Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawaddy news, 11th March 2010

လက္႐ွိ ျမန္မာ အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းမွ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီအသစ္ တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္ သတင္းရပ္ကြက္မွ သိ႐ွိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စစ္ဖက္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္႐ွိ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္၍ ၎တို႔ ရထားေသာ ကားႏွင့္ အိမ္စေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္မ႐ွိဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိေဟာင္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥကၠ႒ ရာထူး ခန္႔အပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ၎တို႔သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း USDA ေနာက္ခံ ပါတီကို မွတ္ပံုတင္လိ္မ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုသည္။

အစိုးရ ဝန္ႀကီး အနည္းဆံုး ၁၈ ေယာက္ခန္႔ ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္၍ ၾကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကမည္ဟု NLD ဝါရင့္ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိရမည္။

ၾကသပေတးေန႔က ၾကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ရန္ကင္း ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ႏွင့္ ပဲခူး စေသာ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးတြင္ အစည္းအေဝး တက္ရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္     ဆင့္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူေသာ လူမႈေရး အသင္း အဖြဲ႕အျဖစ္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အသင္းကို ပံ့ပိုးေထာက္ခံသူမွာ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကံ့ခိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းသို႔ ဝင္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး စည္း႐ုံးခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၾကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကို ယူထားသူ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦးက ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

"ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ဖြံ႕ၿဖိဳးေနဆဲ အဆင့္လို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္သား တစ္ဦးက ဆိုသည္။ "ဒီမွာက အမ်ားႀကီး ႐ႈပ္႐ွက္ခပ္ေနတယ္၊ ပါတီကို ဘယ္ေနရာမွာ မွတ္ပံုတင္ရမလဲလို႔ လူေတြကို ျပန္ေမးေနတဲ့သူလည္း ႐ွိတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို စတင္ ေၾကညာသည့္ မတ္လ ၈ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အားလံုး မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ဥပေဒက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အက်ဥ္းခံ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အက်ဥ္းခံ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လာမည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲမွ ဖယ္ထုတ္ရန္ တမင္ ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္၍ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ေနသည့္ၾကားမွ အျငင္းပြားဖြယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima news, 12th March 2010

ေဒသတြင္း ၁၀ ရက္ ခရီးစဥ္ လတ္တေလာ လွည့္လည္ေနေသာ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ႐ုံးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ မေလး႐ွားမွ ဘ႐ူႏိုင္းသို႔ ကူးမည့္ Kurt Campbell သည္ လက္႐ွိတြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးလွည့္လည္ကာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၎လာေရာက္ႏိုင္ေခ် ႐ွိသည့္ ခရီးစဥ္ကို မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ေျပာၾကားသည္။

အလားအလာ႐ွိေသာ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သံ႐ုံးအရာ႐ွိက မဇၩိမသို႔ ေျပာၾကားသည္။

Campbell သည္ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦး၏ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ အျပစ္ ၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရး ဝါဒသစ္ကို ေၾကညာၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ ဘြတ္႐ွ္ အစိုးရ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒသစ္ကို ဝါ႐ွင္တန္က မႏွစ္က ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီီး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းေရးကို တၿပိဳင္နက္ စတင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မိေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ ကြာလာလမ္ပူတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ယခု အခ်ိန္အထိ ေတြ႕ရသမွ်မွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာမ်ား ျဖစ္ေန၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္၍ ျပည္တြင္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရက ႀကိဳးစားသည္ကိုသာ မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႕လိုေၾကာင္း'' Campbell က ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ မွ စတင္ခဲ့ေသာ Campbell ၏ အာ႐ွ ခရီးစဥ္တြင္ ထိုင္း၊ လာအို၊ မေလး႐ွား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ တိုက်ိဳတြင္ ရပ္နားရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, By Stephanie Nebehay, 11th March 2010

ျမန္မာ အစိုးရ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူ ကုလသမဂၢမွ ပုဂၢိဳလ္က ၾကာသပေတးေန႔က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အေပၚ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မ႐ွိေလာက္ေအာင္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္လ်က္ ႐ွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆက္မျပတ္ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာ႐ွိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ Mr. Quintana တင္သြင္းေသာ စာမ်က္ႏွာ (၃၀) ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားသူမ်ား၏ အဖြဲ႕မ်ားက ၎၏ တင္ျပမႈကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကုလသမဂၢက စတင္ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္မွ စ၍ ယခုကဲ့သို႔ မႀကံဳဖူးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို ေသေစျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မ႐ွိျခင္းတို႔ အျပင္ အဓမၼ လုပ္အားေပးေစမႈမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တတိယ အႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ေသာ အာဂ်င္တီးနား ေ႐ွ႕ေန Quintana ၏ အစီရင္ခံခ်က္ အရ သိ႐ွိရပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ အဆိုပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးရန္ အာဏာ အပ္ႏွင္းေရး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရ မူဝါဒမ်ားအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္း၊ တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား  ႐ွိ သည္ ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္အား လႊတ္ေပးရန္ Quintana က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေရအတြက္ ႏွစ္ဆတိုးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ထိန္းသိမ္း ခံေနရသူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ေနသည္။

၎က သူမ၏ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သူ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္တြင္ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ မရျခင္းအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက ပိတ္ထားခဲ့ရေသာ သူမ၏ NLD ပါတီ႐ုံးခြဲမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ရန္ကုန္တြင္ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ မညီဘဲ၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ၊ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု Quintana က ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို မေၾကညာေသးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမ်ား တရားမွ်တစြာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သံသယမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္မႈမ်ားအား ခြင့္မျပဳဘဲ၊ သတင္းစာ ဆရာ ၁၂ ဦးႏွင့္ blogger အမ်ားအျပား ေထာင္ထဲတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

ေထာင္ထဲတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားသည္ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံျမည္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေန၍ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း Quintana က ဆိုသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ အစာေရစာမ်ား ျဖတ္ထားျခင္း၊ ေဆးကုသေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔ကို ေထာင္သားမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၁၃၀) ခန္႔ အထိ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုးေနေၾကာင္း Quintana က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 11th March 2010

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ေၾကညာၿပီး ရက္ပိုင္း အၾကာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕သစ္ကို ျမန္မာအစိုးရက ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံလိုင္းႏွင့္ ေရဒီယိုမွ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇ ဦးကို ခန္႔အပ္သည့္ အမိန္႔ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိပါ။

ယခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ က်င္းပေပးမည္ဟု အစိုးရက ကတိေပးထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ရက္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ေၾကညာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By SAW YAN NAING, 12th March 2010

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္္္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) မွ ေခါင္းေဆာင္ ႐ွစ္ဦးႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္႒ာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးဝင္းတို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း KIO ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး သေဘာတူ၊ မတူ အေျဖကိုသာ သိလိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ KIO က ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လိုေသးေၾကာင္း KIO ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ မာလ ၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

KIO အဖြဲ႕ကို KIO ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္ဆိုင္းက ေခါင္းေဆာင္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ယခု အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီမႈ မ႐ွိပါက ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္္ကိုင္အဖြဲ႕ အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KIO ႒ာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေ႐ြ႕လ်ားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိေနေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ လိုင္ဇာမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိိ႐ွိရသည္။

အစိုးရဘက္မွ လာေသာ သတင္းမ်ား အရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ႐ွိရာ ျမန္မာႏို္င္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အင္အား (၇၀၀၀၀) ေက်ာ္ ပို႔ထားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

စစ္တပ္ ျဖည့္တင္းမႈကို ျမင္ေတြ႕ေသာ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕တစ္ဦးက စစ္ျဖစ္လာမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အတြက္ မတ္လ (၁၅) ရက္ ေန႔ကို ေနာက္ဆံုးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုေန႔ ေက်ာ္လြန္၍ သေဘာတူညီမႈ မရပါက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ္ိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ အစိုးရသည္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ သို႔မဟုတ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပဖြယ္ ႐ွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ၿပီးဆံုးလိုေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္႒ာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏိုင္ဝင္းကလည္း မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) အား ယခု အပတ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကိစၥ စကားေျပာရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ ပါတီသည္ ယခု အခါ ၎၏ ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ၎တို႔၏ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား တစ္လၾကာ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနသည္။

ျမန္မာ အစိုးရက NMSP အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း NMSP က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း NMSP ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္ရင္း ႏွစ္ခုကို NMSP ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ား အနီးတြင္ ခ်ထားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

KIO ၏ စစ္ေရး႒ာနခြဲ ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) သည္ အေသအခ်ာ ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္သားမ်ား အပါအဝင္ အင္အား ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိ သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ဝ တပ္ (UWSA) သည္ အင္အား ၂၅၀၀၀ ခန္႔ ႐ွိၿပီး၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ NMSP သည္ အင္အား (၇၀၀) သာ ႐ွိပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By The Associated Press, 12th March 2010

          ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္အစုိးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္က ေျပာဆုိရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ရန္ အစုိးရ၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ၾကည့္၍ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္မည့္ ဝါရွင္တန္၏ မူဝါဒအသစ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိပံုမရဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

          ယခုအပတ္ ျမန္မာအစုိးရ ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရမႈအျပင္ သူမ၏ ပါတီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မရျခင္းသည္ သူမ၏ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေပၚ အလြန္ အင္အားနည္းေစသည္။

          ယမန္ႏွစ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎၏ တင္းၾကပ္ေသာ မူဝါဒကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္၍၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အားေပး ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ Obama အစုိးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္၍ သူမ၏ ပါတီအား ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခုိင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ား မရွိဘဲ အေရးယူမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းမည္ မဟုတ္ ေျပာခဲ့သည္။

          အေမရိကန္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ အစုိးရႏွင့္ အဓိက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေစေရးကုိ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအရ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာ မရွိေၾကာင္း အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          Campbell က Bangkok တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားရာ၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအျပင္ ျပည္တြင္းရွိ ပါတီမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဆက္လက္၍ စကားေျပာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ စုိးရိမ္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာ ဒါမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး" ဟု Campbell က ေျပာသည္။ ၎ သည္ ယခု အာရွ ၁၀ ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ သြားလာလ်က္ ရွိသည္။

          အစုိးရသည္ ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတရားေသာ ဥပေဒအျဖစ္ ေဖာ္