Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Associated Press, 21th June 2010

ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ တိုးတက္မႈကို ရရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ယခင္လက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အတန္ၾကာတြင္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ အနီး၌ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေရဒီယို သတၱိႂကြ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မႈကို ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သိပၸံနည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းကို မေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈကိုမူ ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အႏုျမဴ ေပါက္ကြဲမႈ၏ ေနာက္တြင္ လိုက္ပါလာရမည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္ လႈပ္မႈ အေထာက္အထားမ်ား မရွိျခင္းကို ကိုးကား၍ ဖယ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုး ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ "ႏ်ဴကလီယာ ခြဲျဖာမႈ" ႏွင့္မတူဘဲ ေရဒီယို သတၱိႂကြ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း အနည္းငယ္သာ ထြက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အကန္႔အသတ္မဲ့ သန္႔စင္ေသာ စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားက အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေတာင္ကိုရီးယား ကၽြမး္က်င္သူမ်ားက သံသယ ရွိေနသည္။ ကမာၻတဝွမ္းမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အထက္ပါ ေပါင္းစပ္ ဓာတ္ျပဳမႈကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေလ့လာ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ စြမ္းအင္ အလားအလာကို ယခုတိုင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ႏ်ဴကလီယာဗံုး ေပါက္ကြဲအၿပီး ထုတ္လႊတ္မႈ (သို႔မဟုတ္) ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမွ ေရဒီယို သတၱိႂကြ ယုိစိမ့္မႈတြင္ ထြက္ရွိေသာ ဇီႏြန္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလထုတြင္း စုေဝးေနမႈကို ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ေတာင္ကိုရီးယား ဘက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ပံုမွန္ထက္ ၈ ဆခန္႔ မ်ားျပားသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား သိပၸံ ဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

အကယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုပါက ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ သဘာဝ မဟုတ္သည့္ အင္အားျပင္း ငလ်င္ လကၡဏာမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားက ခ်က္ခ်င္း ရွာေဖြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ငလ်င္လႈပ္သည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရွိခဲ့ၾကဟု ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

"ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေထာက္အထားေတြ မရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္" ဟု၎က ဆိုသည္။ ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႕သည္ အႏၲရာယ္ မရွိဟုလည္း သိရွိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ေန႔စဥ္ ေစာင္ေရမ်ား ခ်ဳိဆြန္းအီဘို သတင္းစာက ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေရဒီယို သတၱိႂကြမႈကို ကိုးကားကာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေသးစား ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု တနလၤာေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး အတိအက် စိစစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟုလည္း အႏုျမဴ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ကို ကိုးကား တင္ျပခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေပါင္းဖို အတြင္း အလြန္႔အလြန္ ျမင့္မားေသာ ဖိအားႏွင့္ အပူခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထိုအေျခအေနတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူေရနီယမ္ အေျခခံသည့္ ဗံုးကို ေဖာက္ခြဲျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ ဓာတ္ျပဳမႈ ျဖဴးရွင္းကို စမ္းသပ္ရသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား က်န္ဟီးယူနီဗာ စီတီမွ ႏ်ဴကလီယာ ပညာရွင္ ဝွမ္ဂ်ဴဟို က ေျပာၾကားသည္။

"ေျမျပင္ တိုင္းတာမႈ လႈိင္းေတြ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိတဲ့ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေဖာက္ခြဲမႈ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္က သံသယ ရွိစရာပါ" ဟု ဝွမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ဒါဇင္ဝက္ခန္႔ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပလူတိုနီယမ္ လံုေလာက္စြာ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ရမည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၉ တြင္ ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေရတပ္သားမ်ားစြာ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား တုိပီဒို တိုက္ခိုက္မႈဟု စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနစဥ္ ေရဒီယို သတၱိႂကြမႈ ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိသည့္ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ၿပံဳးယမ္းကို အေရးယူရန္ ဆိုးလ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက စဥ္းစား သံုးသပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎အေပၚ စြပ္စြဲမႈကို မ်က္စိမွိတ္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္ပြဲကို အစပ်ဳိးသလို ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ဇီႏြန္ ဓာတ္ေငြ႕ ေတြ႕ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ သိပၸံဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိက "ေျမာက္ဘက္ကေတာ့ ေတာင္ဘက္ကို ေလနဲ႔ ေျခာက္ေနၿပီ" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမည္ မေဖာ္လိုသူ အရာရွိက ဌာနဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ကိုးကား၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ဇီႏြန္ ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား သာမကပဲ တ႐ုတ္ (သို႔) ႐ုရွားႏိုင္ငံမွလည္း လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားစြာ စုေဝးေနျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိရန္ ေတာင္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီယာ ဓာတ္ေငြ႕ေပး စက္႐ံုမ်ားမွ ဇီႏြန္ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိဟု ၎အရာရွိက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Inner City Press, By Matthew Ruscell Lee, 17th June 2010

အာဏာရွင္ အစိုးရပင္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ စစ္အစိုးရပင္ ျဖစ္ေစကာမူ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (UNDP) က လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ၾကာသပေတးေန႔က Inner City Press သည္ UNDP အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ Helen Clark အား သူမ ေျပာခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ UNDP လုပ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားက ကန္႔သတ္မႈ ျပဳေနေၾကာင္း ကိစၥအား ရွင္းလင္း ေျပာျပရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူမက ယခုအခ်ိန္တြင္ Millennium Development Goals အစီအစဥ္အရ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သိပ္မလြယ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ms. Clark သည္ အျမင္ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ UNDP ၏ လုပ္ရပ္ အေပၚ အျပစ္မဖို႔သင့္ေၾကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရလွ်င္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။ Clark က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွစ္စဥ္ရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ အနည္းဆုံးရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ အနည္းငယ္သာ ရေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးမွာမူ အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။

ထိုကိစၥမွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္သာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမ်ဳိး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရး အတြက္ UNDP က ကူညီေပးသင့္ပါသေလာ။

ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီး Lyall Grant က ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုရာတြင္ အေရးယူမႈမ်ားမွာ အစိုးရကိုသာ ရည္ရြယ္ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ ပဋိပကၡ ကိုယ္စားလွယ္ Radhika Coomaraswamy က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ကေလး စစ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အျပင္ဖက္တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးအား Inner City Press က ရပ္တန္႔၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားရသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ Ms. Coomaraswamy ႏွင့္ အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သူမ၏ စာရင္းတြင္ ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းသူ အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားမႈကို ဖ်က္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ UNDP က ထိုကိစၥကို အကူအညီ ေပးမည္ေလာ။

Inner City Press က Ms. Clark အား ဆိုမာလီ၏ လံုၿခံဳေရး က႑တြင္ UNDP ၏ အခန္းက႑အား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဆိုမာလီ အစိုးရသည္ ကေလးစစ္သား ၂၀% အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ "ကၽြန္မတို႔ စစ္သားေတြကို ေလ့က်င့္ မေပးပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ အဲဒီကိစၥနဲ႔ လံုးဝ မနီးစပ္ပါဘူး" ဟု Clark က ေျဖသည္။ UNDP သည္ TFG လံုၿခံဳေရး အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ၎တို႔ မည္မွ်ေလာက္ အသံုးျပဳသည္ ဆိုသည္ကိုသာ အျငင္းပြားေနသည္။

ေအာက္ေျခမွတ္စု

UNDP သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရး အရာရွိအျဖစ္ Mr. Vijay Thapa ကို စာရင္းေပးခဲ့သည္။ သံေခ်ာင္းေခါက္သူ တစ္ဦးက ေမးျမန္းရာတြင္ အေတြးထဲတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ Mr. Thapa သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ၂၀၀၃  ခုႏွစ္ကတည္းက ေငြေရးေၾကးေရး အရာရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြအတု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း မေတြ႕ရွိမီ ေလးႏွစ္ခန္႔က မဟုတ္ေပဘူးလားဟု ေမးသည္။ Mr. Thapa သည္ ေငြတု ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္း ေရွ႕ေနႏွင့္ စကားေျပာရန္ ပ်က္ကြက္သူ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ UNDP ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ UNDP ၏ လုပ္ရပ္ အမွားမ်ား အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္ရွိသူမ်ားတြင္ ဇာတ္ေကာင္ေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးကမူ Mr. Thapa အား ခန္႔ထားရျခင္းမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္သေလာဟု ေတြးေပသည္။ ထိုသို႔ ခန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို ျမင့္တက္လာမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The New York Times, By Aung Linn Htut, 18th June 2010

ယခုအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခအစားဆံုး အစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္ကို ကိုယ္ပိုင္ အပိုင္စား ခြင့္ျပဳခဲ့သကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္မွ ရသမွ်ကို ခုိးယူေနသည္။

Obama အစိုးရသည္ "လက္ေတြ႕က်ေသာ ဆက္ဆံေရး" ဟု အမည္တပ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေရာ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ပါ ျပႆနာမ်ား အတြက္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ဆူဆူညံညံ ၾကားေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သည္ ၎၏ ေနရာကို ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ဝါရွင္တန္ အေနျဖင့္ မသိလုိက္ မသိဘာသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ ေပ်ာ့ေျပာင္း သြားမိမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္လွေပသည္။

သမိုင္း အဆက္ဆက္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ကို မယံုသည့္ သေဘာ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေမရိကန္သို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္မေျပးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္႐ံုးတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဝါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးတြင္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေႏြဦးကာလက ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ၏ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးသည္ သံအမတ္ႀကီး ဦးလင္းၿမိဳင္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေတြ႕ဆံုရန္ ဝါရွင္တန္ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးသို႔ ႏွစ္ေခါက္ လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း လိုလိုမွာပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နယူးေယာက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး ဝန္ႀကီး ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွမင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သမၼတ George W.Bush က သတ္မွတ္ထားေသာ မိစာၦ ဝင္႐ိုးစြန္းႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေနသည္ ဆိုေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္အထိ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ခ်န္ဒူးဝွန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ ေျမာက္ကိုရီးယားက လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ သမၼတ ခ်န္ဒူးဝွန္ ထိခိုက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယား ၁၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက မိမိတို႔အား အေမရိကန္ကို ညာေျပာရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူခိုင္းသည့္ အတိုင္း ညာခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၿပံဳးယမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေနသည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံကို အျပစ္တင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကလည္း သက္ေသျပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေအာင္အား အဆိုပါ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းဆိုသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Colin Powell သို႔ ေရးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အမွန္ကို သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရွိ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ႀကီးက ဦးဝင္းေအာင္အား လူလိမ္လူညာ အျဖစ္ သမုတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ရသနည္းဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရ သက္ဆိုးရွည္ေစေရး အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္း ၿပီးေနာက္ ႐ိုး႐ိုးလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ၎အာဏာ ရလာေသာအခါ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္လည္ ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္၍၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔က တိုက္ခိုက္လာႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ ပိုမို အင္အားေကာင္းေသာ စစ္တပ္ကို လိုခ်င္ခဲ့သည္။ ေခတ္မွီ လက္နက္မ်ား အလိုရွိသည္။ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ကိုပင္ လိုခ်င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား မည္မွ်ေလာက္ မြဲေနပါေစ၊ ၎က ဂ႐ုမစိုက္ေပ။

၎သည္ ၿပံဳးယမ္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား လက္နက္ ကၽြမ္းက်င္သူ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးသမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုဧည့္သည္မ်ားကို အမွတ္ရေနေသးသည္။ ၎တို႔ကို ရန္ကုန္ ေလဆိပ္တြင္ အထူး ဧည့္ခံခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေရာင္းခ်ထားသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ အတြက္ ေငြေကာင္းေကာင္း ေပးႏုိင္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထင္ျမင္ေနသည္မွာ ဒံုးက်ည္ ထိပ္ဖူးတြင္ ႏ်ဴကလီယာ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါက အေမရိကန္ အပါအဝင္ အျခား အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး မတိုက္ခိုက္ရဲေတာ့ဟု ေတြးထင္ေနၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားလိုျခင္းမွာ၊ ၎ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ခုိးယူေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆြဲေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒံုးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဓာတု လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ စီးပြားေရး လက္တံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ သတင္းအရ အစိုးရ၏ နံပါတ္ ၃ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေရႊမန္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၿပံဳးယမ္းသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာပင္လွ်င္ ဖြက္ႏိုင္ေသာ ဂူမ်ား၊ ဥမင္လိုဏ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ အကူအညီ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ေပါက္ၾကားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ သန္းေရႊ၏ အာဏာ႐ူးမႈကို ျပသည့္နည္းတူ အစိုးရအတြင္း ဆန္႔က်င္သူမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ျပသလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခု "လက္ေတြ႕က်ေသာ ဆက္ဆံေရး" ေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္၏ ျမန္မာ အစိုးရအား ခိုင္မာစြာ အတိုက္အခံ ျပဳေနမႈ အေပၚအားနည္း မသြားေစသင့္ေပ။

အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ သန္းေရႊႏွင့္ ၎၏ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ တရားဝင္မႈကို ေမးခြန္း ဆက္ထုတ္သင့္သည္။ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေစရမည္ ဟူေသာ သန္းေရႊ၏ ကတိျပဳမႈကို မယံုၾကည္သင့္ေပ။

တစ္ကမာၻလံုး၏ စုစည္း ညီၫြတ္ေသာ ဖိအားသည္သာ အလိမ္အညာ ထိပ္ေခါင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ထိေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.