Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၈.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရး ဖက္တြင္ မဟုတ္ပဲ တရားမွ်တမွဳဖက္မွ ရပ္တည္ပါ

(3 October 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta Globe မွ Eva Kusuma Sundari ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi should stand up for justice , not politic ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္  ေကာလဟာလမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ျငင္းဆို

(Xinhua Newမွ 6Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar denies rumors about instability of private banks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနစရာမရွိေသာသူမ်ား  အေရအေရ အတြက္တိုးလာေနဆဲ

(Scoop Independent Newsမွ 6 Oct 2012ရက္စြဲပါ “Number of displaced people in Rakhine State still rising” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*********************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေရး ဖက္တြင္ မဟုတ္ပဲ တရားမွ်တမႈဖက္မွ ရပ္တည္ပါ

(3 October 2012 ရက္စြဲပါ Jakarta Globe မွ Eva Kusuma Sundari ေရးသားေသာ Aung San Suu Kyi should stand up for justice , not politic ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

စာေရးသူသည္ ပါလီမန္ အဖြဲ႔ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus ဥကၠဌ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္၍ ကိုယ္႔ဖက္ကိုယ္ယက္သည္မွ လြဲ၍ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားေကာင္းမြန္သျဖင့္ ဘာသာျပန္ပါသည္။ အယ္ဒီတာ )

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟူေသာ အမည္သည္ တရားမွ်တမွဳအတြက္ လူသားတစ္ဦးသည္ ဒုကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ခံႏုိင္ရန္ ရွိစြာျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ မႈ ကိုယ္စားျပဳေနၿပီး ကမာၻ႕အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ မာတင္လူသာကင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေမရိကန္၏ လူမွဳေရး ၊တရားမွ်တမွဳအ တြက္ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္တန္းစားတည္း ထားရွိႏုိင္သည္။

ယခုသူ၏ ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္၏ ပူးတြဲပါလီမန္သည္ ၄င္းတို႔၏ ေလးစားမွဳကို ျပသသည္႔ အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုး အရပ္သား ဆုျဖစ္သည္႔ ကြန္ဂရက္ ဆိုင္ရာ ေရႊတံဆိပ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ မွားယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆုတံဆိပ္ အတြက္သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိ ထိုက္တန္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုး သူ႔အား အေလးျပဳ ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ မွားယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆု တံဆိပ္အတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ ထိုက္တန္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသူ႔အား အေလးျပဳပါသည္။ သူသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း ဒုကၡမ်ားႀကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္း အင္အားမ်ားျပန္ လည္ျပည္႔ ေနၿပီး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနမွဳသည္ အမ်ား သတိ ျပဳဖြယ္လကၡဏာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားအား စစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္မွဳႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရုန္းကန္ရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၊ ခြန္အားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။

စာေရးသူသည္ သူ႔အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေစစဥ္ (၂၀၁၀) ကေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၾကင္နာတက္သူျဖစ္ၿပီး ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို မယိမ္းမယိုင္ စြဲကိုင္ထားႏုိင္သည္႔ အာရွမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္႔နည္းကိုယ္ဟန္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀မ်ား ရရွိေရး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရႈျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး စာေရးသူသည္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ိဳးသား လႊမ္းမိုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျဖစ္ သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဖလွယ္စရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း စစ္တပ္၏ မွားယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ ထြက္ခဲ့ရသည္႔ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ေခတ္မွီေသာ သာတူညီမွ်သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရန္ ေျခလွမ္းရွည္ႀကီး ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားစြာ ေက်ာ္လႊားရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္ရုန္းကန္ ေနရမွဳမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ က်န္ေနပါေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ရန္အတြက္ အဓိကေျခလွမ္း မ်ားကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ားမွာ ဖိႏွိပ္ခံရဆဲ ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဒီမိုကေရစီမက်ေသာ အာဏာ၏ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္မႈရွိ ေနေသးပံုရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၀ေႏွာင္းပိုင္တြင္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ အႏိုင္ရေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္ျမန္မာျပည္ သူမ်ား အတြက္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားအတုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားး ေရွ႕တြင္ ရွိေနပါ ေသးသည္။ ၄င္းတို႔အေပၚ ဒိမိုကေရစီမက်ေသာ ကန္႔သတ္မွဳမ်ားေရွ႕တြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ အေျခခံဥပေဒက တုတ္ေႏွာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ရွိ သည္။ အေျခခံဥပတြင္ စစ္တပ္ ႏွင့္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ အေပၚ တရားမွ်တမွဳ မရွိသည္႔ အာဏာမ်ား ထိန္း သိမ္း ေပးထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝု္င္းသည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ကို တုန္႔ျပန္ ေသာအားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း၊ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ မ်ားဆီက ခ်မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ရုတ္သိမ္း ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း ၊ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အရလည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး မ်ားတိုးတက္ေနသည့္ အမွန္တကယ္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

အိုဗားမား အစိုးရ၏ အာရွကို ဗဟိုျပဳျခင္း (Asia Pivot ) ၏ ရလာဒ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရွင္တန္၏ သံတမန္ ႏွင့္ စစ္ေရးအရကို အေရွ႕အ လယ္ ပိုင္းမွ ပစိဖိတ္တစ္လႊား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပန္လည္ ခ်ိန္ညိႇခဲ့သည္။ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေရးအ တြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူတို႔ တိုင္းျပည္အပါအ၀င္ အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္႔ ပ်က္စီးမွဳမ်ိဳး၊ ဆံုးရံႈးမွဳမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္မျဖစ္ရန္ ပံုေဖာ္ေပးရမည္႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ထင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွဳသည္ ရပ္တန္႔ေနေသာ စီးပြားေရး အတြက္ လိုအပ္ ေသာ ေငြကို သယ္ေဆာင္လာသည္ ျဖစ္ေသာလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိေသာ ၊ အဂတိ လုိက္စားမႈ ပံုမွန္ရွိေနေသာ ၊ စစ္တပ္ခရိုနီမ်ား ႀကီးစိုးေနေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ျပည္သူလူထုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း ၊ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳရႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္မွာ ယေန႔ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေၾကာက္ဆံုး အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ Asean Inter-Parlimentary Myanmar Caucus၏ ဥကၠဌ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိ က ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း အတြင္းမွ အဖိႏွိပ္ခံရဆုံး နင္းျပားမ်ား၏ အသံကို တက္ႏိုင္သမွ် ၾကားေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ အခ်င္းအခ်င္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ခံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာဆီယံ ျပည္သူ မ်ားအတြင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အင္အားႀကီးေသာ အစုမ်ား၊ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအီလစ္မ်ား ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား၊ စစ္တပ္၏ တန္ခိုးထြာမွဳမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အျခားအင္အားစုမ်ားကို ေထာက္ခံကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္တိုင္ျဖစ္ေသာ ယခုအေမရိကန္ ႏွင့္ကုလသမဂၢ ခရီးစဥ္တြင္ သူ၏ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အားလံုးသိရွိေအာင္ ေထာက္ခံေျပာၾကားေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ႏုိင္ငံေရး မ်ား ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ၏ အရင္းရွင္ ၀ါဒ မ်ားႀကီးစိုးေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ရည္မွန္ခ်က္မ်ား ရႈတ္ေထြးသြားရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာဆီယံတြင္ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ေနရာသို႔ ျပန္ ေရာက္ၿပီး ႀကီးပြားတိုးတက္ ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ေငြမ်ားေပးရံုျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး အရပ္သား အခြင့္အေရး ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပိုကာ ကစားပြဲတြင္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ေသာ ကဒ္ျပားမ်ားအျဖစ္ အသံုးမျပဳႏုိင္ေပ။ ၄င္းတို႔ကို ယူေဆာင္သြား၍ မရႏုိင္ေပ။ ၄င္းတို႔သည္ မွန္ကန္၍ တရားမွ်တေသာ ေအာင္ျမင္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျမဴေတမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ တုိက္ခိုက္ ေနၿပီး ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသ၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရးမွာ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီသို႔ စစ္မွန္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္လည္း လုိအပ္လွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာ Check and Balanceစနစ္တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အားလံုး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆႏၵရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း လည္းရွိသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာကာ တာ၀န္ယူႏုိင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက Check and Balanceလုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခိုင္မႈမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ ဆင္းရဲမြဲေတေနျပီးေသာ အဆင့္အတန္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔လည္းေကာင္း အေမရိကန္ု အစိုးရသို႔ လည္းေကာင္း ကုလသမဂၢသို႔လည္းေကာင္း စာေရးသူ ေျပာလိုသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ေထာင္ထဲရွိ က်န္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယေန႔ထိ ခံစားေနရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ား အတြက္ ရပ္တည္ေပးပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ေျမသိမ္းယူခံရၿပီး ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခံေနရေသာ လယ္သမား၊ ရြာသား၊မ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ေပးပါ။ ဒုကၡသည္မ်ားစြာ မူရင္းေနအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ရပ္တည္ေပးပါ။ တရားမွ်တမႈ၊ အမွန္ တရားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဖက္မွ ရပ္တည္ပါဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏုိင္ငံေရး အနာဂတ္သည္ သူ၏မူ(Principle)ကို မယိမ္းမယိုင္ စြဲကိုင္ထားႏုိင္သည္႔ ႀကီးမားေသာ အရည္အခ်င္းေပၚ တြင္ မူတည္ေနသည္။ သူသည္ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြလာရမည့္ ဖိအားမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူ လည္းေကာင္း သူ၏ေနာက္တြင္ လည္းေကာင္း ရပ္တည္ေပးေနသည္။ ထို႔အတူပင္ အေမရိကန္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ သည္လည္း သူ႔အားေထာက္ခံ ပံ့ပိုးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျမတ္ထုတ္ ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ သယံဇာတ ေပါမ်ားေသာ ႏိုင္ငံ၊ လုပ္အားခ ေစ်းေပါေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ မရႈျမင္ ၾကေစလိုပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာျဖင့္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ခံလာရေသာ တိုင္းျပည္မွ လူမ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ထိုက္တန္သည္ဟု ရႈျမင္ေစလို သည္။ ကမာၻႀကီး အေနျဖင့္ ဤအခြင့္အေရး အတြက္ အခ်ိန္ကုိက္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္မက်ေသးပါ။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္  ေကာလဟာလမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ျငင္းဆို

(Xinhua Newမွ 6Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar denies rumors about instability of private banks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ေငြစုသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမၿငိမ္မႈ ေကာလဟာလ သတင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ျငင္းဆို လိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘဏ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိိခိုက္ေစလိုသူမ်ားက မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံသတင္းလႊင့္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာေၾကာင္း New Light of Myanmar သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္၏ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားေအာက္တြင္ ဘဏ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားက လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အားလံုးကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ား ယံုၾကည္ႏိုင္သည္ဟု ဗဟိုဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ခုႏွင့္ အစိုးရဘဏ္ ၁၉ခုႏွင့္ အစိုးရဘဏ္ ၄ခုရွိသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပံုသြင္းရန္အတြက္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ခုသည္ အမ်ားျပည္သူအား ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ FECတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္ေပး ျခင္းကို ဇူလိုင္က စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္က ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစ္ိုးရဘဏ္ ၂ခုကသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ ႏို္င္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေစ်းကြက္ေပၚထြက္လာေစရန္ အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ခုကို ႏိုင္ငံျခား ေငြမာ၃မ်ိဳး ကိုင္တြယ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၂၀ခန္႔ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စင္ကာပူ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား ၊နယ္ သာလန္၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ဘဏ္မ်ားလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနစရာမရွိေသာသူမ်ား  အေရအေရ အတြက္တိုးလာေနဆဲ

(Scoop Independent Newsမွ 6 Oct 2012ရက္စြဲပါ “Number of displaced people in Rakhine State still rising” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနစရာမရွိေသာ အိုမဲ့အိမ္မဲ့ ျပည္သူအေရအတြက္ တိုးပြားလာေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီက သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လူမ်ိဳးစု အၾကမ္းဖက္ အဓိက ႐ုဏ္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေလးလၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သူ အေရအတြက္ တိုးလာ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လတ္တေလာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၇၅၀၀၀ခန္႔ ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီက ယေန႔ေျပာၾကားသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ အသြားအလာ တားျမစ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားမွာ အလုပ္သြားရန္ ေစ်းသြားရန္ ပညာေရး က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တားဆီးခံေနရသည့္ မတတ္သာသည့္ အဆံုး၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ အစားအစာ ရရွိရန္ႏွင့္ ေဆးကုရန္အတြက္ ရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာ လာၾကသည္”ဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကိး႐ံုး UNHCR မွေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေအဒရီရန္ အက္ဒဝပ္ကဂ်နီဗာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၇၅၀၀၀သည္ ဇြန္လတြင္ အစိုးရက ေရွးဦးစြာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေရအ တြက္၅၀၀၀၀ထက္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ၾသဂုတ္လဆန္းက ထပ္မံျဖစ္ပြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ လူေပါင္း၄၀၀၀ခန္႔၏ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့ ေၾကာင္း UNHCR၏အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ယခုအခါ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ေက်းရြာမ်ားသို႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား ပိုမို ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္ UNHCRက ၎၏လူသားခ်င္း စာနာမႈ လုပ္ေဖာက္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္း လ်က္ရွိသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာမူလေဒသမ်ားသို႔  ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ&