Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၉.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္ခ့ဲၾကစဥ္က

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္ခ့ဲၾကစဥ္က

ေမာင္ဝံသ

(၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔ထုတ္၊ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါလီမန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ မဲဆႏၵနယ္ ၂၅၀ အနက္ သန္႔ရွင္းဖဆပလက ၂၀၃ ေနရာ ႏိုင္တယ္။ တည္ၿမဲဖဆပလက ၃၉ ေနရာ ႏိုင္တယ္။ ပမညတ အဖြဲ႔က တစ္ေနရာပဲ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ေၾကညာၿပီး ရက္ ၆၀ မၾကာခင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရ အဖြဲ႔ကို အာဏာလႊဲေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွာ တတိယ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ညီလာခံ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလက စၿပီးတက္လာတဲ့ သန္႔ရွင္းဖဆပလ တစ္ျဖစ္လဲ ျပည္ေထာင္စုပါတီ အစိုးရဟာ တစ္ႏွစ္ ခန္႔အၾကာ ၁၉၆၁ ခု ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာဆိုတဲ့ စာတမ္း တစ္ေစာင္ကို အစိုးရ ပံုႏွိပ္တုိက္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။

ပါတီစံု ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပံု

အဲဒီ အစီရင္ခံစာမွာ အပိုင္း ၆ ပိုင္း ပါတယ္။ အပိုင္း ၁ မွာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေဖာ္ျပတယ္။ (မူရင္း စာလံုး ေပါင္းအတုိင္း)

“၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔စြဲပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး၊ အမႈတြဲ အမွတ္ ၃၂၊ ခ-ပ ၆၀ မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ အမိန္႔စာ၌ အစုိးရအာဏာ ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ မိမိ ရရွိထားေသာ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ အျခားအာဏာလက္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚတြင္ မတရားမႈမ်ား မျပဳက်င့္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ား သံုးစြဲျခင္းကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္” လုိ႔ ဆိုကာ ပထစ၊ ဖဆပလ၊ ရတည (ရခိုင္တုိင္းရင္းသား၊ ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔)နဲ႔ ပမညတ အဖြဲ႔တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတေဟာင္း ေဒါက္တာဘဦးက သဘာပတိ၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိမ္းေမာင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးတင္၊ ပထစ အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး ဝန္ႀကီး သခင္တင္၊ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးဧေမာင္၊ ဝန္ႀကီး စဝ္ခြန္ခ်ိဳ၊ ဗိုလ္မင္းေခါင္၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႀကီး၊ ဖဆပလအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး - ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္သာခင္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ရတညအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး- ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဦးလွထြန္းျဖဴ၊ ဦးဘၿမိဳင္၊ ဦးစံထြန္းခိုင္၊ ဦးေမာင္ဦးေက်ာ္၊ ပမညတ အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး - မြန္ ဦးဘိုခ်ိဳ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဦးဘၿငိမ္း၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ ဦးပီဝမ္းတုိ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

အာဏာအလြဲသံုးႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား

အပိုင္း ၂ မွာ ေကာ္မတီရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ အပိုင္း ၃ မွာ ေကာ္မတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါရွိတယ္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားရာမွာ -

                “အစုိးရ အာဏာ ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသည္ မိမိအာဏာရရွိခ်ိန္အတြင္း မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္လိုက ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း” ဟူေသာ ပုစၧာ၏အေျဖကို ရွာေဖြရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တုိ႔ကို ေထာက္႐ႈ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။

(က) အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

(ခ) ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အသံလႊင့္ဌာနကို အသံုးျပဳျခင္း။

(ဂ) အစိုးရ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားအား ပါတီႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း။

(ဃ) အစိုးရဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္မ်ားအား အဖြဲ႔ဝင္ လူႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း။

(င) အစိုးရ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သတင္းစာ တုိက္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

(စ) အစိုးရ အေနႏွင့္ ေပးႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး အခြင့္ အေရးမ်ားကို ခ်ထားေပးျခင္း။

ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားၿပီး

                “ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးမွ က်င့္သံုးလုိက္နာေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသာမက ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား၊ အက္ဥပေဒမ်ား၊ အစဥ္အလာမ်ားကိုပါ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကေလသည္” ဆုိကာ အပိုင္း ၄ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။       အစုိးရယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း-

(က) အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ ပါလီမန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကျငာသည့္ေန႔မွစ၍ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးသည့္ေန႔အထိ အစုိးရပုိင္ယာဥ္မ်ားကို အစုိးရလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးတႀကီးအေျခအေနမွ ေပၚေပါက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္မွ တစ္ပါး အစုိးရအေနျဖင့္ အသုံးမျပဳရန္။

မွတ္ခ်က္- အေရးတႀကီး အေျခအေနမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၉၄ (၁)တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ စစ္မက္၊ ႏုိင္ငံတြင္ ဆူပူမႈ၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ၏ တည္တံ့မႈကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစအံ့ေသာ အထူးအေရးတႀကီး အေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ ထိခုိက္ေနေသာ စီးပြားေရး အေရးတႀကီး အေျခတုိ႔ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

(ခ) အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ ပါလီမန္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္သည့္ သာမန္အခ်ိန္ကာလတြင္ အစုိးရယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာ၌ မိမိတုိ႔၏ သိကၡာကို ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းလ်က္ အသုံးျပဳၾကရန္ သေဘာ တူၾကပါသည္။

၂။ အစုိးရ အသံလႊင့္ဌာနကုိ အသုံးျပဳျခင္း-

(က) ပါလီမန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္သည့္ သာမန္အခ်ိန္ကာလတြင္ ပါလီမန္၌ မိန္႔ၾကားေသာ အစုိးရသေဘာထား မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရေၾကညာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္မွအပ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ဝါဒျဖန္႔မႈအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အသံလႊင့္ဌာနကို အသုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

(ခ) ပါလီမန္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား အမည္တင္သြင္းလႊာကုိ စိစစ္ၿပီး သည့္ေန႔မွစ၍ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ တစ္ေန႔အထိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္းအခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္စုံသည့္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အသံလႊင့္ဌာန အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳရန္။

တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းဆုိသည္မွာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိထားေစကာမူ-

(၁) ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေကာင္းမြန္ တိက် ခုိင္လုံေသာ ဝါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိျခင္း၊

(၂) ႏုိင္ငံႏွင့္ အဝန္း အဖြဲ႔ခြဲမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျပည့္စုံ လုံေလာက္စြာ ရွိျခင္း၊

(၃) အရပ္ရပ္၌ အမတ္ေလာင္းမ်ား လုံေလာက္စြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ ဟူေသာ အရည္အခ်င္း အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔ အစည္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္- အရပ္ရပ္၌ အမတ္ေလာင္းမ်ား လုံေလာက္စြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းဆုိရာ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ အမတ္ေလာင္း ဦးေရ ၁၅၀ထက္ မနည္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။

(ဂ) အထက္ေဖာ္ျပပါ အဂါၤရပ္ ၃ခုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္ တင္သြင္းလႊာကို စိစစ္ၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ တစ္ရက္ အခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အသံလႊင့္ဌာနမွ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္နာရီထက္ မပုိေသာ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၅ႀကိမ္ထက္ မမ်ားဘဲ တူမွ်ေသာ အသံလႊင့္ခြင့္ကို ခ်မွတ္ေပးရန္ …. စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး အပုိင္း ၅မွာ ' သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းလမ္း' ၊ အပုိင္း ၆မွာ ' ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ထံ တင္ျပ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ' ပါရွိပါသည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပပါ တင္ျပ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ၁၉၆၂ခု မတ္လ ၂ရက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာ္စီက အာဏာသိမ္းလုိက္လုိ႔ အစီအစဥ္ေတြကလည္း နိဌိတံသြားပါေတာ့တယ္။

အာဏာရၿပီး အက်င့္မပ်က္ေအာင္

အသိမ္းအဆည္းေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီကရတဲ့ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ငယ္ကေလးမွာ ပါရွိတဲ့အခ်က္ေတြဟာ အာဏာရ ပါတီမ်ား အက်င့္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းကြပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရလုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါသည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀နီးပါးခန္႔က အာဏာရနဲ႔ အာဏာမဲ့ပါတီမ်ားရဲ႕ တုိင္းျပည္အက်ဳိးေရွးရႈၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ တစ္ရပ္ကိုလည္း တေစ့တေစာင္း ေတြ႔လုိက္ရေၾကာင္းပါဗ်ာ။

ကုိးကားခ်က္-

၁။ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ထြန္းကားေရး၊ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၊ ၁၁ဧၿပီ ၁၉၆၁၊ အစုိးရ ပုံႏွိပ္တုိက္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၂။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ တတိယတြဲ၊ ျမန္မာ့ သမုိင္း ျဖစ္ရပ္ အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရး အဖဲြ႔၊ ၁၉၉၁။

**********************************************************************************

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၉.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေၾကြးၿမီမ်ားျပန္ဆပ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ သတိေပး
  3. ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုေလွ်ာ့ခ်

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
  2. ၅၀၀၀တန္ လႈပ္ရွားေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အာဏာပိုင္မွ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္၍ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လုပ္ခလစာမ်ား တိုးေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ လႈိုင္သာယာ စက္မႈဇုန္အမွတ္ (၃)ရွိ တိုင္ရီဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ယာယီအလုပ္သမားသမဂၢ ေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ဖြဲ႕စည္း လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ရက္ေန႔ကတည္းက ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး တစ္ခ််ိဳ႕အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ဝါဏိဇၨပဋိပကၡ႐ံုးမွာ ဆက္ၿပီးေျဖရွင္းေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ျပန္ဝင္ေနၾကၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ခြင္ျပန္ဝင္တဲ့သူေတြကပဲ ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို စၿပီး ဖြဲ႕စည္း လိုက္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းအား အလုပ္ျပန္ဝင္ေနၾကသည့္ လူဦးေရ ၉၀၀နီးပါးထဲမွ ၁၂၀၏ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မဝင္ဘဲ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနသည့္ လူမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ဟု သိရၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္ေန႔၌လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတိုင္အနီးမွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ တိုင္ရီဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေၾကြးၿမီမ်ားျပန္ဆပ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ သတိေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အား ေပးဆပ္ရန္က်