Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

UPI News, 3rd November 2010

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက အသိအမွတ္ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။း

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိေနၿပီး လက္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစိုးရက အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းသို႔ အရပ္သားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္ ထားသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္းေနရာ ၂၅ % ရ႐ွိရန္ အာမခံခ်က္ ရထားၿပီး ျဖစ္သလို အစိုးရကလည္း အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားစြာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေဖာ္ထုတ္ ကန္႔ကြက္မည့္ နာမည္ႀကီး ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ား ကိုလည္း တားဆီး ပိတ္ပင္ထားသည္။

ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Jeremy Browne က Channel News Asia ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ လန္ဒန္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မ်ားစြာ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို တရားဝင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ မျပဳပါဘူး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ေက်ာ္ ႐ွိေနပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခ်င္တဲ့ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဟာလည္း ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ သေဘာထားကိုလည္း၊ ထင္ဟပ္ႏုိင္ျခင္း မ႐ွိပါဘူး၊ ဒီလို အေၾကာင္းရင္းေတြ ႐ွိေနတဲ့ အတြက္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မယူဆပါဘူး" ဟု ၎က ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၃၇ ခု ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ လက္႐ွိ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာ အႏုိင္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တုိင္းျပည္တြင္းမွ  အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ၾကရန္ ျပည္သူ လူထုကို ႏႈိးေဆာ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြဒဏ္ (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ (သို႔) ျပစ္ဒဏ္ ၂ ရပ္စလံုး က်ခံရမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း အတိုက္အခံ DVB သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Economist, 3rd November 2010

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ယခင္က အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဆိုလိုသည္ကို လူတိုင္း သိၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ ႀကီးမားစြာ အႏုိင္ရ ခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက လက္မခံခဲ့ေပ။

ယခု အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ၾကာေသာအခါ ယခုအပတ္ အကုန္တြင္ ပါတီစံု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိသည္။ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္၍ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ေအာက္မွ အေ႐ြးခံရန္ ႐ွိသည္။ ပါတီ၏ အမွတ္အသား ျဖစ္ေသာ အျဖဴေရာင္ ေနာက္ခံတြင္အစိမ္းေရာင္ ျခေသ့ၤမွာ တုိင္းျပည္ေနရာ အႏွံ႔ခ်ယ္မႈန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးထူးျခားျခား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ USDP သည္ ေနရာ အားလံုးတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သျဖင့္ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာေနေပသည္။ အခ်ိဳ႕ ပါတီငယ္မ်ားသည္ ေနရာ အနည္းငယ္ တြင္သာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အမ်ားစုသည္လည္း ၎တို႔ လူမ်ိဳး ပါတီမ်ား အေပၚ ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ၾကသည္။

အတိုက္အခံ အတြက္မူ ယခင္ပံုစံ အတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ NLD သည္ ဥပေဒမ်ား တရားမွ်တမႈ မ႐ွိသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး သမိုင္း စာမ်က္ႏွာမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အျခား ပါတီမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ မ႐ွိေတာ့ေပ။ ထိုအထဲတြင္ သပိတ္ေမွာက္မႈကို သေဘာမတူေသာ NLD အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) သည္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပါလီမန္တြင္ လံုေလာက္ေသာ အတုိက္အခံ အင္အား ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အျခားပါတီမ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မ႐ွိၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ အားလံုးက ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ အခ်က္မွာ ပိုေကာင္း လာေလမလားဟု ထိုင္ေစာင့္ ေနသည္ႏွင့္ စာလွ်င္ အားနည္းခ်က္မ်ား အမွားမ်ား ႐ွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ဟု ခံယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလ့အက်င့္ သိပ္မ႐ွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရး သမား ျဖစ္ခ်င္တယ္" ဟု တစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္အား ေျပာျပသည္။

ထိုအခ်က္မွာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္သည္။ သို႔ေသာ္ NLD သစၥာခံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပင္ပမွ တစ္သံတည္း ထြက္ေသာ အျမင္တြင္၊ သစၥာ မ႐ွိသူမ်ား အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ NDF သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စတင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္က NLD ၏ ခိုင္မာေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြသူမ်ားကို စည္း႐ုံးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ NLD တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎၏ ေထာက္ခံသူမ်ားအား NDF ႏွင့္ မပူးေပါင္းရန္ ေျပာခဲ့ၿပီး၊ ယုတ္စြအဆံုး အိမ္တံခါးပင္ ဖြင့္မေပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက အေမရိကန္ သံတမန္အား NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီမွ ခြဲထြက္သြားသူမ်ား အေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အမုန္းတရားအား ထုတ္ျပခဲ့ရာ သံ႐ုံး
ဝန္ထမ္းမွာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ NDF ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထင္႐ွားေသာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ေထာက္ပံ့သူမ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ကို အာ႐ုံျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ စြပ္စြဲခ်က္မွာ စစ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး သမားမ်ားက အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ NDF အား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ၿပီး မ႐ိုးသားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ (NDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ စီးပြားေရး သမားမ်ားထံမွ အကူအညီ ယူရေၾကာင္း ေျပာသည္။) မၾကာေသးမီက NDF ဦးေဆာင္၍ ေျခာက္ပါတီ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ထိုစြပ္စြဲခ်က္ေၾကာင့္ ေ႐ွ႕မဆက္ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကြဲအၿပဲမ်ားသည္ အတုိက္အခံ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားသည္ အာဏာ႐ွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး၏ ဘာမဟုတ္ေသာ ကိစၥျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳလုပ္ေသာ သဘာဝကို မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ေနာက္ခံျပဳ အင္အားစုမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိစၥမွာ စိတ္ကူးရန္ ခဲယဥ္းေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ NDF ႏွင့္ အျခား ပါတီမ်ားသည္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မွာ ရက္စက္ ႀကမ္းၾကဳတ္ၿပီး၊ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ေသာ အစိုးရအား အေလ်ာ့ ေပးသည္ဟု ယူဆၿပီး ၎တို႔အား မုန္းတီးသူမ်ားက ထိုလုပ္ရပ္ကို ျပည္သူမ်ား မယံုၾကည္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ၎တို႔ ေအာင္ျမင္ သြားႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ကမာၻက လႊတ္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာေနသည့္ ၾကားမွ အက်ဥ္းက် ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ အမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ မေကာင္းျမင္ရျခင္း တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေပသည္။ သူမ၏ ေနာက္ဆံုး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၃) ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက သူမအား လႊတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ အတုိက္အခံမွာလည္း ထုိသို႔ေသာ စုစည္းေသာ အာဏာ ႐ွိဖို႔ လိုအပ္လွသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 1st November 2010

ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ သိသာစြာ လႊဲေျပာင္းမႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတုဟု ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကေသာ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စနစ္သစ္သည္ ျပည္သူလူထုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဏာ ငတ္မြတ္ေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ မေပးနိုင္ပါက ျဖစ္ပြားလာ ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္ျခင္းႏွင့္အတူ မေရရာေသာ အနာဂတ္ ကာလ တစ္ခုဆီသို႔ ျပည္သူ သန္း ၅၀ ႏွင့္ သယံဇာတ ၾကြယ္၀ေသာ တိုင္းျပည္တို႔ ဦးတည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ပံုရိပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးထားသည္။

-      ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေပၚယံ ႐ုပ္ေျပာင္းျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ စစ္တပ္က အာဏာ ဆက္ယူမည္

စစ္တပ္က အာဏာကို အမွန္တကယ္ စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ယံုၾကည္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၅ % သီးသန္႔ ဖယ္ထားသည့္ အျပင္ လတ္တေလာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ႀကိဳးကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ အေျမာက္ အျမား အႏိုင္ရရန္ မ်ားစြာ ေသခ်ာေနသည္။

သမၼတက တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးကို ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးကာ က်န္၀န္ႀကီး ရာထူးမ်ားကို တပ္မေတာ္ႀကိဳးကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေပရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ အသံုးစရိတ္ ဘီလ္စာရင္း မ်ားမွာမူ လႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က မျဖစ္မေန ထိန္းခ်ဳပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး ဇာတ္ကြက္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ သည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္ဟု စစ္အစိုးရက ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ေန သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ရန္၊ ျမႇင့္တင္ရန္ ဆႏၵ ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

-      ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်ဆံုးကာ စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္ယူမည္

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့စဥ္က ရလဒ္ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မလိုလားေသာေၾကာင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွ စစ္အစိုးရက သင္ခန္းစာ ယူခဲ့သည့္ လကၡဏာ ရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ဂ႐ုတစိုက္ ေရးဆြဲကာ အာဏာကို ယင္းတို႔ လက္ထဲ ျပန္လႊဲရန္ အေသအခ်ာ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္ကို ျပည္သူအမ်ားစုက ပယ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ လူထု အံုၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အာဏာရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲမည့္ တပ္မေတာ္ အုပ္စုကြဲ၏ အာဏာ သိမ္းျခင္းမွာမူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် နည္းသည္။

ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို  အာဏာ သိမ္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ေရးဆြဲေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း ပါ၀င္သည္။ အခ်က္ေၾကာင့္ အကယ္တပ္မေတာ္၏ အာဏာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ၾသဇာ က်ဆင္းလာျခင္း တို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက အာဏာ ျပန္သိမ္းရန္ အတြက္ အေၾကာင္းျပရန္ ပဋိပကၡမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးျခင္းကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

-      တကယ့္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေရရွည္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၾသဇာ ကင္းရွင္းေသာ တကယ့္အစစ္ အမွန္ အရပ္ဖက္ အစိုးရထံ တျဖည္းျဖည္း အာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ကိစၥမွာ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိၿပီး တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အာဏာ တည္ေဆာက္ပံု အေျပာင္း အလဲမ်ားက တပ္မေတာ္အတြင္း သေဘာထား မတူေသာ အုပ္စုကြဲမ်ားကို ထြက္ေပၚ ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေသာ ပညာရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား (စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ) ကို ေနရာေပးရန္ လိုလားျခင္း မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈ၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵ (သို႔) ပုဂၢလိက စီးပြားေရး (သို႔) ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း (သို႔) ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြင္း အုပ္စုကြဲမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ပထမပိုင္း အစိုးရ အနည္းငယ္ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေသာ္လည္း အိုမင္း ရင့္ေရာ္လာသည့္ စစ္အစိုးရ ထိပ္ဆံုး တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ကြယ္လြန္ျခင္း (သို႔) ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါက စတင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္အတြင္း အကြဲအၿပဲ မွန္သမွ်သည္ အာဏာ သိမ္းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္တက္ လာေစဖြယ္ ရွိသည္။

-      စစ္တပ္ ႀကိဳးကိုင္ အစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ပယ္ခ်ျခင္း

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရး ခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူထု ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ လူထု မေက်နပ္မႈကို နက္႐ိႈင္းေအာင္ ဖန္တီးသလို ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ကတိျပဳထားသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ကတိက၀တ္မ်ားကို ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ အစိုးရက ပ်က္ကြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆူပြက္ အံုၾကြမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ဤကိစၥမွာ ယခင္ကလည္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္း တက္မႈ ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ ျပည္သူလူထု ေဒါသပြားကာ ၂၀၀၇ တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ သံဃာေတာ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကလည္း ျပည္သူလူထု၏ ေတာ္လွန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ႏွင့္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔ကို ထပ္မံ ျပသခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသစ္ကို ေဆြးမ်ိဳးေရာင္းရင္း ေကာင္းစားေရး၀ါဒ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ႏွင့္ အလြန္အမင္း မညီမွ်မႈမ်ားက ဒုကၡေပးဖြယ္ ရွိေနသည္။ အကယ္၍ တရားစီရင္ေရး စနစ္ စြန္းထင္း ေနျခင္း၊ လယ္သမား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံေနရျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ လူမႈ ဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ယင္းတို႔၏ လက္တြင္း၌ပင္ ေတာ္လွန္ သူပုန္ထမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ အတိတ္က က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ တရားစြဲဆို လိုၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စုမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Monsters and Critics, 2nd November 2010

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ ႐ွိေနသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ ေနာက္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က တိုင္းျပည္မွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အံ့အားသင့္ ေစခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ နည္းပါးေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အႀကီးအက်ယ္ ထားခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ ရလဒ္မ်ား မထြက္ေပၚ ေစေရးအတြက္ ေသခ်ာစြာ စီမံခဲ့သည္။

"၁၉၉၀ တုန္းကလို ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြ ဝက္ဝက္ကြဲ ေအာင္ပြဲရဖို႔၊ စာရင္း ဇယား အရ ၾကည့္ရင္ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ပဋိပကၡ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိုရမ္တြင္  လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိသည့္ ရန္ကုန္ ILO ႐ုံးတြင္ ဆက္ဆံေရး အရာ႐ွိ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးေသာ Richard Horsey က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီက (၄၄၇) ေနရာ ၿပိဳင္ခဲ့ရာ (၃၉၂) ေနရာ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီသည္ (၁၀) ေနရာသာ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ NLD အား အာဏာ လႊဲမေပးခဲ့ဘဲ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားလည္း အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္။

သူမသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ႐ွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူမ၏ (၁၈) လ ျပစ္ဒဏ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၃) ရက္တြင္ ကုန္ဆံုး၍ လြတ္ေျမာက္ လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

NLD သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္လ်က္ ႐ွိၿပီး ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားကို မဲမေပးရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ႐ွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ (၅၀.၅) သန္း ႐ွိသည့္ အနက္ ဆႏၵမဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္ ဝင္သူ သန္း (၃၀) ခန္႔ ႐ွိသည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကိုပဲ ဆက္လက္ ထူေထာင္္တာ ျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဲမေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ေနတာပါ" ဟု NLD ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵမဲ ေပးပါမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္တဲ့လူ ေ႐ြးခ်ယ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႐ွိလို႔ပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ အေျပာင္းအလဲကို ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ အခ်ိဳ႕ ရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စာေပ ထုတ္ေဝသူ အသက္ (၄၅) ႏွစ္႐ွိ ကိုမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

NLD မွ ခြဲထြက္လာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) သည္ ပါလီမန္ သံုးရပ္ အတြက္ (၁၁၅၉) ေနရာ ႐ွိသည့္ အနက္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၀) ခန္႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္ မဲဆြယ္ေတာ့ လူထုက အံ့အားသင့္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔က ခေမာက္ (၎တို႔ ပါတီ အမွတ္အသား) ကိုပဲ ေပးၾကမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္" ဟု NDF ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာသည္။

အကယ္၍ NDF ကသာ ၎တို႔ ၿပိဳင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့ပါက ၎သည္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၀ % ရ႐ွိမည္ ျဖစ္၍ အတုိက္အခံ အသံ အတြက္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု အထိ ေနရာ ရ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီ (၃၇) ပါတီႏွင့္ တစ္သီး ပု