Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၆.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစလိမ္႔မည္ဟု အိႏိၵယဆို

(The Economic Times မွ 15 February 2012 ရက္စြဲပါ India says Myanmar’s democratic path will strengthen bilateral ties ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ကုလသမဂၢ အလွဴရွင္ကြန္ဖရင္႔ က်င္းပရန္ ျမန္မာ သေဘာတူ

(The Financial Times မွ 10 February 2012 ရက္စြဲပါ Gwan Robinson ေရးသားေသာ Myanmar agrees to hold UN donor conference ကုိ ဘာသာျပန္သည္)

***************************************************************************************

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစလိမ္႔မည္ဟု အိႏိၵယဆို

(The Economic Times မွ 15 February 2012 ရက္စြဲပါ India says Myanmar’s democratic path will strengthen bilateral ties ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေနျခင္းေၾကာင္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး၊ အိႏိၵယ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစရန္ ျဖစ္လာေၾကာင္း အိႏိၵယက ယေန႔ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၎ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်မွတ္ထားတဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြေပၚမွာ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လမ္းေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ သံသယမရွိပါဘူး။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ ပိုမိုအားေကာင္း နက္႐ႈိင္းလာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Ranjan Mathai က နယူးေဒလီမွ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

                ၎က ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေရေျမခ်င္း ဆက္ေနမႈသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္တည္မႈ၌ ဆက္စပ္မႈမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဆိုပါက ေဒသတြင္း ရုပ္လံုးသစ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္လိမ္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

“ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင္႔တင္ႏိုင္ဖို႔ ေရ၊ေျမ၊ေလ အဆက္အသြယ္ေတြ ပိုမိုႀကီးထြားလာဖို႔လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံယူထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရာသီဥတု၊ အဆက္အသြယ္ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတာနဲ႔အမွ် အိႏိၵယကုမၸဏီေတြဟာ က႑စုံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ အိႏိၵယစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆက္အသြယ္အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင္႔လည္း 2011 ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တြင္ အိႏိၵယကုမၸဏီျပပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းကို မ်ားစြာ ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အဆက္အဆံရွိျခင္းကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ပတ္သက္၍ အာရုံျပဳရမည့္ နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း Mattai က ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ အိႏိၵယအစိုးရသည္ ျမန္မာဘုရားဖူးမ်ားအား တိုး၍ အကူအညီေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရားဖူးမ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေပးရန္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ၎က သိရွိေၾကာင္းဆိုသည္။ “ႏွစ္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ကိစၥေတြမွာ စနစ္တက်ျဖစ္ေစဖို႔ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ကို မၾကာမီ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

****************************************************************************

ကုလသမဂၢ အလွဴရွင္ကြန္ဖရင္႔ က်င္းပရန္ ျမန္မာ သေဘာတူ

(The Financial Times မွ 10 February 2012 ရက္စြဲပါ Gwan Robinson ေရးသားေသာ Myanmar agrees to hold UN donor conference ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အႀကီးတန္းကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္႔ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ကြန္႔ဖရင္႔ႀကီး တစ္ခုက်င္းပရန္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရး သေဘာတူခဲ႔သည္။ ယင္းမွာ တိုင္းျပည္တြင္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင္႔ေလ်ာ႔ခ်ေရး၌ အစိုးရကေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 26% မွ 2015 ခုႏွစ္တြင္ 16% ထိေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ပစ္မွတ္ထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု UNDP ေဒသဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ Ajay Chhibber က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ “အစိုးရႏွင္႔ ေတြဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အကူအညီေတြ ပိုမိုလိုအပ္တယ္ဆိုတာရယ္၊ အကူအညီေတြ ပိုမိုထိေရာက္ဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာရယ္၊ ပိုေကာင္းတဲ႔ အကူအညီေပးေရး အေျခအေနေတြ လိုတယ္ဆိုတာရယ္ကို သေဘာတူၾကပါတယ္။ အလွဴရွင္ေတြ အတူတကြ စုစည္းႏိုင္မယ္႔ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြပမာဏမည္မွ် လိုမည ္ဆိုသည္ကို တိုင္းသိျပည္သိ ခန႔္မွန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ားႏွင္႔ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာ လိုအပ္လိမ္႔မည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ဆံုးကြာတား၌ ပါဝင္ၿပီး 2011 ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း GDP မွာ ေဒၚလာ(700) သာရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကြန္ဖရင္႔က်င္းပရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ျခင္းမွာ အေမရိကန္က အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ဖယ္ရွားခဲ႔ၿပီး ကုလသမဂၢႏွင္႔ အျခားႏိုင္ငံစုံ အဖြဲ႕မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာေပးႏိုင္ရန္ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင္႔ ကုလ သမဂၢတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တုိင္းျပည္အတြက္ စီးပြားေရးမူဝါဒ လမ္းေၾကာင္းကို လူမ်ားစြာျဖင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ႔သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူေပါင္း (450) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒ စိန္ေခၚမႈမ်ား အထူးသျဖင္႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ပညာေရးအပါအဝင္ အရပ္ဖက္တြင္ လူ႔စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အာရုံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားတြင္ ျမန္မာကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင္႔ အေမရိကန္စီးပြားေရးပညာရွင္ Joseph Stiglitz ကဲ႔သို႔ေသာ သူမ်ားႏွင္႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အကူအညီမ်ား အလံုးအရင္းႏွင္႔ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းသင္႔ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံအကူအညီေပးေရး အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အားတက္ခဲ႔ရေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အကယ္၍ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သန္႔ရွင္းခဲ႔လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးခဲ႔လွ်င္ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းမည္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးယူမႈမ်ားရုတ္သိမ္းခဲ႔ၿပီးသည့္တိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေလာထႀကီးဝင္ေရာက္ရန္ အားလံုးက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေသာ အီးယူဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Andris Piebalgs က ေျပာၾကားရာတြင္ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းသြားသည့္တိုင္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ား အျပည့္အဝ အလုပ္ျဖစ္သည္အထိ အခ်ိန္ယူ ေစာင္႔ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ထိပ္တန္းျမန္မာဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ေမလတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အုပ္စုမ်ားက ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးကြန္႔ပရင္႔ကုိ တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး အုပ္စုမ်ားသည္ မႀကံဳစဖူး စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ “တခ်ိဳ႕ဆို အဲဒီအခ်ိန္ေတာင္ မေစာင္႔ႏိုင္ပါဘူး။ အခု ဂ်ပန္လူမ်ိဳး(170) နဲ႔ စင္ကာပူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (117) ဦးတို႔ လာတာ အေပ်ာ္ခရီး သြားဖို႔ လာတာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

*****************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၆.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ ၃ လအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္ဟု အစုိးရဝန္ႀကီးေျပာၾကား

(Reuters မွ 15 Feb 2012 ရက္စဲြပါ Myanmar Peace can be reached within 3 months minister ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ေျမာက္ကိုရီးယားသံရုံးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးပါတီ ပန္းျခင္းေပးပို႔

(Korean Central News Agency မွ 14 February 2012 ရက္စြဲပါ Floral basket to DPRK Embassy by Myanmar political party ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*************************************************************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၃ လအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏုိင္ဟု အစုိးရဝန္ႀကီးေျပာၾကား

(Reuters မွ 15 Feb 2012 ရက္စဲြပါ Myanmar Peace can be reached within 3 months minister ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္း၏ ပထမဆံုး ျပည္ပသတင္းဌာန အင္တာဗ်ဴးျဖစ္သည္)

ျမန္မာအစုိးရသည္ အၿမဲတမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆြးေႏြးမည့္ ႏုိင္ငံေရးဒုိင္ယာေလာ့လုပ္ငန္းစဥ္ မစတင္မီ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အုပ္စု အားလံုးႏွင့္ ၃ လအတြင္း အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၄၉ ႏွစ္ၾကာ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၄၉ ႏွစ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအရပ္ဖက္အစုိးရသစ္မွာမူ သူပုန္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိရရွိေနၿပီ” ဟု ျပည္ပသတင္းဌာနႏွင့္ ပထမဦးဆံုး အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္ ခံမည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျဖထြက္ ေျပလည္မႈမ်ား ရရွိကာနီးၿပီဟု ယင္းကဆုိသည္။ “ဒီျပႆနာက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ နာတာရွည္စဲြကပ္ေနတဲ့ ေရာဂါပါ။ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္က အျမစ္ျပတ္ေအာင္ မကုႏုိင္တာကေတာ့ အနာနဲ႔ေဆးအံမဝင္လုိ႔ပါ။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အရာရာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အေနအထားလည္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒီေဆးကုိ ရခဲ့တာပါ”ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ္လည္း အိမ္တြင္းပုန္းစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟု ေခၚေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔က Sanctions မ်ား မ႐ုတ္သိမ္းမီ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Sanctions ႐ုတ္သိမ္းေရးမဟုတ္ပါဟု ျငင္းဆုိေသာ ဦးေအာင္မင္းက “တျခားအစုိးရကိစၥေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္မစဥ္းစားပါဘူး။ အသက္ေတြေပးဆပ္သြားတဲ့ စစ္သားေတြကုိ အစုိးရတပ္က(သုိ႔) တုိင္းရင္းသားတပ္ကလုိ႔ ခဲြျခားလုိ႔မရပါဘူး။ သူတုိ႔အားလံုးဟာ တစ္ေျမထဲမွာ ေမြးဖြားလာၾကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတြပါ” ဟု အေလးအနက္ ေျပာဆုိသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖဲြ႕အနက္မွ ၉ ဖဲြ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ျဖစ္၍ ယခုတုိင္တုိက္ခိုက္ေနဆဲ အုပ္စုႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ KIA အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ ၆ ဖဲြ႕ႏွင့္ လအနည္း ငယ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။ ကရင္နီ(ကယား)အုပ္စု KNPP သည္ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အုပ္စု ၅ ဖဲြ႕မွာလည္း လက္နက္စြန္႔လႊတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု သိရွိရသည္။

သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔က ထုိးစစ္မ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အမိန္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ၾကားမွ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဦးေအာင္မင္းက ျငင္းဆုိသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊသည္ ယခု အရပ္ဖက္အစုိးရသစ္တြင္ အာဏာ ရယူထားၾကေသာ သူ၏ တပည့္ေဟာင္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမရွိပါဟုလည္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဦးသန္းေရႊက အျပည့္အဝအနားယူသြားပါၿပီ။ သူ႔ရဲ႕အမိန္႔ကုိ ၾသဇာတုိ႔ကုိလည္း လုိက္နာဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ အဆက္အသြယ္လည္း လံုးဝ မရွိေတာ့ပါဘူး။ သူရဲ႕အိမ္ေဘးမွာ စာၾကည့္တုိက္ႀကီးတစ္ခုရွိပါတယ္။ သူအာဏာရစဥ္ အခ်ိန္က စာဖတ္ခ်ိန္မရွိခဲ့လုိ႔ အခုအနားယူခ်ိန္မွာ အတုိးခ် စာဖတ္ေနပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ အသြင္ေျပာင္းကာလမွာ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ့ သူ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္အခ်ိန္မွာ ပတ္သက္စရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိ အေနအထားကုိ ေဘးကေန ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္မင္းက ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူအမ်ားစုက သံသယႀကီးလြန္းသူ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္လြန္းသူ၊ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ ယခင္အာဏာရွင္ အႀကီးအကဲေဟာင္းက ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္လက္ႀကိဳးကုိင္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံသယရွိေနၾကသည္။

ဦးေအာင္မင္း၏ အထက္ပါမွတ္ခ်က္သည္ မႏွစ္က မတ္လတြင္ ဦးသန္းေရႊ အာဏာစြန္႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း အစုိးရသစ္အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ပထမဦးဆံုး ေက်းဇူးစကား ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည္ ဟူေသာ မွန္းဆေျပာဆုိမႈမ်ားကုိလည္း ဦးေအာင္မင္းက ျငင္းပယ္သည္။ “ဒါေတြက ေကာလဟာလေတြပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ရွိၾကပါတယ္” ဟု ယင္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ခ်မွတ္ထားေသာ အဆင့္ ၃ ဆင့္ အစီအစဥ္တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈရရွိေရး၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခ က်ေရးတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ အုပ္စုအားလံုးပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ အထူးညီလာခံက်င္းပကာ ေရရွည္ခံ မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပ်ဳိးေထာင္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းမႈညိႇႏႈိင္းေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆၀ ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔မွာ ႏုိင္ငံကုိ အစဥ္အဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံ၏အဓိကျပႆနာမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင္းဆုိမႈပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါကိစၥ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာကုိ ဦးေအာင္မင္းက မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္၍ ရေသာ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စီစဥ္ျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖဲြ႕စည္း၍ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ရန္အားတက္လာၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ “ဒုိင္ယာေလာ့အတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါၿပီးရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ညီလာခံ ေခၚယူ က်င္းပႏုိင္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးေလ၊ အခ်ိန္ပုိၾကာေလပါပဲ။ နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံ မႈကေတာ့ အုပ္စုအားလံုးအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္ျမန္တြန္းရင္လည္း တြန္းႏုိင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာရင္လည္း ၾကာသြားႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက သံ