Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(AFP သတင္းမွ 17 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "Vietnam's community party to vote on Leaders" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုစံကို ေခတ္မီ ေစေရးႏွင့္ ေငြေဖာင္းပြလာမႈ ျပႆနာ ရင္ဆိုင္ ေျဖ႐ွင္းေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ဗီယက္နမ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက တနလာၤေန႔တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ဗီယက္နမ္တြင္ စစ္အၿပီး ၂၅ ႏွစ္ အၾကာ၌ အာဏာ တင္းၾကပ္ေသာ စီးပြားေရး စနစ္ကို စြန္႔ခြာကာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ကို အားေပးသည့္ ဒိုမြိဳင္ မူဝါဒကို စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ အပတ္က ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး က႑၏ အေရးပါမႈ အေနအထားကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ယခု အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲ ဦးတည္မႈကို ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက သံသယ ႐ွိေနၾကသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ထူေထာင္သူႏွင့္ ပထမဆံုး သမၼတ ဟိုခ်ီမင္း၏ ပံုရိပ္မ်ား လႊမ္းၿခံဳေနေသာ ညီလာခံ ခန္းမေဆာင္တြင္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး "ရဲေဘာ္" ဟု သံုးႏႈန္းၾကသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၀၀ နီးပါးသည္ ၎တို႔၏ ငါးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွ စ၍ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။

အဆံုးအျဖတ္ ေပးေသာ တင္းမာသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္၊ ဆိုးဝါးေသာ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ၊ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝမႈ တို႔ကို ေျဖ႐ွင္း ကိုင္တြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ညံေနသည္ ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။

"အခု အခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲကာလ တုန္းကလို တိုင္းျပည္ အတြက္ စြန္႔လႊတ္ရဲတဲ့သူ မ်ားမ်ား မ႐ွိေတာ့ပါဘူး" ဟု ကိုယ္စားလွယ္ ငုယင္ခ်ီဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို VN Express သတင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္က ျပန္လည္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ရဲရင့္ေသာာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဒန္းက လိုက္စားမႈေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆႏၵ ျပင္းျပစြာ ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ၾကရမည္ဟု အျခား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Reuters သတင္းမွ17 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "S-E Asia seeks  common ground with China"

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ားက အျငင္းပြား ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အက်ိဳးတူ နယ္ပယ္ကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ွတိုက္၏ ေရျပင္ ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ မရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္႐ွိ သြားႏုိင္ၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု အင္ဒိုနီး႐ွားက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ သတိ ေပးလိုက္သည္။

အဓိက ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ၿပီး ေရနံသိုက္မ်ား ေတြ႕႐ွိရန္ အလားအလာ ႐ွိေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္မွ စပရက္တလီ ကၽြန္းစု ကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ မေလး႐ွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ အေျခအတင္ ျငင္းခံုခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတို႔ တိုက္ပြဲမ်ားပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

"တကယ္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မစီမံႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ဒီျပႆနာေတြက ထိန္းမရေအာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္" ဟု အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါဝါက အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၌ တနဂၤေႏြေန႔က ရိုက္တာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ အၾကား႐ွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရျပင္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ား ပတ္သက္မႈ မ႐ွိျခင္းကို နာတာလီဂါဝါက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ကၽြန္းေပၚသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕ ေစ်းကြက္ကို လႈပ္ခါ သြားေစခဲ့သည္။

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေၾကညာ စာတမ္းကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ေရျပင္ ပိုင္နက္ ေတာင္းဆိုသူ အမ်ားစုမွာ ၎တို႔ အခိုင္အမာ ေတာင္းဆိုေနေသာ  ကၽြန္းစုမ်ား တဝိုက္ (သုိ႔) ကၽြန္းမ်ား ေပၚတြင္ ခရီးသြား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံ အားလံုးကို စိတ္႐ွည္ သည္းခံၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူဝမ္က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ႐ွ႕တိုး ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုလားေနၿပီး အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အက်ိဳးတူ နယ္ပယ္ကို ႐ွာေဖြလ်က္ ႐ွိၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံ၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈ အေနအထားကိုမူ ၎က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ ASEAN calls for Myanmar sanctions Lift အား တုိက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္သည္)

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ား အသင္း (ASEAN) သည္ ျမန္မာ ႏုိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား တနဂၤေႏြေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

"အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးမွာ အားလံုး အျမင္ တူၾကပါတယ္" ဟု Lombok ကၽြန္းတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွ အျပန္တြင္ အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Natalegawa က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕သူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူမႈေတြ ခ်မွတ္တာေတြ ႐ွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီး တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ႐ွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိေသာ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း Natalegawa က ေျပာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳေသာ အႏုိင္ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအား ေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ့ၾကသည္။

"ဒါေပမယ့္လည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရး အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လည္းေကာင္း၊ တျခားသူေတြနဲ႔ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံု စကားေျပာဖို႔ လိုေနပါေသးတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ အားလံုး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပါဝင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Natalegawa က ေျပာသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပး႐ုံ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပး႐ုံနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ ေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး၊ အလုပ္ ျဖစ္မယ့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားေပးပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခု အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ပါလီမန္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္၍ စီးပြားေရး အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ အတိုင္းပင္ အာဆီယံက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္က ၁၉၆၂ မွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ စစ္အစိုးရ၏ ဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အာဆီယံတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ အာဆီယံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူမႈမ်ား မ႐ွိပဲ၊ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရးအရ သံတမန္ေရးအရ အဓိက ပါတနာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္သည္ အျခား အာ႐ွႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရးမ်ား ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(16 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ Reuters  သတင္းဌာန၏ ASEAN  to keep pushing Myanmar for democracy progress ကို တုိက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္သည္)

အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီက က်င္းပခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး စနစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ၍ လည္းေကာင္း အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တြန္းအား ေပးလိုေၾကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ အထီးက်န္ ျပဳလုပ္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေၾကာင့္ အာဆီယံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက စိတ္ပ်က္ရေလ့ ႐ွိၿပီး ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားသည္ အာဏာကို စစ္တပ္ကပင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အနည္းငယ္ မိတ္ဆက္ ေပးလာသည့္ သေဘာ ေဆာင္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေ႐ွ႕ေျပး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သူမ အေျဖရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျပႆနာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုးတက္မႈေတြ ဆုတ္ယုတ္ သြားတာမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳရပါဘူး" ဟု Natalegawa က အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံ Lombok ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ Reuters သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အစ္ိုးရ၏ ပါတီကသာ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး၊ မသမာမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေနရာ မရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ သူမ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရး ႀကိဳးစားရာတြင္ ပိုမို၍ အကူအညီ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီး႐ွား အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း Natalegawa က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥမ်ားက အရိပ္ထိုးေလ့ ႐ွိသည္။ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားသည္ လူသန္း (၅၀၀) ေက်ာ္ ႐ွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အျမန္ဆံုး စီးပြားေရး တိုးတက္ေနေသာ ေဒသကို ၂၀၁၅ တြင္ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေရး အတြက္ ရည္႐ြယ္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံက ႏုိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ ျပႆနာ မျဖစ္ေစရ ေတာ့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားပါတယ္" အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Surin  Pitsuwan က ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိ&