Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၁)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမေစ်းမ်ား တက္လာမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲသူမ်ားကို လမ္းေဘးသို႔ေရာက္သြားေစသည္

(11 Sep 2013 ရက္စဲြပါ The Star Online မွ Soaring Land Prices Push Myanmar’s poor into streets ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ငွားရမ္းခမ်ား ေစ်းတက္လာေသာေၾကာင့္၊ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုရာေပါင္းမ်ားစြာကို ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရၿပီး၊ လမ္းေဘးတြင္း သနားစရာ ေကာင္းေသာ ဘဝသို႔ ေရာက္ၾကဖြယ္ရွိပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရအာဏာရၿပီးကတည္းက လုပ္ေဆာင္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ အသြင္းေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းလာၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး ေပၚထြက္လာေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ တက္ေစ်းကိုေမွ်ာ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေစျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား အိမ္မဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည့္သဖြယ္ ျဖစ္လာပါသည္။

“မိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ ေနစရာမရွိေတာ့ဘူး၊ စားစရာလည္း မရွိဘူးလို႔ အကူအညီေတာင္း ေနၾကပါတယ္။” ဟု အသက္ (၆၁) ႏွစ္ရွိ ေဒၚခင္ဆန္းဦးက ဆိုပါသည္။ ေဒၚခင္ဆန္းဦးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္းရဲ ေသာ ဆင္ေျခဖံုးရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုအတြင္းမွ အိမ္မဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ယာယီအိမ္ကူညီေပး ေနရေသာ ဌာနမွ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမစာရ သည္ သူ၏ ‘သဘာဝ’ အမည္ရဧက (၃၀) က်ယ္ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဝင္းအတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ (၁၆) လမွစ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ ေနရာေပးခဲ့ရာ သတင္းမွာ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ေဒသမွ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားကို မ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

‘သဘာဝ’ ေက်ာင္းတိုက္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ တစ္နာရီသာသာသြားရေသာ ေနရာတြင္ရွိၿပီး တဲငယ္ ေလးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ေသာ မိသားစု (၂၄၀၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ေဆာင္ရန္ မတက္နိုင္သည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ တရားအားထုတ္သူမ်ားေနထိုင္ရန္ ထားရွိေသာ ဝါးတဲတန္းႀကီးတန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တြင္ တိုက္ခန္းငယ္ေလးတစ္ခု ငွားရမ္းခမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၂၅% တက္လာၿပီး၊ ေရာင္းဝယ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကထက္ ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အသက္ (၅၇) ႏွစ္ရွိ ေဒၚတင္တင္ဝင္းသည္ သူ႔သမီး၊ သား၊ ေျမးႏွစ္ဦး၊ ခင္ပြန္း ႏွင့္အတူ ‘သဘာဝ’ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ လာေရာက္ေနထုိင္ရပါသည္။ ၎တို႔ အငွားေနထိုင္ေသာ အခန္းက ေျခာက္လစာ ႀကိဳတင္လစာေငြ ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ မေမးႏိုင္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။

“အခန္းငွားခက ခဏခဏ ေစ်းတက္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မငွားႏို္င္ေတာ့ပဲ ဒီကို ေျပာင္းလာရတာပါ” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။ ဤ ေနရာတြင္ လံုၿခံဳသည္ဟု ခံစားရေသာ္လည္း ေနရာသစ္တြင္ ျပည့္ၾကပ္ေန၍ မသက္သာဟု ဆိုပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသာ ရွိၿပီး တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ အလွမ္းေဝးလ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။

“အခုေတာ့ ရန္ကုန္က ေျမေစ်းဟာ သိပ္ေစ်းႀကီးတယ္ဆိုတာ တစ္ကမာၻလံုးက သိကုန္ၾကၿပီ” ဟု မ႑ိဳင္ အိမ္ ၿခံ ေျမ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးသန္းဦးက ေျပာပါသည္။

မိသားစုမ်ားသည္ အိမ္ငွားခေစ်းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ထြက္ၾကရသည္ဟု ၎က ေျပာခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ ၿခံ ေျမ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ရန္ မစြမ္းသာၾက ေပ။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခါ ေျမေနရာမ်ားမွာ ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္မ်ား းေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေျမေနရာလွဴမည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြေနရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္မ အမ်ိဳးသားက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္က ေလျဖတ္ခံထားရပါတယ္။အဲဒီေနာက္မွာ ကၽြန္မတို႔ စားစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။” ဟု ေဒၚျမင့္ႏြယ္ ကေျပာပါသည္။ ၎မွာ ကေလး ငါးဦးမိခင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤေက်ာင္းသို႔ေရာက္လာ ရပံုကို ရွင္းျပပါသည္။

သူသည္ သစ္သီးေရာင္း၍ ကေလးမ်ား စားေသာက္ရန္ႏွင့္ ေယာက်္ားအတြက္ ေဆးဖိုးရွာေဖြရၿပီး၊ ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း အျခားေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သိုု႔ပင္ ယခင္ဘဝသို႔ျပန္ေနရန္ လမ္းမျမင္ေတာ့ဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။


                                                


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C