Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yahoo News, 4th August 2010

အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာ ၃၈ ဦးသည္ Warren Buffett ႏွင့္ Bill Gates တို႔ စတင္ခဲ့ေသာ စီမံခ်က္မွ တဆင့္ ၎တို႔ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈ၏ ၅၀ % ကို လွဴဒါန္းေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သို႔ ထည့္ဝင္သြားရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္ဟု သိရသည္။

၎တို႔တြင္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Michael Bloomberg၊ CNN တည္ေထာင္သူ Ted Turner ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္း အမႈေဆာင္ Barry Diller တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ The Giving Pledge တြင္ ပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္ရန္ ကတိျပဳထားသူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။

လွဴဒါန္းေရး အစီအစဥ္မွာ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ သဒၶါ ထက္သန္မႈ ကတိကဝတ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထိုစီမံခ်က္ကို ဇြန္လက စတင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာမ်ားအား ၎တုိ႔ အသက္ရွိစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေသဆံုးၿပီးေသာ္ လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ ေငြမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး တစ္ဝက္ကို လွဴဒါန္းရန္ စည္း႐ံုးေနသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုမွ စတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈေတြကို ရရွိေနပါတယ္" ဟု Mr.Buttett က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"The Giving Pledge ဆိုတာကေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ မိသားစုေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ႂကြယ္ဝမႈေတြနဲ႔ ဒါေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳရမလဲဆိုတာကို အေရးႀကီးတဲ့ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာတဲ့ အစီအစဥ္ပါပဲ" ဟု ၎က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိ၏ ေငြမ်ားကို လူမ်ားအား ကူညီေပးရန္ႏွင့္ လွဴဒါန္းေရး အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပးရန္ စီစဥ္သူမ်ားသည္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးသည့္ စာျဖင့္ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္သူ ဘီလီယံနာမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူ George Lucas၊ အလွဴႀကီးေပးေလ့ ရွိသူ David Rockefeller၊ ေရနံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ T Boone Pickens တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

"ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ ခ်မ္းသာမႈ အမ်ားစုကို ပညာေရး တိုးတက္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ လွဴဒါန္းမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသည္။ ပညာေရးသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အရာျဖစ္သည္" ဟု Mr Lucas က ၎၏ လွဴဒါန္းေရး အစီအစဥ္ ေၾကညာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လွဴဒါန္းေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ ေျပာၾကားရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး ၅၀ % သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမို မ်ားျပားစြာ လွဴဒါန္းရန္ ကတိျပဳထားၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

"Giving Pledge သည္ ဘီလ်ံနာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားလ်က္ ရွိရာ၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ေျမာက္လာေရး အတြက္ ယခင္ကေရာ ယခုပါ ေငြေရးေၾကးေရး အရေရာ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ပါ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္" ဟု Givingpledge.org တြင္ ေရးသားထားသည္။

Mr Buffett သည္ Mr Gates ႏွင့္ ဇနီး Melinda တို႔ႏွင့္အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္ ဘီလ်ံနာမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညစာစားၿပီး စီမံခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လွဴဒါန္းေရး အတြက္ အေမရိကန္ ေငြေၾကးအီလစ္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

"ကၽြႏု္ပ္ အရင္ကတည္းက ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေငြရွာရသည္ကို သေဘာက်ပါသည္။ ထိုေငြမ်ားကို လွဴရသည္ကိုလည္း သေဘာက်ပါသည္။ ေငြပိုရွာရတာကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လွဴဖို႔ကေတာ့ ေနာက္တြင္ ကပ္လ်က္ တြဲပါေနပါသည္" ဟု Mr Pickens က ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Berkskire Hathaway မွ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ Mr Buffett သည္ ၎ပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၉၉ % ကို Bill and Melinda Gates ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မိသားစု လွဴဒါန္းေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕သို႔ ေပးရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စီစဥ္ခဲ့သည္။

Mr. Buffett ၏ ခ်မ္းသာမႈသည္ ေဒၚလာ ၄၇ ဘီလီယံ (ေပါင္စတာလင္ ၂၉ ဘီလီယံ) ရွိမည္ဟု Forbes မဂၢဇင္းက မတ္လက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

Forbes မဂၢဇင္းက သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ Bill Gates သည္ သူ၏ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ေဒၚလာ ၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Forbes မဂၢဇင္း၏ အဆိုအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘီလ်ံနာ ၄၀၃ ဦး ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Hindustan Times, 3rd August 2010

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရပ္တည္လိုက္သူ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ပါေမာကၡ Amardya Sen က "မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အိႏၵိယ၏ မူဝါဒကို ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိ" ဟု ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မူဝါဒကို ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါဘူး။ အိႏၵိယလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဒီလိုေျပာလို႔ ရပါတယ္" ဟု ၎က နယူးေဒလီတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၏ အဓိက က်ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္က အထက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္ခ်ိန္တြင္ Sen ကဲ့သို႔ပင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Sen က ၿပံဳးလုိက္သည္။

အထက္ပါ ေဟာေျပာပြဲကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ Sen က ေနရာမွထ၍ ေဟာေျပာစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ၏ ဆက္ဆံေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ အပတ္က ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႀကိဳဆို ဧည့္ခံခဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳရန္ ၎မွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ တုိင္းျပည္အတြင္း ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားျခင္းကို ခြင့္မျပဳဘဲ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုး၏ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကမူ ၎တို႔၏ အေရးပါေသာ အက်ဳိးစီးပြား အျဖစ္ ခံယူကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အစိုးရ၏ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ သမၼတေဟာင္း ေမာ္စီတုန္း ႏွင့္ အိႏၵိယမွ ေမာ္ဝါဒီ လႈပ္ရွားမႈတို႔၏ အေကာင္းဆံုး စံႏႈန္းမ်ား အၾကားမွ ျခားနားမႈကိုလည္း Sen က ဆြဲထုတ္ျပသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တိုးတက္ေစမည့္ အေျခခံ ပညာေရးကို "ေမာ္" က အားေပး ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယမွ ေမာ္ဝါဒီတို႔ကမူ အေနာက္ ဘဂၤလားကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ ပညာေရး အေဆာက္အအံုကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပား ေစခဲ့သည္ဟု Sen က ေျပာၾကားသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၏ အခ်က္အျခာသည္ အတတ္ေျမာက္မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Sen က ေျပာဆိုသည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေခတ္မီ စက္မႈႏိုင္ငံ ဟူ၍ မရွိဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏အစိုးရ အတြက္ ပန္းတိုင္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စာတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈတြင္ က်ား/မ ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

India Times, 5th August 2010

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ လတ္တေလာ နယူးေဒလီ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ၎စစ္ဖက္ အစိုးရ အေပၚ အိႏၵိယ၏ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ဆက္ဆံေနမႈတို႔က ႏုိဘယ္ဆုရွင္ Amartya Sen ထံမွ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈကို ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဤကိစၥတြင္ ပါေမာကၡႀကီး သိရန္ ေျပာရမည္ ဆိုပါက အိႏၵိယကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်မႈကို ခံေနရေသာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး ေစာင္းေပးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး မရွိဟု ဆိုခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ရပ္တည္ခ်က္ကို နယူးေဒလီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ျပ႒ာန္းေနသည့္ အမွန္တရားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

၂၀ ရာစု ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ကျပခဲ့ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ ဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ ဝါဒ  တို႔အၾကားမွ ဤအျငင္းပြားမႈကို အားလံုး ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ဝုဒ္႐ိုးဝီလ္ဆင္ မွသည္ ဂ်ဝါဟာလာေန႐ူး အထိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဝါဒ၏ အနားသတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ၏ လမ္းၫႊန္ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ အေျခခံ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ကာလမ်ားတြင္ ေန႐ူး စိတ္ကူး ဝါဒေၾကာင့္ နယူးေဒလီသည္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အားသာခ်က္ မ်ဳိးစံုကို လက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ ရသည္။ အိႏၵိယအေနႏွင့္ ကိုယ့္တြင္း ကုိယ္တူးခဲ့ၿပီး ေန႐ူး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရပ္တည္မႈကိုပင္ မကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ဘက္မလိုက္ အဖြဲ႕ကို ဝင္ေႏွာက္ေနေသာ ေမာ္စကို ဖက္သို႔ ယိမ္းသြားခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ဳိးသည္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုသည္ကို ျပသခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းရန္ နယူးေဒလီတြင္ ပါဝါ အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ဆက္ဆံမႈကို က်င့္ဝတ္ သေဘာအရ ျငင္းပယ္ခဲ့မည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဘဂ်င္းက ရယူေနေသာ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားကို နယူးေဒလီက လံုးဝ ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼတ ေဂ်ာ့ဘြတ္ရွ္ လက္ထက္တြင္ အီရန္ အေပၚ ဒီမိုကေရစီ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ ရခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕က်ေသာ ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး မူဝါဒေကာ၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားဆီသို႔ ေရြ႕ေအာင္ တြန္းမည့္ မူဝါဒေကာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား မူဝါဒေကာ၊ ဒီမိုကေရစီကို အားေပးမည့္ မူဝါဒေကာ ႏွစ္ခုစလံုးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒသည္ အထိေရာက္ဆံုး ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္ရန္ ယခုထိ အလွမ္းေဝး ေနဆဲဟု ဆိုခ်င္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB, 3rd August 2010

ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မွတ္တမ္းကို ကာကြယ္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံေနရၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ လကၡဏာ ျပသျခင္း မ႐ွိသည့္ အပစ္ပယ္ခံ ႏိုင္ငံအေပၚ ဘန္ကီမြန္း၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကို မွတ္ေက်ာက္ တင္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ေပါက္ၾကားခဲ့သျဖင့္ အဖြဲ႕တြင္း၌ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္လ်က္ ႐ွိသည္။

Inga Brittt Ahlenius ေရးသားသည့္ ယခုနာမည္ႀကီးေနေသာ စာမ်က္ႏွာ ၅၀ ပါ အစီရင္ခံစာသည္ ဇူလိုင္လလယ္က ဝါ႐ွင္တန္ပို႔စ္သုိ႔ ေပါက္ၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး "ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ဘန္ကီမြန္း၏ လက္ေအာက္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈတို႔ ၃ ႏွစ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္္ ယိုယြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္႐ွိေနသည္'' ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါ မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ Ahlenius ထံမွ ခြဲခြာခ်ိန္ ထိုးႏွက္မႈ  ျဖစ္ၿပီး သူမသည္ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕တြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန UNOIOS ၏ အႀကီးအကဲ ရာထူးမွ မၾကာမီ အခ်ိန္ေလးတြင္ အနားယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

"ကမာၻ႔ျပႆနာေတြကို ေျဖ႐ွင္းေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အျဖစ္ကေန က်သထက္ က်ဆင္းခဲ့တာကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ျမန္မာမွာ၊ ဒါဖာမွာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္မွာ၊ G20 မွာ လက္နက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ ဖ်က္သိမ္းဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ ဘာမ်ား လုပ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ" ဟု သူမက ေျပာၾကားကာ အရပ္သားမ်ားကို ပဋိပကၡမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ကုလသမဂၢ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ အျဖစ္ ၎၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းကို ၂၀၀၇ ဇန္နဝါရီတြင္ အသံုးျပဳကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း မႏွစ္က ဇြန္လက ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသာ ၎၏ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အေၾကာင္းကို မနည္းငယ္ ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျပဳလုပ္ေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ ထပ္တူထပ္မွ် အႏၲရာယ္ မ်ားလွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ အထူးအရာ႐ွိ အျဖစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူဒန္သို႔ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနရာအား ဆက္ခံမည့္သူကိုလည္း ကုလသမဂၢက ယခုတိုင္ ခန္႔အပ္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဂမ္ဘာရီက အဆိုပါ အထူးအရာ႐ွိ ရာထူးကို ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ေစလိုသျဖင့္ ေနရာ လြတ္ေနေၾကာင္း ကာကြယ္ ေျပာၾကားရာတြင္ "ကုလ႐ုံးအဖြဲ႕မွဴး ဗီေဂ်နမ္ဘီယား" မွာ ယာယီ တာဝန္ ယူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစရန္ ဖိအားေပးရာတြင္ ေလ်ာ့ရဲလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ မၾကာေသးမီက ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ထပ္မံ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ေနသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္ က်င္းပရန္ ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ တစ္စံုတစ္ရာ  လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိ ကို သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ဘန္ကီမြန္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ မာတင္နီဆာကီကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္၊ အရင္က ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ အသင္းတစ္ခု၊ ႒ာန တစ္ခု ေကာင္းဖို႔ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ မရပါဘူး၊ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြ လႈပ္႐ွားေနၾကပါတယ္'' ဟု ၎က ေျဖၾကားသည္။  "အရာရာတိုင္းဟာ အမ်ားျပည္သူ ေ႐ွ႕ေမွာက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ခါတေလ ရလဒ္ေတြ ျမန္တာကို ေတြ႕ႏုိင္သလို တစ္ခါတေလလည္း ၾကာတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ခံယံုၾကည္ ေလးစားထိုက္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသိ႐ွင္ၾကား အမ်ားႀကီး ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ'' ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

နမ္ဘီယားကလည္း Ahlenius ၏ အစီရင္ခံစာကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ "အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ 'ဘန္' ရဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးရပါတယ္။ 'ဘန္' က မွန္ကန္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဦးေဆာင္မႈကို ေပးၿပီး ကုလသမဂၢရဲ႕ က႑ကို ထိန္းညိႇႏုိင္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ တ႐ုတ္၏ ပံ့ပိုးေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ထပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ဘန္ကီမြန္း၏ 'ပါဝါ အေပ်ာ့' နည္းလမ္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအတြင္း တ႐ုတ္လြမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြားေအာင္ အားျဖည့္ေပးသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက အျငင္းပြားလ်က္ ႐ွိသည္။

Ahlenius က "ဘန္ကီမြန္းသည္ သတၱိမ႐ွိသူ၊ အရည္အခ်င္း မ႐ွိသူ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြက္ ႐ုန္းကန္ ေနရသူ ျဖစ္သည္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ သိသိသာသာ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားသြားသည့္ လကၡဏာ႐ွိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Straits Times, By AP, 4th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမည့္ သူမ်ားသည္ ေထာင္အႏွစ္ (၂၀) က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သတိေပးလိုက္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက ထိုဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ မက်ေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ထိေရာက္စြာ တားဆီးထားသည္။ ပါတီမ်ား စည္း႐ုံးေရး ဆင္းရာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ထားၿပီး၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ခ်ီတက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ စုေဝးရာတြင္ တိုင္းျပည္ပံုရိပ္ ပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မေျပာရန္ တားဆီးထားသည္။ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ ေရးဆြဲထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

အဂၤါေန႔ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားက The New Light of Myanmar တြင္ ေရးသားထားေသာ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးတြင္ အစိုးရသည္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီး လုပ္လိုသူမ်ား ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ေဆာင္းပါး ေရးသားသူက "ဥပေဒ ေလ့လာသူ တစ္ဦး'' ဟုသာ အမည္တပ္ထားသည္။ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရက တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေလ်ာက္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ႐ွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကမူ တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ မဲမေပးေရး (no vote) စီမံခ်က္ကို စတင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ no vote ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ စာ႐ြက္မ်ားလည္း ျဖန္႔ေဝလ်က္ ႐ွိသည္။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္မ်ား အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ အျပင္ ဒဏ္ေငြလည္း ေပးေဆာင္ရႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို စနစ္တက်ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒသည္ သက္ဝင္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပေဒအရ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ ေျမႇာက္ပင့္မႈမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းေျပာျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ စာေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက မည္သူမဆို ေထာင္ငါးႏွစ္မွ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အထိ က်ခံရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.