Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၂.၆.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ ျပႆနာအားလံုး မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပုိင္ မီဒီယာကဆို

(21 June 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Chinese state media Democracy no`panacea’ for Burma ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ယူေကသို႔ ျမန္မာသမၼတလာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ

(Reuters မွ 22 June 2012 ရက္စြဲပါ“SuuKyi welcomes planned UK visit by Burma president” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

****************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား        

ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ ျပႆနာအားလံုး မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပုိင္ မီဒီယာကဆို

(21 June 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Chinese state media Democracy no`panacea’ for Burma ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံတြင္ သာမန္ထက္ပိုေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိရာ ဒီမိုကေရစီတစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ထုတ္ေဝေသာ Global Times တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ ျပဳလုပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္အတြက္ တစ္ခါမွ်မေပၚဖူးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေနာက္ပံုစံဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးထားရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အလ်င္စလိုျပဳလုပ္မႈသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစြန္းေရာက္သူမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးေနသလို ျဖစ္ေၾကာင္းေဝဖန္ခဲ့သည္။

၎က မၾကာခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကို“ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈခံရပါက သို႔မဟုတ္ အေနာက္ပံုစံအစိုးရမ်ိဳးကို လြန္ကဲစြာကူးယူမိပါက အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပို၍ဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိ္န္းခ်ဳပ္မရႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ယခင္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္အစိုးရ၏ ကာလရွည္ၾကာ ရွိခဲ့ေသာမဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ မၾကာေသးမီက အီဂ်စ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္သည္မ်ားအတြက္ ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေစၿပီး၊ ဘာသာေရးအရ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၎က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး(သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈျဖင့္ ေျပလည္မႈ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သိသိသာသာရည္ညႊန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Global Times ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိေရး ေအာင္ျမင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ရပ္တြင္ အေျဖရွိပံုမရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အားနည္းၿပီး၊ ေသြးခြဲခံထားရေသာ အစိုးရတစ္ခုသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီစနစ္၏ အေမြႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

                                                                ********************************

ယူေကသို႔ ျမန္မာသမၼတလာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကိဳဆိုေထာက္ခံ

(Reuters မွ 22 June 2012 ရက္စြဲပါ“SuuKyi welcomes planned UK visit by Burma president” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မၾကာမီလပိုင္းအတြင္း လန္ဒန္သို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သြားေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ အဆိုပါကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အတိတ္ကအရိပ္မည္းထိုးေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၁၅ႏွစ္ခန္႔အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ၁၇ ရက္ၾကာ ပထမဆံုး ဥေရာပခရီးစဥ္အၿပီးသတ္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္း၏ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ လက္ရွိသမၼတအား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အထင္အျမင္လြဲ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုလို ျမန္မာသမၼတကိုဖိတ္ၾကားတာဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ဟာ အတိတ္ရဲ႕အရိပ္မည္းေၾကာင့္ ေျခခ်ဳပ္မိမေနခ်င္ေတာ့လို႔ပါပဲ။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စရာအနာဂါတ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ပဲ အတိတ္ကို အသံုးျပဳခ်င္ပါတယ္”ဟု မေန႔ကလန္ဒန္တြင္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ယခင္အစုိးရေဟာင္းကို မႏွစ္ကအစားထိုးလိုက္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ယိုယြင္းေနေသာ စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတကာအပယ္ခံ အေနအထားကို အဆံုးသတ္သြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လာမည့္လပိုင္းအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၿဗိတိန္သို႔ လာေရာက္ရန္ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                        ****************************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၂.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရး ျမွင့္တင္ေရးသက္တမ္း တိုးရန္အဆိုျပဳ

(21 June 2010 ရက္စဲြပါ Reuters မွ US Lawmakers Push Myanmar Sanction,Africa Trade ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖဲြ႕အၾကားေဆြးေႏြးမႈအရွိန္ျမင့္

(AFP သတင္းမွ 22 June 2012 ရက္စဲြပါ  “Myanmar steps up dialogue with Kachin rebels” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿဗိတိန္ခရီးစဥ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္စ္ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ကမ္မီလာတို႔က ႀကိဳဆိုဧည့္ခံ

(Metro News မွ 21 June 2012  ရက္စြဲပါ “SuuKyi greeted by Prince Charles and Camilla as she continues British tour” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အေမရိကန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရး ျမွင့္တင္ေရးသက္တမ္း တိုးရန္အဆိုျပဳ

(21 June 2010 ရက္စဲြပါ Reuters မွ US Lawmakers Push Myanmar Sanction,Africa Trade ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ပါတီႏွစ္ခုစလံုးမွ အႀကီးတန္း အေမရိကန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ၾကာသာပေတးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ား မေသခ်ာေသးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားကို ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဖရိကတိုက္မွ အ၀တ္အထည္မ်ား တင္သြင္းေရး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒတိုးခ်ဲ႕ရန္လည္း အဆိုျပဳၾကသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ဆီးနိတ္တြင္ေရာ၊ House of Representatives တြင္ပါ တင္ျပထားၿပီး၊ အလ်င္အျမန္ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္မည္ဟု ေထာက္ခံသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ကြန္ဂရက္တြင္ အျခားကိစၥရပ္ အမ်ားစုကို တဖက္သတ္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။

“အခုလုပ္ရမယ့္ ဥပေဒကိုပါတီႏွစ္ခုလံုးေရာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေထာက္ခံမႈရွိပါတယ္။ ဥပေဒဟာ အေေမရိကန္ရဲ႕ ကမာၻမွာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ အေမရိကန္အလုပ္အကိုင္နဲ႕ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ အာဖရိကနဲ႔ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းက အေမရိကန္ရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးပါတနာ(၅၅)ဦးနဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစပါမယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္နည္းလမ္းေကာ္မတီဥကၠဠ Dave Camp က ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဥပေဒကို ၂၀၀၃ တြင္ စတင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ ဗီဇာပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူ အခ်ိဳ႕အေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အိုဗားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အခ်ိဳ႕အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအသစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈပိတ္ပင္ထားျခင္းကို သံုးႏွစ္ျပဳလုပ္ရန္ပါရွိၿပီး၊ အိမ္ျဖဴေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေရးေသခ်ာေစဖို႔ ဖိအားဆက္ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဆီးနိတ္ဘ႑ာေရးေကာ္မတီဥကၠဠ မြန္တားနားမွ ဒီမိုကရက္ အမတ္ Max Baucur က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖရိကဆာဟာရ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းရာတြင္ သြင္းကုန္ခြန္မေကာက္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္ကာလကို အခ်ိန္တိုးေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒအသစ္လည္း ပါ၀င္သည္။ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း အ၀တ္အထည္ျပဳလုပ္ရန္ အစမ်ား အေမရိကန္သို႔ ၀င္ေရာက္သည္။

သြင္းကုန္ခြန္မေကာက္ေရး စမ္းသပ္ကာလမွာ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္၍ အဆိုပါ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေမရိကန္အ၀တ္အထည္ မွာယူမႈမ်ားမွာ အႏၱရာယ္ရွိလာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာအထိ သက္တမ္းတိုးရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဖရိကတစ္ခုလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးဥပေဒတြင္ အေမရိကအလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ဗလစ္တို႔မွ အ၀တ္စမ်ားႏွင့္ အထည္မ်ားအေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း နည္းပညာအရ ျပဳျပင္ျခင္းမွာေခတ္မွီေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

“ဒီဥပေဒဟာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအသာစီးရမယ့္ဥပေဒ(Win Win Legislation) ဖစ္ၿပီးအာဖရိကနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈ အားေကာင္းလာေစေရး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အလယ္ပိုင္းအေမရိကနဲ႔ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ဗလစ္တို႔နဲ႔ ေဒသတြင္းကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ပိုမိုေသခ်ာေစေရးေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေရးဆဲြထားတာပါ။”ဟု Utah ျပည္နယ္မွ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆီနိတ္တာ Orrin Hatch ကေျပာသည္။

                                                                            ***************************

အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖဲြ႕အၾကားေဆြးေႏြးမႈအရွိန္ျမင့္

(AFP သတင္းမွ 22 June 2012 ရက္စဲြပါ“Myanmar steps up dialogue with Kachin rebels” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖဲြ႕အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သံုးခ်ီ၊သံုးလားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕ KIO၊ ယင္းအဖဲြ႕၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ KIA တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရရထားပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဗုဒၶဟူးေန႔က ထပ္မံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု KIO ႏိုင္ငံျခားေရးရာဒုတိယဌာနမႈး ဗိုလ္မႈးႀကီးသမ္ေဒါင္က ေျပာၾကားသည္။

ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးခိုင္မာတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမိုင္ ဂ်ာယန္တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပခဲ့သည္ဟု KIO တာ၀န္ရွိသူက AFP သို႔တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားဟု ကခ်င္အုပ္စုဖက္မွ ရႈျမင္ျခင္းခံရေသာ ယခင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစား ဦးေအာင္မင္းကို ေနရာေပးကာညိွႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေမလအတြင္း ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုေဆြးေႏြးမႈသည္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

မႏွစ္က ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ယခင္ေဆြးေႏြးမႈ ၃ ႀကိမ္တြင္ တိုးတက္မႈ တစံုတရာ ျပသႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ေနာက္ပုိင္း တိုးတက္မႈလကၡဏာမ်ား ယခုသိသိသာသာထြက္ေပၚလာၿပီဟု ဆိုသည္။

တစံုတရာကို သေဘာတူညီမႈမယူခင္မွာ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႕ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ဦးေအာင္မင္းက“နားလည္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မႈးႀကီးလမ္ေဒါင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏွစ္က ဇြန္လတြင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္ရပ္ဆဲမႈ က်ိဳးပ်က္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေသာင္းဂဏန္းခန္႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ ၾကားမွ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏိုင္ငံကိုယိုယြင္းေစေသာ နာတာရွည္ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ မႏွစ္က အာဏာရလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးကို ေသာ့ခ်က္စည္းကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ ျမန္မာသမၼတက အစိုးရလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား(တပ္မေတာ္)ကို ညႊန္ၾကားထားသည့္ၾကားမွ ဆက္လက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈရွိရဲ႕လားဟူေသာ သံသယေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္ဟု ျမန္မာ့ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်)