Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးရန္ ျမန္မာကို မေလးရွားတိုက္တြန္း

( Reuters မွ 30 Jun 2013 ရက္စြဲပါ  “ Malaysia Urges Myanmar  to Stem anti  Muslim Violence” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

  1.  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ခဲြျခားရန္လိ္ုအပ္

(30 June 2013 ရက္စဲြပါ The Korean Times မွ Myanmar needs a secular state ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္ျခားတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အမွတ္အသားေပ်ာက္

(The Economic Times မွ 29 June 2013 ရက္စြဲပါ “Some areas along Indo-Myanmar border turn undemarcated” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)


မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးရန္ ျမန္မာကို မေလးရွားတိုက္တြန္း

( Reuters မွ 30 Jun 2013 ရက္စြဲပါ  “ Malaysia Urges Myanmar  to Stem anti  Muslim Violence” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

မေလးရွားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွပ္မႈ တားဆီးေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ တနဂၤေႏြေန႔က တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ၏ အေရွ႕ေတာင္  အာရွတြင္  အခင္အမင္ပ်က္ေစသည့္ ေနာက္ဆံုးလကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာကာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ အေရာက္သြားေနၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးတစ္ဝိုက္ ေဒသမ်ားသို႔ ကူးစက္ပ်ံံ႕ႏ႔ွံ လာခဲ့သည္။

ဘ႐ူးႏိုင္းတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး ေအနီဖာအာမန္က “ ဒီျပႆာနာကို ျမန္မာႏိုင္ငံေျဖရွင္းဖို႔ လို႔ေနၿပီ” ဟု ေျပာၾကားကာ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္တြင္းေရးအေပၚ ရွားရွားပါးပါး ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ ဒီျပႆာနာဟာ ႐ႈပ္ေထြးတယ္ဆိုေပမယ့္ ပြင္းလင္းျမင္သာတဲ့ ပံုစံ နဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘယ္လို႔ အေရးယူေဆာင္ရြြက္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ဒီလို႔ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေနာင္ထပ္မျဖစ္ပြားေအာင္ ျပစ္မႈက်ဳး လြန္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္”  ဟု ေအနီဖာကေျပာၾကားသည္။

ဤ ကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရက ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး၏ ျပန္ၾကားေျပာဆိုမႈကိုလည္း မိမိေက်နပ္သည္ဟု ေအနီဖာက ဆိုပါသည္။

 ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈပ်ံ႕ႏွ႔႔ံလာမည္ကို စိုးရိမ္ပူုပန္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီ UNHCR တြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၂၈,၀၀၀ခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရခိုင္ပဋိပကၡမွ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာသူမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အေရအတြက္ မွာ မ်ားစြာပိုမိုလိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ႏွစ္ ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္ ၂၀၁၁ တြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရသည္ အၾကမ္း ဖက္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို တားဆီးရန္ အနည္းငယ္မွ်သာ အားထုတ္ခဲ့ သည္ဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အစၥလမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ OIC ကလည္း အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားက ယင္းျပႆနာေျဖရွင္းေရးအေပၚ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိ၍ စိုးရိမ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေၾကာင္း ေအနီဖာက ေျပာၾကားပါသည္။ OIC အဖြဲ႔၏ လာေရာက္မႈႏွင့္ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အား ေအနီဖာ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟုလည္း မေလးရွား Bernama သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

 


 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ခဲြျခားရန္လိ္ုအပ္

(30 June 2013 ရက္စဲြပါ The Korean Times မွ Myanmar needs a secular state ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဘာသာေပါင္းစံုရွိေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကာလမွ ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးသည္ အထိမခံေသာ အကဲဆတ္ သည့္ အေရးကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

ဘာသာေရးသည္ ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားျဖစ္လာရန္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာကာလမ်ားတြင္ ဘာသာေရးကို အေျခခံကာ လူတစ္ဦးအေပၚ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ မႏွစ္ သက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္လွ်င္ ရာထူးႀကီးႀကီး ေပးျခင္းမရွိေပ။

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးကို စတင္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားသည္ သမိုင္းတစ္ပတ္ျပန္မလည္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ဘာသာေရးအရ သည္းခံမႈမ်ားရွိၿပီး ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဟု အစိုးရက ဆိုေနေသာ္လည္း ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လက္ေတြ႕ အမွန္တရားမွာမူ ျခားနား ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုုင္ၾကေသာ ဗမာမ်ား၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ မြန္ ႏွင့္ တရုတ္ အမ်ားစု ကိုးကြယ္ ၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို ဦးစားေပးေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာဟု သီးသန္႔သတ္ မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္သက္သလိ္ု ကန္႔သတ္ခြင့္ ကိုလည္း ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

အစိုးရ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကဘာသာႀကီးမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ (၈၉.၂%)၊ ခရစ္ယာန္ (၅%)၊ အစၥလာမ္ (၃.၈%) ၊ ဝိဥာဥ္ တန္ခိုးယံုၾကည္မႈ Spiritualism (၁.၂%) ႏွင့္ ဟိႏၵဴ(၀.၅%) အသီးသီးရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က အရပ္သားအစိုးရတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမ်ားစု မွာ ဗုဒၶဘာသာ မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းမွာ ဘာသာေရးအရ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္က ပါလီမာန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္အမ်ားစု ကခ်င္မ်ား လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္မ်ားက ျမန္မာမ်ားကို မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒသမားမ်ားအျဖစ္ ယံုၾကည္သြားၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗဟိုအစိုးရအေပၚ မယံုၾကည္မႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ရွိလာခဲ့ရ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ KIO/KIA သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယေန႔တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရရန္ တု႔ံဆိုင္းေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးျဖင့္ပင္ခြဲျခားျခင္းခံရၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡရွိခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္က KNU အဖြဲ႕အတြင္း အကဲြအၿပဲမွာလည္း ဘာသာေရးေၾကာင့္ပင္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ၿပီး၊ KNU ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဘာသာေရးအရခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာအလဲြသံုးစားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ စစ္တပ္ (DKBA) ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အကူအညီျဖင့္ KNU ၏ စစ္တပ္ျဖစ္ေသာ KNLA ကို ႏွစ္အတန္ၾကာတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ဘာသာေရးအရကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာတစ္ခုမွာ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာၾကားထိန္းမ ရေသာ တင္းမာမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအ ၾကား အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားတြင္ လူေပါင္း  (၁၀၀) ခန္႔ေသဆံုးၿပီး၊ လူေပါင္းမ်ားစြာေနအိမ္မ်ား အဖ်က္ခံရ၍ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ တင္းမာမႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ကေလးႏွစ္ဦးမူဝါဒကို ေက်ညာခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရက ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ ယခင္က ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရလွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ မူဝါဒကို ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားဖြယ္ မူဝါဒကို အစိုးရလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢ ကမူ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း အျဖစ္ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ကြဲျပား ျခားနားၿပီး၊ ရယ္ဒီကယ္အျမင္ရွိသူ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ပံုရိပ္မွာ ထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။

မၾကာေသးမီ ဇြန္လ ၁၃-၁၄ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္မွ မိုင္ ၂၀ ခန္႔ေဝးေသာ ေမွာ္ဘီတြင္ က်င္းပေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္၊ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးဝီရသူက ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္မည့္ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္သို႔ ကူးေျပာင္းရမည္ဆို သည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းကို အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးသည္ လက္ထပ္ ခြင့္ကို မိဘမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ ပါရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ အတိုင္းလိုက္နာျခင္း မရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ႏွင့္ ၎ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအသိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

အဆိုပ ဥပေဒမွာ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ၎က ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ၾကား ရွင္းမရ သည့္ အေျခခံျပႆနာကို ျပဆိုေနပါသည္။ ၎ကို အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အခ်ိဳ႕၏ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ ေသာ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးမလုပ္ရန္လည္း ပါရွိပါ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ သီးျခားခဲြထားေသာ အေျခအေနတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလို သည္မွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကို  ခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာ ကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရမည့္ အျပင္ အျခားလူမ်ား၏ ဘာသာကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာကို မဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္တြင္ အေျခခံဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အခြင့္အေရးေပးမႈ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျခားနား ေသာ ဘာသာေရးုအုပ္စုမ်ားၾကား ကာလရွည္တည္တ့ံေစမည့္ သံသယမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကိစၥမွာ သိမ္ေမြ႕လွၿပီး အေရးပါလွေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕ က်က်လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အျခားကြဲျပားျခားနားေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမထားဘဲ၊ အထင္လဲြမွားမႈမ်ား မရွိပဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ သည္းခံမႈမ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑၌ ရွိခဲ့ေသာ ဘာသာေရးသည္၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ အျခား ဘာသာမ်ားအေပၚ သည္းခံ စိတ္ရွည္မႈ ရွိရမည့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လည္း လိုအပ္ပါသည္။


အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္ျခားတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အမွတ္အသားေပ်ာက္

(The Economic Times မွ 29 June 2013 ရက္စြဲပါ “Some areas along Indo-Myanmar border turn undemarcated” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

မဏိပူရျပည္နယ္ မိုေရးအနီးရွိ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၉ ခု ခန္႔ေပ်ာက္ေနျခင္း (သို႔) ၿခံဳေတာထူထပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွတ္အသားေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္ဟု ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုအီဘိုဘီဆင္း ကေျပာၾကားပါသည္။

ပိုမိုဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကပ္ရန္ မေန႔ညေနက ေတာင္းဆိုမႈကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယခုအေျခအေန သည္ ၿခံဳေတာမ်ား မရွင္းလင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ျခားမွတ္တိုင္တိုင္း ကို ေစာင့္ၾကပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုအီဘိုဘီဆင္းက “အဆိုပါ နယ္ျခားမွတ္တိုင္မ်ားမွာ အမွတ္ ၆၆၊ ၇၆၊ ၇၈၊ ၈၉၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းဆာေဗးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ နယ္ျခားမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း၊ နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၉ ခုေပ်ာက္ေနေသာ ေနရာတြင္ ၁၀ ကီလိုမီတာအရွည္ သဲဆူးႀကိဳးကာရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း သို႔ေသာ္နယ္ျခား ျပႆနာေျဖရွင္းၿပီးမွသာ သံဆူးႀကိဳးကာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဆက္လက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ နယ္ျခားျပႆနာေျဖရွင္းၿပီးမွသာ မိုေရးနယ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တည္ေဆာက္မႈ ျမန္ဆန္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ တည္ေဆာက္မႈရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျမန္မာဖက္က အဆိုျပဳထားျခင္းသည္ အခက္ေတြ႕ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အႀကီးတန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ အာေကအာနန္ ကေျပာၾကားသြားသည္။