Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(The Ottawa citizen မွ 22 February 2011 ရက္စဲြပါ Andrew Cohen ၏ "Sanctions aren't working in Burma" ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

          ယေန႔ ကေနဒါ Carleton University တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရဲရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ အပ္ႏွင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဘဲြ႕သည္ အၿမဲတမ္းပင္ ကုိယ္တုိင္ဆု လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ရဲရင့္ေသာ ႏုိဘယ္ ဆုရွင္အား ထပ္မံ၍ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ အစုိးရ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုတစုိက္ သတိထားလ်က္ ရွိသည္။ သူမ၏ အင္းလ်ား ကန္ေစာင္း ေနအိမ္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းဦး အထိ ၁၆ ႏွစ္တာမွ် ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ခရီးထြက္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သလုိ လူထုအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈလည္း အနည္း ငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ 

          သူမ၏ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ကေနဒါ အပါအဝင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာ အစုိးရ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ Sanctions မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ယခုလ အေစာပုိင္းတြင္ ထပ္မံ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆုိပါ Sanctions မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ အစုိးရကုိသာ ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူ လူထုကုိ မထိခုိက္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ "တရား မွ်တမႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရး အေျခခံ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ဒီလုိ ပစ္မွတ္ထား Sanctions ေတြဟာ အာဏာရွင္ အစုိးရေတြ စည္းလြတ္ေအာင္ ျပစ္မႈ မက်ဴးလြန္ ႏုိင္ေအာင္ သတိ ေပးမႈ အျဖစ္နဲ႔ အသံုးဝင္ပါတယ္၊ လတ္တေလာ မွာေတာ့ Sanctions ေတြ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိေန ပါတယ္" ဟု NLD ပါတီက ေျပာၾကားသည္။

          NLD ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္က Sanctions မ်ားကုိ အေခ်ာကုိင္ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳထား ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အစုိးရက သူမအား ဂ႐ုစိုက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ သေဘာ ဟုတ္ပံု မရပါ။ အနည္းဆံုးယခုအခ်ိန္တြင္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား သူတုိ႔၏ ကာလ ရွည္ၾကာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစား သံုးသပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ျပင္ဆင္ေနသည္ ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ က်န္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပံု ရသည္။

ထိုတစ္ခ်က္မွာ အမွန္ တကယ္ကုိ ဆုိးလြန္းသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ Sanctions မ်ား အလုပ္ မျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ အေထာက္ အထားမ်ားက ျပသေနျခင္း ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေလာဘ ႀကီးျခင္း၊ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳပ္ျခင္း အရာမ်ားတြင္ ေမးခြန္း ထုတ္စရာပင္ မလုိသည့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရကုိ Sanctions မ်ား က ထိခိုက္ေစသည္ ဆုိပါက ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘယ္လုိ ပံုစံနဲ႔လည္း ဟုသာ ေမးရပါေတာ့မည္။

          ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ႏုိင္ငံမ်ားက ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီး သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ားကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေရာင္းရင္းမ်ားက ေကြ႕ပတ္ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း Globe and Mail သတင္းစာမွ Mark Mackinnon ၏ လတ္တေလာ သတင္းေဆာင္းပါး တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။

          သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈကုိ တပ္မေတာ္ အစုိးရက ႀကိတ္ေခ် ပစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အဓိက႐ုဏ္း အၿပီးတြင္ တင္းၾကပ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ Sanctions မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္တြင္ ကေနဒါက ထပ္မံ ဝက္အူ တင္းခဲ့သည္။ ကေနဒါက ခ်မွတ္ေသာ Sanctions မ်ားသည္ ကမၻာတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး ဟုပင္ ဆုိၾကသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လ်ဳိ႕ဝွက္ သတင္း ႏႈိက္ယူရန္ ၂ ပတ္ၾကာ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ Mackinnon က "ထုိႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္ပ်က္သူေဌး ျဖစ္လာေသာ အထက္လႊာ ေရေပၚဆီမ်ားက အေနာက္ Sanctions မ်ားကုိ အားသာခ်က္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပစ္လုိက္ၾကသည္" ဟု ႐ႈျမင္သည္။ ပိတ္ဆုိ႔ခံ အေနအထားတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ကုိင္ ေနေသာ ေခတ္ေပၚ သူေဌးမ်ား အေပၚ Mackinnon ၏ ႐ႈျမင္မႈက Sanctions မ်ားသည္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ အလုပ္မျဖစ္ ဟူေသာ တခဲနက္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အယူအဆကုိ ေရာင္ျပန္ ဟပ္ျပေနသည္။

          အဆုိးဆံုးမွာမူ အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုသုိ႔ ေပးေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သနားစရာ အေကာင္းဆံုး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္ နစ္နာေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသံုးသပ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး အသုိင္းအဝုိင္းမွ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက Sanctions မ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္သည့္ မွတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

          ယခုကဲ့သုိ႔ Sanctions မ်ားအေပၚ ေယဘုယ် ေဝဖန္မႈသည္ အသစ္ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအေပၚ Sanctions မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့စဥ္ ကလည္း အလားတူ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က သမုိင္း၏ "မွားတဲ့ ဘက္မွာ" ရပ္ခဲ့ေသာ မားဂရက္ သက္ခ်ာ၏ အတုိက္အခံ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကားမွပင္ လူမ်ဳိးေရး ခဲြျခားမႈကုိ ဖယ္ရွားရာ၌ ဆံုးျဖတ္မႈ မွန္ကန္ခဲ့သည္။

ယခု ျပႆနာမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာဖရိက မဟုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ Sanctions မ်ားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈ ထားၾကသည္။ သူတုိ႔က သစ္မာမ်ား၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ သတၱဳမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကုိ အေပၚစီးမွ ဝယ္ခြင့္ ရ၍ ေပ်ာ္ေနၾကသလုိ ရွိသမွ် ထုတ္ေရာင္းကာ ေပ်ာ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ အစုိးရကလည္း ေနရင္း ထုိင္ရင္း ႂကြယ္ဝလာကာ တရားမဝင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ သက္ဆုိး ရွည္ေစခဲ့သည္။

          အထက္တြင္ ဆုိခဲ့သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းမ်ားသည္ က႐ုဏာ ကင္းမဲ့ေသာ လူမုိက္မ်ား မဟုတ္ဟု ေရွ႕ေန လုိက္ေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွ မပါဝင္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ သူတုိ႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဒီမုိကေရစီ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ရန္ ေဆး႐ုံမ်ားထဲသုိ႔ စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သူ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ တြင္ တိန္အန္မင္ ရင္ျပင္မွ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ႀကိတ္ေခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ လုပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။

          ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ အတု မဟုတ္၊ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ကမၻာတြင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ အမ်ားဆံုး အစုိးရမ်ားထဲတြင္ မပါဟု တင္ျပျခင္း မရွိပါ။ သူတုိ႔သည္ အမွန္တကယ္ လွည့္ျဖား ခဲ့သလုိ အမွန္တကယ္ အဂတိ လုိက္စားသူ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္အေနျဖင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ မူဝါဒကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ဘာဆက္လုပ္ မည္နည္း၊ အမ်ား လက္ခံထားေသာ လက္ေတြ႕ အရွိတရားမွ မည္သုိ႔ ထုတ္ႏႈတ္ ဆင္ျခင္ ေျပာင္းလဲ မည္နည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္ရန္သာ ရွိသည္။

          ျဖစ္သင့္သည္မွာ အျခား နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ ေလ့လာရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ တစ္စိတ္ (၂၅ႏွစ္) ခန္႔ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ ပစ္ပယ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္ထြက္ ေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့ပါၿပီ။ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီကုိ အေရး မထားေသာ တ႐ုတ္ အစုိးရထံမွ အရိတ္အႁမြတ္ စကားမ်ားကုိ ယခု အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ အစုိးရက အမ်ားဆံုး နာခံေနပါၿပီ။ အစစ္အမွန္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ အိႏၵိယကလည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးထက္ သူ၏ ေဒသတြင္း မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္၊ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား အေပၚ တြင္သာ စုိးရိမ္ပူပန္ အာရုံ မ်ားလ်က္ ရွိသည္။

          အခ်ဳိ႕ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ မ်ဳိးဆက္ မေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ကာ ျမန္မာ လူငယ္ပုိင္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေစာဒကတက္ အျငင္းပြားေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သုိ႔ ဟန္ျပ အသြင္ ေျပာင္းထားေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဟု ထင္ခဲ့ၾကသည့္ အင္ဒုိနီးရွားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္း အတားအဆီးမ်ား ပုိမုိ ေလ်ာ့ပါးဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ၎တုိ႔က တင္ျပ ထားသည္။

          ေတာင္အာဖရိက ကိစၥတြင္ Sanctions မ်ား အလုပ္ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က အီရတ္မွ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ရာတြင္မူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ပုိ၍ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ Sanctions မ်ားသည္ က်ဴးဘားတြင္ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ ဖီဒယ္ကတ္စထ႐ုိႏွင့္ သူ၏ ဆက္ခံသူမ်ားကုိ မဖယ္ရွား ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

          ယခု အခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ နာတာရွည္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ေရာဂါကုိ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြရမည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ လတ္တေလာ ေအာင္ပဲြခံ ျမဴးတူးမႈကုိ ျမင္ရဖြယ္ ရွိရာ လတ္တေလာတြင္ နာသာခံခက္ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ဤမွ် မကေသးပါ။ ကုန္သြယ္ေရး၊ က႑၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑၊ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းမႈ က႑မ်ားလည္း ရွိလာပါ လိမ့္ဦးမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ သယ္ေဆာင္လာမည့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ဳိးေစ့မ်ားက သာလွ်င္ အာဏာ ပလႅင္တြင္ သံမႈိစဲြ ထားလုိသူမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(PTI သတင္းမွ 20 February 2011 ရက္စြဲပါ "Fertilizer for North East Reaches Bangladesh and Myanmar" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသသို႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးပို႔ လိုက္ေသာ ဓာတ္ေျမဩဇာ တန္ခ်ိန္ ၃ သိန္းေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လမ္းလြဲ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့သည္ဟု အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ဗဟို ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားကာ ဓာတ္ေျမဩဇာ ဝန္ႀကီးဌာန ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဒီးပတ္ကူးမားက အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ ၈ ျပည္နယ္မွ ျပည္နယ္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္း အေဝးတြင္ ဒီးပတ္ကူးမားက ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအား နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဓာတ္ေျမဩဇာ တရား မဝင္ ခိုးထုတ္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အစည္း အေဝးတြင္ ဒီးပတ္ ကူးမားက ေထာက္ပံ့ ဓာတ္ေျမဩဇာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက အျပည့္အဝ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားကို အာမခံ ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမဝင္ ကိစၥမ်ားကို စစ္ေဆးေရး အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ၎တို႔အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ကူးမားက ဆက္လက္၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ လာခဲ့သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ရပ္မ်ား အေပၚ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေက်နပ္ အားရလ်က္ ရွိသည္ ဟုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Sumon K. Chakrabarti/ Male ေရးသားေသာ Maldivian Autocrat's Family's Illegal 'Oil Trade' Allegedly Worth $800 Million ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္သည္ လက္ရွိ အာဏာရွင္မ်ား အတြက္ေရာ၊ အာဏာရွင္ အေဟာင္းမ်ား အတြက္ပါ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ မရွိေပ။ ဇန္နဝါရီလက Jasmine ေတာ္လွန္ေရးသည္ တူနီးရွား အာဏာရွင္ Zine el Abidine Ben Ali ႏွင့္ အီဂ်စ္မွ ေဟာ့စနီ မူဘာရက္တို႔ကို ဖယ္ရွား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ယီမင္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား တို႔တြင္ ပိုမို အသံ က်ယ္ေလာင္ လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္ခြဲခန္႔ အာဏာ လက္မဲ့ေနေသာ အာဏာရွင္ေဟာင္း တစ္ဦးသည္ အာဏာ ျပန္ရရန္ တိတ္တဆိတ္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္။

အာရွ တိုက္၏ အရွည္ၾကာဆံုး အာဏာရွင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ Mauoon Abdul Gayoom သည္ အာဏာ ျပန္လိုခ်င္ေနသည့္ သေဘာ ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ မူဘာရက္၏ မိတ္ေဆြဟု ေျပာေလ့ ရွိၿပီး ကိုင္ရိုတြင္ ပညာ သင္ခဲ့သူ Gayoom သည္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံကို အႏွစ္ သံုးဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ ေမာ္လ္ဒိုက္ သမၼတ Mohamed Nasheed ကမူ "ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ဆိုးဆိုး ရြားရြား ျဖစ္လာ ႏိုင္သည္ကို ပ်က္ရယ္ျပဳ လိုက္သည္။ Nasheed သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ေသာ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Gayoom အား အႏိုင္ ရရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ Gayoom က ျပန္လာလို သနည္း။ Nasheed ကလည္း မည္သို႔ ႏွပ္ေၾကာင္း ေပးခဲ့သနည္း။

အေျဖက စင္ကာပူ ေပၚတြင္ တည္ေနသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လက ေမာ္လ္ဒိုက္သည္ Grant Thornton ကို Gayoom၊ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္ သူမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ားကို စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။ Grant Thornton မွာ တစ္ကမၻာလံုံုးရွိ လြတ္လပ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပး အဖြဲ႕ (၂၆၀၀) ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ထားေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေမာ္လ္ဒိုက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က Gayoom အား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ အစိုးရ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို အသံုး ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပစ္ တင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ႏွစ္လယ္က စင္ကာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ Gayoom မိသားစု၏ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား တရားဝင္ ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ၎မိသားစု၏ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းသည္ ေဒသတြင္း တစ္ေနရာ၌ ေဒၚလာသန္း (၈ဝဝ) ခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ၾကသည္။

The Week က Grant Thornton မွ Nasheed ၏ ရံုးသို႔ တင္ျပေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ ေကာ္ပီကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ ခံစာတြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း၏ ဖေအတူ မေအကြဲ (သို႔) မေအတူ ဖေအကြဲ ညီအစ္ကို Abdullah Yameen Abdul Gayoom အား ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက ပါဝင္ ပတ္သက္သူ အျဖစ္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ထားသည္။

Gayoom မိသားစုမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းသီႏွင့္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေမာင္ေအးႏွင့္ Gayoom မိသားစုကို ဆက္သြယ္ေပးသူမွာ ကေမၻာဇဘဏ္ ႏွင့္ ကေမၻာဇ ေဘာလံုး အသင္း ပိုင္ရွင္ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ကိုဝင္း ျဖစ္သည္။

Gayoom မိသားစုသည္ စက္မႈ  (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ထံမွလည္း အကူအညီမ်ား ရထားသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးျပည္ေအာင္သည္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ သမီး နႏၵာေအးႏွင့္ လက္ထပ္ ထားသူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ စံုတြဲ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေခၚ) Steven Law ႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ Cecilia Ng တို႔သည္လည္း Gayoom မ်ား ႏွင့္ အဆက္အဆံမ်ား ရွိသည္။ Steven Law သည္ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္၏သား ျဖစ္သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္ မိသားစုသည္ Asia World ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ထားၿပီး၊ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဌာန၏ ႏိုင္ငံျခား ပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ Steven Law အား ေလာ္စစ္ဟန္၏ မူးယစ္ေဆးဝါး အင္ပါယာ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ စြပ္စြဲ၍ ၎၏ ကုမၸဏီမ်ားအား အမည္မည္း စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။ Cecilia မွာလည္း ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေငြမ်ားအား စကၤာပူတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ၿပီး ခဝါခ်မႈ အတြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ခံေနရသည္။

Gayoom မိသားစုမ်ား၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ အမည္မသိ စီးပြားေရးသမားမ်ား အတူတကြ ဘာေတြ လုပ္ၾကသနည္း။ ေမာ္လ္ဒိုက္သည္ OPEC ႏိုင္ငံမ်ားက ၁၀၀% စြန္နီ မူဆလင္ လူဦးေရအား ေထာက္ပ့ံေသာ ေရနံမ်ားအား လက္ခံသည္။ Gayoom မ်ားက ေမာ္လ္ဒိုက္ အတြက္ဟု ဆိုကာ အဆိုပါ ေရနံမ်ားအား ဝယ္ယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကလည္း Sanction မ်ား ရွိသည့္ အတြက္ အဆိုပါ ေမာ္လ္ဒိုက္ ဆီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆီမ်ားကို အာရွႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ စူပါ ပါဝါဟု အထင္ ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေရာင္းခ်သည္။

Grant Thornton အစီရင္ခံစာကို သိရွိသူ ကက္ဘိနက္ ဝန္ႀကီး ေလးဦး အနက္ တစ္ဦးက The Week သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ "တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာတဲ့ အခ်က္က ေရနံတင္ သေဘၤာေတြ စကၤာပူ ကေန ေမာ္လ္ဒိုက္ကို မွန္မွန္ ထြက္ေနတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကို ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္မလာဘူး" ဟု ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ေသးေသးေလးပါ။ ဆီလိုအပ္ခ်က္ ကလည္း နည္းပါတယ္။ ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံပိုင္ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ (STO) က ဆီေတြကို OPEC ႏိုင္ငံေတြဆီက ဝယ္ၿပီး၊ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ျပန္ေရာင္းပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

STO ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ STO တြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္ အစိုးရက ၉၂.၂၉% ပါဝင္ၿပီး၊ က်န္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္သူက ပိုင္သည္။ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီအျဖစ္ STO Maldives (Singapore) Pvt Ltd ကို ကုန္သြယ္မႈ ပိုမို ေခ်ာေမြ႕ေရး အတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

STO စကၤာပူသည္ အစပထမက ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရနံထြက္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္သာ အခြင့္ ေပးထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎အား ေရနံ ေရာင္းဝယ္ေရးပါ ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳလာသည္။ ဝယ္ယူထားေသာ ေရနံ အမ်ားစုအား STO ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ၊ မေလးရွားမွ ဝင္ေငြ အမ်ားႀကီး ရရွိေသာ ၂၀၀၂ မွလြဲ၍ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

STO စကၤာပူသည္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို Shall Eastern Petroleum Pvt Ltd ၊ Singapore Petroleum Company Ltd ႏွင့္ Petronar တို႔မွ ဝယ္ယူၿပီး၊ STO ႏွင့္ တတိယ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည္။ Gayoom မိသားစုသည္ STO စကၤာပူအား ဆီမ်ား တဆင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေရးႏွင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်ေရး အတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိလာသည္။

စကၤာပူ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္း အရင္းအျမစ္ တစ္ခုကက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အရ အတည္ ျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ ဆီတင္ေသာ စင္းလံုးငွား သေဘၤာမ်ားသည္ ေမာ္လ္ဒိုက္ အတြက္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနၿပီး၊ အျမတ္ အစြန္း ႀကီးမားစြာ ရရွိေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Nasheed သို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ Grant Thornton က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၂ မွ ၂၀၀၈ ထိ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားသာ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

Gayoom သမၼတ ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ၎၏ ညီအစ္ကို ေတာ္သူ Yameen သည္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ေလေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က STO ဥကၠဌႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ STO ဥကၠဌ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ STO စကၤာပူ စာရင္းမွ ထုတ္ယူေငြ မ်ားသည္ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ မ်ားတြင္ Yameen ထံသို႔ ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ STO စကၤာပူ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း Ahmed Muneez ႏွင့္ STO ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာေဟာင္း Hussain Maniku တို႔သည္ Yameen အား တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္မွာ အေသ အခ်ာဟု ယူဆရသည္။ Maniku သည္ STO ၏ MD အျဖစ္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၈ ထိ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိ အားျဖင့္ ဝါရွင္တန္ ဒီစီတြင္ ေမာ္လ္ဒိုက္ ကိုယ္စား တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ ေပးေနသူ ျဖစ္သည္။

Grant Thornton အစီရင္ခံစာတြင္ "ထြက္ေငြ စာရင္း ျပဳစုထားရာမွာ Yameen ထံမွ ရန္ပံုေငြဟာ STO ဌာနခ်ဳပ္ကုိ သြင္းပါတယ္။ ေနာက္မွ STO စကၤာပူ ေငြစာရင္းကုိ လဲႊေပးပါတယ္။ ဒါဟာ STO ဌာနခ်ဳပ္က စာရင္းနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး Yemeen က ခ်က္ျဖင့္ STO စာရင္းကုိ ထည့္တယ္လုိ႔ ST0 ဌာနခ်ဳပ္က အတည္ ျပဳပါတယ္။ Muneez နဲ႔ စကား ေျပာရာမွာေတာ့ ဒီေငြေတြဟာ စကၤာပူမွာ ပညာ သင္ေနတဲ့ Yameen ရဲ႕ သားနဲ႔ သမီး အတြက္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သံုးေငြေတြကုိ Muneez ကတစ္ဆင့္ ေပးရပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။ ထုိစာရင္း လဲႊျခင္းမ်ားသည္ Gayoom အာဏာ မစြန္႔လႊတ္ခင္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မာလီရွိ သမတ႐ုံးမွ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ တစ&