Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး ရည္မွန္းခ်က္

*******************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး ရည္မွန္းခ်က္

စႏၵာလြင္

(ဇန္နဝါရီ ၆ ထုတ္ Myanmar Times  အတြဲ(၂၈) အမွတ္ (၅၅၁) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ႏိုင္ငံရဲ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးပံု အေျခအေနကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းနဲ႔အတူ အစိုးရသစ္ဟာ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်ကာ ငါးႏွစ္ သက္တမ္းကို စခဲ့တယ္။အစိုးရသစ္ ဘာလုပ္မလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကစဥ္မွာပဲ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္ဟာ ေမလ ၂၀ ရက္ကေန ၂၂ ရက္ အထိ 'ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ' စကားလံုးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေခါင္းစဥ္တင္ထားတဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့တယ္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္လည္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကို သံုးခဲ့သလို တက္ေရာက္သူ ေတြကလည္း ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္သံုးႏႈန္း ေျပာခဲ့ၾကတယ္။  တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္တဲ့ ဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြဟာ တစ္ခ်ိန္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ထိုက္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား။၂၀၀၇ ခုႏွစ္တုန္းက ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ resident coordinator မစၥတာ ခ်ားလ္စ္ပက္ထ္ရီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံ ခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲမႈပကတိ အေျခအေနကို အရွိအတိုင္း လက္ခံကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ဒီအျပဳအမူကို ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုအားေကာင္းေစခဲ့တယ္။ ဒီအသိအမွတ္ျပဳမႈဟာပဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျပႆနာ ႀကီးမားေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကေန တိုးတက္လာႏိုင္ေရး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း သိသာေပၚလြင္မႈအရွိဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခ်င္တယ္။

ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ပန္းတိုင္အဆင့္တစ္ရပ္နဲ႔ အဲဒီအဆင့္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါတဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေပၚမႈအပိုင္းမွာေတာ့ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ျမင္ရျခင္းမရွိဘဲ အနာဂတ္စိတ္ကူးေတြ အတြက္ အေျခခံခ်ျခင္းနဲ႔၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးအေပၚလည္း လႊမ္းၿခံဳအက်ဳိးသက္ေရာက္မယ့္ ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ရေရး ပိုေခ်ာေမြ႕ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုပဲ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဟာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။

"(ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး) ကြ်န္မတို႔လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲေနပါတယ္" လို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္မွာ ႏိုင္ငံတကာရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ Livelihood and Food Security Trust (LIFT) က က်င္းပတဲ့ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဖိုရမ္မွာ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚျမတ္ျမတ္စိုးက ေျပာတယ္။  ဘယ္လို စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ ၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာဖို႔ သူကျငင္းတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပိုင္းက သိသာေပၚလြင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဘယ္သူေတြဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနသလဲဆိုတာကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခမ်ားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္နဲ႔ အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ နယ္ပယ္ေတြကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ေက်းလက္နဲ႔ နယ္စပ္ေဒသက ျပည္သူ ၁၅ သန္းေက်ာ္ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး သူတို႔ကို ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေစဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ဖုိ႔၊ ေက်းလက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အေသးစား ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြ၊ ေက်းလက္လူမႈစီးပြား၊ ေက်းလက္စြမ္းအင္ ရရွိေရး၊ ေက်းလက္သမ၀ါယမနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ ထားခဲ့ တယ္။ ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို လက္ရွိလူဦးေရရဲ႕ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ဦးတည္ခ်က္ခ်ထားတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မယ့္သူအားလံုး လက္ခံႏုိင္ခဲ့တယ္။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္အဖြဲ႕ အျဖစ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းတယ္။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ပါဝင္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ ပါဝင္တဲ့ ေကာ္မတီမ်ားလည္း ဖြဲ႕ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္မွာဆိုခဲ့သလိုပဲ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ပိုတိတိက်က်ေျပာရင္ေတာ့ အစီအစဥ္ေရးခဲ့တဲ့ ေမလေနာက္ပိုင္း ခုနစ္လခန္႔အတြင္း မေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဟာ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ အစိုးရအဖြဲ႕ ယႏၲရားအေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတဲ့အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈတခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚဟန္ရွိတယ္။

အေျခခံဥပေဒသစ္အရ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ သီးျခားအစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္တစ္ခုစီအလိုက္ သီးျခားဥပေဒမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက သီးျခားစီျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္။

"အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ယႏၲရားက မပီျပင္ေသးေတာ့ သူတို႔နဲ႔ဆက္ဆံၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ျဖစ္တယ္" လို႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာတယ္။ "ဒါေပမယ့္ အရင္ကနဲ႔စာရင္ေတာ့ အင္န္ဂ်ီအိုေတြအေပၚ ပိုေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ျဖစ္လာတယ္" လို႔ သူက ဆက္ေျပာတယ္။

ေဒၚျမတ္ျမတ္စိုးက ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေနတယ္လို႔ ဖိုရမ္မွာ ေျပာတယ္။ "အစိုးရယႏၲရားလည္း ေျပာင္းတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာတင္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွာပါ ကြ်န္မတို႔ ညႇိႏႈိင္းေနပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ဆိုတာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္" လို႔ ေဒၚျမတ္ျမတ္စိုးက ေျပာတယ္။

အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၅၀ ခန္႔ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ခံစားေနရတဲ့ လူဦးေရ ၁၅ သန္းအနက္က လူဦးေရ ခန္႔မွန္းတစ္သန္းေက်ာ္ကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မယ့္ ကူညီပံ့ပိုးေရးစီမံကိန္းေတြကို အဖြဲ႕အလိုက္အသီးသီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေအာင္ျမင္ ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းဖို႔အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားကို အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲခဲ့တယ္လို႔လည္း အစိုးရထုတ္သတင္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ဆက္ဆံေရးပိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရေစျခင္းတို႔အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳအက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ႕ရတယ္။ ဥပမာ က႑အားလံုးအေပၚလႊမ္းၿခံဳ အက်ဳိးသက္ေရာက္မယ့္ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈရရွိေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအားျဖင့္ လည္း နယ္စပ္ေဒသရွိ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစဦးမွာျဖစ္တယ္။

လူတိုင္းသိရွိထားသလိုပဲ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရး ဦးတည္ခ်က္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ညီညီမွ်မွ် စီးပြားေရး တိုးတက္မလာဘဲ၊ လူလတ္တန္းစားမ်ား ေပၚထြန္းမလာဘဲ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းမလာဘဲ မေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ျပဳျပင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ တာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အဖို႔ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ လူဆင္းရဲေတြကို တုိက္႐ိုက္ကူညီပံ့ပိုးမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ သိသိသာသာ မေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ေရး အေျခခံမ်ားခ်ၿပီး တျခားလႊမ္းျခံဳအက်ဳိး သက္ေရာက္မယ့္ အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မယ္ဆို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

******************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ား အာဏာၿပိဳင္
  2. ကူးတို႔ဆိပ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအား စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္
  3. သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ဘဏ္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. NLD ပါတီဝင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ေစာင္တစ္ရာႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်မည္
  2. အျဖဴေရာင္တနဂၤေႏြ လႈပ္ရွားမႈစတင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕မ်ား အာဏာၿပိဳင္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အင္းစိန္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဏာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျဖစ္ရပ္တို႔၏အစမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးသန္းေရႊ၏ ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ခ) ဖိုးလျပည့္ေမာင္းႏွင္လာေသ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အင္းစိန္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၏ ဒုတိယမႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔ စီးနင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔ တိုက္မိရာမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ေျမးကားနဲ႔ တိုက္မိတယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရဲမွဴးႀကီးကို ယာဥ္တိုက္မႈနဲ႔ အေရးမယူပါဘူး။ ကားမွန္မွာ စတစ္ကာ ကပ္မႈနဲ႔ပဲ အေရးယူလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအေရးယူလိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ ဆိုးလြန္းပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အင္းစိန္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးအား ယင္းသို႔ အေရးယူျခင္းေၾကာင့္ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားအား ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြ၍ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ထိ္န္းနယ္ေျမ(၁)မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးႏွင့္ အျခားယာဥ္ထိန္းနယ္ေျမမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးတို႔မွာ တိုင္ၾကားစာေရာက္ရွိသည္ ဆိုသည့္ တိုင္တန္းခ်က္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ တတိယရက္သတၱပတ္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၾကာင္း သိရသည္။

“အင္းစိန္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕က ယာဥ္ထိန္းကိုဖမ္းတယ္။ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕က သူ႔လူေတြထိလို႔ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲေတြ၊ တိုင္းရဲေတြ၊ ရဲေထာက္လွမ္းေရးေတြ ဆိုင္ကယ္ရွိရင္ ဖမ္းတယ္။ ျဖစ္ပံုက ဂ်ာေအးသူ႔အေမရိုက္ေနသလိုပဲ”ဟု ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကူးတို႔ဆိပ္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈအား စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုး သိမ့္သိမ့္တုန္သြားသည့္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတို႔ဆိပ္ရပ္ကြက္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔၊ မနက္က မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတို႔ဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ေမတၱာမြန္ ဂိုေထာင္ဝင္းအတြင္းရွိ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား ထားရွိသည့္ ဂိုေထာင္အမွတ္(၇၉)မွ မီးစတင္ေလာက္ကၽြမ္းရာ ပရေဆးပစၥည္းမ်ား ထားရွိသည့္ ဂိုေထာင္အမွတ္(၈၀)သို႔ ကူးစက္ကာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ ၂၀ေက်ာ္တို႔ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ယင္းဂိုေထာင္ႏွစ္လံုး၏ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးကို ညတြင္းခ်င္းဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မီးေလာင္တာကေတာ့ ဝါယာေရွာ့ပဲ။ မီးက ပရေဆးေတြကို ကူးရင္းနဲ႔ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တာ ဒါေပမယ့္ အခုေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားတဲ့ တြင္းနဲ႔ အနီးတဝိုက္မွာ ယမ္းစိမ္းေတြ၊ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္အရည္ေတြ၊ ကြန္ဆိုနီယမ္ေတြ ေတြ႕ေနေတာ့ ပရေဆးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ေျပာဖို႔ေတာင္ ခက္ေနၿပီ”ဟု ယင္းျဖစ္ရပ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ မီးသတ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အင္းစိန္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီျဖစ္ရပ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလဲ တစ္ခ်ိဳ႕ဆက္စပ္ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ အထက္လူႀကီးေတြကို တင္ျပၿပီးမွ မီဒီယာကို ေျဖလို႔ရမွာပါ။ လက္ရွိ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ သတင္းစာမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ေတာ့ ကြာျခားပါတယ္”ဟု မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕(CID)မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ဘဏ္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ ဘဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးကို အားေပးသည့္ သီးသန္႔ဘဏ္မ်ား မရွိသည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ဘဏ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗပာိုဘဏ္ႏွင့္လည္း ညႇိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ဘဏ္(EXIM Bank) မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြ&#