတ္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  အသက္ရွင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းပုိရတာေပါ့။

          ကၽြန္ေတာ္အထင္ေတာ့ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ သံုးမ်ဳိးသံုးစား ရွိတယ္ ထင္ပါတယ္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားက သာမန္ျပည္သူေတြကုိ ထိခိုက္ေစတဲ့ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ရဲ႕ Sanction ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုိဟာမ်ဳိးေတြ ပိတ္လုိက္ရေတာ့ စက္႐ုံက လူေတြ အလုပ္ျပဳတ္ကုန္တာေပါ့။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ကေတာ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္းတဲ့ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားကုိ တုိက္႐ုိက္ ထိခိုက္ပါတယ္။ တတိယကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လက္နက္တင္ပုိ႔မႈ ပိတ္ဆုိ႔ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးမ်ဳိးအနက္မွာ စစ္အစုိးရနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ  ထိခိုက္တဲ့ Sanction မ်ားကုိ ဘာမွ မေျပာလုိေပမယ့္ သာမန္ျပည္သူေတြကုိ ထိခိုက္တဲ့ Sanction ေတြကုိေတာ႔  ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေျပာလုိပါတယ္။

          ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ အဲဒီ Sanction ကုိ ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အမ်ားႀကီး ေကာင္းသြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ရဲ႕ မူဝါဒအသစ္က ရွိရင္းစဲြ Sanction ေတြကုိ ဆက္ထားမယ္လုိ႔ ဆုိထားတာကုိး။ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္လုိပါပဲ။ ၀မ္းနည္းစရာေရာ၊ ေပ်ာ္စရာေရာ ႏွစ္ပါးသြားေရာ ပါတာေပါ့။ ေနာက္ဆံုး ဇာတ္ေပါင္းခန္းေတာ့ ေမွ်ာ္ရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ အမ်ဳိးသား ေပါင္းစည္းညီညႊတ္ေရးကိစၥေတြမွာ Sanction ရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိလုိ႔ မရေသးပါဘူး။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားေပၚထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေမး။           စစ္အစုိးရရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြကုိ က်င္းပေပးမယ္ဆုိတာရယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါဦး။

ေျဖ။           ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္က ထပ္ေျပာတာက