Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၉.၉.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာက ႏိုင္ငံျခားသား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳမည္

(9 September 2011 ရက္စြဲပါ Nikkei. com မွ Myanmar to allow Foreign land ownership ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. တရုတ္-ျမန္မာမီးရထားလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးမည္ဟု အစုိးရ ကတိျပဳ

(Monster and Critics မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. အင္ဒိုနီးရွားလို ျမန္မာ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ပါ့မလား

(The Nation မွ 8 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Can Burma transition as well as Indonisia did?” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

****************************************************************************************************

ျမန္မာက ႏိုင္ငံျခားသား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳမည္

(9 September 2011 ရက္စြဲပါ Nikkei. com မွ Myanmar to allow Foreign land ownership ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ( ၂၄ ) ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားမႈအား ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ရွိေနသည္။

                လက္ရွိအစိုးရသည္ ထိုသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

                ဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ကက္ဘိနက္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ရာ ေျခာက္လအတြင္း ျပ႒ာန္းမည္ဟု အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေဆာက္အဦး( သို႔မဟုတ္) စက္ရံု ေဆာက္လုပ္လိုပါက ေျမကို ငွားရမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကို ျပန္ရ ေအာင္ ယူေနရေသာ အခ်ိန္အတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

                ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေဖာ္ျပထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြသို႔ သင့္ေတာ္သည့္ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ လဲခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

                ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းရန္တို႔ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ဆက္ဆံ ေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္လ အတြင္းက လာေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕လည္း လာေရာက္ခဲ့သည္။

                ဂ်ပန္ စီးပြားေရးဖက္ဒေရးရွင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးညိႇႏႈိင္းေပးသူ Keidanren သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေရး သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

****************************************************************************************************************

တရုတ္-ျမန္မာမီးရထားလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးမည္ဟု အစုိးရ ကတိျပဳ

(Monster and Critics မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိျဖတ္သန္းၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသအထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရွည္လ်ားေသာ မီးရထား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအား ျမန္မာအစုိးရကေလွ်ာ္ေၾကးေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ သိရ သည္။

ျမန္မာ့မီးရထားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေအာင္မင္းက ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ အဆုိပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား လိမ္ညာ လွည့္ျဖားျခင္းမခံရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယင္းမီးရထားလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမူဆယ္ၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာတုိင္းမ္ သတင္းဂ်ာနယ္က ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

‘ဒီစီမံကိန္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိေစ့စပ္တဲ့ ေနရာမွာ ရထားလမ္းေဖာက္တဲ့အခါ အသုံးျပဳရမယ့္ေျမယာေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးဖုိ႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြကုိ အကာ အကြယ္ ေပးဖုိ႔ အစစအရာရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒုကၡေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆုိ သည္။

အဆိုပါ မီးရထားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ားလုပ္ကုိင္ရာ၌ လယ္ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းပုိက္ခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္သားအျဖစ္ ေစခုိင္းခံရျခင္းအပါအဝင္ အျခား ေသာ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎တုိ႔က အတိတ္ကာလမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဥပမာေပးကာ ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။

“တကယ္လုိ႔ ေျမယာေတြဟာ ပုဂၢလိကပုိင္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီး တန္ဖုိး သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ တန္ဖုိးအတုိင္းေျမပုိင္ရွင္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီးရထားအင္ဂ်င္နီယာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔အၾကား ကန္ထရုိက္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ရာ စီမံကိန္းကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆုိသည္။ ဦးေအာင္မင္း သည္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေက်ာက္ျဖဴ-မူဆယ္ရထားလမ္း စီမံကိန္းၿပီးဆုံးရန္ ငါးႏွွစ္မွ်ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကုိ တည္ေဆာက္ေရး၊ လုပ္ကုိင္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးေရးကန္ထရုိက္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံေလာက္ကုန္က်မွာပါ။ စီမံကိန္းၿပီးသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ တရုတ္ကုမၸဏီကုိ ႏွစ္ ၅၀ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရမွာပါ” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။ ယင္းရထားလမ္းသည္ တစ္လမ္းသြား ျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ ခန္႔ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ရထားမ်ားခုတ္ေမာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ခရီးသည္မ်ား အပါအဝင္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ ခန္႔တင္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ရထားလမ္းကုိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းႏွစ္လုိင္း၏ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စြမ္းအင္ပုိက္လုိင္းႏွစ္ခုမွာလည္း တရုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝန္ယူေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရထားလမ္းႏွင့္ စြမ္းအင္ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလုံးသည္ တရုတ္ျပည္အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္စက ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းဆြဲထား ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားခဲ့ရင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္စရာမလုိဘဲ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရွိတဲ့ ေနရာကို ကုန္ပစၥည္းေတြ သယ္ယူတင္ပို႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ေတာင္ဘက္ တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကခ်နာဘူရီသုိ႔ မီးရထားလမ္း သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္ရန္လည္း စဥ္းစား လ်က္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ Intal-Thai Development ေကာ္ပုိေရးရွင္းက အဆုိပါထားဝယ္အနီး ေရနံဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

**********************************************************************************************

အင္ဒိုနီးရွားလို ျမန္မာ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ပါ့မလား

(The Nation မွ 8 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Can Burma transition as well as Indonisia did?” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ႏိုင္ငံေရးကိုစတင္လႊမ္းမိုးမႈ၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းကာလမ်ားက ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လက္ရွိ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေရးထိုးလ်က္ရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကား ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္မႈမ်ားကို မၾကာ ခဏ ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ SLORC ဟူေသာ အမည္မွ ၁၉၉၇ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးေကာင္စီ SPDC ဟူ၍ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ယခင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရသည္ အင္ဒိုနီးရွားမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စစ္တပ္ကို ေနရာယူေစခဲ့ သည့္ ဆူဟာတို၏ ပံုစံသစ္အစိုးရကို ပံုတူ ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ SLORC က စတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ေမလ နာဂစ္ဆိုက္ကလံုးအလြန္တြင္ SPDC က ဆႏၵခံယူပြဲအတုျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေပၚထြက္လာေသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ဆူဟာတိုႏွင့္ သူ၏ ပံုစံသစ္ အစိုးရ၏ ပံုရိပ္ကို ထင္ဟပ္ျမင္ေယာင္ေစသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ဆူဟာတိုေခတ္ ဂိုလ္ကားပါတီ၏ ျမန္မာ့ဟန္ပံုစံ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း USDA ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ စတင္ ေရးဆြဲျခင္းမတိုင္မီ လအနည္းငယ္အလိုတြင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေပၚထြက္လာၿပီး လူအမ်ားက အတုအေယာင္ဟု ေဝဖန္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကေသာ ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ထိုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ USDA ကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP ဟု နာမည္ ေျပာင္းကာ ပါတီဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ SPDC ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္မွာ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ USDP ပါတီ၏ အမတ္ေလာင္းျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ရသူျဖစ္လာသည္။

အထက္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၊ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတို႔မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူအမ်ားစု၏ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျမင္သာေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေ႐ွာင္လႊဲ၍မရေသာ အဆင့္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ေစာဒကတက္ ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ႏိုင္မည့္စြမ္းရည္ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူ မ်ားစြာက ယံုၾကည္ျခင္းမရွိၾကေသာ္ လည္း သူ၏ ႀကိဳးစားမႈမွ ေနာက္က်စြာ ထြက္ေပၚလာသည့္ လတ္တေလာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက အားလံုးကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ယင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား အၾကား တရားဝင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ အေတာ္အတန္ ပြင့္လင္းျမင္သာလာေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ မီဒီယာတို႔အေပၚ အစိုးရ၏ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ သံသယႀကီးစြာျဖင့္ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို သတင္းစာတြင္ လူသိ႐ွင္ၾကား ေၾကညာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အၿမဲတမ္းေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား သမိုင္းဝင္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည့္ “ေက်နပ္အားရမႈ” သည္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း စာမ်က္ႏွာသစ္မ်ား ေရးထိုးမည့္ ေႏြးေထြးေသာ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈကို ပံုေလာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံေနရသူ ျမန္မာဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အိုေဟး ကြင္တားနား သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ ျပန္လည္ ရရွိကာ အစိုးရတာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတႀကီးက ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ အစိုးရက အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္အစိုးရ စီစဥ္သည့္ ၿခံဳခိုလုပ္ႀကံမႈကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္လွ်င္ အစိုးရ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ လိုက္ပါေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ တစ္ဝိုက္သို႔ ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ံုးမႈ ခရီး လွည့္လည္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို အကဲခတ္ ေလ့လာသူ အမ်ားစုက သတိႀကီးစြာ ထား၍ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းကိစၥအာလံုး ကို လူျမင္ေကာင္း႐ံုအတြက္သာ သမၼတႀကီးက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ဟုတ္ပံု မရဟု ယူဆႏိုင္သည္။ လူျမင္ေကာင္း႐ံုအတြက္သာ ဆိုလွ်င္ ဤမွ်အထိ လုပ္စရာ မလိုအပ္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအပါအဝင္ လူအမ်ားစုက ယခုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို "ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ႏိုင္မည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား"ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

                အဆိုပါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက သမၼတ ဟာဘီဘီလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အဓိက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ျပန္၍ သတိရေစသည္။ ဆူဟာတို၏ ၾသဇာခံ ျဖစ္႐ံုသာမက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးထက္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ ေနၾကခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဟာဘီဘီက ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ထိေရာက္စြာ အသြင္ေျပာင္းလဲမည့္ တစ္ဟုန္ထိုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ မိတ္ဆက္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။

                လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရွ႕တီေမာ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ဥပေဒသစ္ ၃ ခု ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၅ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ၁၉၉၉ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လမ္းခင္းေပးမည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၏ က႑နွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ တို႔ကို မိတ္ဆက္ ျပ႒ာန္းျခင္း စေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဟာဘီဘီက စတင္ခဲ့သည္။

                ၁၉၉၉ တြင္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပကာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရပ္က ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉ အၾကား ဟာဘီဘီ၏ သမၼတ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ အဆင့္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ထင္ရွားစြာ ျပသေနသည္။

                ၁၉၉၈ ေမလတြင္ ဆူဟာတိုထံမွ အာဏာဆက္ခံခဲ့သည့္ ဟာဘီဘီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ေပးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ အသက္ရွင္ဆဲ အာဏာရွင္မ်ား၏ အေမြခံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ နာမည္ခံမ်ားဟု ကမာၻက သတ္မွတ္ယူဆခံ ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

                ကမာၻတြင္ အာဏာရွင္တို႔၏ အာဏာအေမြႏွင့္ မတရားရွာထားေသာ ဓနဥစၥာမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရွိေရးသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မထူးဆန္းသည့္ သဘာဝသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဟာဘီဘီသည္ သူ႔ဆရာ အာဏာရွင္ထံမွ ႐ုန္းကန္ ခြဲထြက္ရဲသည့္ သတၱိရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဆူဟာတို၏ အစြပ္စြဲခံ အဂတိ လိႈက္စားမႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆူဟာတိုကို ႐ံုးေတာ္၌ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ အကယ္၍ ဟာဘီဘီသာ ၁၉၉၈ ႏွင့္ ၁၉၉၉ အၾကား အေရးႀကီး ေသာ ကာလတြင္ ဆူဟာတို၏ ႀကိဳးဆြဲျခင္းကို ခံေနခဲ့ပါက အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ကြဲျပားေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္သြား ေပလိမ့္မည္။

                ထိုကဲ့သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သမိုင္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ေသာ ဟာဘီဘီသည္ သူ႔လက္ထဲမွ အာဏာကိုမူ မထိန္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏ မွတ္ဥာဏ္တြင္ ခါးသီးေနဆဲ ျဖစ္သည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံအားျပဳ အာဏာရွင္ ဆူဟာတိုႏွင့္ ရင္းႏွီးလြန္းသူအျဖစ္ ဟာဘီဘီကို ႐ႈျမင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဟာဘီဘီ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူထုထံမွ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာျခင္း