Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ "အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္" ဟု ဆုိပါက ယင္းအဆိုသည္ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ မွန္ကန္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ ကိစၥကုိ နားလည္ သည္းခံရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားရုံးခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံဝင္မႈကုိ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ေနာက္တစ္ေန႔ ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ ေမွ်ာခာ္လင့္ခ်က္ တစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အယူခံ အမႈအေပၚ ၾကားနာ စစ္ေဆးရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈမ်ား၊ ထူးျခားမႈမ်ား ပါဝင္မည္ဟု ထင္မွတ္မည္ဆုိပါက ထင္မွတ္ႏုိင္သည္။ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား လြတ္ေျမာက္စဥ္က အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေလမလား ဟုလည္း ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ရွိေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ထင္မွတ္ထားသလုိ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရွိဘဲ အားလုံးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေနေပလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုံမွန္အေနအထားတြင္ ရွိသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ စကားဝုိင္းမ်ား၊ သံံတမန္ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

"ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ အယူခံမႈ ဘယ္လုိျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ထင္လဲ" ဟု လူအမ်ားကုိ ေမးၾကည့္မိသည္။ အေျဖတစ္ခုမွ မရပါ။ စုိးရိမ္ပူပန္သည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ိဳးလည္း မေတြ႕ရပါ။ မိမိတုိ႔ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆုိင္သလုိပင္ ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားရုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအုံသည္ လြန္စြာ ခန္႔ညား ထည္ဝါလွေသာ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္သည့္တုိင္ အေရာင္အဆင္းမွာ ေမွးမွိန္လ်က္ပင္ ရွိေနသည့္ ကုိလိုနီေခတ္ လက္က်န္ အေဆာက္အအုံႀကီး ျဖစ္သည္။ အတြင္းပုိင္း ရုံးခန္းမ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ ေခ်ာကလက္ေရာင္မ်ား သုတ္ထားသည္။ ျမင့္မားလွေသာ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပန္ကာအုိႀကီးမ်ားမွာ မလည္ခ်င္၊ လည္ခ်င္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လည္ေနရသည္။ ရုံးအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဝန္းရံထားေသာ ပန္းၿခံမွာ အလယ္ေခါင္ တည့္တည့္တြင္ ရွိေနသည္။

ထုိတရားရုံးခ်ဳပ္တြင္ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ေရွ႕ေနမ်ားက ဝတ္ရုံနက္ႀကီးမ်ား တကားကားႏွင့္။ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေခါင္းေပါင္းကုိလည္း ေပါင္းထားေသးသည္။ ေရွ႕ေနမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တီးတိုး တုိင္ပင္ကာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ တရားခြင္သုိ႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ နားေထာင္သူ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္ အမွန္အကန္ကုိ ႀကိဳတင္သိရွိထားပုံ မေပၚေပ။ တရားခြင္အမႈသြား၊ အမႈလာသေဘာအရ ဥပေဒေၾကာင္းျဖင့္ စီရင္ကာ အျပစ္ရွိသူ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ၊ အျပစ္မရွိသူ လြတ္ေျမာက္ ဟူသည့္ ဘက္မလုိက္ ဥပေဒခ်ိန္ခြင္ လွ်ာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ဟု ရႈျမင္ေနၾကပုံ ရသည္။ ယခင္ အစဥ္အလာအတုိင္း အမႈစစ္ရာတြင္ တရားလုိႏွင့္ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိေရွ႕ေနမ်ား စားပြဲေပၚတြင္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။

ယခုအမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း တစ္ခုလုံးက စိတ္ဝင္စားေသာ အမႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သံတမန္မ်ားက တရားခြင္က ခ်မွတ္မည့္ စီရင္ခ်က္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ အာရုံစုိက္ နားေထာင္ေနၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ မုိဘုိင္းဖုန္းက ျမည္လာသည္။ စီရင္ခ်က္ ကိစၥကို ေမးျမန္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားစြဲဆုိမႈမွာ မၾကာမီပင္ ၿပီးဆုံးသြားသည္။ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားလည္း အမႈမွာ အေယာင္ေဆာင္ သေဘာမွ် ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ကုိ သေဘာေပါက္ သြားၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမႈကုိပင္ ျပန္လည္ အကြက္ဆင္ကာ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ အဆိုပါ အမႈကုိ ကာယကံရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ပါး မည္သူမွ် အမွန္အတုိင္း သိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။  ေဒၚစုၾကည္မွာ သူမ၏ အမႈအတြက္ ၾကားနာသည့္ တရားခြင္သုိ႔ပင္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ သူမအေနျဖင့္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလအထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္ကုိ ယင္းသုိ႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း သူမအေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ မရရွိေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယခု အမႈတြင္ တရားခံဘက္မွ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ ပယ္ခ်ခံ လုိက္ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေန႔က တရားခံဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တရားရုံး ျပင္ပတြင္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရုံးသုိ႔ ျပန္ကာနီးတြင္ အထူး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရာက္လာကာ ဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ၾကသည္။ (ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္ရွိလာကတည္းက ရုိက္လုိက္ၾကသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားမွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဓာတ္ပုံေတြကုိ သူတို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္ဆုိသည္ကုိ ဘုရားသခင္သာ သိပါလိမ့္မည္)

တရားရုံးက ထြက္လာၿပီး အျပင္ဘက္တြင္ သတင္းေထာက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေတြ႕ရသည္။ လူအမ်ားၾကားထဲမွ တိုး၍ လမ္းျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူေတြကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ ထူးျခားမႈ တစ္စုံတရာ မေတြ႕ရ။ တရားရုံးတြင္ ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ခ်သည္၊ ဘာေတြ လုပ္ေနသည္ကုိလည္း သိပုံ မေပၚေပ။ တရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါမည္ေလာ ဟူသည္ကုိပင္ ေတြးေတာၾကဟန္ မရွိေပ။ ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ယခုလုိ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ အေမွာင္ထုထဲသုိ႔ ျပန္လည္ တြန္းပုိ႔ေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ေရွ႕ဆက္မတုိးဘဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ယခုလုိ အေနအထားမွ မည္သည့္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သနည္း။ ေသခ်ာသည္မွာ အားလုံး ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာပင္ ဆက္ရွိသြားဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္ၿပီး ထုတ္ၾကည့္မိသည္။

စစ္အစုိးရအေပၚ မည္သုိ႔ ယုံၾကည္ရမည္နည္း။ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံ ထားရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ၏ အျမင္မ်ား၊ ေျပာဆုိ ေရးသားခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရမည္ေလာ။ ပုံႏွိပ္သတင္းစာ၊ ေလလႈိင္းသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား စသည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ စစ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ ရပါမည္ေလာ။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အနာဂတ္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါတြင္မွ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ႏုိင္ၾကမည္နည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဲေရတြက္ခြင့္ ရရွိႏုိင္ပါသေလာ။

လတ္တေလာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ား အေနျဖင့္ သူမ၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိျပန္သည္။ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရက အထူးတရားရုံးတြင္ ေခ်ပခ်က္မ်ားကုိ တစ္လအတြင္း တင္ျပခြင့္ ရမည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အကယ္၍သာ ေျပာသည့္အတုိင္း တင္ျပခြင့္ရၿပီ ဆုိပါက တရားသူႀကီးသုံးဦး ပါဝင္ေသာ အထူးတရားရုံးက ျပန္လည္ စဥ္းစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္တြင္ မဟုတ္။
         ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလးနာရီခန္႔ ကားေမာင္းသြားလွ်င္ ေရာက္ႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသေလာ။ မျဖစ္လာႏုိင္ဟုပင္ ဆုိရမည္။ တရားခြင္ေနရာသာ ေျပာင္းသည္၊ ရလဒ္ႏွင့္ အေျဖမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိ အတူတူပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
Guardian သတင္းစာမွ Andrew Heyn ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Wall Street Journal, 1st March 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ဆိုးသထက္ ပိုဆိုးဖို႔ကသာ မ်ားေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အယူခံလႊာကို ယခင္ အပတ္က ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခင္လကလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေက်ာ္ေဇာလြင္ (ခ) ညီညီေအာင္အား စာရြက္စာတမ္းအတု ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလုိင္လက ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရေပၚတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၃ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးသည့္ Burma Sanctions Renewal Act ကို သမၼတ အိုဘားမားက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္  လက္ေတြ႕က်က် ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး မူဝါဒကိုလည္း အေမရိကန္ အစိုးရက ဂ႐ုတစိုက္ အေလးထား ေနရသည္။ မူဝါဒသစ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလက ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ား၏ ခရီးစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အတြင္းက်က် လႈိက္စားေနေသာ ျမန္မာအစုိးရကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကမူ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏိုင္ရရွိၿပီး အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျပန္လည္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာမရေစေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ တားျမစ္ ျခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္က ျပည္သူလူထုကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခိုင္းခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

အကယ္၍ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ တရားဝင္ အရပ္ဖက္ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ အေျခခံ ဥပေဒကို အစိုးရက ျပင္ဆင္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သူမအား ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း အပါအဝင္ ကာလ ၾကာရွည္ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား အားလံုးသည္ လိမ္ဆင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ျငင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိေနသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎တို႔ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးဟု ထင္ရွားသည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရာဂဏန္း အေရအတြက္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ကို ဦးဆံုးစြာ လႊတ္ေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကမူ သူ၏ ထံုးစံအတိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရက္စက္မႈႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေရာသမေမႊကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသကဲ႔သို႔ ကရင္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား အေပၚ တိုးျမႇင့္ တိုက္ခိုက္ေနသျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပင္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္မွ လူေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကရသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစစ္အမွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မွ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္။ အေျဖမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူမ၏ ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား စေသာ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ အေရးပါ၍ အခ်ိန္မဆြဲသည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ဖိအားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖိအား စုေပါင္း၍ ဖိအားေပး တိုက္တြန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎နည္းလမ္း မေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာအစိုးရအေပၚ လက္နက္ ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ စည္း႐ံုးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ကတိကဝတ္ လိုအပ္သည္။ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အားလံုးအၾကား စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆြးေႏြးမႈ (သို႔မဟုတ္) သတိႀကီးႀကီး ထား၍ ေဆြးေႏြးမႈ စသျဖင့္ မည္သည့္ နာမည္တပ္သည္ ျဖစ္ေစ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု မျဖစ္သင့္ပါ။ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာ တိက်စြာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ရရွိေရးစေသာ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္းအတာမ်ား ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ အိုဘားမား အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကပင္ လႊတ္ေတာ္က တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျမန္မာ့ေရးရာ မူဝါဒ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ကိစၥ အပါအဝင္ ဖိအားေပးေရး နည္းလမ္းကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးကို အဓိက က႑မွ ပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၎တို႔ မိသားစုမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေရာင္းရင္း စီးပြားဖက္ သူေဌးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ ဥေရာပ သမဂၢကိုလည္း အိုဘားမား အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းသင့္သည္။

ေနာက္ထပ္ က်န္ေနသည္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေအာင္ျမင္ေသာ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးကို အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိသည္ ဆိုပါက အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ သံတမန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိုဘားမား အစိုးရက အာဆီယံ အဖြဲ႕အား သတိေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား၏ သမၼတရာထူးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုက ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ လြတ္လပ္ခြင့္ တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ျပသခဲ့သည့္ သတၱိႏွင့္ ေသြးမ်ား၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အုိဘားမားသည္ ၎တို႔၏ စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ ဆိုပါက လာမည့္လမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံလိမ့္မည္ဟု ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

အိုဘားမား အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေက်ာ္ေဇာလြင္ တို႔အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ စတင္ လႈပ္ရွားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawady, Alex Ellgee, 4th March 2010

တ႐ုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ေရႊလီတြင္ ေဒသခံ ကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ၁၀၀ % တက္သြားသည့္ ကိစၥအေပၚ စိတ္မဝင္စားႏိုင္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကားရွိ ပဋိပကၡကို စိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြင္းကုန္အေပၚ အခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းအတိုင္း လဲလွယ္ႏႈန္းအရ ၁၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေျခခံ တြက္ခ်က္ရန္ အစိုးရက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္လာသူ ျမန္မာကုန္သည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ အထိမူ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ပဋိပကၡေၾကာင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို မထိခုိက္ေသးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး သတ္မွတ္ရက္မွာ ယခု ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္အရ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ကို သတ္မွတ္ထားသည္။

ဖုန္မ်ား ထူေနေသာ အဆိုပါ နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ကေလးကို ကားျဖင့္ ပတ္၍ ေမာင္းၾကည့္မည္ ဆိုပါက ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ား၊ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား၊ ေမွာင္ခိုမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္ စည္ကားေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရႊလီ စစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္ ကားတန္းရွည္ႀကီးသည္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္၍ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေသာ ဂိတ္သံုးခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္ကုန္မ်ား အျပည့္တင္ထားေသာ လွည္းႀကီးမ်ားကို တြန္းေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး ေကာ္မတီမွ ေဆာက္ထားေသာ သံေခ်းတက္ေနေသာ ၿခံစည္း႐ိုးျဖင့္သာ ကာရံထားေသာ နယ္စပ္တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ပ်ားပန္းခတ္မွ် ေရာင္းဝယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

လမ္းတစ္ခုတည္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တစ္စစီ ျဖဳတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ ထုတ္ပိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမွာ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ စီးဆင္းေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ လူငယ္ေလးတစ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပစၥည္း သယ္ပို႔ရန္ ထိုင္ေစာင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကားရပ္နားစခန္း အနီးတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေစ်းတစ္ခုရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္ကားမ်ားက ပတ္လည္ဝိုင္းလ်က္ ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ဖရဲသီးမ်ားကို တ႐ုတ္ ကုန္တင္ကားေပၚ တင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ျမန္မာ ကုန္တင္ကားမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဒသခံ ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္မ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္သည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ကုန္သည္ တစ္ဦးကမူ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း အျခား လမ္းေၾကာင္းမ်ားက အၿမဲတမ္း ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္သူ တစ္ဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ KIO နယ္ေျမကို ျဖတ္၍ အျခား ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္း မ်ားစြာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့လွ်င္မူ ယခု သံုးေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား ထိခုိက္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယခု အေျခအေနတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွာမူ ပံုမွန္ စီးဆင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္)