Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

10th October 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းသား ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ျခင္း ႐ွိ/မ႐ွိကိုမူ အေသအခ်ာ မသိရဟု တနဂၤေႏြေန႔ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပမီ အက်ဥ္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး အျခားအက်ဥ္းသား ၈၀၀၀ မွာ ျပစ္ဒဏ္ ၿပီးဆံုး လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

"ေထာင္က လြတ္လာတဲ့ သူေတြ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ မဲေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ" ဟု အမည္ မေဖာ္လိုေသာ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူက အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ အပတ္စဥ္ စာေစာင္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေပးမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ျခင္း မ႐ွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၂၀၀ ခန္႔ လြတ္ေျမာက္ဖြယ္ ႐ွိ/မ႐ွိကို အတိအက် မသိရပါ။

လတ္တေလာ ျမန္မာ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၃ ခုႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း အက်ဥ္းစခန္း ၁၀၀ တြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက အတိုက္အခံ NLD  ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။

NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လတ္တေလာတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ လ က်ခံေနရၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သူမ၏ ျပစ္ဒဏ္ သက္တမ္း ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

သူမ၏ NLD ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေနာက္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ကပင္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက အာဏာ လႊဲေျပာင္း မေပးဘဲ သူမကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္မွာ ယခု အခ်ိန္ တိုင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးမႈကုိ ရရွိထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) က ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယုိ မွတစ္ဆင့္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ထုတ္လႊင့္ေသာ မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈ အစီအစဥ္တြင္ USDP အႀကီးအကဲ ဦးေဌးဦးက ၎၏ ပါတီ သေဘာထားကို အထက္ပါ အတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

USDP အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ၊ တက္ၾကြမႈ ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ား ကုိလည္း က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံး က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္း ခံလုိက္ရၿပီး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက NLD ကုိ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေလ့လာ အကဲခတ္သူမ်ားကမူ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အရပ္သားဝတ္ ေခါင္းေဆာ္ငမ်ားျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးႏုိင္ေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ရုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယုိ မွတစ္ဆင့္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးရာ၌ ဦးေဌးဦးက အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိမႈ မျပဳေပ။ USDP သည္ တရားဝင္ မွတ္ပုံ တင္ထားေသာ အျခား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ပါတီမ်ား အေပၚ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အေနျဖင့္ ရႈျမင္ သေဘာထားပါေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ဆုိသည္။

၎၏ မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈကုိ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ The New Light of Myanmar ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာတြင္ ပုံႏွိပ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

USDP သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

အတုိက္အခံ ပါတီေဟာင္း ျဖစ္ေသာ NLD က ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမေပးဘဲ ေနၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ NLD သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံလုိက္ရသည္။ ယခု ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ စုစုေပါင္း ၃၇ ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

VOA သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၁၃ ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းပုိင္းမ်ားမွာ ၿပီးဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ရထား ခရီးစဥ္မ်ားပင္ စတင္ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာက ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ မီးရထားလမ္းမ်ားသည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ေဒသမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကုိ ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"အမ်ိဳးသား မီးရထားလမ္း ကြန္ယက္ႀကီး ၿပီးဆုံးသြားပါက ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားေရး ဘဝမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္ ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္" ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ The New Light of Myanmar က ဆုိသည္။

အတိတ္ ကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးရထားလမ္းမ်ားမွာ ေျမာက္ဘက္ ျမစ္ႀကီးနားမွ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေရး၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ လားရႈိး ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ျပည္အထိသာ ဆက္သြယ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ အခါတြင္မူ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ အရပ္ေဒသ အသီးသီးသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ မီးရထားလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ပုိင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ လမ္းပုိင္း၊ ေတာင္ဘက္ စြန္းပုိင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္သည့္ ရထားလမ္းမ်ားလည္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာက ဆုိသည္။

ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ရထားလမ္း အရွည္ ၂၄၀၀ ကီလုိမီတာအထိ ေဖာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း မီးရထားလမ္း အရွည္မွာ ၄၈၀၀ ကီလုိမီတာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခင္က ဘူတာရုံေပါင္း ၄၈၇ ခုသာ ရွိခဲ့ရာမွ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၄၀၆ ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ဘူတာရုံေပါင္း ၉၈၃ ခုအထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ခရီးသည္ ၇၃ သန္း ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းအား ႏွစ္စဥ္ မီးရထားျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အတိတ္ ကာလတြင္ ခရီးသည္ ၃၆ သန္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ တစ္သန္းေက်ာ္သာ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ ကားလမ္း အရွည္ ၁၂၈၀၀၀ ကီလုိမီတာခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ ကာလတြင္ ၁၆၀၀၀ ကီလုိမီတာသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္က တံတား အစင္းေပါင္း ၉၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ၂၁၀၀၀ အထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း The New Light of Myanmar က ဆက္လက္ ေရးသားသည္။

Xinhua သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 8th October 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာဏာ တပ္မက္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ သက္တမ္းလြန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရား၀င္ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပံု မရေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္ ပံုသ႑ာန္တစ္ခုကို မရည္ရြယ္ဘဲ ဖန္တီးမိၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ ၾသဇာခံ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးေတာ့မည့္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ"ဟု နာမည္ေျပာင္ေပးျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အတုဟု ၀ိုင္း၀န္း ေ၀ဖန္ ျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ အာဏာရွင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထံမွ အာဏာကို တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ရယူမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာ၊ အရပ္ဖက္ ၀တ္စံုမ်ား လာ႐ံုႏွင့္ စစ္၀တ္စံု နည္းသြားျခင္းတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

အရပ္သားမ်ားထံ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာမည့္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ လြတ္လပ္၊ မွ်တမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အခြင့္အေရး ရွိလာမယ္၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကို ပိုၿပီး ဖန္တီးလာႏိုင္မယ္" ဟု Georgetown University မွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း၊ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ David Steimberg က ဆိုသည္။

"စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာ ရွိေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သာမန္ ျပည္သူေတြလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ အနည္းငယ္ ရလာပါလိမ့္မယ္" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပထမပိုင္းတြင္ ျပည္သူတို႔၏ အသံ တိတ္ဆိတ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအခ်ိဳ႕ မဖတ္ဖူးေၾကာင္း ၀န္ခံထားၾကသည့္ ႐ႈပ္ေထြး၍ အပိုဆာဒါးမ်ား လြန္းသည့္ အေျခခံ ဥပေဒသည္ တာ၀န္ထမ္းဆဲ စစ္သားမ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅%သီးသန္႔ဖယ္ထား ေပးျခင္း၊ လတ္တေလာ အၿငိမ္းစား ယူထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ စစ္တပ္ အာဏာ ခိုင္ၿမဲေစမည့္ နမူနာ ပံုၾကမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ ေၾကးႀကီးျမင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခိုင္ေနေသာ စစ္တပ္ ေနာက္ခံပါတီ ၂ ခုကို စိန္ေခၚႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ မူ၀ါဒ ခ်ပိုင္ခြင့္၊ ၀န္ႀကီး ရာထူးခန္႔ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အင္အားႀကီး စစ္တပ္ ေနာက္ခံ သမၼတကို ယင္းပါတီ ၂ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တိုင္းျပည္ အာဏာကို ပဲ့ကိုင္ထားၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ယိုယြင္းေနသည့္ သယံဇာတ ၾကြယ္၀ေသာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး က႑တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ကို စတင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုး အရပ္သား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္၊ ဒါဆိုရင္ အနည္းငယ္ ပညာသားပါတဲ့ စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Council on Foreign Relations ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အုပ္စုမွ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Josh Kurlantzick က ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေကာင္းစားေရး မူ၀ါဒေၾကာင့္ အလြန္အကၽြံ ဖံုးကြယ္ကာ ဗ႐ုတ္သုတ္ခ ဆန္လြန္းေနေသာ္လည္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရး ပါ၀ါပြဲစားမ်ား ျဖစ္လာမည့္ ၾကြယ္၀သည့္ အရပ္ဖက္ လူ႔မလိုင္မ်ား အၾကားမွ အစိုးရ ေရာင္းရင္းမ်ားကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၉) ခု ရွိသည့္ အနက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ စစ္အစိုးရ ေရာင္းရင္းမ်ား ပိုင္ေသာ ဘဏ္ ၄ ခုကို ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရး ပညာရွင္ ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္သူ Jean Turnell က "ပိုင္ရွင္ သူေဌးမ်ား၏ စုဗူးမ်ား၊ ကစားစရာမ်ား" အျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔က ဘဏ္ခြဲမ်ား၊ ေငြထုတ္စက္မ်ား၊ အေသးစား ေခ်းေငြမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ကို စုၿပံဳ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းကို အားလံုး အဆိုးဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ နာမည္ပ်က္၊ အက်င့္ပ်က္အသံုး မက်ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား အရပ္ဖက္သို႔ လႊဲေျပာင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ % ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး၊ ထက္၀က္ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုကို ပိုမို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာ ရွိသည္။ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္တြင္ ရွိစဥ္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထိပ္တန္း တင္ပို႔သူ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းလ်က္ ရွိၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ ေခ်းေငြ ပမာဏ၏ ၄ % မွ်သာ ရရွိေသးေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ လူႀကိဳက္မ်ားေရး အဦးဆံုး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးနည္း တိုးတက္ေရး၊ အထြက္ႏႈန္း တိုးေရး၊ လယ္သမားမ်ား ၀င္ေငြ တိုးေရးတို႔ကို အားထုတ္ ျပဳလုပ္ေနမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ေလ့လာသူ အမ်ားစုက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၄ ခု ဖြဲ႕စည္းမႈကို "အေျပာင္းအလဲ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျဖစ္ ေထာက္ျပၾကၿပီး တပ္မေတာ္က ဗဟိုအာဏာကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္တိုင္ ေဒသ အဆင့္ဆင့္တြင္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ကာ အရပ္သားမ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳမည့္ ဆႏၵလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္" ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ပညာတတ္၊ ပညာရွင္မ်ားကို လက္ခံကာ စနစ္ တစ္ခုလံုးကို အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ စတင္ ေျပာင္းလဲမည့္ (သို႔မဟုတ္) အင္အားႀကီး လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အလယ္အလတ္ သေဘာ ထားရွိသူမ်ား တပ္မေတာ္တြင္ ေပၚထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ဆိုး၀ါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား မ႐ုတ္သိမ္းမီ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ ႐ုန္းကန္မႈ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားေသာ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၂၀၀ ခန္႔ကို လႊတ္ေပးေရးမွာ ပထမဦးဆံုး ျပဳလုပ္ရမည့္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးမႈ ကာလမွာ ေရြးေကာက္အၿပီး ၆ ရက္ အၾကာတြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔ ကိုယ္သူတို႔ အာဏာ ျပန္လႊဲသည့္ အေပၚတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု အခ်ိဳ႕ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဥာဏ္မ်ားစဥ္းလဲေသာ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ Wily သန္းေ႐ႊႏွင့္ အလစ္တြင္ တြယ္တတ္ေသာ Side Kick ေမာင္ေအးတို႔ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ သို႔မဟုတ္ ကန္႔လန္ကာ ေနာက္မွ ႀကိဳးကိုင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ႀကီးစိုးေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။

"ဒီပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦး ရွိေနသေရြ႕ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ေနရာမွာ ၀င္ေျပာရဲတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု အမည္ မေဖာ္လိုေသာ ျမန္မာပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒါေပမယ့္ ဒါၿပီးသြားရင္ေတာ့ အရာရာဟာ အေကာင္းဖက္ကို ေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္၊ မရည္ရြယ္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ဒီမိုကေရစီကို မဖန္တီးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး (အားလံုး) ကို လႊဲယူရတဲ့ အေျခအေန ေပၚေပါက္ လာပါလိမ့္မယ္" ဟု ယင္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.co