Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ သမိုင္းကိုေရးသားၾကသူမ်ားသို႔

 ******************************************************************************

ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္အား ဂုဏ္ျပဳေမာ္ကြန္းေရးထိုး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျမန္မာအီးဂရက္စ္ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေမာင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး ႏွလံုးအထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးႏွစ္ခုလံုးက မသိ႐ွိခဲ့ၾကေသာ တတိယလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေဖာက္ခဲ့သူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္မွာအင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားကသာ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇး႐ွင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆသူ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၎အၿမဲတမ္းေရးသား ေျပာဆိုေလ့႐ွိသည့္ လူမေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းဆိုသည့္ အျမင္အေပၚျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အၿမဲတမ္း လိုလို ခံရေလ့႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ ႀကိဳတင္နမိတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖထြက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ခေရာ္နီကယ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအီးဂရက္စ္၊ The Voice Weekly တို႔ႏွင့္ အျမင္ခ်င္း မတူသည့္တိုင္ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေမာင္၏ တစ္ဦးခ်င္း အရည္အေသြး၊ တိုင္းျပည္အေပၚထား႐ွိသည့္ ေစတနာႏွင့္ ႐ိုးသားမႈဟူသည့္ ဂုဏ္သေရမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအတြက္ အစားထိုးမရေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲ၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳေမာ္ကြန္း ေရးထိုးအပ္ပါသည္။ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ The Memorial of Dr.Nay Win Maung Facebook စာမ်က္ႏွာမွ “ ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ သမိုင္းကိုေရးၾကသူမ်ား” ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ကူးယူေဖာ္ျပ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးက႑ 

ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ သမိုင္းကိုေရးသားၾကသူမ်ားသို႔

ျပည္ပႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လွ်က္႐ွိသည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားကို  ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီကာလမ်ား၌ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက၍ ဆရာေနဝင္းေမာင္ႏွင့္ တတိယအင္အားစုမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးေရးကို ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေနဝင္းေမာင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၍ သူ၏ယံုၾကည္ရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေရး ဆႏၵမဲေပးေရး လႈပ္႐ွားမႈ(I Vote Campaign) မ်ားကို စိတ္စြမ္းအား၊ ကိုယ္စြမ္းအား တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆရာေနဝင္းေမာင္သည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမႈ မ႐ွိခဲ့ေစကာမူ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းခိုင္မာၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္႐ွိေရး၊ မူဝါဒမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ( Good Governance) မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး တို႔အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေရးသား၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ ယူဆခ်က္မ်ားကို အျဖဴႏွင့္ အမည္း၊ အမွားႏွင့္ အမွန္ဆိုသည္ထက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္သက္လက္ခံ၍ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ စည္း႐ံုးလွံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၾကၿပီး သူႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရ႐ွိလာျခင္း၊ သမၼတႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဝင္လာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္  ဦးဇာဂနာကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ား ပိုမို လြတ္ေျမာက္လာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း စီးပြားေရးအရ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္  ပင္စင္လစာမ်ား တိုးတက္ရ႐ွိ လာျခင္း၊ မလိုလားအပ္သည့္ အခြန္အခမ်ား ေလ်ာ့က်သြားျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ား လဲလွယ္ခြင့္ႏွင့္ တင္သြင္းခြင့္မ်ား ရ႐ွိလာျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမ်ား ပိုမိုရ႐ွိလာျခင္း စသည္ တို႔သည္ ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ ေရးသား၊ လွႈံေဆာ္၊ သင္ၾကား၊ အႀကံဳျပဳ ၊ ေဆြးေႏြး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ခဲ့သည္ဟု မိမိတို႔ အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာေနဝင္းေမာင္ သည္ မကြယ္လြန္မီ အခ်ိန္ကေလး၌ပင္ The Voice Weekly ၂၀၁၂ ေဟာကိန္း စာမူျဖင့္  ႏွစ္သစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကို အခ်က္အလက္ က်စြာ ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ေရးသားသြားခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍သာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီကာလမ်ားက ဆရာေနဝင္းေမာင္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လိုသူမ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္ေရးလွႈပ္႐ွားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္သြားခဲ့လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို  စိတ္ပ်က္၍ ႏိုင္ငံေရးကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကလွ်င္လည္းေကာင္း ယေန႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လ်က္႐ွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားလည္း ရ႐ွိႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အသြင္ေျပာင္းထားေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ သက္ဆိုး႐ွည္သြားဖြယ္ရာ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမည္းေရာင္မွအျဖဴေရာင္သို႔ ကူးေျပာင္းရေသာကာလ၌ ျဖတ္သန္းရသည့္ မီးခိုးေရာင္အဆင့္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲမႈ မ်ားကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းမ႐ွိလွ်င္  အျဖဴႏွင့္အမည္း ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာေနဝင္းေမာင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ နားလည္ႏိုင္ရန္ သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿခံဳငံုစဥ္းစားၿပီး အႏိုင္ရ႐ွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ထက္ မူဝါဒ၏စနစ္က ေမာင္းႏွင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေမွ်ာ္ေတြး၍ ေ႐ြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမ႐ွိဘဲ သူ႕အေပၚ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ လာမႈမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္႐ွိေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ( Good Governance)မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အားသစ္ေလာင္းၿပီး ေရးသား ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားကို တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ဟူေသာ သူ၏ “တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာစိတ္” ဆိုသည့္ ခိုင္မာသည့္ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုတည္း ျဖင့္သာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ဆိုင္၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

                ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ၿပီးၿပီးခ်င္း ရလဒ္မ်ားအရ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးတစ္ခုက  ေ႐ြးေကာက္ပဲြ လမ္းေၾကာင္းမွာ လက္ေတြ႕ က်သည့္ကိစၥဟု ယူဆ၍ ပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ လမ္းေၾကာင္းမွာ မွန္သည္၊မွားသည္ ဆိုသည့္ အျငင္းပြားမႈ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပဲြလမ္းေၾကာင္းကသာ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခံုစရာ မလိုေအာင္ပင္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ကာလမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြၿပီးၿပီးခ်င္း လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ မေရာက္ေသးသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ဆရာေနဝင္းေမာင္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ လူပုဂိၢဳလ္ ေရးအရ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ ေရးသားထားမႈမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕တစ္ခုကို အင္တိုက္အားတိုက္ စတင္တြန္းခဲ့သူမွာ ဆရာေနဝင္းေမာင္ျဖစ္သည္ဟူ၍ သက္ေသထူရာေရာက္သည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ အျဖစ္ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ေနဝင္းေမာင္ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္မည္ဟု ထင္မွတ္မထားၾက၍ သူ၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို တကူးတက ျပဳစုထားျခင္းမ႐ွိသည့္ ျမန္မာအီးဂရက္စ္အေနျဖင့္ ဆရာေနဝင္းေမာင္၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းကို မရည္႐ြယ္ဘဲ ျပဳစုေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့ၾကေသာ ဆရာေနဝင္းေမာင္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္  မီဒီယာမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးပင္ ေက်းဇူး ဥပကာရ တင္႐ွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

***************************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃.၁.၂ဝ၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စက္မႈေျမကြက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိပါက ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္
  2. ပာုိတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းသစ္ ၁၂ ခုေဖာ္ထုတ္္ရန္ ေျမေနရာ ေတာင္းခံထား
  3. လွ်ပ္စစ္က႑ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေလွ်ာ့ရက္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
  1. ဒိန္းမတ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

********************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စက္မႈေျမကြက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိပါက ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ရွိ စက္မႈေျမကြက္မ်ားကို ေျခာက္လအတြင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ ယခုေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး သံုးလအတြင္း ေျမကြက္ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ မိမိပိုင္ေျမကြက္ကို ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ၿပီး ေျခာက္လ အတြင္း စက္႐ံုအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ျပည့္ပါက သက္ဆိုင္ရာမွ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ကာ စည္းကမ္းခ်က္လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက ေျမကြက္ဝယ္ယူခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေပးသြင္းထားသည့္ စက္မႈေျမကြက္တန္ဖိုးကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စက္မႈေျမကြက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎ေျမမ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားသူမ်ားမွ အျခား အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စက္မႈ ေျမကြက္ဝယ္ယူထားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမကြက္ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ “အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက တရွိန္ထိုး ဝင္ေရာက္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ႏိုင္ငံေတာ္က စက္မႈဇုန္ေတြ အမ်ားအျပားထူေထာင္ေပးေနေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ေျမကြက္ဝယ္ၿပီး ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဒီအတိုင္းပစ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူ႕အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိပါဘူး” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ပာုိတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းသစ္ ၁၂ ခုေဖာ္ထုတ္္ရန္ ေျမေနရာ ေတာင္းခံထား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွ ပာိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းသစ္ ၁၂ ခုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေျမေနရာ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ဇုန္၊ ရန္ကုန္ဇုန္၊ ေတာင္ႀကီးဇုန္၊ ေငြေဆာင္ဇုန္၊ ေခ်ာင္းသာဇုန္၊ မႏၱေလးဇုန္၊ ရခိုင္ဇုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဇုန္၊ ပဲခူးဇုန္၊ ပုဂံဇုန္၊ ေရႊႀတိဂံဇုန္ပာူ၍ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံ၊ ေတာင္ႀကီး(အင္းေလး)တြင္ ပာိုတယ္ဇုန္ အသစ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု ေဒသမ်ားတြင္ ပာိုတယ္ဇုန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာမရွိသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၎ေျမေနရာ အေနအထားအေျခအေနမ်ားကို စာတင္ပို႔ထားေၾကာင္း ေရႊႀတိဂံဇုန္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပာိုတယ္ဇုန္အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ပာိုတယ္ ဇုန္အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေန လူမႈဘဝမ်ားလည္း ျမင့္မားလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပာိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ၂၃ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခုထက္ပိုမိုဝင္ေရာက္လာပါက သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ဝန္းက်င္အထိျမင့္တက္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပာုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၉၀ ေက်ာ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္း ၁၁ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္၊ ေပာာင္ေကာင္ႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္းေက်ာ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေက်ာ္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန