Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၄.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စနစ္တက် အလုပ္လုပ္တတ္ၾကေစဖို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

စနစ္တက် အလုပ္လုပ္တတ္ၾကေစဖို႔

ေအာင္ေမာင္း

ယခင္တစ္ပတ္က သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းမွ် ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွ မိမိႏိုင္ငံ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တို႔အေၾကာင္းကို တင္ျပလို၍ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ စည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးမႈ မ႐ွိခဲ့ သည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီခဲ့သည့္ ျပႆနာသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းသင့္၍ သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုကို တင္ျပရလွ်င္ ပုဂံရာဇဝင္၌ ေတာင္သူႀကီးမင္း အေၾကာင္းကို စာ႐ႈသူမ်ား သိ႐ွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေတာင္သူႀကီးမင္းမွာ မိမိၿခံအတြင္း သခြားေမႊးမ်ား ခူးယူစားေနေသာ  သိန္းခိုမင္းကို ႐ိုက္သတ္၍ ဘုရင္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သိန္းခိုမင္းမွာ မိမိ၏ ပိုင္နက္အက်ယ္အဝန္းကို မသိသလို ေတာင္သူႀကီးမင္းမွာ မိမိကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ မင္းအစိုးရမွာ မည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ကို မသိ႐ွိ၍  ဘုရင္ကို သူခိုးထင္ကာ ႐ိုက္သတ္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား  သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ စနစ္တက် မ႐ွိခဲ့မႈကို အထင္အ႐ွားေတြ႕ျမင္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Public Administration မွာ အဂၤလိပ္လက္ထက္က်မွသာ အေျခတက် ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ႐ွင္ဘုရင္ မ်ားလက္ထက္က နယ္စား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ႐ြာစားမ်ားျဖင့္ ခန္႔ထားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူဦးေရစာရင္း အတိအက် မ႐ွိခဲ့သလို အခြန္စနစ္မွာလည္း သတ္သတ္ မွတ္မွတ္မ႐ွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းမွာလည္း အင္အားႀကီးမႈကိုသာျပလို၍ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ စစ္ေအာင္ႏိုင္ရာ နယ္မ်ားတြင္ ေဒသခံကိုသာ ျပန္လည္မင္းေျမႇာက္ၿပီး သတ္သတ္မွတ္မွတ္မ႐ွိေသာ ပ႑ာဆက္သမႈကိုသာ ခံယူျခင္းျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုးဆိုရလွ်င္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္၌ စက္႐ံု၊ လက္နက္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္အခစနစ္မ႐ွိခဲ့၍ ကေနာင္မင္းသားႀကီး မေသခဲ့လွ်င္ပင္ ထိုစက္႐ံုမ်ားမွာ ေရ႐ွည္ လည္ပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သာ ေကာက္ခံေသာ ဒႆေမဓ အခြန္ေတာ္စနစ္မွာလည္း သာမန္ျပည္သူမခံသာ၍ အဂၤလိပ္ပိုင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္သို႔ အုပ္စုလိုက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားျခင္းမ်ိဳးကို ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ရတနာပံုေခတ္ ေဒါင္းဒဂၤါးမ်ားမွာလည္း  ဘုရင္၏ အသံုးစရိတ္ အတြက္ ေငြသားစစ္စစ္မဟုတ္ေသာ ခဲေရာေသာ ဒဂၤါးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တိုင္တား မင္းႀကီးက ဘုရင္သည္ မိန္းမယူရန္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အက်ိဳးအျမတ္ ရလိုပါက ဘုရင္မလုပ္ပဲ ကုန္သည္လုပ္စားသင့္သည္ဟု ေဝဖန္ေသာ အခါမွ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက အေလ်ာ့ေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ထိုမွ် နိဒါန္းပ်ိဳးေနရျခင္းမွာ ယေန႔လက္႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အစိုးရအဆက္ဆက္က မူဝါဒေပါင္းစံုခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကမ်ားေသာ  စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  သမိုင္းေၾကာင္းအရ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ကင္းကင္း႐ွင္း႐ွင္းေနခဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ နည္းပါးသြားသလို အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထု၏ အသံကို နားေထာင္မႈ မ႐ွိေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေကာင္းမည္ထင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္းရင္း ျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္၊ ပဲ့နင္းဦးေထာင္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီစနစ္ၿပိဳလဲအၿပီးတြင္ ဦးေနဝင္းက ၎အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနသည္ကို လံုးဝမသိ႐ွိခဲ့ရပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရသည္မွာ စနစ္ကို ပီျပင္စြာ မက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္သာျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ထင္႐ွားသည့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအလဲြမ်ားအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္း၊ ေႏြစပါး စီမံကိန္း၊ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၊ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး စီမံကိန္း၊ FEC ၊ အခြန္စနစ္ စသည္ျဖင့္  တရာထက္မနည္းေသာ မူဝါဒ အလဲြမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာ႐ွင္ေအာက္တြင္ ေျပာခြင့္မသာ၍၊ လုပ္ခြင့္မသာ၍ တိုင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နည္းခဲ့ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မကဲြျပားဘဲ ျဖစ္သလို လည္ပတ္ေနခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ပင္ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း နည္းပါးၿပီး မိသားစုဆန္ဆန္ လည္ပတ္ေနသည့္ ပံုစံမ်ိဳးကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ကမာၻႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မ႐ွိေသးဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ စနစ္တစ္ခုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အစိုးရသာမကဘဲ ျပည္သူကပါ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းေခတ္တြင္ အမ်ားညီ စနစ္တစ္ခုအတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ စိတ္ဓာတ္အခံႏွင့္၊ ေရေျမသဘာဝကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရေပလိမ့္မည္။ ေလာဘႀကီးျခင္းကို အႏုတ္လကၡဏာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အလုပ္ေလာဘအတြက္၊ ေအာင္ျမင္မႈေလာဘအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကရေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းႀကီးမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ မည္သို႔မွ် မရႈျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ယခု စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇး႐ွင္းျဖစ္စဥ္ကို နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သလို ယင္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ပါလာေသာ လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းကိုလည္း မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ စနစ္ အတိုင္းလိုက္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးကို ႏွလံုးသားႏွင့္လုပ္ျခင္း၊ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ပါဝါႏိုင္ငံေရးမွာ ျပည္သူအေပၚ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းေမြး႐ံုမွ်ျဖင့္ မရႏိုင္ေပ။ သခင္စိုးေျပာခဲ့သည့္ စကားကုိ ကိုးကားရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ကို ႏွံ႔စပ္စြာ သိရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မသိ႐ွိလွ်င္ မိမိကိုယ္ မိမိ လိမ္ညာေနျခင္းသာျဖစ္မည္ သို႔မဟုတ္ပါက ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာေနျခင္းသာျဖစ္မည္ဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္ကို စီမံခန္႔ခဲြရျခင္းပင္ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္မည့္သူသည္ စီးပြားေရး အျမင္႐ွိရန္လိုပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ား မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခဲြသည္၊ မည္သို႔စဥ္းစားသည္ကိုသိရန္ ကမာၻ႕အျမင္လည္း႐ွိရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးသည္ အနည္းဆံုး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းမ်ားကို ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ မိမိႏိုင္ငံတြင္ မည္ကဲ့သို႔ က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္ကိုလည္း ေတြးေခၚႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပည္သူတို႔အတြက္မူ ၂၀၁၅တြင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ လြတ္လပ္ေသာ အာဆီယံကုန္သြယ္မႈဇုန္က အဆံုးအ ျဖတ္ေပးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သူေကာင္းျပဳမႈျဖင့္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားၿပီး ကမာၻ႕အျမင္မ႐ွိေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ အဆင့္အတန္း႐ွိ႐ွိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အလဲထိုးမႈကို မ႐ႈမလွခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ Capacity ကို ျဖည့္တင္းမထားႏိုင္ပါက ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္ပင္ လုပ္ကိုင္စားရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္တြင္ တိုင္းတပါး၏ ေအာက္ေျခသိမ္းဘဝမ်ားျဖင့္ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကရေပ လိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ လူထု၏ ေဒါသမ်ားသည္ အစိုးရဆီသို႔ ကူးစက္တတ္သည့္သေဘာ႐ွိရာ ျပည္သူဒုကၡေရာက္၍ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားျဖစ္လာလွ်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈည့ံဖ်င္းေသာ အစိုးရမ်ိဳးအတြက္ လည္း ေနရာ႐ွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသားအားလံုး စနစ္တက် အလုပ္လုပ္တတ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္ဟုသာ.................။

 *****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၁၄.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. The Voice ဂ်ာနယ္အား သတၱဳတြင္းမွ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္
  2. တရားဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပို႔ ဆန္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေန
  2. ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ရန္ ေၾကညာ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

 ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

The Voice ဂ်ာနယ္အား သတၱဳတြင္းမွ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္

ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္၏ အတြဲ(၈)၊ အမွတ္(၁၃)တြင္ ပါရွိေသာ “ဝန္ႀကီးဌာန အခ်ိဳ႕၏ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ” ေခါင္းစီးပါ သတင္းေရးသားခ်က္တြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္မကန္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ပာုဆိုကာ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ The Voice ဂ်ာနယ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအား သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ “ဒီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြက အားလံုးအမွန္ပါပဲ။ အဲ့ဒီ သတင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပည့္စံုမွန္ကန္မွ ေရးသားၿပီး စာေပစိစစ္ေရးကို တင္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က မွန္ကန္ေနတ့ဲအတြက္လည္း လံုးဝမေၾကာက္ပါဘူး။ ဒီသတင္းမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္ကို သတိထားၿပီးေရးသားရတာပါ။ ဒီလို သတင္းမ်ိဳးေရးတာမွာ မမွန္မကန္ ေရးသားမိရင္ ျပႆနာႀကီးလာႏိုင္တာသိလို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းၿပီးမွ သတင္းေရးသားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ-သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းလိမ္လည္မႈ၊ ဖံုးကြယ္မႈ၊ ထိမ္ခ်န္မႈ၊ လႊဲေၾကာင္းေဖာ္ျပမႈ လံုးဝမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားထားေသာ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရးသားခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိ၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္အားထားမႈကို ယုတ္ေလ်ာ့နစ္နာေစေသာ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေရးသားမႈသာျဖစ္သည့္အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူႏွင့္ သတင္းေရးသားသူတို႔အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ေျမႀကီးကို လက္န႔ဲခတ္ရင္ေတာင္ လဲြရင္လဲြေနဦးမယ္။ ဝန္ၾကီးဌာနေတြမွာ လာဘ္စားတာ မလဲြႏိုင္ဘုူးဆိုတာ ျမန္မာျပည္လမ္းေဘးမွာ ေတာင္းစားတဲ့သူကစျပီး သမၼတႀကီးအထိ သိတယ္။ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ၾကိဳးစားရမွာ သိပ္ၿပီးမခက္လွပါဘူး။ တရားစဲြမယ္ဆိုတဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနရဲ႕ ႏွစ္အလုိက္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈ႕ပမာဏေတြ၊ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈပမာဏ၊ ျပည္ပပို႕ကုန္ပမာဏေတြကို သိေအာင္လုပ္ၿပီးအေျဖရွာလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအပါအဝင္ အရာရွိဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြကလည္း ေဒတာရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းေတြပါပဲ။ တျခားနည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္”ပာု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေနသူတစ္ဦးကလည္း အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ အေထြေထြ စာအုပ္အခ်ိဳ႕တို႔ကို ထုတ္-တင္ စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ႕၏ သတင္းေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း စာေပစိစစ္ေရးမွ စာေပ ပိတ္ပင္မႈေလ်ာ့ေပါ့၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရားဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပို႔ ဆန္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရ

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမွ တဆင့္ တရားဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ဆန္မ်ားကို တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ကို တရားဝင္တင္ပို႔ေနတဲ့ ဆန္ကားေတြကိုဖမ္းဆီးေနတာပါ။ ဒီလို ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ကို နစ္နာရပါတယ္။ ဒီဘက္က ဆက္ၿပီး ဆန္မတင္ပို႔ရဲေတာ့ဘူးျဖစ္ေနတယ္”ပာု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းက တာဝန္ရွိ သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တရားဝင္တင္ပို႔ေနသည့္ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ မ်ားျပား ေနသည့္ ကိစၥရပ္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ လယ္သမားမ်ားမွ တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔တဲ့ဆန္ေတြကို တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ အဓိကဖမ္းတာပါ။ ျမန္မာအစိုးရက အခုႏွစ္ လဆန္းပိုင္းကစၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ ကေန ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတင္ပို႔တာေတြကို ျပန္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔တဲ့ ကုန္ေတြအေပၚမွာ အခြန္တိုးေကာက္ လိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာကုန္သည္ေတြက တရားဝင္တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘူး”ပာု မူဆယ္ေဒသမွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ မူဆယ္ေစ်းကြက္ဆန္ေစ်းမွာ တစ္တန္လွ်င္ ၄၅၀ ေဒၚလာရွိၿပီး ဇန္နဝါရီ လဆန္းမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ထိတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၆,၀၀၀ ေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေန

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယင္းပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအတြင္း အက်ိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေန ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီသည္  ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုရာဥ္ ယင္းပါတီလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳမည့္ ပါတီပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ဧၿပီလရဲ႕ ပထမပတ္ေလာက္ ေတြ႕ျဖစ္မယ္ထင္တယ္၊ သႀကၤန္ေတာ့ မေက်ာ္ဘူး။ အခု ဒီတစ္ေခါက္ေတြ႕မယ့္ အခိ်န္မွာ တပ္ဖြဲ႕ ရပ္တည္ေရးနဲ႕တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ဘဝရပ္တည္ေရးကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ပါတီတြင္းမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ အခ်ိန္ ေပးေဆြးေႏြးေနရတယ္”ဟု ယင္းသတင္းရင္းျမစ္က ဆိုသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္Ɯ