Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၁.၂ဝ၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား

(The New York Times မွ 14 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Thomas Fuller  Myanmar Fighting Edges Toward China ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ာ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ပြဲမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား

(The New York Times မွ 14 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Thomas Fuller  Myanmar Fighting Edges Toward China ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူပုန္အုပ္စုႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားက အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံ တြင္းသုိ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မည့္အေနအထားသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကေျပာၾကားသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ နယ္စပ္ေဒသ လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ လူသုံးဦးေသဆုံးေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္က်ပ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေကအုိင္ေအ တပ္ဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လုိင္ဇာသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား အျပင္းအထန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေကအုိင္ေအမွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Awng Jet က တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ေျပာၾကားရာတြင္ "တနလၤာေန႔နံနက္အေစာပုိင္း အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအပါအဝင္ အရပ္သားသုံးဦးေသဆုံးေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အျခားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကမူ ဒဏ္ရာျဖင့္ေသဆုံးေနသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားပါရွိသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိေၾကာင္း ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး ယင္းကိစၥကုိ လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က သူပုန္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ရာတြင္ ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျပင္းထန္လာသည္။ ယခင္က ေကအုိင္ေအတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေတာင္ကုန္းတစ္ခုကုိ ယခုအခါစစ္တပ္က သိမ္းယူထားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းေတာင္ကုန္းကုိ သိမ္းယူလုိက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ လုိင္ဇာႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။

ေကအုိင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ပယ္ပ်က္သြားကာ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာမႈသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာအေႏွာက္အယွက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇ ေက်ာ္ၾကာရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရအာဏာရရွိလာၿပီး လပုိင္းမွ်အၾကာ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ပယ္ပ်က္သြားခဲ့သည္။

ကခ်င္သူပုန္မ်ားအား ဆက္လက္တုိက္ခုိက္သြားရန္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ ကိစၥတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသျပႆနာမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္တပ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူမည္ဟု ဆုိထားသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ သေဘာထားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံကမူ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအနည္းငယ္ေစလႊတ္ကာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာကမူ ယင္းနယ္စပ္ေဒသကုိ တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာေနရာဟု ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါ နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သူ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးအဆိုအရ တရုတ္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ေတာေတာင္ထူထပ္ၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဇာတိေျမတြင္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အလြယ္တကူပင္သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏွံ႔တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္မူ ေကအုိင္ေအတုိ႔ေလာက္ နယ္ေျမအေနအထားကုိ သိရွိပုံမရေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားကဆုိသည္။ ေလေၾကာင္းထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းမွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပ်က္က်ခဲ့ရာ ပုိင္းေလာ့ႏွစ္ဦးႏွင့္ အရာရွိတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ကခ်င္သူပုန္မ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ကုိ ၎တုိ႔ပစ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ္လည္း အစိုးရက အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ေတာင္ပုိင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ စစ္ဘက္ႏွင့္ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားက နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ အေျခအေနကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ Global Times သတင္းစာက နယ္စပ္ေဒသ Nabang ၿမိဳ႕မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယအႀကီးအကဲ Shang Haifeng  ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပရာတြင္ "အဆုိပါၿမိဳ႕က်ပ္ ယူနန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရုံးဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္" ဟု ဆုိသည္။

Wuhan စီတီတြင္ထုတ္ေဝေသာ Changjiang Daily သတင္းစာေရးသားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားမွာ ျပင္းထန္လာလ်က္ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီလ  ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ လုိင္ဇာႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ Nabang ၿမိဳ႕သုိ႔ လက္နက္မ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါလက္နက္မ်ားက်ေရာက္သည့္ ေနရာတြင္ ေနထုိင္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္ဟု ယင္းသတင္းစာကဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ေနထုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Nabang ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက နယ္စပ္ေဒသဂိတ္သုိ႔ စုေဝးေရာက္ရွိလာၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကေၾကာင္း လုိင္ဇာေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိေနသူ ဓာတ္ပုံဆ