Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Bangkok Post, 26th October 2010

ျမန္မာ အစိုးရက အနည္းဆံုး ၎တို႔၏ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္ အထိ တပ္ခ္ျပည္နယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္႐ွိ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ပိတ္ထားလိမ့္မည္ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လတြင္ လူထု လုပ္ငန္း ဌာနက ေသာင္ရင္းျမစ္ ထုိုင္းႏုိင္ငံဖက္ ကမ္းပါးကို ကြန္ကရစ္ တမံ တည္ေဆာက္ရာ ျမန္မာဖက္ကို အေၾကာင္း မၾကားဘဲ ပိတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ ကမ္းပါး တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲကာ ျမန္မာ ဖက္ကမ္းကို ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္က အေၾကာင္းျပ ေျပာသည္။

နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ ပိတ္လိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ေႏွးေကြး သြားခဲ့ၿပီး  ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အတြက္ အဓိက ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ာဗား အပါအဝင္ ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက နယ္စပ္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေရး အတြက္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေစ့စပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာ အစိုးရ၏ နယ္စပ္ ပိတ္ထားျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေမးျမန္း ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္း ရပ္ကြက္က မေန႔က ေျပာၾကားသည္။

သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာၾကားရာ၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ တန္ဖိုး ႐ွိသည့္ အဆိုပါ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ  အာဏာပိုင္မ်ားက အျပည့္အဝ အက်ိဳးအျမတ္ ရေနသည္ ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္က ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္လိုျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္ ပိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး၏ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားစုကို နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လႈပ္႐ွားေနေသာ တို္င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားက ရ႐ွိေနျခင္းကို ျမန္မာ အစုိးရက ေဒါသ ထြက္ေနသည္ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။ နယ္စပ္ ျပန္မဖြင့္မီ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရး အဆံုးသတ္ သြားရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵ ႐ွိေနၾကသည္ ဟုလည္း သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ ပိတ္ထားျခင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါး သြားေစရန္ အတြက္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ဂိတ္ ၁၈ ခု ထား႐ွိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ကူး ကုန္သြယ္မႈကို ေနဝင္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္၍ တစ္ညလွ်င္ လိုက္ထရပ္ ငါးစီးစာ ကုန္စည္မ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥကို ပူးတြဲ နယ္စပ္ ေကာ္မတီမွ တဆင့္ ၂ ဖက္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား ညိႇႏႈိင္း ေနၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာဆစ္ ပီရိုျမက ေသာၾကာေန႔ မဲေဆာက္ ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေန တိုးတက္မႈ ႐ွိလာခ်ိန္မွသာ နယ္စပ္ ဂိတ္ေပါက္ကို ျပန္ဖြင့္မည့္ လကၡဏာ ႐ွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေၾကာင္း ကာဆစ္ ပီ႐ိုျမက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေသာင္ရင္းျမစ္ ကမ္းပါး တည္ေဆာက္မႈကို ျမန္မာ အစိုးရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ကမူ အလားတူ ၁ ကီလိုမီတာ အ႐ွည္ ႐ွိေသာ ျမစ္ကမ္းပါးကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္း ရပ္ကြက္က ဆုိသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံဖက္ ျမစ္ကမ္းပါးကို ေရတိုက္စား ေစမည့္ ျမန္မာတို႔၏ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာဖက္မွ ကမ္းပါး လုပ္ငန္း စတင္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ထိုင္းလူထု လုပ္ငန္း ဌာနကလည္း လုပ္ငန္း ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း အေပၚ ဒုတိယ အႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ျခင္းကို ျမန္မာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားထံ ၿပီးခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.theage.com.au, 25th October 2010

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီလည္း ပါဝင္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လတြင္ ဟႏြိဳင္း ကုမၸဏီ၏ ႐ုံးခြဲကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ (၁၅) ရက္တြင္ ဟိုခ်ီမင္း-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ အသစ္ကို စတင္ ပ်ံသန္းရန္ ဗီယက္နမ္ ေလေၾကာင္းက တာစူလ်က္ ႐ွိသည္။

ခရီးသြားရန္ ျပင္ဆင္ ေနသူမ်ား အတြက္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေသအခ်ာ စိမ္ေခၚေနေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္မ်ား၌ ၄လ သက္တမ္း ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ကို စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ဤကိစၥမွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို ရုတ္တရက္ ထိုးႏွက္ ႏႈတ္ဆက္ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္လိုသည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွာ ျပည္ဝင္ ဗီဇာကို ျမန္မာသံ႐ုံးမွ တဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေအးဂ်င့္မွ တဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

IPS, By Kanya D'Alneida, 24th October 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း တတိယအႀကိမ္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာႀကီး အေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္ကုိ ေစာင့္မေနရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္" ဟု Tomas Quintana က ယခု အပတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းက ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ ယင္းသည္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ တစ္သန္းခြဲခန္႔၏ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အျပစ္ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္သည္လည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လႊတ္ေပးရန္ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ၾကားမွ ေထာင္ထဲတြင္ပင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္ အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရဘဲ၊ ဥပေဒ ျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနေသးသည္။

ယခု အပတ္ အေစာပိုင္းက အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယ ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းေသာ Quintana ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္က ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မွာ ဘာျဖစ္မည္ကို သိၿပီး ျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မၾကာခဏ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥ အေပၚ အျမင္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

"အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလို လုပ္ျခင္းဟာ ဆန္႔က်င္ဖက္ ရလဒ္မ်ားပဲ ထြက္မယ္ ဆိုၿပီး ဆက္ဆံေရး ၀ါဒကိုပဲ ပိုႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ဒါ မွားတာပဲ။ ဒီလို စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈဟာ ေနာက္အစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး" ဟု Quintana က ေျပာသည္။

Quintana ၏ မွ်မွ်တတ ေရးထားေသာ အစီရင္ခံစာ ရွိေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား ၾကားတြင္ အေျခအတင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ တရား၀င္ စံနမူနာ အေရးယူမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မဟာမိတ္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟို စာရင္းအင္း ဌာနမွ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ ၅၂ % မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေနၿပီး ၁၇ % ကို အိႏၵိယသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၉ % ကို တ႐ုတ္သို႔ လည္းေကာင္း တင္ပို႔ေနသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြင္းကုန္မ်ား၏ အႀကီးဆံုး မူရင္း ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္မ်ား၏ ၃၂ % ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သြင္းယူလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Quintana ၏ အစီရင္ခံစာကို က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေ၀ဖန္ေနၾကေသာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံမွ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ယင္းတို႔က အစီရင္ခံစာမွာ တဖတ္သတ္၊ ဘက္လိုက္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ရာသီဥတုကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရး မက္လံုးမ်ားက စူပါ ပါ၀ါမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္သည္ ျဖစ္ရာ၊ အေထြေထြ ညီလာခံ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ဖြဲ႕စည္းေပးမည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ေနာ္ေ၀နွင့္ ကေနဒါတို႔မွ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ တင္ျပေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးလွသည္။

အခ်ိဳ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ဘက္ေတာ္သားမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္အက်ိဳး စီးပြားကိုသာ ၾကည့္သူမ်ားကို လက္တကမ္းသာ ၾကည့္ေသာ တစ္နပ္စားမ်ား အျဖစ္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ Alternative Stothard  ၏ အဆိုအရ "အမွန္တရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဆက္ဆံေရး ေရရွည္ ျပဳလုပ္ရန္ အလိုရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သေဘာေပါက္ သင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို တျဖည္းျဖည္း တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားလာၿပီး ကုန္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါသည္" ဟု ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢက စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရး မျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း ဟားဗတ္ ဥပေဒေက်ာင္း International Human Rights အပါအ၀င္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားစြာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ဆက္မျဖစ္ေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ား ျပင္းျပလ်က္ ရွိၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ လဆန္းပိုင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုတြင္ Giannini က ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ကိစၥအား တိက်ေသာ ဥပေဒ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကုလ သမဂၢက အေထာက္ အထားေတြကိုပဲ ၾကည့္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။" ဟု IHRC မွ ထုတ္ေ၀ေသာ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား" စာအုပ္ကို ရည္ညႊန္း Giannini က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "ဒီေကာက္ခ်က္ ဆြဲရရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ က်ဴးလြန္မႈေတြရွိတယ္ဆို တာ အၿမဲတေစလက္ခံေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒ စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ က်ဴးလြန္မႈေတြဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ (Widespread)၊ စနစ္တက် (Systematic) သို႔မဟုတ္ အစိုးရ မူ၀ါဒ အစိတ္အပိုင္း (Part of a state policy) ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံၿပီး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢဟာ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းအျဖစ္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ၿပီး၊ ဒါဖာ၊ ရ၀မ္ဒါနဲ႔ အရင္ ယူဂို ဆလားဗီးယားတို႔နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး သူတို႔ကို လုပ္တဲ့ နည္းအတိုင္း တိုက္႐ိုက္ လုပ္ရပါမယ္"ဟု Giannini က အဆံုးသတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ Giannini ၏ သြယ္၀ိုက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အျခား လူ႔အခြင့္အေရး ပညာရွင္မ်ား၏ မ်ားျပားလွေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူပင္ ျဖစ္သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္း အခ်ိဳ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၾကားမွာ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ ေနခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ျမင္ပါတယ္"ဟု Stothard က IPS သို႔ ေျပာသည္။

"ကၽြန္မတို႔ ကေမၻာဒီးယားမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးပါၿပီ"ဟု သူမက ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။ "အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ေဒသတြင္းကေရာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကပါ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းဖို႔ ျငင္းဆန္ ေနတာနဲ႔ အမွ် အလားတူ အျဖစ္ဆိုးႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အလားတူ စိုးရိမ္ရမႈ မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓိပၸာယ္ ရွိတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္ဖို႔ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီး ယူရပါဦးမယ္။ စစ္တပ္က ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္စိုးလာခဲ့ေတာ့ အဆင့္တိုင္းမွာ စစ္တပ္က ျဖန္႔ထားၿပီး ျဖစ္ေနၿပီ" ဟု Quintana က IPS သို႔ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သတင္း ခန္းမႏွင့္ ကြန္ဖရင့္ ခန္းမမ်ားတြင္ ဆက္လက္ စကား ေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ဆက္သည္းမခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ လဆန္းပိုင္းက Women's League of Burma မွ ကိုယ္စားလွယ္ Wa Ku Shee က UN Burma Fund တြင္ သူမ တင္ျပရာတြင္ မ်က္ရည္ မဆည္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေခတၱမွ် ရပ္ဆိုင္းၿပီး သူမက အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးႏွစ္ဦး မိခင္၏ စစ္သားမ်ား ရန္ေၾကာက္ ရြာမွ ထြက္ေျပးရေသာ သူမ၏ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနကို ေျပာျပခဲ့သည္။ သူမ၏ သမီးေလး ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ ခံရေသာအခါ သူမ၏ သားေလး လံုၿခံဳရာ ေရာက္ရွိေရး ဦးစားေပး သမီးေလး ေသအံ့ ဆဲဆဲတြင္ ထားပစ္ခဲ့ရပံုကို ေျပာျပသည္။ ေဆး႐ံုသို႔ မေရာက္မွီ သူမ၏ သားေလးမွာလည္း ေပါင္တြင္ အပစ္ခံရၿပီး သူမ၏ လက္ထဲတြင္ ေသြးလြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ၾကားမွာ အရပ္သားေတြရဲ႕ အေျခအေန ကေတာ့ အဆံုးစြန္ ေၾကာက္စရာပါ"ဟု Quintana က IPS သို႔ ေျပာသည္။ "ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာ႐ံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ က်ဴးလြန္မႈေတြ အတြက္ တရား ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အနာဂတ္မွာ က်ဴးလြန္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ ဒါဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုပါပဲ" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Guff Today, 25th October 2010

ကုလ သမဂၢ အႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္းသည္ ၎၏ အဓိကက်ေသာ အာ႐ွခရီးစဥ္ကို အဂၤါေန႔တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အႀကံေပး ပညာ႐ွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ ႐ွိေနသည္။

ဘန္ကီမြန္းသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အတြက္ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘန္ကီမြန္းသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဟႏိြဳင္းတြင္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ပိုမို တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္တြယ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

၎သည္ ယခု ခရီးစဥ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎၏ ခရီးစဥ္သည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက အတုအေယာင္သာ ျဖစ္မည္ဟု ေျပာေနေသာ ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔သာ လိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ဘန္ကီမြန္းသည္ ဘန္ေကာက္သို႔ အဂၤါေန႔တြင္ ေရာက္႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Abhisit ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကား ေျပာမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ ကိစၥကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Quintana ကုလသမဂၢသို႔ ေနာက္ဆံုး တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေထာင္မ်ားအတြင္း ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားမႈ၊ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ လုပ္အား ေပးေစမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Quintana သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အမွားမ်ား ႐ွိသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ျမန္မာအစိုးရဟာ လူ႔႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ တာဝန္ ႐ွိပါတယ္" ဟု Quintana က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္း