Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၉.၁၀.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညီလာခံ ျမန္မာက်င္းပရန္ရွိ

(Gulf Todayမွ8 Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar to hold tourism meet”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Huawei ႏွင့္ ZETသည္လံုၿခံဳေရး ကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု အေမရိကန္သတိေပး

(8 October 2012ရက္စြဲပါ BBC Newsမွ “Huaewi and ZTE posc security threat,warns US panel”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညီလာခံ ျမန္မာက်င္းပရန္ရွိ

(Gulf Todayမွ8 Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar to hold tourism meet”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္။ ေနာင္ႏွစ္ေဖဖာ္ဝါရီလ၂၆-၂၈တြင္ ယင္းညီလာခံသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအသင္း ႏွင့္Sphere Conference of Singaporeတို႔ပူးေပါင္းက်င္း ပမည့္ ညီလာခံတြင္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု Xinhua သတင္းက ဆိုသည္။

စင္ကာပူ Sphere Conferenceဥကၠ႒ ခ်ဴစီေပါင္က “ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္”ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ယခင္တစ္ႏွစ္က ၇၉၀၀၀၀ရိွရာမွ ၂၀၁၁တြင္ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးကာ ၈၀၀၀၀၀အထိ ေရာက္ရွိခ့ဲ သည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huawei ႏွင့္ ZETသည္လံုၿခံဳေရး ကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု အေမရိကန္သတိေပး

(8 October 2012ရက္စြဲပါ BBC Newsမွ “Huaewi and ZTE posc security threat,warns US panel”ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Huaweiႏွင့္ ZTEတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို လံုၿခံဳေရး အရၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔တစ္ခုက သတိေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအား အေမရိကန္မွ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဝယ္ယူျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္း Houseစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ တ႐ုတ္အစိုးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္စစ္တပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ အတြက္ စိုးရြ႔ံေနမႈမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Huawei ႏွင့္ZTEသည္ စက္တင္ဘာလက ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႔အေရွ႕တြင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။  တနလၤာေန႔က ZTEက ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ၎၏ပစၥည္းမ်ားသည္ အေမရိကန္၏စံကို ျပည့္မီေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း “ZTEဟာ ကြန္ဂ ရက္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္အတူ အျခားမည္သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ မလုပ္ေဆာင္ဖူးေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာစံမ်ား ထခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္”ဟုတ႐ုတ္ Xinhuaသတင္းဌာနက  ကုမၸဏီ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Huawei၏ ဒုတိယဥကၠ႒ William Plummerက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုေနာက္ဆံုး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ မတည္ ၿငိမ္ေအာင္ ဆြေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“Huaweiသည္ ၎၏နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းကြက္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ဆိုက္ဘာ၏ ဆိုးရြားေသာ တိုက္ခိုက္မႈ Cyber Mischief” ကို ထီးထီးႀကီး ခံေနေၾကာင္း ရွင္းျပလိုပါတယ္။ အေမရိကန္၏ အလုပ္အကိုင္ွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္သလို ျဖစ္သြးရျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ ဘာမွ မလုပ္ခဲ့ပါဟုရွင္ျပခဲ့သည္။

Houseေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ထုတ္ကုန္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ တိုက္တြန္း ထားရာ အဆိုပါ ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ “တ႐ုတ္မွာ သူရဲ႕တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို သူတစ္ပါးအား ထိခိုက္ေစလို ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးခ်ရန္ ေငြေၾကးအခြင္အလမ္းႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထား ရွိေနပါတယ္”ဟု အစီရင္ခံစာက ေျပာသည္။

ရႏိုင္သမွ် လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေျပာရလွ်င္ Huaweiနဲ႔ ZTEဟာ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရရဲ႕ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ လြတ္ကင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈမရွိႏိုင္ပါဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ စနစ္မ်ားကို လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားတြင္ Huawei၏လက္ရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားထံမွ လာဘ္ေပးမႈ၊ အဂတိ လိုက္ စားမႈ မတရားေသာ အျပဳအမူႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္ေသာ ခိုင္လံုသည့္ သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ရီပက္ဘလစ္ကန္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ Mike Rogersကေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအား FBIသို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိစၥက ၿပီးပါၿပီ။ ကံမေကာင္းတာက ဒီကိစၥဟာ အမ်ားနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ သီးသန္႔ကိစၥပါ”ဟု Mr Rogersက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ တနလၤာေန႔က အေမရိကန္၏ Networkျဖစ္ေသာ CBSတြင္ Mr Rogersကမိနစ္ေျခာက္ဆယ္ၾကာ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ ခဲ့သည္။

“တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ Huaweiႏွင့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတဲ့ အမရိကန္ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းကို ဂ႐ုျပဳမယ္၊ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရး ကို ကိုအေလးထားမယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကို အေလးထားမယ္ ဆိုရင္ တျခားကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း ကိုဂ႐ုျပဳရမယ္။ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးကို အေလး ထားရမယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို အေလးထားမယ္ဆိုရင္ တျခားကုမၸဏီ တစ္ခုကို ထပ္ရွာပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ခံျပထားေသာ အခ်က္မ်ား၌ အေမရိကန္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ Huawei ႏွင့္ZET ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ႏွွွင့္ သို႔မွွွသာ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရွိလာၿပီး အေမရိိိကန္္္ ဥပေဒကို လိုက္နာရန္ လုပ္ေဆာင္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳး မခိုင္လံုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ အေမရိကန္အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီေတြ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးေတြကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား  အေပၚအေျခခံၿပီၤး လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ”ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Hong lei ကေျပာသည္။

Huaweiကို တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ Ren Zhengfei က၁၉၈၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ သည္။

၎သည္အဆိုပါ က႑၌ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ပေလယာအျဖစ္ ႀကီးထြားရာ ၎၏တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေပၚလာ ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေစသည္။

Huaweiသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေပးသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၎ကစြပ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၎သည္ အေမရိကန္ကြန္ပ်ဴတာ  ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 3Leafမွ စနစ္မ်ား ဝယ္ယူရာ အေမရိကန္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ပယ္ဖ်က္ ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကလည္း၎ႏွင့္ ZETမွ အခ်ိဳ႕ကိရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား တ႐ုတ္ႏို္င္ငံသို႔ ျပန္ပို႔သည့္ ကုဒ္(Code of Rely)မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလက အေမရိကန္  အမတ္မ်ားအေရွ႕တြင္ အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မမွန္ ကန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ZETသည္၎အေနျဖင့္ အေမရိကန္ တယ္လီကြန္း ကိရိယာမ်ားကို အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခံထားရေသာ အီရန္သို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဧရာမ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Ciscoသည္ တနဂၤေႏြေန႔က ZETႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ရပ္ဆိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Reutersက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အီရန္ႏွင့္  သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ၎၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပါဝင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး သတင္းထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ သမၼတမဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အေရးကိစၥ သည္ ေရပန္းစားေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သမၼတBarack Obamaေရာ ၎၏ရီပက္ဘလစ္ကန္ ၿပိဳင္ဘက္ Mitt Romney ပါတ႐ုတ္၏ ေငြေၾကးမူဝါဒ မွအစျပ၍ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အစိုးရကဝင္၍ အ႐ံႈးခံ ေပးေနမႈ အမ်ားအဆံုး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Beijingအား ဖိအားတိုး၍ ေပးရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ယခုအေစာပိုင္း ကာလကလည္း Obamaသည္တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ Rall Cropsက Oregon အနီး အေမရိကန္ေရတပ္ အေဆာက္အဦး အနီး တြင္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (Wind farm)စီမံကိန္းေလးခုတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပိတ္ဆို႔သည့္ အမိန္႔အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဤသည္မွ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ၂၂ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥအတြက္  တ႐ုတ္ကုမၸဏီက Mr Obamaအား တရားစြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၎၏အာဏာကို လိုအပ္သည္ထက္ အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၉.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကား

(Associated Press မွ 8 Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi says she’s willing to be Myanamar president, wants constitution amended to allow it” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရာမူးအၾကမ္းဖက္မႈသည္ရခိုင္ျပသနာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္းလက္၀ဲပါတီမ်ားေျပာၾကား

(“Daily Star News မွ 9 oct 2012 ရက္စြဲပါ” Ramu Violence Linked to Rakhine’s: (PB,BSD” သ တင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီယီရွန္းဦးေဆာင္ေသာ စင္ကာပူ စင္ကာပူစားေသက္ကုန္လုပ္ငန္း ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔လာမည္

(Channel News Asiaမွ 8Oct 2012ရက္စြဲပါ “Lee Yi Shyan leads delegation to Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာအားအတိုးနည္းေခ်းေငြ ျပန္ေပးေတာ့မည္။

(Daily Yomiuri မွ 8 Oct 2012 ရက္စဲြပါ “Goxt to resume Lending to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကား

(Associated Press မွ 8 Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi says she’s willing to be Myanamar president, wants constitution amended to allow it” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိ႔အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ သူမ၏ပါတီက ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း တနလာၤေန႔က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားက ထုိသုိ႔ဆႏၵရွိပါကသမၼတတာ၀န္ကိုလုိလုိလားလားယူျခင္းသည္ NLDပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာသူမ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုပါသည္။ျမန္မာႏူိင္ငံ၏လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မက ႏူိင္ငံေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ သမၼတ တာဝန္ယူဖုိ႔ ရဲရင့္ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိပါ တယ္။ ျပည္သူေတြက ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မဒါကို လုပ္ရမွာပါ”ဟု သူမက သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားရာတြင္ သူမသမၼတအျဖစ္ေအာင္ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒပါ စာပိုဒ္ကို ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥသည္ သူမ၏ပါတီက ေျပာင္းလဲခ်င္ေသာ အရာမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

သူမသည္ ဒီမုိကေရစီ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ၾကိဳဆိုျခင္းခံရေသာ ၁၇ရက္ၾကာ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မွ ျပီးခဲ့ေသာ အပတ္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လည္းယခင္လက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္ဖံုးကားခ်ခ်ိန္ မႏွစ္ကအာဏာ ရရွိလာျပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို တစ္သီတစ္တန္း စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္က BBC ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ တာ၀န္ယူျခင္းကိုလက္ခံႏိူင္ပါသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္္င့ံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမွာလားဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက လက္ခံတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံ ေပးမွာပါ”ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ား မွ်တမွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLDပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျပီး ယင္းဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပင္ဆင္ေပးျပီးေနာက္တြင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္သ ေဘာ တူခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစြာကုိ NLD ပါတီက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ခ်င္ေသာ္လည္း အေျခခံ ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏိူင္ေသာ မုိးက်ေရႊကိုယ္ တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အလံုအေလာက္ ရွိေနသည္။

မိသားစု တစ္ဦးဦး ျပည္ပႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားပါက သမၼတအျဖစ္ မေရြးခ်ယ္ရန္ အေျခခံဥပေဒက တားဆီးထား ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းမွာ ျဗိတိသွ်ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူမ၏ သားႏွစ္ေယာက္မွာလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

NLDပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိထားသည့္တုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ဒီမုိကေရစီ ပိုရွိေန ေသာေၾကာင့္ အျခားလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကလည္း အေျပာင္းအလဲကို သေဘာတူၾက လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကၽြန္မတုိ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ကတည္းကစျပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြထဲမွာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လည္း တ