Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁၉.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ကုလကိုယ္စားလွယ္၏  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုေထာက္ခံ

(18 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA မွ Ron Corbon ေရးသားေသာ Rights Groups back UN envoy’s warning on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

  1. လာအို-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား စတင္ေဆာက္လုပ္

(18 February 2013 ရက္စဲြပါ Bangkok Post မွ Laos, Myanmar begin bridge ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ ဓါတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့ခ် ပို႕လႊတ္မႈက ထိုင္းႏိုင္ငံကို စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစ

(15 February, 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ "Myanmar gas cutback a worry" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

  1. ျမန္မာဆုိတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ေျမသစ္တစ္ခု

(ေဟာင္ေကာင္သတင္းစာ The Standard မွ 18 Feb 2013 ရက္စြဲပါ City Talk က႑မွ Burma, the new business frontier ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ကုလကိုယ္စားလွယ္၏  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုေထာက္ခံ

(18 February 2013 ရက္စြဲပါ VOA မွ Ron Corbon ေရးသားေသာ Rights Groups back UN envoy’s warning on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

photo credit - The Irrawaddy

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုျပဳၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ငါးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရွ႕ဆက္သြားေနေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအေပၚ အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ အေရးယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

Quintana သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ အင္းစိန္ေထာင္ရွိ လက္ရွိေထာင္ထဲမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးတန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ျဖင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

၎သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ရာ ယမန္ႏွစ္က မူဆလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပါြးေသာျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း (၁၂၀၀၀၀) ခန္႔မွာ အိုးမဲ့၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ မူဆလင္မ်ား၏ စခန္းမ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာေသာ္လည္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မလံုမေလာက္ျဖစ္ေန ဆဲဟု ၎ကဆိုပါသည္။

Alternative ASEAN Network မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Debbie Strthard က ေျပာၾကားရာတြင္ Quintana ၏ မူလအစီရင္ခံစာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္၏အေရးယူျခင္းမခံရေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေနမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္ ဟုဆိုပါသည္။

“Mr.Quinatana ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကေန သိလိုက္ရတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေရးပါတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ျပႆနာေတြ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတာရယ္၊ အမ်ားႀကီး လုပ္စရာေတြက်န္ေသးတယ္ဆိုတာရယ္ပါပဲ” ဟု Stothard ကေျပာပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ သိပ္အေကာင္းျမင္လြန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ အေလးအနက္ထားရမယ့္ ကိစၥေတြကို တပ္လွန္႔လိုက္တာ ျဖစ္ပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

Quintana သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတို႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၎က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနမႈမ်ား၏ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို အားတက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎က ေကအုိင္ေအဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္ကမတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈပိုမိုလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၎ကျမန္မာစစ္တပ္ေရာ အစိုးရတပ္မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

International Commission of Jurists မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကိုယ္စားလွယ္  Benjamin Zawacki ကေျပာၾကားရာတြင္ Quintana အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎ေဖာ္ျပေသာ နယ္စပ္မွ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူဟာ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့တာေပၚမွာ သူရဲ႕အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္တဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ဖက္ကုိေျပာင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ လက္ရွိေျပာဆိုေနမႈေတြနဲ႔တန္ျပန္ၿပီး ေျပာခဲ့ရာမွာ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသႏွစ္ခုမွာ ေျပာင္းလဲေနတာေတြ၊ တကယ္တမ္း အေျခအေနပိုဆိုးသြားတာေတြကို ေျပာင္းေနတာကို ေထာက္ျပခဲ့တာပါ။”ဟု Zawacki က ေျပာပါသည္။

Human Rights Watch မွ အာရွဒုတိယဒါ႐ိုက္တာ Phil Robertson ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုရမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကိစၥကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ICRC ကသြားေရာက္ ခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

Robertson က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေမွးမွိန္အားနည္းေအာင္ တြန္းအားေပးေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အျခားအဓိကကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို Quintana အေပၚ မယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

“ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိလာရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အထူးသျဖင့္ အီးယူ သို႔မဟုတ္ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံေတြ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ကို ဖိအားေလွ်ာ့ေပးေရး စဥ္းစားလာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု Robertson ကေျပာပါသည္။

Quintana သည္ လာမည့္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

လာအို-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား စတင္ေဆာက္လုပ္

(18 February 2013 ရက္စဲြပါ Bangkok Post မွ Laos, Myanmar begin bridge ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပထမဆံုး ဆက္သြယ္ေသာ ပထမဆံုးတံတားကိုစတင္ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

လာအို-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားသည္ မဲေခါင္ျမစ္ေပၚတြင္ရွိၿပီး လာအို၏ Luang Namtha ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို စေနေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Vientiane Times မွ တနလာၤေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္မည့္ ကုန္က်ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈) သန္းရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ Luang Namtha အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Phimmasone Leuangkhamma လာအိုျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး  Sommad Pholpena ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တံတားသည္ မီတာ (၆၉၀) ရွည္လ်ားၿပီး (၁၀) မီတာ အက်ယ္ရွိကာ ယာဥ္ႏွစ္စီးသြားလာႏိုင္ၿပီး၊ လူသြားလမ္းႏွစ္ဖက္ပါရွိပါသည္။ တံတားေဆာက္လုပ္ခ်ိန္မွာ လ (၃၀) ျဖစ္ပါသည္။

လာအို-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ Xaysongkham Manotham က တံတားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ သေကၤတ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ ဓါတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့ခ် ပို႕လႊတ္မႈက ထိုင္းႏိုင္ငံကို စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ေပၚေစ

(15 February, 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ "Myanmar gas cutback a worry" သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

photo credit - Reuters

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္မႈသည္  ပူျပင္းေသာရာသီ ဓါတ္ေငြ႕လိုအပ္မႈ အ႐ွိန္အျမင့္ဆံုးကာလ ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၄ ရက္မွ ၁၂ ရက္တြင္ ထပ္မံျပတ္ေတာက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားသည္။

Pongsak Raktapongpaisalက က စြမ္းအင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ လာမည္႔ႏွစ္ပတ္အတြင္း အဆိုပါ အခက္အခဲျဖစ္မည္႔ကိစၥအား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎၏ တစ္ေန႕ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုးစြဲမႈ ပမာဏ၏ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ ကုဗေပ ၁.၁ ဘီလီယံ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရ႐ွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တစ္ေန႕လွ်င္ သံုးစြဲေသာသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ကုဗေပ ၄.၄ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕ေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာ့အန္ဒမင္ပင္လယ္ျပင္႐ွိ ရတနာ ႏွင့္ ရဲတံခြန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး အစီအစဥ္မ်ား ျမွင့္တင္ေနစဥ္တြင္  သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္႔ ေလာင္စာဆီႏွင္႔ ဒီဇယ္ဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ရန္လည္းႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာပါသည္။

မေလး႐ွားႏွင့္ထိုင္း ဖက္စပ္ျဖစ္သည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရးဧရိယာမွ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္လက ပင္လယ္ျပင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

"ဧၿပီလလို ပူျပင္းတဲ့ရာသီျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ အလြန္ျမင့္မားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဒီလို အေျခအေနကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ" ဟု မစၥတာပြန္ဆက္က ေျပာပါသည္။

"ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရာမွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကို ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ မွီခိုေနရာကေန တျခားေလာင္စာေတြကိုသံုးၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာ အေျဖ႐ွာဖို႕လိုပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆက္လက္၍ဆိုသည္။

စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ PTT Plc မွ အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ "ပိုင္လင္းခၽြတ္ထဝန္" (Pailin Chuchottaworn) က ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မ်ားမွ မေလး႐ွား ကုမၸဏီ "Petronas" ႏွင့္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ "Total" တို႕ (မွ)၏ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ တာဝန္ခံမ်ားကို ဧၿပီလလလယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ေလ်ာ့က်သည့္အခ်ိန္အထိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို          ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းက PTT အေနႏွင့္ ၎၏အဓိက အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေသာ ထိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Egat) ႏွင့္ ရတ္ခ်ာဘူရီ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီ (Ratchaburi Electricity Generation Holding Plc) တို႕ကို အရန္ေလာင္စာမ်ား တိုးျမွင့္ထားရန္   ေျပာထားခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ႐ွိေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ႀကီးစြာေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးသည္။

ဤအေတြ႔အႀကံဳေၾကာင္႔ ထိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Egat) အေနႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈကို အျမင့္ဆံုး စြမး္ေဆာင္ရည္သို႕ေရာက္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္႐ွိေနသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာဆုိတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ေျမသစ္တစ္ခု

(ေဟာင္ေကာင္သတင္းစာ The Standard မွ 18 Feb 2013 ရက္စြဲပါ City Talk က႑မွ Burma, the new business frontier ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

photo credit - Bangkok Post Learning

Cathy Pacific ေလေၾကာင္းလုိင္းက ျပဳလုပ္တဲ့ ေကာက္ေတးပါတီ(Cocktail Party) ပြဲတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ မေန႔က တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ေလေၾကာင္းလုိင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Dragonair က အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပက္ထရစ္ယန္ေဝနဲ႔ေတြ႕လုိ႔ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ ပါေသးတယ္။

ယမန္ႏွစ္က ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းလုပ္ငန္းအေပၚ ဖိအားေပးမႈေတြရွိခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္လည္း Dragonair အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာပဲလည္ပတ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ပက္ထရစ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေလေၾကာင္းလုိင္းဟာ စီးပြားေရးအင္အား ႀကံ႕ခုိင္မႈရွိတဲ့ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအေပၚ အေလးေပးထားတယ္လုိ႔လည္း ဆုိသြားပါေသးတယ္။

Dragonair ရဲ႕ ေလေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ တျခားေနရာသစ္ေတြဆီ ပ်ံသန္းေပးရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးပြား ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါတယ္။ Dragonair ေလေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စတင္ပ်ံသန္းေပးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ပက္ထရစ္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အလည္အပတ္ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ စီးနင္းတဲ့ ခရီးသည္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားၾကတယ္ဆုိတာလည္း ပက္ထရစ္တစ္ေယာက္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွ မတူညီတဲ့ က႑ေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္ေတြရွာေဖြႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မၾကာခဏ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကတယ္လုိ႔ ပက္ထရစ္က ေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္အစုိးရက သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ မူဝါဒေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေနရာသစ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္ နဲ႔ အျခားအေနာက္မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံေတြအေနန႔ဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ ပက္ထရစ္ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္သလုိ လြပ္လပ္စြာ တရားေဟာ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာေနတာကုိေတြ႕ရတာဟာ တုိင္းျပည္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရတည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ စိတ္ခ်လက္ခ်လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနတာပဲလုိ႔ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ေကာက္ေတးပါတီပြဲမွာ ခရီးသြားရတဲ့အလုပ္ကုိ အင္မတန္ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အခ်က္အျပဳတ္ဝါသနာအုိးႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ လီရွန္ယန္းဆုိတဲ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ဆုံျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

လီဟာ လတ္တေလာႏွစ္ေတြထဲမွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခရီးထြက္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ယခုတရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယမွာေတာ့ ခရီးမထြက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကဆုိရင္ TVB အတြက္ ခရီးသြားအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ လီက ကမကထျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ခရီးသြား အစီအစဥ္ဟာ အင္မတန္စိတ္ဝင္စားစရာလည္းေကာင္းပါတယ္။

***************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၁၉.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဦးပိုင္နဲ႔ ဝမ္ေပါင္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြကို အမ်ားျပည္&