Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
Message from chronicle2010@gmail.com:
ယခုလတ္တေလအေျခအေန၌ Yangon Chronicle ၏ ျပည္တြင္းသတင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးက႑ႏွင့္ ဘာသာျပန္သတင္းမ်ားအား Credit ေပးျခင္းမရွိဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထား ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ထိုကဲ့သို႔ သတင္း အရင္းအျမစ္အား Credit မေပးပဲ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေယာက္မွ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ကဲ့သုိ႔ ေဖ့စ္ဘြခ္စာမ်က္ႏွာ၌ ကူးယူေဖာ္ျပမႈမ်ားအား မျပဳလုပ္ပါရန္ ေလးစာစြာ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ 

yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၇.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အိပ္မက္ဆိုး

(15 August 2012 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ “Burma’s Human Rights Nightmare” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရခိုင္ကိစၥလူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မလိုဟု ျမန္မာေျပာ

(16 August 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ “Myanmar: No need for human rights inquiry” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းသို႔တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႀကိဳးစား

(Bangkok Post မွ17 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar makes war games plea” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. စေတာ့ေစ်းကြက္ ထူေထာင္ရန္ဂ်ပန္အကူအညီ ျမန္မာရရွိ

(The Japan Times မွ 17 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar gets market-making help” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာျပည္မွ မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်က ေဒၚလာ ၅ သန္းေပး

(Sky News မွ 15 August 2012 ရက္စြဲပါ “Australia gives $5m aid for Burmese mums, kids” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အိပ္မက္ဆိုး

(15 August 2012 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ “Burma’s Human Rights Nightmare” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဂ်ာမန္စစ္သားမ်ားက ႐ုရွားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈကို ၿဗိတိသွ်ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီက တစ္ခ်ိန္က အမည္တပ္မထားေသာ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ အကယ္၍သာ ၂၀ရာစုႏွစ္မ်ား၏ ဒုတိယရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ လူမ်ိဳးလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ပါက(kill fields) စကားလံုးအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေလမည္လား။

မွန္ပါသည္။၎တို႔သည္ ၂၀ရာစု၏ ပထမရာစုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံအလိုက္စစ္ပြဲမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဘိုးဘြားမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ အသံမထြက္ ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ညႊန္ျပရမည့္အေရးကိစၥတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ခံစားေနရမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢကလည္း ၎တို႔ကို အာရွတြင္ဖိႏွိပ္အခံရဆံုး လူမ်ိဳးအျဖစ္ေခၚဆိုခဲ့ရာ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္လာၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘဝမ်ားကို ခ်ာခ်ီ၏ စကားလံုးမ်ားကို သံုး၍ေဖာ္ျပရလွ်င္  ႐ိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက မိမိတို႔သည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားဘဝတြင္ ေနေနရစ္ေၾကာင္း အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ႏိုင္ေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ လူ သားခ်င္းစာနာမႈမရွိေသာအမႈမ်ား ၊႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံမဲ့၊ လယ္ယာမဲ့ႏွင့္ ေျမအိမ္မဲ့ ျဖစ္ေန ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔ကိုအလိုမရွိျခင္းေၾကာင့္ ၊အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းမရွိေပ။  ၎တို႔အသိုင္းအဝိုင္းမွလူတစ္ဦး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိတိုင္းျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္  ရက္စက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးသူမ်ားအျဖစ္ အားလံုးကိုစြပ္စဲခံရသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စစ္အစိုးရေနာက္ခံျပဳ အာဏာရပါတီ၏ လူမ်ိဳးေရးတရားမွ်တမႈမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ တိုက္ပြဲဝင္ရသည္မဟုတ္ပါ။ ကံ မေကာင္းစြာပင္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံပါတီမ်ား ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ သူမ်ားျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို သံေယာင္လိုက္ၿပီး ရပ္တည္မႈကို ခံေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွာ `႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ခံစားေနရ မႈမ်ားကို လူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈအားဆြဲေဆာင္ရန္ အင္တာနက္ပံုရိပ္အမွားမ်ားတင္သည့္ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ား၏ အေရွ႕အေနာက္ မစဥ္းစားမဆင္ျခင္သည့္ လုပ္ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အထီး က်န္ျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သံသယျဖစ္ကာ စိတ္ဆိုးေစပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔မွန္းဆထားေသာ ဆိုးဆိုးရြားရြားအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္  ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥအေပၚမွ အျမတ္ထုတ္ ေကာင္း ထုတ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုကို  ဆက္လက္ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္းအား ခြင့္လႊတ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ပ်က္ယြင္းေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို  လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေဝဖန္ထားမႈအား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း  သက္ေသျပေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ကမာၻက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ေရးသားမႈမ်ားကို လည္း ပို၍အေရာင္ေတာက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

၎သည္႐ိုဟင္ဂ်ာ-ရခိုင္လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ  သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားဖက္မွ မ်က္ႏွာသာေပး၍ ရပ္တည္ျခင္း သည္  ရခိုင္ကိုဆန္႔က်င္သည္ဟု မဆိုလိုေပ။  အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးသည္  ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရအတြက္ ပထမေျခလွမ္းမွာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎က႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာမူဝါဒသည္ စိတ္ဝမ္းကြဲၿပီး ပဋိပကၡကိုသာ ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည္ကို  အသိအမွတ္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္အစိုးရမၾကာခဏ အေၾကာင္းျပေနေသာ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”  ကိုအဆိုပါ ေဒသ၌ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္ဆိုသည္ကို အာမခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္ကို နားမေထာင္ပါက အာဆီယံ အဖြဲ႔ႀကီးအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္  ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ၎တို႔အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရခိုင္ကိစၥလူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မလိုဟု ျမန္မာေျပာ

(16 August 2012 ရက္စြဲပါ UPI မွ “Myanmar: No need for human rights inquiry” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ မလိုအပ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပံုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု VOAက ၾကာသပေတးေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မွာ ျမန္မာအစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းေပၚ တည္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရး အုပ္စု (ICG) မွ Jim  Della-Glacoma ကေျပာၾကားခဲ့ရာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ရွစ္သိန္းခန္႔ရွိေသာ မြတ္စလင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကုလသမဂၢက ကမၻာေပၚတြင္ အႏွိပ္စက္ခံရဆံုး လူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားမႈကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢက ၾကာသပေတးေန႔က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရန္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ လူမ်ားမွာ (၆၈၅၀၀)ခန္႔ရွိေနၿပီး၊ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းသို႔တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႀကိဳးစား

(Bangkok Post မွ17 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar makes war games plea” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏွင့္အေမရိကန္ပူးတြဲျပဳလုပ္ေသာ Cobra Gold ေရႊေျမြေဟာက္စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏို္င္ငံက ဆႏၵရွိေနၿပီး ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံထံမွ အကူအညီရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆူခြန္ေပါက မေန႔ကၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာျမန္မာျပည္ရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းတို႔အား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု မေန႔ကေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္  ျမန္မာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳ&#