Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၁၅.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ေၾကးနီမိုင္းဆႏၵျပမႈ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ေဖာ့စပရပ္ မီးေလာင္ဗံုးအသံုးျပဳခဲ့

(UPI News မွ 14 February 2103 ရက္စြဲပါ “White Phosphorus munitions used in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဟုလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား သတိေပး

{Washington Times သတင္းစာမွ 13 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Human rights advocates warn of backsliding in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေၾကးနီမိုင္းဆႏၵျပမႈ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ေဖာ့စပရပ္ မီးေလာင္ဗံုးအသံုးျပဳခဲ့

(UPI News မွ 14 February 2103 ရက္စြဲပါ “White Phosphorus munitions used in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Reuters

             လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၌ ဆႏၵျပသပိတ္စခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရာတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက White Phosphorus ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုႏွစ္စုက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

             ႏိုဝင္ဘာလက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္ျပဳမူပံုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳရာတြင္ White Phosphorus ကို တာဝန္ရိွသူမ်ားက သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အစီရင္ခံစာကို  Justice Trust in the United States ႏွင့္ Lawyers Network in Myanmar  အဖြဲ႔တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

             Justice Trust ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေရာ္ဂ်ာေနာ္မန္က ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အျပဳအမူမွာ လက္သင့္ ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားသည္။

             “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆႏၵျပသူေတြအေပၚ စစ္ဖက္သံုး မီးေလာင္ဗံုး အသံုးျပဳၿဖိဳခဲြတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ဘယ္မွာမွ မၾကားခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုလို ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရးအေပၚ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ကိစၥေတြရွိလာတဲ့အတြက္ ထိပ္တန္းအဆင့္ အမိန္႔ေပးသူေတြရဲ႕ တာဝန္ရွိမႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြျဖစ္လာပါတယ္။” ဟု ေရာ္ဂ်ာေနာ္မန္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ထိုင္းအေျခစိုက္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက ေရးသားထားသည္။

             အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ျဖစ္ရပ္ တရားဝင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ တြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရွိရသည္။

             ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက သံတမန္ေရးဖိအားေပးမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးထား ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ားက အစိုးရ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚ ေလာင္းရိပ္မိုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

             လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီမိုင္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုရင္ကို လက္နက္ကုမၸဏီလက္ေအာက္ခံ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔၏ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္း လမ္းေၾကာင္းအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ အဓမၼေမာင္းထုတ္ျခင္းခံရသည္ဟု ႐ြာသားမ်ားက စြပ္စြဲေျပာၾကား ထားသည္။

             သတၱဳ၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕စေသာ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတထုတ္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ဦးပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ား က အခြင့္ထူးခံ ရွယ္ယာဝင္၍ အျမတ္ထုတ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဟုလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား သတိေပး

{Washington Times သတင္းစာမွ 13 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Human rights advocates warn of backsliding in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

Photo Credit by Washington Times

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္သည္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ စစ္တပ္ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံ အစိုးရအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားျခင္းကုိအထူးသတိျပဳရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက တုိက္တြန္းေျပာ ဆုိ လုိက္သည္။

“မေတာင္းဘဲကမ္းလွမ္းလုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကိစၥအေပၚ ေျဖးေျဖးခ်င္း ကုိင္တြယ္ သြားၿပီးတတ္ႏုိင္သေလာက္ ၾသဇာအရွိန္အဝါတစ္ခုရယူထားဖုိ႔ပါပဲ” ဟု Amnesty International ၏ဝါရွင္တန္ရုံးမွ အႀကီးအကဲ Frank Jannuzi ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာကုိလႊတ္ေပးျခင္း၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မီဒီယာဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားထူေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ေႏြးေထြးလာခဲ့သည္။

အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကုိ အျပဳသေဘာတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။  ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကုိ တစ္ႏွစ္အထိ ထပ္မံတုိးျမွင့္လုိက္ေသာ္လည္း အုိဘားမားအေနျဖင့္ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာေပးထားသည္။

သမၼတအုိဘားမားသည္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ သမုိင္းတြင္ ပထမဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူအေမရိကန္သမၼတျဖစ္သြားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္တယ္၊ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြအေပၚ ဘယ္လုိ ခ်ီးေျမွာက္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔လုပ္ကုိင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕(HRW) မွ ဒါရုိက္တာ Tom Malinowski

ကေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒေတြဟာ အင္မတန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္”

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ကုိင္လာေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ မ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အခုဆုိရင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ လမ္းခုလတ္ကုိေရာက္ေနပါတယ္။ အဲဒီပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြဟာ အခုဆုိရင္ ပယ္ပ်က္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမးစရာျဖစ္လာတာက ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ပါဘူးဆုိတာကုိ အေသအခ်ာျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဘယ္လုိအေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာလဲဆုိတာပါ” ဟု မစၥတာ Jannuzi ကေျပာၾကားသည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ၾသဇာအရွိန္အဝါတစ္ခုခုကုိ ႀကီးႏုိင္သမွ်ႀကီးေအာင္လုပ္ၿပီး ျမန္မာအေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

“ဒါဟာ ေပါ့တီးေပါ့ဆ ေပးရမယ့္ လက္ေဆာင္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေရးကိစၥမွန္သမွ် တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိတယ္ဆိုတာကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံမဲ့ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားမွာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။း သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရႏုိင္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက က်န္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

တရားစီရင္ေရးအပိုင္းကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွိေနသည္။ စစ္တပ္က စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိး ေနဆဲျဖစ္သည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိတာ လူအနည္းငယ္ေလာက္ကပဲ လုပ္ေနၾကတာပါ။က်န္တဲ့ျပည္သူေတြအမ်ားစုကေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူး လုိ႔ပဲ ထင္မွတ္ ေနၾကတာ၊ အဓိကအေျပာင္းအလဲႀကီးေတြလုိအပ္ေနပါေသးတယ္” ဟု Perseus Strategies မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ Jared Genser ကေျပာၾကားသည္။

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁၅.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားဝင္ေပးရန္အဆိုျပဳမႈကို ကခ်င္တို႔ပယ္ခ်

(14 February 2013 ရက္စဲြပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar: Kachin guerrillas turn down Suu Kyi’s offer to broke peace ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. Prtronas က ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္တြင္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ထပ္တိုး

(Offshore News မွ 12 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Petronas adds Platform at Yetagon offshore Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္႐ိုးမႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီ ဖက္ဆပ္ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း

(The Business Times မွ 15 February 2013 ရက္စြဲပါ “Yoma enters Mitsubishi Venture in Myanmar” သတင္းကို   ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားဝင္ေပးရန္အဆိုျပဳမႈကို ကခ်င္တို႔ပယ္ခ်

(14 February 2013 ရက္စဲြပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar: Kachin guerrillas turn down Suu Kyi’s offer to broke peace ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Global Post

ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားလ (၂၀) ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ရာ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာရာတြင္ ကူညီႏိုင္ ေၾကာင္း အစိုးရဆန္႔က်င္သူအျဖစ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

              တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္က မည္သို႔တုန္႔ျပန္သနည္း။

              မလိုပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ဟုဆိုပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အေပၚယံသာနားလည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရးအပူခ်ိန္ျမင့္ ေနသူမ်ားကမူ ထိုကိစၥကို နားမလည္ ျဖစ္ရေပမည္။

သူသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ တုိင္းျပည္အတြက္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူတို႔၏ အသံျဖစ္သေလာ။

              အတိအက်ေတာ့မဟုတ္ေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကခ်င္ပဋိပကၡတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာရာ၌ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ျပည္သူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံရေၾကာင္း၊ သူ႔အေနျဖင့္ အၿမဲေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သက္ဆိုင္သည့္အဖြဲ႕ မ်ားက အလိုရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု AP ၏ သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။

သို႔ေသာ္ Democratic Voice of Burma မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ ကခ်င္စစ္တပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ သမာသမတ္ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းမရွိေပ။

ဤလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္သည္ သူ၏တိုင္းျပည္ရွိ ႏွစ္လိုဖြယ္မရိွသည့္ စစ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရသည္ ဆိုသည္ကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ ဤအခ်က္ကို နားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းသံတမာန္မ်ားၾကားတြင္ ကခ်င္မ်ားအေပၚ စာနာစိတ္ရွိၾက ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစုိးရအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ၎၏သတင္းစာမ်ားတြင္ ကခ်င္စစ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္က တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အေပၚ စာနာမႈရွိေၾကာင္း ျပသသည္ ကတျခားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ အႀကီးတန္းကခ်င္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ ခံစားေနရသည့္ အခ်က္တစ္ခု မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၎တို႔ႏွင့္ ရန္သူျဖစ္ေသာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ မဟာမိတ္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ လင္ခံျခင္းမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက စာေရးသူႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Jame Lum Dau တို႔ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ နယ္႐ုပ္ကေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေစရန္ အသံုးခ်ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

“ဦးသိန္းစိန္ သမၼတ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔တာဝန္က ျပင္ပကမာၻက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမႇင့္တင္ေပး ေနတယ္လို႔ ျမင္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာပါ။ သူတိ႔ျမင့္လာဖို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕အေနအထားကို ျမႇင့္ေပးရ မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

“ဒါမွ မင္းတို႔ အေမရိကန္ေတြက သိပ္ေကာင္းတယ္၊ စီးပြားေရးအရ အေရးးယူမႈေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပးရမယ္လို႔ဆိုမွာေပါ့။ ဒါ သူတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာပဲ” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ကိုယ္စား စကားေျပာေပးရသူျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အျခားတစ္ေနရာတြင္သာ ဝင္ေရာက္ေျပာရန္ KIA က အႀကံျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Prtronas က ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္တြင္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ထပ္တိုး

(Offshore News မွ 12 feb 2013 ရက္စြဲပါ “Petronas adds Platform at Yetagon offshore Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Offshore Energy Today.com

Petronas Carigali ေရနံကုမၸဏီက ျမန္မာကမ္းလြန္လုပ္ကြက္တြင္ တြင္းတူးဝင္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ Larsen & Toubro (L & T) ကုမၸဏီ ကိုကန္ထ႐ိုက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၎တြင္းတူးဝင္ ပလက္ေဖာင္းသစ္ကို Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) ၊ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ MOGE ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ PTTEP Intermational ႏွင့္ ဂ်ပန္ JX Nippon Oil Exploration (Myanmar) တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ရဲတံခြန္ ကမ္းလြန္စီမံကိန္း၏ Yetagon North Field တြင္ တပ္ဆင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

L & T ကုမၸဏီက ရရွိေသာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္တန္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းကိရိယာဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ပလက္ေဖာင္းစီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရေအာက္အနက္ ၁၀၈ မီတာ (၃၅၄ ေပ) တြင္ ေရေအာက္ပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရဲတံခြန္စီမံကိန္း၏ မူလရွိၿပီးသား ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕စြာ