Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ ဆုိးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္  မုတၱမ ကမ္းလြန္ပင္လယ္၊ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား  ရန္ကုန္သုိ႔ ပိုက္လုိင္းျဖင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ပုိ႔လႊတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ အဆုိအရ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးလြန္းသီက ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕အား ၂၄ လက္မ ရတနာ-ရန္ကုန္ ကမ္းလြန္ ပုိက္လုိင္းသစ္ အတြင္းသုိ႔ စတင္ ပုိ႔လႊတ္ရန္ လက္ကုိင္ဘီး လွည့္ဖြင့္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုိက္လုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ယူစရာ ျပယုဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ယင္း ရတနာ-ရန္ကုန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းသည္ ကုန္းတြင္းပုိင္း ပုိက္လုိင္းအရွည္မွာ ၁၃၆ ကီလုိမီတာ ရွိၿပီး ကမ္းလြန္ ပုိက္လုိင္း အရွည္မွာ ၁၅၁ ကီလုိမီတာ ရွိကာ ျပင္သစ္ ေရနံကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ Total ႏွင့္အတူ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ Chevron Corporation ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းတုိ႔က ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံပုိင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ PTT ကလည္း Partner အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားစုမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရအား ေငြေၾကးအရ ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိထားသည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကိုလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ကမာၻက ခ်မွတ္ထားေသာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ မူဝါဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

Monstersandcritics မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မွသာ အာဆီယံ ေဒသတြင္း 'ဘုံ' ေဈးကြက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖူလုံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္စက ေလ်ာ့က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီယား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ဘရူႏုိင္း စသည့္ ၁၀ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒသတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ လူေပါင္းသန္း ၆၀၀ အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျချပဳေသာ စီးပြားေရး ေပၚထြန္းေရးကုိ လက္တြဲ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တည္ရွိေနေသာ ဗ်ဴရုိကရက္တစ္ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားက ေဒသတြင္း ထုတ္ကုန္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ေရးကုိ မ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွး ထိခုိက္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"အာဆီယံ ေဒသတြင္း အစုိးရေတြရဲ႕ Supply-Chain စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳငုံ ေလ့လာတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး အာဆီယံဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀ ႏုိင္ငံ ပါဝင္တဲ့ အုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အျမင္မ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အဲဒါမ်ိဳးေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အာဆီယံက တကယ့္ကုိ တုိးတက္လာမွာပါ" ဟု စင္ကာပူ အေျခစုိက္ ေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ UPS မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။

အေရွ႕အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖုိရမ္တြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဖုိရမ္သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား တက္ေရာက္သည္။

ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖုိရမ္က အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ "စင္ကာပူသည္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဦးေဆာင္ လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ အာဆီယံေဒသမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္" ဟု ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖုိရမ္၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္က ဆုိသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 10th June 2010

ခ်ဳိနန္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည့္ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူရႏ္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအား ဝိုင္း၍ အႀကံျပဳေနၾကသည္။

သေဘၤာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို ဖံုးဖိ ကြယ္ဝွက္ခဲ့သည့္ အတြက္ တာဝန္ရွိသူ ၂၅ ဦးမွာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု အစိုးရ စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

မတ္လ ၂၆ ရက္က ခ်ဳိနန္ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ သေဘၤာသား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ နစ္ျမဳပ္မႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား တိုပီဒိုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ စစ္ေဆးရန္ ဆိုးလ္က တရားဝင္ တင္ျပ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

သေဘၤာ တိုက္ခိုက္ျခင္း မခံရမီ ရက္မ်ားအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေရငုပ္သေဘၤာ လႈပ္ရွားမႈ အစီရင္ခံစာ တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္သတိေပး ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း အပါအဝင္ စစ္တပ္၏ အဓိက မွားယြင္းမႈမ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ သေဘၤာ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ အခ်ဳိ႕ထံ သတင္းပို႔ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ရွိခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ ကနဦး အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကို ဖံုးဖိ ကြက္ဝွက္ခဲ့သည္။

ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠဌ၊ အရပ္ဖက္ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး ၂၂ ဦးကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္။

အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကီးမားေသာ ဟာကြက္ႀကီးတစ္ခုကို ခ်ဳိနန္ နစ္ျမဳပ္မႈက ထုတ္ေဖာ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖၚလိုသူ ကာကြယ္ေရးဌာန အရာရွိတစ္ဦးက ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"စစ္တပ္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ျပန္ရဖို႔ အတြက္ အႀကီးစား အေရးယူ၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရမဲ့ ကိစၥကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရပါဘူး" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈ အတြက္ တစံုတရာ တာဝန္မရွိဟု ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎ျဖစ္ရပ္ အတြက္ ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၿပံဳယမ္းကို ကူညီေပးရန္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌထံ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဖက္ကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာ ရွိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ေတာင္ကိုရီးယားက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ကိစၥေၾကာင့္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈကို မ်ားစြာ ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး ဆိုးလ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သလို ၿပံဳးယမ္းကလည္း ဆက္ဆံေရး အားလံုး ျဖတ္ေတာက္ကာ တင္းတင္းမာမာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News, 8th June 2010

ယခုႏွစ္ မတ္လက ဝ ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရ ပညာေရးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ဝ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ အၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီဟု ၾကားသိရသည္။

ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းမွ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အင္အား ၃၀,၀၀၀ ရွိ အႀကီးဆံုး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ UWSA ႏွင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား စစ္ျပင္ဆင္သည့္ အလားအလာမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ဖ်ား ပန္ဆိုင္းမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိမည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အစိုးရက ေတာင္းဆိုမႈကို လက္သင့္ခံရန္ UWSA ဝ တပ္ဖြဲ႕က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္၏ အဓိက ဇစ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ နာမည္ပ်က္ ဝ ေဒသ၏ အေျခအေန ၿငိမ္သက္လာသည့္ လကၡဏာေၾကာင့္ ယခုအခါ ေက်ာင္းဆရာ ကိုးဦး အပါအဝင္ ပညာေရး ဝန္ထမ္း ၃၅ ဦးခန္႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု UWSA အရာရွိ တစ္ဦးက DVB သို႔ ေျပာၾကားသည္။

"က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ျပန္မလာၾကေသးဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ေဆးခန္းေတြက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေတာ့ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနၿပီ။ သူတို႔က ဘာမွ မေျပာဘဲ ထြက္သြားၾကေတာ့ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးေပါ့" ဟု အဆိုပါ ဝ အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ပန္ဆိုင္း၌ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနေသာ ေဆး႐ံု ၄ ခုႏွင့္ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္တြင္ ေဆးခန္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး UWSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UWSA ႏွင့္ အထိန္းသိမ္းခံ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔တို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က အပစ္ရပ္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေလးႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဝ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ အပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ NGO အဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က လက္ရွိ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး UWSA က တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား တိုးျမႇင့္ကာ ခံစစ္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝ တို႔က ထိုင္း၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အျခား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားအနီး ျမန္မာဖက္ျခမ္းတြင္ လတ္တေလာ စစ္ေငြ႕ သန္းေနျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ၎၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ကို ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ႀကီးထြားေနသည္။ မႏွစ္က ကိုးကန္႔စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၃၇,၀၀၀ ခန္႔ တ႐ုတ္ျပည္တါင္း ဝင္ေျပးသြားခဲ့သည္။

မည္သည့္ တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အဆင္ေျပေနေသာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို ထိခုိက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ နယ္စပ္ အနီး၌ ဘီဂ်င္းက တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၅,၀၀၀ ခန္႔ တပ္ခြဲထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရး မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ျမန္မာ အစိုးရကို သတိေပးခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

English.people.com.cn, 13th June 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို တိုးတက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ယခုလတြင္ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMFCCI) က တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟႏြိဳင္း ျပည္သူ႔ေကာ္မတီမွ ဒုတိယ ဥကၠဌ Nguyen Hug Toung ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦး ပါဝင္ေသာ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ UMFCCI မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းပုပစၥည္းမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လံုၿခံဳေရး၊ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ၊ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ေရနံစိမ္း၊ ဓာတုပစၥည္း၊ ဘိလပ္ေျမ စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းက ဆိုသည္။

ဗီယက္နမ္ အေကာက္ခြန္၏ အဆိုအရ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၈.၆ % က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၉၉ သန္းသာ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးကပ္ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္သည္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြ ေဒၚလာ ၃၁ သန္း ျပခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ေလးလပတ္ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ေဒၚလာ ၃၅.၄ % သန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး အရင္ႏွစ္ကထက္ စာလွ်င္၂၄၇ % တုိးတက္လာခဲ့သည္။

တရားဝင္ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗီယက္နမ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ ၂၃.၄ သန္း ရွိခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ေသာ စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁၆ ေနရာတြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္သို႔ အဓိကအားျဖင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ အပိုပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔သည္။ တဖန္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ သံေခ်ာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပလပ္စတစ္၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား တင္သြင္းသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 14th June 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိထားေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ားေၾကာင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုက်ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Kanchanaburi ၊ Ratchaburi ၊ Nakhon Pathom ႏွင့္ Suphan Buri တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ခန္႔သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္တြင္ ေမလ ၁၃ - ၁၈ ရက္မ်ားက က်င္းပေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ညႇိႏႈိင္းပြဲမ်ားသည္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

အဆိုပါ ျပည္နယ္ ေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေကာင္စီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုေဒသမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို သိရွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၅၉ ဘီလီယံ (ထိုင္းဘတ္ ၅၁.၆ ဘီလီယံ) ရွိခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဆတိုးကာ ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ တြင္ ေဒၚလာ ၃.၂ ဘီလီယံ ရွိလာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑တြင္ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ၿပီး၊ စက္မႈက႑၌ ေဒၚလာ ၇.၄၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားလံုး၏ ၆၀ % ရွိသည္။

ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု စီးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ား ညႇိႏႈိင္းမႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Kachanaburi မွ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေဖာက္လုပ္မည့္ ၁၃၀ ကီလိုမီတာ ရွည္ေသာ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ျမႇင့္တငƟ