Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၄.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခါလီဖာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာေပးပို႔

(The National News မွ 3 March 2013 ရက္စြဲပါ “Khalifa Foundation sends food aid to Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းေအာင္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(Bernama News မွ 2 March 4, 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar strengthens International cooperation in drug elemination” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုးအတိုက္ခံပါတီက ပထမဆံုးပါတီညီလာခံက်င္းပမည္

( 3 March 2013 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ AP ၏ Myanmar’s largest opposite party will hold it’s first party congress ကိုဘာသာျပန္သည္။)

**********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခါလီဖာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာေပးပို႔

(The National News မွ 3 March 2013 ရက္စြဲပါ “Khalifa Foundation sends food aid to Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by AP

              ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအတြက္ Khalifa bin zayed Humanitarian Foundation ကေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေသာ စားနပ္ရိကၡာ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ ကိုျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၿပီဟု ႏိုင္ငံပိုင္ Wam သတင္းဌာန ကဆိုပါသည္။

              ယခု ျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာတန္ခ်ိန္ ၅၂၀၀ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အစီအစဥ္၏ တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာထုပ္မ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၈၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

              ယခု စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေသာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေပးရန္ ယူေအအီးသမၼတ ရွိတ္ခါလီဖာ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

              ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွဝယ္ယူၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ အေျခခံစားေသာက္ ကုန္မ်ားႏွင့္ လူႀကီး (က်ား၊မ)၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အထည္မ်ားပါဝင္သည္။

-----------------------------------------------------------------------------------

မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းေအာင္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(Bernama News မွ 2 March 4, 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar strengthens International cooperation in drug elemination” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

        Photo Credit by Kachinland News

              ကိုးႏွစ္ၾကာရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပူးတဲြတိုင္းတာျခင္းဆာေဗးကို ျပန္လည္စတင္ၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီဟု တ႐ုတ္ Xinhua က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

              ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ခိုင္မာေအာင္ျမန္မာတို႔ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းကို  ျပသေနသည္။

              အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ပူးေပါင္းဆာေဗးကို အေစာဆံုးယခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္းထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာဥပေဒေၾကာင္းတာဝန္ ရွိသူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထူေထာင္ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

              ၂၀၀၄ မတိုင္မွီက ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္တို႔သည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပူးတြဲတိုင္းတာျခင္းဆာေဗးကို ၁၀ ႀကိမ္ ခန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

              ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ UNODC တို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ မႏွစ္ကဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။

              ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဗီယင္နာတြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ HIV/ AIDS လူနာမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ ဆက္လက္ တိုးတက္ေရး၊ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖဲြ႕ကို နည္းပညာအကူအညီ ပိုေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Myanmar Peace Center ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးစေသာ ကိစၥမ်ား ကို ဒုတိယသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ UNODC အႀကီးအကဲ ယူရီဖီဒိုေတာ့ဗ္ တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

              ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၄ အထိသတ္မွတ္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးကင္းစင္ေရးစီမံခ်က္ကာလကို မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အရွိန္အဟုန္ ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ၂၀၁၉ အထိ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္တိုးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကညာခဲ့သည္။

              မူးယစ္ေဆးသံုးစဲြမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ CCDAC ကအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံ မူးယစ္ေဆးကင္းစင္ဇံုျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္မႈတြင္ ဦးေဆာင္က႑မွပါဝင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက က႑တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ေနေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

              ေက်ာင္းတြင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ လူထုပညာေပးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးတားဆီးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို အၿမဲတမ္း သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မိသားစု၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္၊ လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးတားဆီးမႈ စီမံခ်က္မ်ားထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးကိစၥမ်ားကို ေကာ္မတီက အေလးထားတင္ျပထားသည္။

              ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရး တာဝန္ယူျခင္းႏွင့္အတူ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ရာ၊ အုပ္စုအားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္အားထုတ္ၾကရန္ေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုသည္။

              ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းခင္းဖ်က္စီးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုႏွိမ္ႏွင္းမႈတို႔ကို အရွိန္ျမင့္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ဆက္စပ္မႈခင္း ၄၀၀၀ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူ ၅၇၄၀ ခန္႔ကို အေရးယူ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

              ၎မႈခင္းမ်ားအနက္ ဟီ႐ိုးအင္းက ၁၄၅၄ မႈျဖင့္ သရဖူေဆာင္းခဲ့ၿပီး စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားက ၁၂၆၉ မႈျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ရွိေနသည္။

              ထိုကာလအတြင္း ဟီ႐ိုအင္းဘိန္းျဖဴ ၃၃၅.၇၉ ကီလို၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၁၈ သန္းႏွင့္ ဘိန္းစိမ္း ၁၄၇၀ ကီလို တို႔ကို အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

              ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၁ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄၃၃ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

              ထို႔အျပင္ ျမန္မာ-ထိုင္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္မိုင္းဆက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဘိန္းအစား ထိုး ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

              ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီအၾကား ဘိန္းစိုက္ရာသီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ဘိန္းစိုက္ဧရိယာ ၂၂၄၃၂ ဟက္တာခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

              လူမႈေရးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာတစ္ခုဟု အမ်ားစု႐ႈျမင္ထားခဲ့ၾကေသာ မူးယစ္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈ သည္  ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု အျဖစ္ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။

              ေ႐ႊႀတိဂံေဒသမွ ထိပ္သီးမူးယစ္ရာဇာ စုိင္းေနာ္ခမ္းကို မႏွစ္က လာအုိႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ တရား႐ံုးက မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲကာ စိုင္းေနာ္ခမ္းႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၄ ဦးကို ေဆးထိုးကြပ္မ်က္ ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

              ထိုကဲ့သို႔ စိုင္းေနာ္ခမ္း အားတ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တရားစြဲေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ေဒသခံရွမ္းအသိုင္းအဝိုင္းက မေက်နပ္ၾကေပ။ စိုင္းေနာ္ခမ္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္သန္း သယ္ေဆာင္ခြန္ေကာက္သူသာ ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား မွာ တ႐ုတ္ျပည္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ UWSA သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္ေလ့လာ သူမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားၾကသည္။

----------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုးအတိုက္ခံပါတီက ပထမဆံုးပါတီညီလာခံက်င္းပမည္

( 3 March 2013 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ AP ၏ Myanmar’s largest opposite party will hold it’s first party congress ကိုဘာသာျပန္သည္။)

Photo Credit by AFP

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အႀကီးဆံုးပါတီသည္ လာမည့္ အပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အႀကီးဆံုးကြန္ဂရက္ တစ္ခု က်င္းပ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၄ ႏွစ္ပါတီစဖြဲ႕ၿပီးကတည္းက အခုအႀကိမ္ဟာ NLD ရဲ႕ပထမဆံုးပါတီ ကြန္ဂရက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္က တနဂၤေႏြေန႕က ေျပာပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆၀ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ခန္႕သည္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ သံုးရက္တာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ကာ အနာဂတ္မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၾကမည္ဟု ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါသည္။

“ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေစာပိုင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခေနမေကာင္းလို႔ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး” ဟု ၎က AP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီလိုစုေဝးမႈမ်ိဳး အရင္အစိုးရလက္ထက္က မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ တရားမဝင္ စုေဝးမႈျဖစ္သြား ႏိုင္လို႔ပါ။ အခုပါတီညီလာခံကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေနထား ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတာနဲ႕ တံခါးဖြင့္လာမႈ ကို သရုပ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္” ဟုပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီသည္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂၀ ကုိေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ လက္ရွိပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္ပါသည္။

NLD ၏ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ အသက္ ၇၀ ႏွင့္ ၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ရွိေနၿပီး၊ ယခု ညီလာခံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ေသြးသစ္ ေလာင္း ဖြယ္ရွိေနပါသည္။

ယခုညီလာခံအတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိဟု ေစာဒကတက္၍ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ အကြဲအၿပဲမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ ၄၄ ေနရာရွိသည့္အနက္ (၄၃)ေနရာ အႏိုင္ရရွိရာ ၂၀၁၅ တြင္ အာဏာရပါတီ USDP အား စိန္ေခၚမည့္ အႀကီးဆံုးပါတီ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

************************************************************************************************