Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ရန္ကုန္အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဘာသာေရးကို ဦးတည္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ မျဖစ္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ေတြက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အထင္အျမင္လဲြမွားမႈေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ ေတြ၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြကိုသြားဖို႔က လံုၿခံဳေရး အခက္ခဲေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သြားဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။”

ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ လံုၿခံဳေရး အခက္ခဲရွိေနသည္ဟု ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဆို” သတင္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးလြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “အန္ကယ္ တစ္ေယာက္တည္း သေဘာထားေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက မဲေပးႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြး အမ်ားႀကီး လိုေသးတယ္။ အခုေပးတဲ့စနစ္ကိုေတာင္ ခဲရာခဲဆစ္ေပးေနရတာ။ အလြန္ရႈပ္ေထြးတဲ့ PR စနစ္ ဆိုရင္ မဲေပးဖို႔ အင္မတန္ ခက္ခဲလိမ့္မယ္။ တရားမွ်တၿပီး စစ္မွန္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ  ျဖစ္ဖို႔လည္း ခက္ခဲသြားမယ္။ ဒီစနစ္သာ က်င့္သံုးရင္ ပါတီတြင္း အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာမယ္။ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ေနရာရလာႏုိင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါတီေတြ အၿမဲတမ္းကြဲေနတဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြတဲ့ေနရာမွာ ျငင္းေနတာနဲ႔ အခိ်န္ကုန္လိမ့္မယ္။ အစိုးရရဲ႕ အားနည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမယ္။”

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ အမွတ္ (၁၁၆) တြင္ပါရွိေသာ “ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပံုစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တင္ျပသည့္စာအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “ၿပီးခဲ့တဲ့ (အတည္ျပဳခဲ့တဲ့) ဘတ္ဂ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသံုးဖို႔အတြက္ အထူးရန္ပံုေငြ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အပါအဝင္ တျခားကိစၥေတြ သံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ထည့္ေပးထားတယ္။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီျပည္သူ႕႔ေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာကို ေျပာတာပါ။ တစ္ဆက္ တည္းမွာပဲ ေျပာလိုတာက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ ေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတြရွိတယ္။ မေန႔က သက္ဆိုင္ ရာဝန္ႀကီးရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္အရ သူတို႔ဆီက (ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြဆီက) ေငြေတြ အကူအညီေတြ မရေသးဘူး။ သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးေတာ့မွ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ မိမိကေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒါေတြကို ေစာင့္စားမေနနဲ႔၊ အားမထားနဲ႔၊ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လုပ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလိုက္တယ္ဆိုရင္ အခု ဒုကၡေရာက္ေနတာေတြ အားလံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ (ျပည့္သူ႔ဘ႑ာေငြကို) သံုးပါ၊ သံုးရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာေတြလည္းရွိတယ္။”

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃၂) အမွတ္ (၆၂၈) တြင္ပါရွိေသာ “ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝး ရလဒ္ေကာင္းႏွစ္ခု ရရွိခဲ့” သတင္းမွ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလေတြကို သတိျပန္ရဖို႔ထက္ အစဥ္အဆက္ ဒီမိုကေရစီရုန္းကန္မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမ်ိဳးဆက္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ စုေပါင္းရုန္းကန္မႈကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုအပိုင္းေတြက ျဖည့္စြက္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သလဲ။ တကယ္ကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားၾကတယ္။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး သေဘာတူညီ တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြက္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရပါမယ္။”

ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေရႊႏိုင္ငံသစ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္စားမျပဳ အမ်ားကိုယ္စားျပဳ ေငြရတုရွစ္ေလးလံုးရဲ႕ စုေပါင္းရုန္းကန္မႈနဲ႔ အနာဂတ္အစီအစဥ္” သတင္းမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“တကယ္ဆို ႏုိင္ငံတစ္ခုက ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အကူရတာ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္မွာလာ အသံုးျပဳရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးရြား တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ျပည္ပကရတဲ့ စစ္ေရးအကူအညီက အင္အားနည္းတဲ့ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအေပၚမွာ ျပန္အသံုးျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပဲ။”

ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Unity Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၂၆) တြင္ပါရွိေသာ “ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ဆိုပါက ႏုိင္ငံျခားမွ စစ္ေရး အေထာက္အပံ့ယူျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အခ်ိဳ႕ကဆို” သတင္းမွ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပုိင္း (SSPP/SSA) ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းလ ၏ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

 


သတင္းတိုမ်ား

ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးကုိ အေမရိကန္ ပိတ္ဆုိ႔မႈ စာရင္းသြင္း

ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးကုိ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ တားျမစ္ခ်က္ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမွ စစ္သုံးလက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ပိတ္ဆုိ႔မႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းလုိက္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆုိပါ အေရးယူမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး ႏွင့္တြဲ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္၊ ေငြေၾကးအလႊဲ အေျပာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား မရွိေတာ့ဘဲ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ရွိေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ကိုလည္း သိမ္းဆည္းထား ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေရးယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အေမရိကန္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး မိမိတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။


ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးမွ ေလ့လာသုံးသပ္မည္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦး၏ အမည္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အႀကံျပဳတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္မွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ရာ၌ လူထုအက်ဳိးျပဳ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေရးကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အသုိင္းအဝုိင္းမွ သိရသည္။


အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ (Trade Policy) ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးေရးဆြဲမည္

              အမ်ဳိးသား ပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္ ပုိ႔ကုန္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ပုိ႔ကုန္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိမႈတုိ႔ကုိ အဓိက ဦးတည္၍  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္ အေသြး အျပင္ ဆက္စပ္ပါဝင္သည့္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ရာေက်ာ္ ထပ္လႊတ္မည္ဟု စိစစ္ေရးေကာ္မတီဆုိ

လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္အနက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန္႔ကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း အစုိးရမွ ထပ္မံလႊတ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးညဳိထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃၆ ဦးႏွင့္ လက္ရွိ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅ တုိ႔ျဖင့္ အေရးယူ ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၆၇ ဦး ၊ စုစုေပါင္း ၂၀၃ ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပထားေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။


အင္တာနက္တြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးသားမႈမ်ား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ တင္ျပထား

လူမႈေရး ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမုန္းတရားပြား မ်ားေစႏုိင္ေသာ စကားလုံးမ်ား လႈံ႕ေဆာ္ေရးသားေနမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထား ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ဦးညြန္႔ရွိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ လႈံ႕ေဆာ္ေရး ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာေရး အမုန္းပြားမႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္အတြက္ ဥပေဒရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိပါးေစႏုိင္ပါက  အေရးေပၚစီမံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ နည္းပညာအခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ အနီးစပ္ဆုံး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ နည္းပညာအကူအညီ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးကုိနီက ဆုိသည္။


အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ မူၾကမ္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔တင္ျပထား

ျပည္ပႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ (Permanent Resident-PR) ဥပေဒကုိ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအဝင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားအျဖစ္ ခံယူထား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စုေပါင္းကာ အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။


UWSA ႏွင့္ အစိုးရ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ပိတ္သည္အထိ  တင္းမာေန

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ စခန္းကိုု အစိုးရ စစ္တပ္မွ ဆုတ္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း UWSA ဘက္မွ ဆုတ္ေပးျခင္းမရွိမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အစိုုးရ တပ္မေတာ္မွ UWSA စခန္းကို ဝုုိင္းရာတြင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး႐ံုးကို ပိတ္ပစ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း UWSA ေျပာခြင့္ရသူကို အေျခခံ၍ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္မွ စစ္ေရး အကဲခတ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည့္အတြက္ UWSA မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယပတ္မွ စတင္၍ ၄င္းတို႔ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖဲြ႕မ်ား အားလံုးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား အေရးႀကီးကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ခရီးသြားလာပါက လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ စစ္ေရးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ ထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုအခါ UWSA ဘက္မွ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕မ်ားရွိ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကုိ ပိတ္လုိက္လိုက္သကဲ့သို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္ျခမ္းမွလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းကုိ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မေရရာမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

(Bangkok Post မွ 3 July 2013 ရက္စြဲပါ “Uncertain Rohingya Stuck in Limbo” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. အရွင္ဝီရသူ သုိ႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ကြယ္က ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး

(The Diplomat မွ 27 June 2013 ရက္စြဲပါ Ashin Wirathu: The Monk Behind Burma’s Buddhist Terror ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မေရရာမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

(Bangkok Post မွ 3 July 2013 ရက္စြဲပါ “Uncertain Rohingya Stuck in Limbo” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာစဥ္ ညွင္းပန္းဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တရားဥပေဒကို အားကိုးႏုိင္ ျခင္းမရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀၀ ခန္႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ မေရမရာ ေလွာင္ပိတ္မိေနၾကသည္။

ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အစိုးရအက်ဥ္း စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္သာရွိၾကသည္ဟု ထိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆ