Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၁.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အျမင့္ဆံုး Congressional Award ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံရယူမည္

(Associated Press မွ 18 July 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s SuuKyi to receive congressional Award”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္အားေပးျခင္း

( 18 July 2012 ရက္စြဲပါ V0A News မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ Encouraging further change in Burma ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ၿဗိတိန္ပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းတစ္ခုႀကိဳးပမ္း

(Reuters သတင္းဌာနမွ 19 July 2012 ရက္စြဲပါ UK private equity firm cruises into Myanmar as sanctions ease ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အျမင့္ဆံုး Congressional Award ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံရယူမည္

(Associated Press မွ 18 July 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s SuuKyi to receive congressional Award”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က ၎၏ အျမင့္ဆံုးအရပ္ဘက္ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆပ္ျဖစ္သည့္ Congressional Gobal Medal ကို ျမန္္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္မည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေနအိ္မ္တြင္ အထိန္းသိမ္းခံရစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ျပည္ပခရီးမထြက္ႏို္င္ခဲ့ေပ။

ယခု လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာေသာ ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ မၾကာေသးမီကထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ Congressional Gobal Medal ဆုကိုသာမကဘဲ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ Atlentic Council ၏ Global Citizen Award ကိုလည္း လက္ခံရယူမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သူမကို ဖိတ္ၾကားဦးမည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္မည့္ကာလသည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက်င္းပခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကလည္း ဧၿပီလျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ =ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

                                                                      *******************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္အားေပးျခင္း

(18 July 2012 ရက္စြဲပါ V0A News မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ Encouraging further change in Burma ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ေႏြဦးအစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းျပီးကတည္းက တုိးတက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစတြင္ ဧၿပီလ၌အားလံုးပါ၀င္ၿပီး၊ အမ်ားလက္ခံသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း၊ မီဒီယာ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀၀ ေက်ာ္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိုမုိလမ္းဖြင့္ေပးေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကာလမ်ားအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒကို ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ အေမရိကန္က ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရွိေစမည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမုိင္း၀င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ သမၼတ Barack 0bama သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အေရးယူခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး၊ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကို(၁၅)ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္လာျခင္းသည္ တာ၀န္ယူေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စံျပျဖစ္လာမည့္ အလားအလာေကာင္းရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အားေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ားသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေရးယူ ခ်မွတ္ထားျခင္းဟူသည့္ အခြင့္အာဏာသည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီးခ်မွတ္မည့္ အေရးယူမႈမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္အစုိးရ၏ အခြင့္အာဏာကိုလည္း သက္တမ္းတုိးသည့္ အမိန္႔အာဏာကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားအစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈကိုခြင့္မျပဳေပ။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အေသးစိ္တ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တာ၀န္ယူႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ အားေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေနာက္ထပ္တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရန္ျဖစ္ေနမႈမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအရကုန္သြယ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္ဖိအားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

                                                                        *************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ ၿဗိတိန္ပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းတစ္ခုႀကိဳးပမ္း

(Reuters သတင္းဌာနမွ 19 July 2012 ရက္စြဲပါ UK private equity firm cruises into Myanmar as sanctions ease ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအခါအေနာက္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္အေျခစုိက္ ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာလုပ္ငန္း တစ္ခုသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ခရီးသည္တင္ ဇိမ္ခံသေဘၤာမ်ား ေျပးဆြဲေပးမည့္ လုပ္ငန္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိၿပီး ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႔ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘုရားပုထုိးမ်ားႏွင့္ ကုိလုိနီေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ားက ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္ ဆုိေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကဲ့သုိ႔ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာရန္လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္။

အာရွေဒသမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွာ တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ အာရွပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအဆုိအရ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားလည္း ဒြန္တြဲထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္းနယ္ပယ္သစ္တစ္ခု ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သာ ဂ်င္မ္ေရာ္ဂ်ာက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း Oilprice.com ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ  အင္တာဗ်ဴးတြင္ "လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာေဒ ျဖစ္ႏုိင္သည္"ဟု ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တံခါးဖြင့္စနစ္စတင္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ေျပာဆုိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ အာရုံစုိက္မႈကုိခံေနရတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ၊ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္မႈေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦးေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တုိရစ္ဇင္မွာေပါ့"ဟု ပုဂၢလိက စုရွယ္ယာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ TLG  ၏ အႀကီးအကဲ Zain Latif က ေျပာၾကားသည္။

TLG သည္ ယခုအခါ ဧရာဝတီျမစ္အထက္ပုိင္း၌ ဇိမ္ခံသေဘၤာမ်ားေျပးဆြဲကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ အေသးစားပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈကုိ အဓိကဦးစားေပးသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း အနည္းငယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဇိမ္ခံသေဘၤာမ်ားေျပးဆြဲသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကုိ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

အျခားေသာ အာရွပုဂၢလိက အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဟာင္ေကာင္မွ Cube Capital ႏွင့္ Marc Faber ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ Leopard Capital တုိ႔သည္လည္း ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြေရးက႑ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးက႑တုိ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ျမန္မာအေပၚပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် ေပးလုိက္သည္။ အဆုိပါလုပ္ရပ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီအခ်ိန္ကာလတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္္မာအရပ္သားအစုိးရ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ သူမ်ားကဆုိသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပေဒသသုိ႔ သမုိင္းဝင္ ခရီးသြားေရာက္မႈအစရွိသည္တုိ႔က ဧရာမေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အေနာက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာျပည္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုိစိတ္ရွိလာေအာင္ အစပ်ိဳးေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။

နာမည္ေက်ာ္ General Electric ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကုိင္လာေသာ ပထမဆုံး အေမရိကန္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာသည္။ General Electronic က ျမန္မာျပည္ရွိ ေဆးရုံ ၂ ရုံအတြက္ ေဆးရုံသုံးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဤအေတာအတြင္း၌ပင္ ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ 'ၿဗိတိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလအတြင္း ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စစ္မွန္ေသာစေတာ့ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေဈးကြက္မရွိရာ ရန္ပုံေငြ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိဆြဲေဆာင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။

Charlemagne Capital မွ ပူးတြဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Julian Mayo က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားဆီက ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသည္။ "၁၉၉၅ ခုႏွစ္တ