Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

DVB News, By Francis Wade, 9th April 2010

လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Gry Larsen က ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း၏ မ်က္စိထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သေဘာ မေတြ႕စရာ အမ်ားဆံုး ရွိေသာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္လာေအာင္ ေထာက္ခံ ကူညီသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ Larsen သည္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေရာက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ မူဝါဒတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဖြင့္ေပးမႈ ရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေနာ္ေဝ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရးအရေရာ ေျပာင္က်က် ေျပာဆို၍ လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ ကူညီေနသူ ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ရွိသည္။

ေနာ္ေဝသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း အၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းသူမ်ားကို လက္ခံခဲ့ေသာ ပထမဆံုး တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။

ယခု Larsen ၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ့ အတိုက္အခံမ်ားကို ေျဗာင္က်က် ေထာက္ပံ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ရွားရွားပါးပါး သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားစုသည္ လက္တစ္ဆုပ္စာသာ ရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ မႏွစ္က အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ လာေရာက္မႈ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းသည္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားဝင္ေစရန္ ျပသလို၍ ျဖစ္မည္ ထင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

Larsen သည္ သူမ၏ ခရီးစဥ္ အတြင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈ တိုးတက္လာေစေရးကို ေျပာၾကားရန္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ကိုသာ အာ႐ံုျပဳ သြားမည္ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။ သူမသည္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႐ႈတ္ခ် ကန္႔ကြက္မႈအား ေျပာျပခဲ့ၿပီး၊ အကယ္၍ အစိုးရ အေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို သြားပါက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြ အေနနဲ႔ လမ္းဆံု လမ္းခြကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အင္အား ေကာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ခ်မ္းသာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈနဲ႔ သေဘာမတူစရာ ေတြကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ကိုေတာ့ ျပည္တြင္းကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံကို အဓိက ေမာင္းႏွင္ေနသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ရွားေနလို႔ မရပါဘူး" ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ပစ္ထားခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက စၿပီး ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိသျဖင့္ စိတ္ဆိုးမႈကို မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 ျမန္မာ အစိုးရသည္ စက္တင္ဘာလ ကတည္းက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအား မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အားအရ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသနားခံစာအား ပယ္ခ်ျခင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာမတူမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတို႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္၍ စကားေျပာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ မဆက္ဆံဘဲ ပစ္ထားျခင္း၏ ရလဒ္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Penisulaqatar.com, 11th April 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၎၏ ပိုင္နက္ အတြင္း ပုန္းခိုေနသည့္ အိႏၵိယ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သည့္ သူပုန္မ်ားအား စတင္ တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံထဲမွ စစ္ေရး အကူအညီ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ထိပ္တန္း သံတမန္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"သူပုန္ေတြကို ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္း တုိက္ခိုက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေရး အကူအညီ ေပးဖို႔ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယကလည္း စစ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ သေဘာတူပါတယ္" ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးၾကည္သိန္းက "ကုန္းတြင္းပိတ္မွ လမ္းပြင့္လာမည့္ ကင္းစတက္ အတြင္းမွ အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵိယ" ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က႑ ေပါင္းစံု နည္းပညာ ႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ BIMSTEC သည္ ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဘူတန္ ႏွင့္ နီေပါ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနပါတယ္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပူပန္မႈနဲ႔ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္တဲ့ စိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အိႏၵိယက ေထာက္ပံ့ ကူညီမွသာ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ဦးၾကည္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာက အိႏၵိယထံမွ ေတာင္းဆိုေသာ စစ္ေရး အကူအညီ အမ်ဳိးအစားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားရန္ ၎က ျငင္းဆိုသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation, 9th April 2010

          အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအား ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ မဲေပးပဲြ ေလ့လာသူမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီရန္ ယေန႔မနက္တြင္ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။

          ညီလာခံတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ပဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား ကုိယ္စား တက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာဆစ္ပီ႐ုိျမက "ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္ဝ၍ ေလးစား ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပသည္ကိုသာ အာဆီယံက ျမင္ေတြ႕လုိသည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံ အေပၚ အမ်ားက ႐ႈျမင္ပံုႏွင့္ စည္းလံုး ခုိင္မာမႈသည္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနသည္ဟု ကာဆစ္က ေနးရွင္း သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံက ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား၊ ဖိအားမ်ားကုိ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာေပါက္ နားလည္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား လြတ္လပ္ မွ်တ၍ ပါတီအားလံုး ပါဝင္ခြင့္ ရေစရန္အတြက္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ ပုိမုိ ျပသရန္ ၎တုိ႔အားလံုးက ျမန္မာအစုိးရအား တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေထာင္ကာစ၌သာ ရွိေသးသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကာဆစ္က ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By William Boot, 10th April 2010

          ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ တုိးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္း သံုးစဲြမည္ ဟု သိရသည္။

          ထုိင္းအစုိးရ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဆုိပါေငြကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ကခ်ာနာပူရီမွ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ Prachuap Khiri Khan ေတာင္ဖက္တြင္ အၿမဲတမ္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရး စခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

          အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဟြာဟင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရွင္ ကြန္ဖရင့္၏ အရန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရာ၌ သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          အဆုိပါ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္ကုန္မ်ား သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

          ဘန္ေကာက္သည္ ထားဝယ္ႏွင့္ ကခ်ာနာဘူရီမွ အေျဖာင့္တုိင္းလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၃၀၀ သာ ေဝးၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု ထုိင္း ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 10th April 2010

          ၾသစေၾတးလ် အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၂၀၀၇ မွစ၍ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထား ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၁၆၀ % ႀကီးထြားလာခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖဲြ႕က စြပ္စဲြလုိက္သည္။

          အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ျမင့္တက္မႈမွာ အမ်ဳိးသမီးဝတ္ အထည္အလိပ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မပါဝင္ဟု Burma Campaign Australia (BCA) က  ယခုအပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

          ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ကုန္သြယ္ေရးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ၁၆၀ % အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု BCA ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ Zetty Brake က ေျပာၾကားသည္။

          ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမႈ၏ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိပါ။

          သိမ္းႀကံဳး ၿခံဳငံု ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်က ျမန္မာအေပၚ ခ်မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာေငြေၾကး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ သီးသန္႔ ပစ္မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကုိမူ ၾသစေၾတးလ် အစုိးရက ၂၀၀၇ မွစ၍ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ေျပာင္းလဲလာသည္ အထိ အလံုးစံု ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးႏွင့္ အစုိးရက လက္ရွိ ခ်မွတ္ထားေသာ ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု BCA က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.