Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္တို႔ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေျခခ်

(The Korea Times မွ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ “Korea, China, Japan Vying for Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

  1. ငါးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ျမန္မာကုိအေမရိကန္ကူညီမည္

(Xinhua မွ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ “U.S to help Myanmar with fish farming”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူေမွာင္ခုိကူးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဟု ထုိင္းေရတပ္ျငင္းဆုိ

 (Reuters သတင္းဌာန၏ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ Thailand denies smuggling Rohingya Muslims ကုိဘာသာျပန္ ဆုိသည္)


ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္တို႔ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ေျခခ်

(The Korea Times မွ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ “Korea, China, Japan Vying for Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ က်န္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသာစီးရရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္တို႔အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခ့ဲသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တံခါးဖြင့္မူဝါဒအားကိုးျဖင့္ အာရွအင္အားႀကီးသံုးႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရးသန္း ၆၀ ျမန္မာေစ်းကြက္သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ ေနၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ အႀကီးဆံုးပင္လယ္ရပ္ျခား စြမ္းအင္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္တြင္ Daewoo International ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံ အပါအဝင္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ သံုးဘီလီယံခန္႔ ေတာင္ကိုရီးယားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ကိုရီးယားကုန္သြယ္မႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရး ေအဂ်င္စီကဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလားအလာႏွင့္ လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳမႈတို႔ကို အားသာခ်က္ရယူရန္ အတြက္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူထားေသာ Sanction မ်ားကိုလည္း အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံ မ်ားက ႐ုတ္သိမ္းေပးေနၾကၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ရာသီဥတုသည္လည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနသည္။

ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီက ရန္ကုန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတပ္ဆင္စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားေနသည္ပာု ေျပာၾကားထား ၿပီး Korea Development Bank အပါအဝင္ အႀကီးစားကိုရီးယားဘဏ္ ၆ ခုခန္႔ကလည္း ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းကို ကိုရီးယားအစိုးရကလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ အားေပးပံ့ပိုး လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလႈပ္ရွားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ မတ္လကုန္အထိ ေဒၚလာ ၁၄.၁ ဘီလီယံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဇယားတြင္ ၃၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေပာာင္ေကာင္၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆.၄ ဘီလီယံမွာ ၁၅.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံအနက္ ပမာဏအနည္း ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ မႏွစ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အသည္းအသန္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာတို႔ေခ်းထားေသာ အေၾကြးေဒၚလာ ၅.၂ ဘီလီယံကို ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တရား ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ဖိုးကူညီထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္၏အားကိုးျဖင့္ ဂ်ပန္တို႔၏ လွ်ပ္စစ္၊ သဘာဝစြမ္းအင္၊ ဘ႑ာေရး၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အထည္အလိပ္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာ႐ူဘီနီ၊ ဆူမီတိုမိုစေသာ အႀကီးစားကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ အႀကီးစားစက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဂ်ပန္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈႀကီးထြားလာေတာ့မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။


 

ငါးေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ျမန္မာကုိအေမရိကန္ကူညီမည္

(Xinhua မွ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ “U.S to help Myanmar with fish farming”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရခ်ိဳတယားဗီးယားငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ကူညီရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ပာု တနဂၤေႏြေနထုတ္ အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အရည္အေသြးျမင့္ ငါးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္အတြက္ တလားဗီးယားငါး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေပးမည္ပာု ျမန္မာ့ငါးလုပ္ငန္းဌာနက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေအာ္ဂဲနစ္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း အေမရိကန္အဖြဲ႕က ကူညီဦးမည္ပာု သိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရထြက္ကုန္အမ်ိဳးအမည္ ၁၂၀ ခန္႔ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေအးခန္း ေရထြက္ကုန္စက္႐ံု ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕စက္႐ံုမ်ားသာ အရည္အေသြး ျမင့္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေရထြက္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္ ၃၇,၀၀၀ ခန္႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ က တင္ပို႔ခဲ့သည္ပာု တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကဆိုသည္။

ထိုအေတာအတြင္း အီးယူက ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၚ အေရးယူထားေသာ Sanctions မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္း ေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပင္လယ္စာထြက္ကုန္တင္သြင္းရန္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္စာထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာေတာ့မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အီးယူ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္လက္မ်ားက တလားဗီးယားကဲ့သို႔ ေမြးျမဴေရး ငါးႏွင့္ သဘာဝပုဇြန္ ကမၻာ့ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကို ေလ့လာေနၾကသည္ပာု သိရွိရသည္။


႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူေမွာင္ခုိကူးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဟု ထုိင္းေရတပ္ျငင္းဆုိ

 (Reuters သတင္းဌာန၏ 21 July 2013 ရက္စြဲပါ Thailand denies smuggling Rohingya Muslims ကုိဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကရသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ထုိင္းေရ တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လူေမွာင္ခုိကူးျခင္း၊ တရားမဝင္ခုိးသြင္းျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီး အျမတ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္ဟူ ေသာ Reuters သတင္းဌာန၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ကို ထုိင္းေရတပ္ကျငင္းပယ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။

Reuters သတင္းဌာနက စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာထုိင္းေရတပ္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ မ်ားကုိ လူေမွာင္ခုိကူးရာ၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထုိင္းေတာင္ပုိင္းေဒသ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ုိးတန္တြင္ အေျခခ်လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ေမွာင္ခုိကူးသည့္ ကြန္ယက္ သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 “အဲဒီလုိ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈမရွိပါဘူး” ဟု ထုိင္းေတာ္ဝင္ေရတပ္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Wipan Chamachote ကေျပာၾကားသည္။ “ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြကအလြဲသုံးစားလုပ္တာမ်ိဳးကုိ မေတြ႕ရသလုိ လူကုန္ကူးမႈအတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးတာမ်ိဳးလည္းမရွိပါဘူး” Reuters သတင္းဌာနက အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရာတြင္ ထုိင္းေရတပ္မွပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွားယြင္းစြာ ေမးျမန္းမိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိအေနျဖင့္လူေမွာင္ခုိကူးမႈတြင္ ထုိင္းေရတပ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သြယ္ဝုိက္ေျပာ ဆုိျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းကမ္းေျခေဒသတြင္ ေတာ္ဝင္ေရတပ္အျပင္ ထုိင္းေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္စစ္တပ္မွတပ္မွဴးမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္ရွိေသာ စစ္သည္မ်ားလည္းကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္းလတ္ရွင္နာဝပ္က လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအား အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရတပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကုိကားေျပာဆုိမႈမျပဳခဲ့ေပ။

 “Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္းလတ္အေနနဲ႔ အဲဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ အေရးတႀကီး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးရတဲ့အထိျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထြက္ေပၚလာတဲ့ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈေတြဟာ