Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၈.၁၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ကမာၻတဝန္းအျပန္အလွန္တရားဝင္ေငြလႊဲႏိုင္မည္
  2. စီးပြားေရးဇုုန္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတူညီႏိုင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒေရးဆြဲ

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ICRC ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္
  2. အေျခခံလုပ္ခလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္မေပးႏိုင္ပါက ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

  ********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ကမာၻတဝန္းအျပန္အလွန္တရားဝင္ေငြလႊဲႏိုင္မည္

                ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ MOB ႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ၿပီးႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေန ေသာ Western Union Company တို႔ပူေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေနၿပီး ကမာၻႏိုင္ငံေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ အျပန္အလွန္ ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြလႊဲသူကသာ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္လိုအပ္ၿပီ ေငြထုတ္သူအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုေၾကာင္း၊ ေငြလႊဲ ထုတ္ယူမည့္ သူကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြပို႔သူ၏အမည္ ေပးပို႔သည့္ႏိုင္ငံ လႊဲေငြပမာဏႏွင့္ ေငြလႊဲသူ၏လွ်ိဳဝွက္နံပါတ္တို႔ကို သိရွိလွ်င္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊဲေငြထုတ္ယူရာတြင္လည္းဗဟိုဘဏ္ရဲ႕သက္မွတ္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း MOB ဘဏ္လက္ေထာက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာေဒၚၿဖိဳးသူေထြး၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအရသိရသည္။

ေငြလႊဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံရွိ MOB ဘဏ္ခြဲ ၁၉ခုမွလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး Western Union Company အေနျဖင့္နည္းပညာပိုင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္သာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုရီးသားႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေငြပို႔ေငြလႊဲႏိုင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ တြင္အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတို႔မွလႊဲသူပိုမ်ားေနၿပီး ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဒူဘိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ကေမာၻဒီးယား စေသာႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ေငြလည္းလွယ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ပေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ယခင္က ေငြလႊဲရာတြင္ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈနည္းေသာ ဟြန္ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို အားကိုလာခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ယခုအခါတြင္ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၄ ခုကိုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဘဏ္မ်ားထဲမွ သမဝါယမဘဏ္၊ ကေမာၻဇဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္ တို႕သည္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာအျပန္အလွန္ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ၿပီးယခုအခါတြင္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ MOB မွတစ္ဆင့္တစ္ကမာၻလံုးသို႔ အျပန္အလွန္ေငြလႊဲပို႔ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------

စီးပြားေရးဇုုန္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတူညီႏိုင္ရန္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒေရးဆြဲ

              ျပည္တြင္းရွိ အထူစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတူညီႏိုင္ရန္ အထူးစီးပြားဇုန္ ဥပေဒကို စတင္ ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                လက္ရွိ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တူညီမႈမရွိဘဲ တစ္ဇုန္ႏွင့္တစ္ဇုန္ ကြဲျပားေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား တစ္သမတ္တည္းရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးစီးပါက အထက္ပါဇုန္သံုးခုတြင္ လက္ခံက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပါမ်ားလာႏိုင္ေစရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွမူဆယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းဇုန္သံုးခုၿပီးစီးသြားပါက လက္ရွိေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒကုိ လက္ခံက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*************************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ICRC ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္

              လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ICRC အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရမွတရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ICRC မွ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းလွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္မႈမ်ား၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)ကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းအက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေနေရးထိုုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဒီဇင္ဘာလမကုန္မီ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္(၂/၂၀၁၂)ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)သည္ ၂၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

YC

----------------------------------------------------------------------------

အေျခခံလုပ္ခလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္မေပးႏိုင္ပါက ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္

ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ခလစာႏွင့္ အခြင့္အေရးခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္မေပးႏိုင္ပါက အလုပ္သမားဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ အစိုးရက ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက ႏိုင္ငံ၏အနာဂါတ္တြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္လူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ယခုထက္ပိုမိုအရွိန္ျမင့္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမွသာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ျပႆနာတိုင္းကိုလည္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္သြား၍ ရမည္မပာုတ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္လက္ရွိႏိုင္ငံတြင္း ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ အျပင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္းတူခံစားခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမိုခ်ထားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

****************************************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔္မႈကသိပ္ျပသာနာမရွိဘူး။ ေက်ာ္လုပ္လို႔ရတယ္။ အရင္ကလည္း ေက်ာ္လုပ္ေနၾကတာ။ အဓိကက ျပည္တြင္းမွာပဲ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ one stop service လုပ္ေပးရင္ အမ်ားႀကီးေကာင္းသြားမွာပါ။ အခုကျပည္တြင္းက ပိတ္ဆို႔မႈ တစ္ခုလိုပါပဲ။ စီးပြားေရးကိုပိုၿပီးထိခိုက္ပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Trade Times Journal အတြဲ (၁) အမွတ္ (၃၆) တြင္ပါရွိေသာ “ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းစဥ္ၾကန္႔ၾကာမႈ စီးပြားေရးထိခိုက္ ” သတင္းမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Yangon & Mandalay ကုမၸဏီမွ မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လည္ပတ္ေအာင္ ဝိုင္းကူရမယ္။ ဟိုတုန္းကလိုလက္သီး လက္ေမာင္းတန္းရမယ့္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကမာၻနဲ႔ယွဥ္ၿပီးရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အစိုးရကဘယ္လို အျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနလည္းလို႔ေမးစရာရွိပါ တယ္။ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းၾကည့္ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Trade Times Journal အတြဲ (၁) အမွတ္ (၃၆) တြင္ပါရွိေသာ “လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းခ်ိန္မဟုတ္” သတင္းမွဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ဥကၠ႒ဦးသုေဝ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ခ႐ိုနီကအေမရိကန္မွာေတာင္မကင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ခ႐ိုနီနဲ႔ အက်င့္ပ်က္လတ္စားမႈကင္းေအာင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေပးရပါမည္။ သတင္းအခ်က္လက္ တိုင္းကိုရေအာင္ လုပ္ထားဖို႔လိုတယ္”

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The voice Journal အတြဲ (၈) အမွတ္ (၄၉) တြင္ပါရွိေသာ “လဘ္စားမႈႏွင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ မျဖစ္ရန္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသင့္ဟုဆို” သတင္းမွ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Centenal Asia Advisor ၏ CEO Mr. Manu Bhaskaram ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

****************************************************************************************

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၈.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေျခအေန အလြန္အမင္းဆုိးရြားဟု ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(BBC သတင္းဌာနမွ 5 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Burma camp for Rohingyas dire – Valerie Amos ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. မေလးရွား Scomi ကုမၸဏီက ျမန္မာဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ရင္းဂစ္ ၉၃.၆ သန္းတန္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိ

(Business Times မွ 8 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Scomi wins RM 93.6m Myanmar contract" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ၾသစေၾတးလ်ား AN2 ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္မည္

(Banking Times မွ 7 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "AN2 to open representative office in Myanmar"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေျခအေန အလြန္အမင္းဆုိးရြားဟု ကုလသမဂၢေျပာၾကား

(BBC သတင္းဌာနမွ 5 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Burma camp for Rohingyas dire – Valerie Amos ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ အလြန္႔အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီး Valerie Amos က သုံးသပ္ေျပာၾကားၿပီး ၎တုိ႔၏ ဘဝတုိးတက္ေကာင္းမြန္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္သည္။

မစၥတာ Valerie Amos သည္ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔သုံးသပ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခာက္လတာမွ်ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡတြင္လူေပါင္း ၁၃၅၀၀၀ ခန္႔ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရၿပီးအမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

BBC မွ Jonah Fisher က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရသည္ ဟုဆုိသည္။ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပုံမွန္ရရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွကားျဖင့္ခဏတာ ေမာင္းသြားပါကမီးေလာင္ပ်က္စီးၿပီးၿပိဳက်ေနေသာ အိမ္ေျခမ်ားအနီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အဆုိပါေနရာမွ ထြက္မသြားေအာင္ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေလးဘက္ေလးတန္ ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။“ဒါဟာ အလြန္အမင္းဆုိးရြားတဲ့အေျခအေနပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခုခုလုပ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု Baroness Amos က BBC သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ အဲဒီကလူေတြအတြက္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈ မရွိလုိ႔အေျခအေနေတြဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆုိးရြားေနတာ”ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာလည္း ဗီဇာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္လ်က္ရွိသလုိ ရန္ပုံေငြ ေလ်ာ့နည္းမႈ မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာအတြက္ ရက္ေရာစြာအကူအညီေပးၾကလုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လည္းရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ တုိက္တြန္းသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားမွာဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းအနီးရွိ ေျမေနရာမ်ားကုိ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အားလုံးက ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ အကူအညီ အေထာက္